Mwy o Sgorio

Sion Richards

Sion Richards

Dydd Mawrth, 10 Maw 2020, 17:18

Leo Smith, seren Caernarfon, yw gwestai Dylan Ebenezer ac Owain Tudur Jones ar y soffa’r wythnos hon. Bydd cyfweliad arbennig gyda Kieffer Moore, un o sêr mwyaf tîm Cymru, yn ogystal â chyfle i glywed gan gefnogwyr Bae Colwyn ar sut mae eu tymor cyntaf yn ôl yn y pyramid Cymreig yn mynd rhagddo. Cawn weld y diweddaraf o Uwch Gynghrair Cymru JD a dod i adnabod un o dimau eraill bychain Cymru.