Y Bala v Met Caerdydd – Rownd Derfynol Gemau Ail Gyfle UG Cymru

danny 12
Rhys Llwyd

Rhys Llwyd

Dydd Iau, 16 Mai 2019, 07:27

Gêm ola’r tymor ac ai criw Colin Caton neu myfyrwyr Christian Edwards fydd yn cynrychioli Cymru, ynghŷd a’r Seintiau Newydd, Cei Connah a’r Barri yn Ewrop y tymor nesaf… (Yn fyw ar S4C ddydd Sul, 19 Mai am 5.00)

Yn dilyn buddugoliaethau oddi cartref i’r ddau glwb yn y rowndiau cynderfynol, Y Bala a Met Caerdydd fydd yn mynd benben yn rownd derfynol y gemau ail gyfle brynhawn Sul gyda gwobr o €220,000 yn y fantol a thocyn i rownd ragbrofol Cynghrair Europa.

Dydd Sul, 19 Mai

Y Bala v Met Caerdydd | Dydd Sul – 17:15 (S4C)
Ar ôl perfformiad dygn ac egniol ar Barc Latham nos Wener, Y Bala oedd yn fuddugol yn erbyn Y Drenewydd yn y rownd gynderfynol gyntaf, diolch i ddau beniad gan Kieran Smith ac Henry Jones bob ochr i’r egwyl (1-2).

Mae’r Bala’n anelu i gyrraedd Ewrop am y pumed tymor yn olynol ac am y chweched tro yn eu hanes.

Ond er sicrhau lle’n Ewrop ym mhump o’r chwe tymor diwethaf, dyw’r Bala’n dal heb lwyddo i ennill rownd Ewropeaidd.

Roedd y golled yn erbyn Tre Fiori o San Marino yr haf diwethaf yn un hynod siomedig i dîm Colin Caton ac mi fydd y rheolwr yn awyddus i gael gwneud yn iawn am hynny yr haf yma.

Ym mhump o’r wyth tymor ers ffurfio’r 12 Disglair, ac yn y tri tymor diwethaf, y clwb orffennodd uchaf yn y tabl sydd wedi mynd ymlaen i ennill y gemau ail gyfle (17/18 Derwyddon Cefn, 16/17 Bangor, 15/16 Cei Connah).

Bydd hynny ddim yn digwydd eleni gan i Met Caerdydd drechu’r prif ddetholion nos Sadwrn, sef Caernarfon (2-3).

Aeth y Cofis ar y blaen wedi 20 munud, ond fe frwydrodd y myfyrwyr yn ôl gan daro deirgwaith drwy Chris Baker, Adam Roscrow a Kyle McCarthy.

Dyma’r trydydd tymor yn olynol i Met Caerdydd gyrraedd rownd derfynol y gemau ail gyfle, ond ar ôl colli 1-0 yn erbyn Bangor yn 2016/17, sef eu tymor cyntaf yn UG Cymru, ac yna colli 1-0 eto yn erbyn Derwyddon Cefn yn 2017/18, ai tri chynnig i Gymro fydd hi i Christian Edwards.

Bydd Met Caerdydd yn anelu i fod ond yr ail glwb i lwyddo i ennill y gemau ail gyfle ar ôl gorffen yn y Chwech Isaf, a’r unig glwb arall lwyddodd i wneud hynny oedd Y Bala yn nhymor 2012/13.

Tybed a fydd y gair ‘momentwm’ yn cael ei grybwyll nos Sul – Y Bala o’r Chwech Uchaf wedi colli saith o’u 10 gêm cyn y gemau ail gyfle, tra bod Met Caerdydd o’r Chwech Isaf wedi ennill saith o’u 10 gêm cyn y gemau ail gyfle.

Er hynny, mae’r Bala wedi ennill eu tair gêm ddiwethaf, tra bo Met wedi ennill eu pedair gem ddiwethaf – y ddau glwb yn llawn hyder felly cyn y ffeinal fawr ddydd Sul.

Gemau diwethaf:
Y Bala 0-1 Met Caerdydd (w.a.y) (02/03/19) Rownd Wyth Olaf Cwpan Cymru
Met Caerdydd 3-0 Y Bala (05/01/19)
Y Bala 3-0 Met Caerdydd (03/11/18)

Rhediad diweddar yn UGC:
Y Bala: ❌❌✅✅✅
Met Caerdydd: ❌✅✅✅✅

Bydd uchafbwyntiau rownd derfynol y gemau ail gyfle i’w gweld ar Sgorio brynhawn Llun am 5:45 ar S4C.