Dylan Ebenezer sy’n crwydro’r Cymru Premier yn dewis y cit gorau

Ydy chi wedi gweld crys ‘zebra’ Manchester Utd? Ydy chi wedi gorfod glanhau eich llygaid ar ôl hynny?

Dyw pethau ddim cweit mor wallgof yn y Cymru Premier – ond mae digon i ddal sylw. Dewch am dro o’r de i’r gogledd i weld be di be cyn y tymor newydd.


Met Caerdydd

Os nag yw sgiliau slic Elliot Evans yn rhoi pendro i chi – bydd y crys yma yn siwr o wneud. Crys hip neu crys sy’n hypnoteiddio?

Edrychwch i mewn i fy llygaid – rydych yn teimlo’n gysglyd…

Y Barri

Crys sy’n haeddu Sash Huw Fash. Yn bennaf oherwydd y sash. A’r lliwiau. Oes cyfuniad gwell na melyn a glas? Na yw’r ateb i hynny gyda llaw.

Y crysau coch oddi catrtref yn dod ag atgofion gwael o golli yn Ewrop haf yma. Diolch byth bod neb wedi gallu gweld y gêm oherwydd y niwl.

Pen-y-bont

Dyw hwn ddim yn rhoi gymaint o bendro a chrys y MET – ond mae’r streips yn dal i ddrysu’r llygaid. Mae’r llinellau ar y streips yn edrych fel peiriant mesur graddfa Richter. Neu peiriant sy’n dangos os chi’n dweud celwydd neu beidio.

Ydy chi’n hoffi’r kit yma?

Ydw.

Ydy chi’n siwr?

Nagw.

Du a Llwyd oddi cartref. Smart.

Hwlffordd

Beth y’ ni eisiau?

Streips.

Ble y’ ni eisiau nhw?

Bobman.

Mae’r streips maint gwahanol – lliwiau gwahanol – a hyd yn oed yn mynd i gyfeiriadau gwahanol. Ond mae fe yn gweithio. Just.

Oddi cartref lot mwy syml. A lot gwell.

Aberystwyth

 

Yr un crys a thymor diwethaf – ond mae’r shorts a’r sannau du WEDI NEWID Y CYFAN. Hyfryd. Aberystwyth yw’r ‘Gwyrdd a’r Du’. Ma’r kit yn wyrdd a du. Syml.

Mae’r prif liw ar y ddau grys yn ‘llifo‘ yn raddol i mewn i’r du. Fel gweld yr haul yn toddi dros y gorwel tra’n mwynhau peint ar y Prom ar noson braf. Efallai.

Y Drenewydd


Syml ac effeithiol. Yn union fel y clwb. Dim ffws na ffwdan. Ond edrych

wch eto. Mae yna batrwm bach wedi ymddangos ar y crys sy’n awgrymu bod mwy yn cuddio dan y wyneb fan hyn.

Fel darganfod bod Anti Mair ar Tinder. Diddorol.

Y Bala

Gwyn a du. Syml. Effeithiol. Ond, mae rhywbeth am y coler sy’n poeni fi. Dim syniad beth, cofiwch.

Coch i gyd oddi cartref i sicrhau bod criw Glannau Mersi yn hapus. Heblaw am yr Evertonians.

Y Seintiau Newydd

Celtic…Sporting Lisbon…Buckie Thistle. Mae gwyrdd a gwyn yn gweithio. Hoops. Hyfryd.

Y streipiau bach gwyrdd ar draws y crys glas oddi cartref yn annisgwyl o bleserus hefyd.

Derwyddon Cefn

 

Du a gwyn? Neu llwyd a gwyn? Yw’r streips yn mynd yn syth lawr? Neu ar draws? Lot o gwestiynnau. Dim gymaint o atebion.

Plis gwedwch bod nhw ddim wedi newid y kit oddi cartref o’r tymor diwe

thaf? Plis, plis, plis…

Naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Cei Connah

Pa kit ydy chi eisiau, Mr Morrison?

Crys coch. Shorts coch. Sannau coch.

Oddi cartref?

Crys du. Shorts du. Sannau du.

Unrhyw beth arall? Ma fe yn y pris.

Rhowch strepien fach wen ar ochr y crys.

Dim chwarae. A dim amheuaeth mae’r kit du yw un o’r goreuon yn y gynghrair.

Y Fflint

Union yr un cynllun kit a Phenybont. Ond ddim yn gweithio mor dda. Pam? Mae Penybont wedi dewis coler glas. Y Fflint wedi dewis coler gwyn. Mor agos – ond eto mor bell. Bosib iawn bo’ fi’n dechrau dadansoddi hyn gormod, cofiwch.

Gwyrdd i gyd yn gret oddi cartref.

Caernarfon