Sgorio – Bangor v Caernarfon

Bangor v Caernarfon Cwpan Cymru
Sion Richards

Sion Richards

Dydd Iau, 24 Ion 2019, 14:45

Gêm enfawr yng Nghwpan Cymru JD rhwng dau o elynion pennaf gogledd Cymru – Bangor a Caernarfon – yn fyw ar S4C nos Sadwrn am 19:20, gyda’r gic gyntaf am 19:30.

Dyw’r clybiau heb gwrdd ar y lefel uchaf ers degawd ac heb gwrdd yng Nghwpan Cymru ers 1998, pan enillodd Bangor o ddwy i ddim ar Ffordd Farrar. Methodd y ddau glwb ei gilydd dros yr haf – Caernarfon yn codi i’r Uwch Gynghrair a Bangor yn syrthio i Gynghrair Undebol y Gogledd.

Mewn gêm gwpan, all unrhywbeth ddigwydd a bydd Bangor, enillwyr y gwpan wyth gwaith, yn edrych i greu sioc am newid.

Ymunwch â Dylan Ebenezer, cyn-chwaraewr canol cae Cymru Owain Tudur Jones a chyn-chwaraewr Bangor a Caernarfon, Neil Thomas am y darbi mawr ym mhedwaredd rownd Cwpan Cymru JD yn fyw ar S4C nos Sadwrn am 19:20, gyda’r gic gyntaf am 19:30.