Gohirio Pêl-droed yng Nghymru

Untitled-2-1
Sion Richards

Sion Richards

Dydd Gwener, 13 Maw 2020, 12:30

O ganlyniad i bandemig Covid-19 mae Cymdeithas Bēl-droed Cymru wedi penderfynu gohirio yr holl gemau domestig tan ddydd Sadwrn y 4ydd o Ebrill 2020. Bydd y sefyllfa’n cael ei hadolygu’n barhaol a bydd unrhyw newyddion a datblygiadau’n cael eu rhannu ar wefan y Gymdeithas bêl-droed https://www.faw.cymru/cy/

Yn ogystal â gohirio pêl-droed Cymru Premier a weddill y pyramid Pêl-droed, bydd gemau y tîm rhyngwladol hefyd yn cael ei gohirio, sef:
Cymru C v Lloegr C – 24/03/2020
Cymru v Awstria – 27/03/2020
Cymru v America – 30/03/2020

Am fwy o wybodaeth am y pandemig, ewch i wefan Iechyd Cyhoeddu Cymru:
https://icc.gig.cymru/