Trydedd Rownd Cwpan Cymru JD

Football – FAW JD Welsh Cup Final – Connah’s Quay Nomads FC v The New Saints FC

Mae 12 clwb Uwch Gynghrair Cymru yn ymuno â’r 20 clwb o’r cynghreiriau îs sydd wedi llwyddo i gyrraedd trydedd rownd Cwpan Cymru JD.

Nos Wener, 6 Rhagfyr

Bae Colwyn v Airbus UK | Nos Wener – 19:45
Yn eu tymor cyntaf ym mhyramid pêl-droed Cymru mae Bae Colwyn wedi llwyddo i gyrraedd trydedd rownd y cwpan ar ôl curo oddi cartref yn erbyn Corwen (2-3) a Dyffryn Nantlle (0-1).

Mae Bae Colwyn yn 4ydd yng Nghynghrair Gogledd Cymru, tra bod Airbus wedi llithro i’r ddau isaf yn y brif adran yn dilyn eu colled hunllefus yn erbyn Y Seintiau Newydd ddydd Sadwrn (Air 0-12 YSN).

Llai na pedair blynedd yn ôl roedd Airbus yn cystadlu yn rownd derfynol Cwpan Cymru, ond colli yn erbyn Y Seintiau oedd eu hanes y diwrnod hwnnw hefyd, er roedd hi’n gêm dipyn agosach ‘nôl ym mis Mai 2016 (YSN 2-0 Air)!

Caerfyrddin v Rhydaman | Nos Wener – 20:00 (S4C)
Bydd darbi fawr Shir Gar yn fyw ar Sgorio nos Wener a bydd hi fel aduniad i dri o gyn-chwaraewyr Abertawe, wrth i reolwr Caerfyrddin, Kristian O’Leary baratoi i herio ei hen ffrindiau, Lee Trundle ac Andy Robinson, sydd bellach yn arwain y linell ymosodol i Rydaman yng Nghynghrair De Cymru.

Mae’r Hen Aur yn eistedd ar waelod y domen yn Uwch Gynghrair Cymru ar ôl ennill dim ond un o’u 16 gêm gynghrair y tymor yma.

Mae Rhydaman wedi ennill gartref yn erbyn Draconiaid Caerdydd (4-1) a Ton Pentre (3-1) i gyrraedd y drydedd rownd eleni.

Dydd Sadwrn, 7 Rhagfyr

Abertyleri v Cei Connah | Dydd Sadwrn – 14:30
Yn 9fed yn eu cynghrair ym mhedwaredd haen pyramid pêl-droed Cymru, Adar Gleision Abertyleri yw’r tîm isaf ar ôl yn y gystadleuaeth – a’u gwobr am gyrraedd y drydedd rownd yw cael wynebu enillwyr Cwpan Cymru 2018, Cei Connah.

Ar ôl codi’r cwpan am y tro cyntaf yn eu hanes yn 2018, fe gyrhaeddodd y Nomadiaid y ffeinal unwaith eto’r tymor diwethaf ond colli 3-0 yn erbyn Y Seintiau Newydd yn y rownd derfynol ar y Graig.

Mae Abertyleri wedi trechu Dinas Powys (4-0), Lucas Cwmbran (3-1), Penparcau (3-1) a Llanidloes (4-3) i ddod cyn belled yn y gystadleuaeth eleni.

Aberystwyth v Rhuthun | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae Aberystwyth wedi cyrraedd rownd derfynol Cwpan Cymru ddwywaith yn y chwe blynedd diwethaf, ond colli’r ddwy ffeinal yn erbyn Y Seintiau Newydd (2014) a Chei Connah (2018).

Dyw Aberystwyth heb ennill dim un o’u saith gêm gartref ddiwethaf, ers curo Caerfyrddin ar benwythnos agoriadol y tymor ‘nôl ym mis Awst.

Mae Rhuthun yn 11eg yng Nghynghrair Gogledd Cymru ac wedi curo Conwy (1-2) a Bangor 1876 (0-2) yn y cwpan, felly hon fydd eu trydedd gêm oddi cartref yn olynol yn y gystadleuaeth.

Goytre Utd v Caernarfon | Dydd Sadwrn – 14:30
Ar ôl curo Garden Village (1-3) a Cefn Cribwr (6-4) mae Goytre Utd wedi cyrraedd trydedd rownd Cwpan Cymru am yr ail dymor yn olynol.

Fe gyrhaeddodd Caernarfon rownd gynderfynol y gystadleuaeth yn 2017, ond dyw’r Cofis erioed wedi cyrraedd rownd derfynol Cwpan Cymru, a bydd Sean Eardley yn gobeithio am rediad da yn y cwpan eleni.

Mae Goytre Utd wedi ennill eu pum gêm gartref ddiwethaf tra bod Caernarfon wedi colli eu tair gêm ddiwethaf oddi cartref.

Y Fflint v Y Bala | Dydd Sadwrn – 14:30
Bydd Y Fflint yn croesawu’r Bala i Gae’r Castell yn nhrydedd rownd Cwpan Cymru am yr ail dymor yn olynol.

Oherwydd trafferthion gyda’r llifoleuadau fe ohirwyd y gem rhwng y timau y tymor diwethaf, a’r Bala oedd yn fuddugol yn y pen draw pan ail-chwaraewyd y gêm (Fflint 0-3 Bala).

Mae’r Fflint, sydd yn 2il yng Nghynghrair Gogledd Cymru, wedi curo Four Crosses (9-0) a Maesglas (1-3) i sicrhau eu lle yn y drydedd rownd i herio enillwyr Cwpan Cymru 2017, Y Bala.

Y Seintiau Newydd v Yr Wyddgrug | Dydd Sadwrn – 14:30
Ar ôl codi Cwpan Cymru am y 7fed tro’r tymor diwethaf, mae’r Seintiau Newydd sydd ar frig Uwch Gynghrair Cymru yn anelu am yr 8fed tlws i ddod yn hafal â Bangor a’r Derwyddon sy’n gydradd 4ydd ar y rhestr o’r clybiau sydd wedi codi’r cwpan y nifer fwyaf o weithiau.

Yr Wyddgrug fydd yn mentro i Neuadd y Parc brynhawn Sadwrn, clwb o’r drydedd haen sydd wedi sgorio wyth gôl ym mhob un o’u tair gêm yn y gystadleuaeth y tymor yma: Castell Alun Colts (8-0), Waterloo (1-8) a Llanrug (8-1)!

Gemau eraill
Derwyddon Cefn v Cegidfa
Lido Afan v Llandudno
Met Caerdydd v Pontypridd
Penrhyncoch v Prestatyn
Pen-y-bont v Porthmadog
Pontardawe v Bwcle
Prifysgol Abertawe v Cambrian a Clydach
Y Barri v Y Drenewydd
Y Rhyl v STM Sports

Y gorau o gyffro trydedd rownd Cwpan Cymru ar Sgorio ddydd Llun am 5:30 ar S4C.