Rhagolwg penwythnos Cymru Premier JD

A34I8302e

Ar y penwythnos olaf cyn yr hollt ai’r Drenewydd, Derwyddon Cefn yntau Met Caerdydd fydd yn sicrhau lle yn y Chwech Uchaf nos Sadwrn…

Dydd Sadwrn, 18 Ionawr

Aberystwyth v Pen-y-bont | Dydd Sadwrn – 17:15
Roedd ‘na fuddugoliaethau arbennig ac annisgwyl i’r ddau dîm yma oddi cartref y penwythnos diwethaf a bydd y ddwy garfan yn llawn hyder wrth baratoi am ail ran y tymor yn y Chwech Isaf ac am y frwydr i osgoi’r cwymp.

Nos Wener diwethaf fe lwyddodd Aberystwyth i guro Caernarfon am y tro cyntaf ers Tachwedd 2008, cyn i Ben-y-bont drechu’r Derwyddon ar y Graig ddydd Sadwrn.

Cyfartal oedd hi yn y gêm gyfatebol yn Stadiwm Gwydr SDM ‘nôl ym mis Hydref – Wes Baynes yn sgorio cic rydd hyfryd i Aber cyn i Kostya Georgievsky unioni pethau yn y funud olaf.

Record cynghrair diweddar:
Aberystwyth: ✅❌➖❌✅
Pen-y-bont: ❌❌➖➖✅

Met Caerdydd v Caernarfon | Dydd Sadwrn – 17:15
Ar ôl buddugoliaeth ddramatig yn hwyr yn erbyn Y Bala ddydd Sadwrn diwethaf, mae Met yn ôl yn y ras am y 6ed safle – ond bydd angen i’r myfyrwyr guro Caernarfon a gobeithio bod Airbus yn trechu’r Drenewydd os am unrhyw obaith o gamu i’r Chwech Uchaf.

Mae’r Cofis ar rediad sâl – heb ennill dim un o’u pedair gêm ddiwethaf, ac heb sgorio yn eu tair gêm ddiwethaf, ond er hynny mae’r Canerîs yn saff o’u lle yn yr hanner uchaf am yr ail dymor yn olynol.

Dyw’r timau ond wedi cwrdd bedair gwaith ers i’r Cofis ddychwelyd i Uwch Gynghrair Cymru – Caernarfon yn ennill y dair gêm gynghrair rhwng y ddau dîm, ond Met Caerdydd yn ennill y gêm bwysicaf, sef rownd gynderfynol y gemau ail gyfle ar yr Oval fis Mai diwethaf.

Record cynghrair diweddar:
Met Caerdydd: ❌✅➖❌✅
Caernarfon: ✅❌❌➖❌

Y Bala v Derwyddon Cefn | Dydd Sadwrn – 17:15
Collodd y Derwyddon y cyfle i ddringo i’r 6ed safle wrth golli yn erbyn Pen-y-bont ddydd Sadwrn diwethaf, ac mae’n edrych yn bur debygol mae yn y Chwech Isaf bydd tîm Huw Griffiths yn cystadlu yn ail ran y tymor.

Byddai angen i’r Derwyddon ennill oddi cartref yn erbyn Y Bala yn Uwch Gynghrair Cymru am y tro cyntaf erioed, ac i’r Drenewydd golli yn erbyn Airbus os yw criw Cefn Mawr am gael unrhyw obaith o ddringo i’r 6ed safle.

Baglodd Y Bala yn y ras am y bencampwriaeth ar ôl ildio gôl siomedig yn hwyr yn erbyn Met Caerdydd y penwythnos diwethaf.

Record cynghrair diweddar:
Y Bala: ✅❌✅✅❌
Derwyddon Cefn: ✅➖❌❌❌

Y Barri v Caerfyrddin | Dydd Sadwrn – 17:15
Mae Caerfyrddin ar rediad o dair gêm heb golli, ond er hynny mae’r Hen Aur yn parhau’n hafal ar bwyntiau gydag Airbus ar waelod y tabl.

Dyw’r Barri heb golli dim un o’u 16 gêm ddiwethaf yn erbyn Caerfyrddin, ers colli 3-2 ar Barc Waun Dew bron i 20 blynedd yn ôl!

Dim ond unwaith yn eu 11 gêm ddiwethaf y mae’r Barri wedi llwyddo i sgorio mwy nac un gôl, ond tydi Caerfyrddin erioed wedi ennill ar Barc Jenner yn Uwch Gynghrair Cymru.

Record cynghrair diweddar:
Y Barri: ❌✅➖✅❌
Caerfyrddin: ❌❌✅➖➖

Y Drenewydd v Airbus UK | Dydd Sadwrn – 17:15 (S4C)
Byddai pwynt yn ddigon i selio lle’r Drenewydd yn y Chwech Uchaf, ond byddai colled yn agor y drws i Met Caerdydd neu’r Derwyddon i gamu uwch eu pennau.

Mae Airbus ar rediad o 11 gêm heb ennill (cyfartal 2, colli 9) ac mae tîm Steve O’Shaughnessy mewn perygl o syrthio’n syth yn ôl i lawr i Gynghrair Gogledd Cymru.

Enillodd bechgyn Brychdyn y gêm gyfatebol ‘nôl ym mis Hydref (2-0), sef buddugoliaeth ddiwethaf Airbus, a’u buddugoliaeth fwyaf y tymor hwn.

Record cynghrair diweddar:
Y Drenewydd: ✅✅➖✅❌
Airbus UK: ❌➖❌❌➖

Y Seintiau Newydd v Cei Connah | Dydd Sadwrn – 17:15
Mae’n gaddo i fod yn gêm enfawr rhwng y ceffylau blaen yn Neuadd y Parc gyda dim ond un pwynt yn gwahanu’r ddau dîm ar ddechrau’r penwythnos olaf cyn yr hollt.

Cyfartal oedd hi yn y gêm gyfatebol yn Stadiwm Glannau Dyfrdwy ‘nôl ym mis Tachwedd, ond dyw’r Seintiau heb golli dim un o’u pum gêm ddiwethaf yn erbyn y Nomadiaid.

Tydi Cei Connah heb guro’r Seintiau oddi cartref yn UG Cymru ers dros 24 blynedd (Hydref 1995).

Record cynghrair diweddar:
Y Seintiau Newydd: ✅❌✅✅✅
Cei Connah: ❌✅✅✅✅

Bydd uchafbwyntiau gemau’r penwythnos i’w gweld ar Sgorio nos Lun am 5:30 ar S4C.