Pedwaredd Rownd Cwpan Cymru JD

Football – FAW JD Welsh Cup Final – Connah’s Quay Nomads FC v The New Saints FC

Dros y penwythnos bydd 16 clwb yn cystadlu ym mhedwaredd rownd Cwpan Cymru JD.

Nos Wener, 24 Ionawr

Pen-y-bont v Met Caerdydd | Nos Wener – 19:45
Bydd dau glwb o’r Chwech Isaf yn Uwch Gynghrair Cymru yn brwydro am eu lle yn rownd wyth olaf Cwpan Cymru wrth i Ben-y-bont chwilio am eu buddugoliaeth gyntaf erioed yn erbyn y myfyrwyr.

Mae Met Caerdydd eisoes wedi ennill yn Stadiwm Gwydr SDM y tymor hwn (1-3), ac wedi gyrru Pen-y-bont allan o Gwpan Cymru yn nhymor 2017/18.

Yn y rownd ddiwethaf fe enillodd Pen-y-bont yn gyfforddus yn erbyn Porthmadog (6-1), tra bod Met Caerdydd wedi crafu eu ffordd drwodd yn erbyn Pontypridd (1-0).

Y Fflint v Bae Colwyn | Nos Wener – 19:45
Mae’n gaddo i fod yn dipyn o gêm rhwng y clybiau sy’n 2il ac yn 3ydd yng Nghynghrair Gogledd Cymru ar ôl i’r Fflint a Bae Colwyn guro timau o Uwch Gynghrair Cymru yn y rownd ddiwethaf.

Mae’r Fflint wedi curo Four Crosses (9-0), Maesglas (1-3) a’r Bala (2-0) i ddod cyn belled yn y gystadleuaeth, ac yn eu tymor cyntaf ym mhyramid pêl-droed Cymru mae Bae Colwyn wedi llwyddo i gyrraedd pedwaredd rownd y cwpan ar ôl curo Corwen (2-3), Dyffryn Nantlle (0-1) ac Airbus UK (1-0 w.a.y).

Yn y gemau cynghrair rhwng y timau y tymor yma fe enillodd Bae Colwyn oddi cartref yn y Fflint, a’r Fflint yn ennill oddi cartref ym Mae Colwyn.

Rhydaman v Caernarfon | Nos Wener – 20:00 (S4C)
Ar ôl chwalu’r Hen Aur yn y rownd ddiwethaf bydd Lee Trundle a’i gyfeillion yn gobeithio achosi sioc arall yng Nghwpan Cymru y penwythnos yma, gan herio’r Cofis, sydd heb sgorio yn eu pedair gêm ddiwethaf.

Mae Rhydaman wedi curo Draconiaid Caerdydd (4-1), Ton Pentre (3-1) a Chaerfyrddin (0-4) i gyrraedd y bedwaredd rownd y tymor yma.

Fe gyrhaeddodd Caernarfon rownd gynderfynol y gystadleuaeth yn 2017, ac ar ôl trechu Goytre Utd yn y rownd ddiwethaf (0-4) bydd y Cofis yn anelu am rediad cystal eleni.

Dydd Sadwrn, 25 Ionawr

Cei Connah v Lido Afan | Dydd Sadwrn – 14:30
Bydd enillwyr Cwpan Cymru 2018, Cei Connah, sydd heb golli gartref y tymor yma, yn disgwyl parhau â’r record hwnnw y penwythnos yma.

Mae Lido Afan, sy’n 6ed yng Nghynghrair De Cymru wedi ennill tair gêm gartref i gyrraedd y bedwaredd rownd eleni – Trefynwy (3-1), Aberbargoed (2-1), Llandudno (5-1).

Ar ôl codi’r cwpan am y tro cyntaf yn eu hanes yn 2018, fe gyrhaeddodd y Nomadiaid y ffeinal unwaith eto’r tymor diwethaf ond colli 3-0 yn erbyn Y Seintiau Newydd yn y rownd derfynol ar y Graig.

