Mwy o Sgorio

MoS
Sion Richards

Sion Richards

Dydd Mawrth, 4 Chw 2020, 13:56

Rhaglen gylchgrawn sy’n dathlu’r gorau o bêl-droed Cymru. Bydd Dylan Ebenezer yn cael cwmni dau frawd ar y soffa: y cyn-chwaraewr rhyngwladol Malcolm Allen a’i frawd Gavin Allen, aelod o dîm hyfforddi Aberystwyth. Bydd y tri yn rhoi’r byd pêl-droed yn ei le, yn ogystal â thynnu coes y ddau frawd. Ceir blas teuluol ar ambell eitem, wrth i’r criw hefyd edrych yn ôl ar rownd derfynol Cwpan Nathaniel MG a dewis Gôl y Mis. Mwy o Sgorio, nos Fercher am 22:00.