Sgorio yn cyhoeddi’r gemau byw nesaf

cyhoeddi gemau byw sgorio
Sion Richards

Sion Richards

Dydd Mawrth, 20 Awst 2019, 10:59

Mae Sgorio wedi cadarnhau pa gemau Cymru Premier JD fydd yn cael eu dangos yn fyw dros y misoedd nesaf.

Bydd criw Sgorio yn teithio ledled Cymru er mwyn dangos gemau’r Cymru Premier yn fyw ar S4C.

Bydd y criw yn ymweld â’r brifddinas ar nos Lun 16 Medi i ddarlledu’r gêm rhwng Met Caerdydd a’r Seintiau Newydd yn fyw ar dudalen Facebook Sgorio ac ar S4C Clic. Ar nos Wener 20 Medi, bydd yr ornest rhwng y Drenewydd a Chei Connah yn cael ei dangos yn fyw ar-lein. Yr Oval fydd y lleoliad nesaf i griw Sgorio, ar nos Wener 27 Medi, wrth i’r gêm rhwng Caernarfon a’r Drenewydd gael ei dangos yn fyw ar S4C.

Bydd Derwyddon Cefn yn croesawu’r Bala i’r Graig ar nos Wener 4 Hydref, gyda’r ornest honno’n cael ei dangos yn fyw ar-lein.

Parc Waun Dew fydd lleoliad ar gyfer y gêm deledu fyw nesaf, rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth ar nos Wener 18 Hydref. Yna, ar nos Wener 1 Tachwedd, bydd Sgorio yn darlledu’r gêm rhwng Cei Connah a’r Seintiau newydd yn fyw ar S4C, cyn dangos y gêm rhwng Aberystwyth a’r Bala ar nos Wener 8 Tachwedd, hefyd ar S4C.

Yn ogystal â’r gemau yn yr Cymru Premier, bydd Sgorio yn dangos gemau byw o Gwpan Her yr Alban wrth i timoedd o Gymru ymuno â’r gystadleuaeth. Bydd un gêm yn y drydedd rownd yn cael ei dangos ar nos Sadwrn 7 Medi, gyda’r timoedd yn cael eu gadarnhau yn y dyfodol agos. Os bydd tîm o Gymru yn symud ymlaen i’r rownd nesaf, bydd Sgorio yno i’w dilyn ar hyd eu taith yn y gystadleuaeth.

I glywed am gyhoeddiadau gemau yn y dyfodol, yn ogystal â newyddion, fideos ac uchafbwyntiau pêl-droed, dilynwch @sgorio ar Facebook, Twitter ac Instagram.

Sgorio – Gemau byw:

Nos Sadwrn 7 Medi
Cei Connah v Cove Rangers – Cwpan Her yr Alban, Trydedd Rownd – CG 17:15 – Yn fyw ar S4C

Nos Lun 16 Medi
Met Caerdydd v Y Seintiau Newydd – CG 20.00 – Yn fyw ar-lein ar s4c.cymru/clic ac ar dudalen Facebook Sgorio

Nos Wener 20 Medi
Y Drenewydd v Cei Connah – CG 20.00 – Yn fyw ar-lein ar s4c.cymru/clic ac ar dudalen Facebook Sgorio

Nos Wener 27 Medi
Caernarfon v Y Drenewydd – CG 20.00 – Yn fyw ar S4C

Nos Wener 4 Hydref
Derwyddon Cefn v Y Bala – CG 20.00 – Yn fyw ar-lein ar s4c.cymru/clic ac ar dudalen Facebook Sgorio

Nos Wener 18 Hydref
Caerfyrddin v Aberystwyth – CG 20.00 – Yn fyw ar S4C

Nos Wener 1 Tachwedd
Cei Connah v Y Seintiau Newydd – CG 20.00 – Yn fyw ar S4C

Nos Wener 8 Tachwedd
Aberystwyth v Y Bala – CG 20.00 – Yn fyw ar S4C