5-y-penwythnos

5 y pen 16×9 (1)

Sgorio sydd yn rhoi sylw i bum chwaraewr sydd wedi serennu yn y JD Cymru Premier dros y penwythnos.

Dave Roberts – Airbus UK
Llwyddodd Dave Roberts i gadw Airbus UK yn y gêm gydag arbediadau da yn erbyn Caerfyrddin.

Llwyddodd i gadw cyfle un yn erbyn un Jordan Vickers allan i gadw’r sgôr yn 2-2, cyn arbed ergyd hwyr Lewis Harling i sicrhau pwynt i Airbus UK.

Dyma’r pwynt cyntaf ar y lon i Airbus UK ers mis Medi, ac all fod yn bwynt allweddol yn y ras i oroesi rhag y cwymp.
 
Kane Owen – Pen-y-bont
Buddugoliaeth holl bwysig i Ben-y-bont ar Y Graig wrth i dîm Rhys Griffiths frwydro i aros allan o safleoedd y cwymp.

Dim ond ail fuddugoliaeth oddi cartref Pen-y-bont y tymor yma, a’u buddugoliaeth gyntaf ers mis Tachwedd, gyda’r tîm yn agor bwlch o driphwynt rhyngddyn nhw a’r ddau isaf.

Roedd Kane Owen yn rhan o’r gôl agoriadol a llwyddodd i sgorio’r gôl fuddugol, cic rydd o ochr y cwrt cosbi yn curo’r golwr Michael Jones i selio’r tripwhynt.  
 
Ryan Brobbel – Y Seintiau Newydd
Seren y gêm y gêm fyw yn creu’r ddwy gôl yn y fuddugoliaeth 0-2 dros Y Drenewydd.

Roedd Brobbel yn ddylanwadol drwy’r gêm gan greu cyfleoedd a bygwth amddiffyn y Robiniaid gyda’i ddawn creu goliau.

Mae Brobbel wedi creu wyth o goliau’r Seintiau y tymor hwn, ac yn parhau i fod yn rhan allweddol o dîm y pencampwyr.
 
Marc Williams – Aberystwyth
Buddugoliaeth dda iawn i Aberystwyth ar Yr Oval, gyda eu capten yn ddylanwadol yn y fuddugoliaeth.

Sgoriodd Williams ddwy yn y fuddugoliaeth 0-3, y tro cyntaf iddo sgorio dwy mewn gêm gynghrair ers penwythnos agoriadol y tymor a’i gôl gynghrair gyntaf ers mis Awst.

Mae’r blaenwr wedi sgorio chwe gôl gynghrair y tymor hwn,.
 
Luke Bowen – Caerfyrddin
Rhediad sgorio diweddar Luke Bowen yn parhau, gyda’r blaenwr yn rhwydo ddwywaith yn erbyn Airbus UK.

Mae’r blaenwr wedi sgorio pum gôl yn ei dair gêm gynghrair diwethaf a 12 am y tymor – y tro cyntaf iddo sgorio 12 ers 2015.