Rownd Wyth Olaf Cwpan Cymru

Football – FAW Welsh Cup – 2nd Round Draw

Mae’n benwythnos Cwpan Cymru a bydd saith clwb o’r Uwch Gynghrair yn ogystal ag un clwb o Gynghrair y De yn brwydro i gyrraedd y rownd gynderfynol.

Nos Wener, 1 Mawrth

Caernarfon v Cei Connah | Nos Wener – 19:45 (Facebook Live)
Yn dilyn y siom o golli 0-3 gartref yn erbyn Y Seintiau Newydd nos Lun, mi fydd Caernarfon yn gobeithio am well perfformiad yn fyw ar Facebook nos Wener yn erbyn deiliaid Cwpan Cymru, Cei Connah.

Fe gyrhaeddodd Caernarfon rownd gynderfynol y gystadleuaeth yn 2017, ond dyw’r Cofis erioed wedi cyrraedd rownd derfynol Cwpan Cymru, a bydd Sean Eardley yn gobeithio am berfformiad cadarn gan y Canerîs nos Wener.

Ar ôl codi Cwpan Cymru am y tro cyntaf yn eu hanes y tymor diwethaf, mae Nomadiaid Andy Morrison yn anelu i ddal eu gafael ar y tlws eleni.

Mae Caernarfon wedi ennill oddi cartref ym Mhrestatyn ac ym Mangor i gyrraedd yr wyth olaf, tra bod Cei Connah wedi curo Cegidfa a Chaerfyrddin hyd yma.

Gemau diwethaf:
Cei Connah 6-2 Caernarfon (08/02/19)
Caernarfon 0-0 Cei Connah (26/10/18)
Cei Connah 0-1 Caernarfon (11/09/18)

Dydd Sadwrn, 2 Mawrth

Llandudno v Y Seintiau Newydd | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae Llandudno’n cael tymor trybulus yn Uwch Gynghrair Cymru, ond tybed os yw’r clwb sydd ger gwaelod y tabl yn gallu achosi sioc yn y gwpan brynhawn Sadwrn.

Bydd Seintiau Scott Ruscoe yn gobeithio curo Llandudno am y pedwerydd tro’r tymor hwn – hynny ar ôl sgorio cyfartaledd o 5 gôl y gêm yn eu herbyn hyd yma.

Mae’r Seintiau wedi ennill Cwpan Cymru ar chwech achlysur, ond wedi methu cael eu gafael ar y tlws ers trechu Airbus yn y rownd derfynol yn 2016.

Y tymor diwethaf fe gollodd y Seintiau yn erbyn Cei Connah yn rownd yr wyth olaf, hynny ar ôl colli’n y ffeinal y tymor blaenorol yn erbyn Y Bala.

Mae Llandudno wedi ennill oddi cartref yn erbyn Llansawel a Llangefni i gyrraedd yr wyth olaf eleni, tra bo’r Seintiau wedi curo Cwmbrân Celtic ac Airbus UK i ddod cyn belled.

Gemau diwethaf:
Llandudno 0-4 Y Seintiau Newydd (22/12/18)
Llandudno 0-5 Y Seintiau Newydd (30/10/18) Trydedd Rownd Cwpan Nathaniel MG
Y Seintiau Newydd 6-1 Llandudno (17/10/18)

Y Bala v Met Caerdydd | Dydd Sadwrn – 14:30
Ar Faes Tegid bydd enillwyr Cwpan Cymru 2017 yn herio myfyrwyr Christian Edwards.

Yn 1999 fe enillodd Inter Caerdydd Gwpan Cymru, ond ers i Inter Caerdydd uno gyda UWIC i greu clwb Met Caerdydd, rownd yr wyth olaf yw’r pellaf y mae nhw wedi ei gyrraedd yn y gystadleuaeth.

Mae’r Bala wedi curo’r Fflint a Hwlffordd i gyrraedd yr wyth olaf, tra bo Met Caerdydd wedi trechu Ton Pentre ac Aberystwyth.

Gemau diwethaf:
Met Caerdydd 3-0 Y Bala (05/01/19)
Y Bala 3-0 Met Caerdydd (03/11/18)

Y Barri v Cambrian a Clydach | Nos Sadwrn – 19:15 (S4C)
Ar Barc Jenner, bydd Y Barri’n herio’r unig glwb ar ôl yn y gystadleuaeth sydd ddim yn chwarae yn yr Uwch Gynghrair, sef Cambrian a Clydach – clwb sydd eisoes wedi curo’r Barri unwaith y tymor hwn.

Fe wnaeth Cambrian yn rhyfeddol i gyrraedd rownd derfynol Cwpan Nathaniel MG eleni, ac hynny ar ôl curo’r Barri, Aberystwyth, Y Drenewydd a’r Seintiau Newydd o UG Cymru – ond colli 2-0 oedd eu hanes yn erbyn Met Caerdydd yn y ffeinal.

Mae’r Barri wedi ennill Cwpan Cymru ar chwech achlysur, ond mae ‘na 16 mlynedd ers eu llwyddiant diwethaf yn 2002/03.

Mae’r Barri eisoes wedi trechu Penybont a Derwyddon Cefn yng Nghwpan Cymru eleni, tra bod Cambrian a Clydach wedi curo Port Talbot, Cil-y-coed, Dinbych a Rhyl ar ôl ymuno â’r gystadleuaeth yn y rownd gyntaf.

Gemau diwethaf:
Cambrian a Clydach 0-0 Y Barri – Cam yn ennill 3-1 ar g.o.s (28/08/18) Rownd Gyntaf Cwpan Nathaniel MG

Bydd uchafbwyntiau holl gemau’r penwythnos i’w gweld ar Sgorio nos Lun am 5:30 ar S4C.