Sgorio

barry
Sion Richards

Sion Richards

Dydd Llun, 8 Ebr 2019, 09:23

Y Barri yn sicrhau pêl-droed Ewropeaidd, Y Seintiau yn ymestyn y bwlch ar y brig a ffarwelio gyda Llandudno a Llanelli o’r Uwch Gynghrair, uchafbwyntiau Uwch Gynghrair Cymru JD ar Sgorio, prynhawn Llun am 5:30.