Rhagolwg penwythnos Cymru Premier JD

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dim ond pythefnos i fynd tan yr hollt yn Uwch Gynghrair Cymru, a tybed pwy fydd yn ymuno â’r Seintiau Newydd, Cei Connah, Y Bala a’r Barri yn y Chwech Uchaf eleni…

Nos Wener, 10 Ionawr

Caernarfon v Aberystwyth | Nos Wener – 19:45
Un pwynt sydd ei angen ar y Cofis i selio eu lle yn y Chwech Uchaf am yr ail dymor yn olynol.

Er hynny, dyw Caernarfon heb fod ar eu gorau’n ddiweddar, yn colli ddwywaith yn erbyn Y Bala dros yr Ŵyl, cyn methu â churo Pen-y-bont ddydd Sadwrn diwethaf.

Ar ôl ennill dim ond un o’u saith gêm gynghrair ddiwethaf, bydd Aberystwyth yn gobeithio curo’r Cofis am y tro cyntaf ers 11 blynedd.

Record cynghrair diweddar:
Caernarfon: ✅✅❌❌➖
Aberystwyth: ❌✅❌➖❌

Y Drenewydd v Y Seintiau Newydd | Nos Wener – 20:00 (S4C)
Y Drenewydd sy’n dechrau’r penwythnos yn y 6ed safle, driphwynt uwchben y Derwyddon, a byddai buddugoliaeth i’r Robiniaid yn erbyn y pencampwyr yn gam enfawr tuag at sicrhau lle yn yr hanner uchaf.

Mae tîm Chris Hughes ar rediad o chwe gêm heb golli (ennill 5, cyfartal 1) ac ond wedi ildio unwaith yn ystod y rhediad hwnnw (cic o’r smotyn yn erbyn Aber yn eu gêm ddiwethaf).

Ond dyw’r Seintiau Newydd heb golli dim un o’u 10 gêm ddiwethaf oddi cartref yn erbyn Y Drenewydd – ers Rhagfyr 2013.

Record cynghrair diweddar:
Y Drenewydd: ✅✅✅➖✅
Y Seintiau Newydd: ✅✅❌✅✅

Dydd Sadwrn, 11 Ionawr

Caerfyrddin v Airbus UK | Dydd Sadwrn – 14:30
Yn dilyn dwy gêm anferthol yn erbyn Pen-y-bont dros yr Ŵyl, mae Caerfyrddin unwaith eto yn paratoi am ‘gêm chwe-phwynt’ yn erbyn Airbus, sydd yn hafal ar bwyntiau gyda’r Hen Aur ar waelod y tabl.

Sgoriodd Luke Bowen deirgwaith dros ddwy gêm yn erbyn Pen-y-bont wrth i Gaerfyrddin sicrhau pedwar pwynt dros y Nadolig gan gau’r bwlch rhyngddyn nhw a diogelwch y 10fed safle i dim ond un pwynt.

Mae Airbus eisoes wedi curo Caerfyrddin unwaith y tymor hwn (Air 1-0 Cfin), ond ar ôl rhediad o 10 gêm heb ennill (cyfartal 1, colli 9) mae tîm Steve O’Shaughnessy mewn perygl o syrthio’n syth yn ôl i lawr i Gynghrair Gogledd Cymru.

Record cynghrair diweddar:
Caerfyrddin: ❌❌❌✅➖
Airbus UK: ❌❌➖❌❌

Cei Connah v Y Barri | Dydd Sadwrn – 14:30
Ar ôl tair gêm gyfartal yn olynol rhwng y ddau glwb fe enillodd Cei Connah yn gyfforddus yn eu gêm ddiwethaf yn erbyn y Dreigiau (Barr 0-4 Cei).

Dim ond unwaith yn eu 10 gêm ddiwethaf y mae’r Barri wedi llwyddo i sgorio mwy nac un gôl.

Dyw Cei Connah heb golli gartref yn Stadiwm Glannau Dyfrdwy ers mis Mawrth 2019 (Cei 0-2 YSN).

Record cynghrair diweddar:
Cei Connah: ➖❌✅✅✅
Y Barri: ❌❌✅➖✅

Derwyddon Cefn v Pen-y-bont | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae hi wedi bod yn Nadolig caled i’r Derwyddon oedd wedi ennill wyth allan o naw gêm cyn cael pwynt yn Airbus a cholli ddwywaith yn erbyn y pencampwyr.

Ar ôl colli’n boenus o hwyr yn erbyn Y Seintiau Newydd yn eu gêm ddiwethaf bydd Huw Griffiths yn croesi bysedd am ffafr gan griw Scott Ruscoe y penwythnos hwn er mwyn i’r Derwyddon gadw eu gobeithion o gyrraedd y Chwech Uchaf yn fyw.

Dyw Pen-y-bont heb ennill dim un o’u saith gêm gynghrair ddiwethaf ond ar ôl dwy gêm gyfartal yn erbyn Caerfyrddin a Chaernarfon ers dydd Calan mae hogiau Rhys Griffiths wedi codi o’r ddau isaf.

Record cynghrair diweddar:
Derwyddon Cefn: ✅✅➖❌❌
Pen-y-bont: ❌❌❌➖➖

Met Caerdydd v Y Bala | Dydd Sadwrn – 14:30
Ar ôl ennill saith o’u wyth gêm gynghrair ddiwethaf, mae’r Bala’n dechrau’r penwythnos yn dynn ar sodlau’r Seintiau a Chei Connah yn y ras am y bencampwriaeth.

Ond mae Met Caerdydd wedi ennill eu pedair gêm ddiwethaf yn erbyn Y Bala, yn cynnwys rownd derfynol y gemau ail gyfle i gyrraedd Ewrop ym mis Mai 2019.

Dim ond unwaith yn eu chwe gêm gynghrair ddiwethaf y mae’r myfyrwyr wedi llwyddo i sgorio mwy nac un gôl – ac hynny yn y fuddugoliaeth ryfeddol yng nghartre’r pencampwyr (YSN 1-2 Met).

Record cynghrair diweddar:
Met Caerdydd: ❌❌✅➖❌
Y Bala: ✅✅❌✅✅

Bydd uchafbwyntiau gemau’r penwythnos i’w gweld ar Sgorio nos Lun am 5:30 ar S4C.