Rownd Gynderfynol Gemau Ail Gyfle UG Cymru

P8126706

Mae’r tymor yn tynnu at ei derfyn, ac mae pedwar clwb yn cystadlu yn y gemau ail gyfle am yr un tocyn olaf i Ewrop.

Ym mhump o’r wyth tymor ers ffurfio’r 12 Disglair, ac yn y tri tymor diwethaf, y clwb orffennodd uchaf yn y tabl sydd wedi mynd ymlaen i ennill y gemau ail gyfle (17/18 Derwyddon Cefn, 16/17 Bangor, 15/16 Cei Connah).

Cyn hynny, Y Drenewydd oedd yr enillwyr yn 2014/15 ar ôl gorffen yn y 6ed safle ac ennill gemau oddi cartref yn erbyn Port Talbot ac Aberystwyth yn y gemau ail gyfle i gamu i Ewrop.

Y Bala yw’r unig glwb i ennill y gemau ail gyfle ar ôl gorffen yn y Chwech Isaf (2012/13).

Nos Wener, 10 Mai

Y Drenewydd (5ed) v Y Bala (6ed) | Nos Wener – 19:45 Facebook Live
Mae’r Bala’n anelu i gyrraedd Ewrop am y pumed tymor yn olynol ac am y chweched tro yn eu hanes.

Ond er sicrhau lle’n Ewrop ym mhump o’r chwe tymor diwethaf, dyw’r Bala’n dal heb lwyddo i ennill rownd Ewropeaidd.

Roedd y golled yn erbyn Tre Fiori o San Marino yr haf diwethaf yn un hynod siomedig i dîm Colin Caton ac mi fydd y rheolwr yn awyddus i gael gwneud yn iawn am hynny yr haf yma.

Mae’r Drenewydd wedi cyrraedd Ewrop ar dri achlysur, y tro fwyaf diweddar yn haf 2015 ar ôl ennill y gemau ail gyfle, ac yna curo Valletta (Malta) yn rownd ragbrofol gyntaf Cynghrair Europa cyn colli yn erbyn Copenhagen (Denmarc).

Ar ôl cwrdd bedair gwaith yn UG Cymru y tymor hwn, Y Bala sydd â’r record benben orau rhwng y ddau dîm (Bala ennill 2, Drenewydd ennill 1, cyfartal 1).

Gemau diwethaf:
Y Drenewydd 2-3 Y Bala (19/04/19)
Y Bala 2-2 Y Drenewydd (22/02/19)
Y Bala 3-2 Y Drenewydd (12/10/18)
Y Drenewydd 2-0 Y Bala (01/09/18)

Rhediad diweddar yn UGC:
Y Drenewydd: ❌❌❌❌✅
Y Bala: ❌❌❌✅✅

Dydd Sadwrn, 11 Mai

Caernarfon (4ydd) v Met Caerdydd (7fed) | Nos Sadwrn – 19:30 S4C
Wrth fynd yn ôl hanes y gemau ail gyfle, yna Caernarfon yw’r ffefrynnau am orffen uchaf yn y tabl a sicrhau gemau cartref.

Ond tybed a fydd y gair ‘momentwm’ yn cael ei grybwyll nos Sadwrn – Caernarfon o’r Chwech Uchaf wedi colli saith o’u 10 gêm ddiwethaf, tra bod Met Caerdydd o’r Chwech Isaf wedi ennill saith o’u 10 gêm ddiwethaf.

Mae hi wedi bod yn dymor arbennig i Gaernarfon, yn gorffen yn 4ydd yn eu blwyddyn gyntaf yn ôl yn UG Cymru ar ôl naw blynedd o absennoldeb.

Mae’r Cofis eisoes wedi curo’r myfyrwyr ddwywaith y tymor hwn, ac hynny heb ildio gôl.

Bydd Christian Edwards yn benderfynol o greu argraff yn y gemau ail gyfle wedi i’w dîm golli yn y rownd derfynol yn y ddau dymor diwethaf.

Dyw Caernarfon na Met Caerdydd erioed wedi chwarae’n Ewrop o’r blaen, ond pa un o’r ddau glwb fydd yn y ffeinal y penwythnos nesaf?

Gemau diwethaf:
Caernarfon 2-0 Met Caerdydd (17/11/18)
Met Caerdydd 0-1 Caernarfon (26/08/18)

Rhediad diweddar yn UGC:
Caernarfon: ❌✅✅❌❌
Met Caerdydd: ✅❌✅✅✅

Bydd enillwyr y ddwy gêm yn cyfarfod yn rownd derfynol y gemau ail gyfle am 17:15 ar brynhawn Sul, 19 Mai.

Bydd uchafbwyntiau rowndiau cynderfynol gemau ail gyfle UG Cymru i’w gweld ar Sgorio brynhawn Llun am 5:45 ar S4C.