Tîm y Degawd

Wrth i 2019 ddirwyn i ben, mi fydd Sgorio yn edrych yn ôl ar y gorau o’r ddegawd ddiwethaf yn Uwch Gynghrair Cymru.

Dyma edrych ar bedwar tîm fwyaf llwyddiannus y gynghrair o’r 2010’au.

Bangor – 2010/11

Paul Smith, Peter Hoy, James Brewerton, Michael Johnston, Chris Roberts, Dave Morley, Nicky Ward, Chris Jones, Craig Garside, Alan Bull, Les Davies

Yn 2011, fe enillodd Bangor y Bencampwriaeth am y tro cyntaf ers dros 15 mlynedd. Gyda Neville Powell wrth y llyw, fe lwyddodd y tîm i dorri record y clwb am y nifer o fuddugoliaethau’n olynol a thorri record Uwch Gynghrair Cymru am y rhediad hiraf o fuddugoliaethau o ddechrau tymor. Roedd hi’n 18 gêm cyn i Fangor golli yn y gynghrair.

Yn ogystal, fe gyrhaeddon nhw rownd derfynol Cwpan Cymru am y pedwerydd tymor yn olynol.

Y Seintiau Newydd – 2012/13

Paul Harrison, Simon Spender, Kai Edwards, Steve Evans, Chris Marriott, Sam Finley, Aeron Edwards, Christian Seargeant, Chris Jones, Alex Darlington, Michael Wilde

Dyma’r tîm enillodd y Bencampwriaeth am yr ail dymor yn olynol ac am y 7fed tro yn eu hanes gan orffen 22 pwynt yn glir ar y brig

Y Seintiau Newydd – 2015/16

Paul Harrison, Simon Spender, Kai Edwards, Phil Baker, Chris Marriott, Aeron Edwards, Christian Seargeant, Adrian Cieslewicz, Scott Quigley, Matty Williams, Michael Wilde

Y Seintiau yn ennill y trebl am yr ail dymor yn olynol – y clwb cyntaf i wneud hynny. Y bechgyn o Groesoswallt yn cael eu coroni’n Bencampwyr UG Cymru am y bumed tymor yn olynol a’r 10fed tro yn eu hanes.

Y Seintiau Newydd – 2016/17

Paul Harrison, Simon Spender, Steve Saunders, Connell Rawlinson, Chris Marriott, Jon Routledge, Aeron Edwards, Adrian Cieslewicz, Ryan Brobbel, Alex Darlington, Greg Draper

Roedd ymgyrch 2016/17 Y Seintiau Newydd yn un lwyddiannus dros ben. Fe lwyddodd Scott Ruscoe a’i dîm i dorri record am y bwlch mwyaf erioed rhwng y 1af a’r 2il (27 pwynt) gan ennill pencampwriaeth UG Cymru am y 6ed tymor yn olynol – 11eg tro yn eu hanes. Fe dorrodd record byd Ajax am y nifer fwyaf o fuddugoliaethau yn olynol (27) rhwng mis Awst-Chwefror.

Yn ogystal, fe gyrhaeddon nhw rownd derfynol Cwpan Cymru am y bedwerydd tymor yn olynol a chyrraedd rownd gynderfynol Cwpan Her yr Alban am eu tymor cyntaf yn gystadleuaeth.

Ac i goroni’r cwbwl, fe enillon nhw Cwpan y Gynghrair am y trydydd gwaith yn olynol.