Sgorio yn fyw o’r Graig, Derwyddon Cefn, ar gyfer rownd derfynol Cwpan Cymru JD

drone cefn_10
Sion Richards

Sion Richards

Dydd Gwener, 5 Ebr 2019, 11:57

Y Graig, cartref Derwyddon Cefn, yw lleoliad rownd derfynol Cwpan Cymru JD am y tro cyntaf yn hanes y clwb. Bydd deiliaid y gwpan, Cei Connah, yn wynebu deiliad y gynghrair, Y Seintiau Newydd, yn y rownd derfynol ar ddydd Sul 5 Mai, gyda rhaglen lawn a’r gêm yn fyw ar Sgorio ar S4C. Mae’r gic gyntaf am 2.45 gyda sylwebaeth ar gael yn Gymraeg a Saesneg.

Fe gyrhaeddodd y Nomadiaid y rownd derfynol drwy guro Met Caerdydd o dair i ddim yn y rownd gynderfynol ac wrth wneud hynny, wedi sicrhau lle yng Nghynghrair Europa y tymor nesaf.

Cyn hynny, fe lwyddodd tîm Andy Morrison i guro Cegidfa (wedi amser ychwanegol), Caerfyrddin a Chaernarfon ar y ffordd i’r ffeinal.

Enillodd y Seintiau eu lle’n y rownd derfynol gyda buddugoliaeth o ddwy i ddim dros y Barri, ac mae rhediad tîm Scott Ruscoe yn cynnwys buddugoliaethau dros Cwmbran Celtic, Airbus UK a Llandudno.

Mae’r ddau glwb yn cystadlu’n frwd am Bencampwriaeth Uwch Gynghrair Cymru JD ar hyn o bryd, gyda phedair gêm yn weddill tan ddiwedd y tymor.

Erbyn y pumed o Fai, bydd pencampwyr y gynghrair wedi cael eu coroni hefyd, fydd yn siwr o ychwanegu blas ychwanegol i’r rownd derfynol hon.

Derwyddon Cefn yw o glybiau enwocaf holl hanes Cwpan Cymru, yn enillwyr wyth gwaith rhwng 1880 a 1904. Er hynny, hwn fydd y tro cyntaf i’r Derwyddon gynnal y rownd derfynol fawr yn eu cartref presennol, y Graig.