Derwyddon Cefn v Pontardawe | Dydd Sadwrn – 14:30
Pontardawe o drydedd haen y pyramid yw’r clwb isaf ar ôl yn y gystadleuaeth, ac ar ôl curo pedwar tîm sydd uwch eu pennau yn y tablau i ddod cyn belled, bydd y clwb o Gwmtawe yn awyddus i achosi sioc arall – Penydarren (2-3), Cwmbrân Celtaidd (2-3 w.a.y), Croesyceiliog (6-1) a Bwcle (3-1).

Mae’r Derwyddon wedi ennill y gwpan ar wyth achlysur, ac wedi chwarae’n y rownd derfynol gyntaf erioed yn 1878 (colli 1-0 vs Wrecsam).

Cyrhaeddodd y Derwyddon y rownd derfynol yn 2012 (colli 2-0 vs YSN), ond ers hynny dyw hogiau’r Graig heb lwyddo i fynd heibio’r bedwaredd rownd.

Prifysgol Abertawe v Prestatyn | Dydd Sadwrn – 14:30
Bydd hi’n ddifyr gweld pa ffordd eith y gêm hon rhwng y clybiau sydd ar frig Cynghrair De Cymru a Chynghrair Gogledd Cymru.

Dyw’r clybiau erioed wedi cwrdd o’r blaen, ond mae’n bosib y bydd y timau’n mynd benben eto’r tymor nesaf os allen nhw sicrhau dyrchafiad i Uwch Gynghrair Cymru eleni.

Mae Prifysgol Abertawe wedi curo Caerleon (4-1), Gwndy (5-6) a Cambrian a Clydach (3-0) i gyrraedd y bedwaredd rownd tra bod Prestatyn wedi ennill oddi cartref yn erbyn Llanrhaeadr (1-4), Bangor (0-3) a Phenrhyncoch (1-2).

Y Drenewydd v Y Rhyl | Dydd Sadwrn – 14:30
Ar Barc Latham bydd Y Drenewydd, enillwyr Cwpan Cymru 1879 ac 1895, yn herio Y Rhyl, enillwyr y cwpan ar bedwar achlysur.

Aeth y ddau glwb benben yn y drydedd rownd y tymor diwethaf (Dre 1-2 Rhyl), ac hefyd yn rownd gynderfynol Cwpan Cymru 2014/15 pan enillodd Y Drenewydd (1-2) cyn mynd ymlaen i golli yn y ffeinal yn erbyn Y Seintiau Newydd.

Mae 14 tymor wedi mynd heibio ers i Rhyl gael eu dwylo ar y cwpan, ac mae’r Lilisgwynion wedi curo Llangefni (2-0), Queens Park (3-0) ac STM Sports (2-0) i ddod cyn belled eleni.

Y Seintiau Newydd v Aberystwyth | Dydd Sadwrn – 14:30
Ar ôl codi Cwpan Cymru am y 7fed tro’r tymor diwethaf, mae’r Seintiau Newydd sydd ar frig Uwch Gynghrair Cymru yn anelu am yr 8fed tlws i ddod yn hafal â Bangor a’r Derwyddon sy’n gydradd 4ydd ar y rhestr o’r clybiau sydd wedi codi’r cwpan y nifer fwyaf o weithiau.

Enillodd YSN yn gyfforddus yn erbyn Yr Wyddgrug yn y rownd ddiwethaf (9-0), ond roedd angen gôl hwyr ragorol gan Wes Baynes i sichrau buddugoliaeth i Aberystwyth yn erbyn Rhuthun yn y drydedd rownd (2-1).

Mae Aberystwyth wedi cyrraedd rownd derfynol Cwpan Cymru ddwywaith yn y chwe blynedd diwethaf, ond colli’r ddwy ffeinal yn erbyn Y Seintiau Newydd (2014) a Chei Connah (2018).

Y gorau o gyffro pedwaredd rownd Cwpan Cymru ar Sgorio ddydd Llun am 5:30 ar S4C.