Rhagolwg penwythnos Cymru Premier JD

c5

Bydd ail ran y tymor yn dechrau’r penwythnos yma a gyda dim ond 10 gêm gynghrair ar ôl mae pethau’n poethi yn y ras am y bencampwriaeth, yn y frwydr am y 7fed safle ac yn yr ormes i oroesi’r cwymp.

Nos Wener, 7 Chwefror

Airbus UK v Derwyddon Cefn | Nos Wener – 19:45
Un o’r newidiadau mwyaf i ddigwydd yn ystod y ffenestr drosglwyddo oedd trosglwyddiad y rheolwr Huw Griffiths sydd wedi gadael Y Graig ac wedi ymuno â thîm rheoli Caernarfon.

Ar ôl dwy gêm gyfartal ar ddiwedd rhan gynta’r tymor mae Airbus wedi codi oddi ar waelod y tabl i fod o fewn dau bwynt i ddiogelwch y 10fed safle.

Dyw’r Derwyddon heb ennill ar y Maes Awyr ers Medi 2014, ond er hynny, mae tîm Steve O’Shaughnessy ar rediad o 12 gêm heb ennill ac angen troi gemau cyfartal yn fuddugoliaethau os am osgoi syrthio’n syth yn ôl i Gynghrair Gogledd Cymru.

Gorffennodd y Derwyddon rhan gynta’r tymor yn boenus o agos ir Chwech Uchaf – dim ond un pwynt y tu ôl i’r Drenewydd (6ed), a bydd hogiau’r Graig yn benderfynol o selio’r 7fed safle i gyrraedd y gemau ail gyfle.

Gemau diwethaf:
Airbus UK 1-1 Derwyddon Cefn (21/12/19)
Derwyddon Cefn 3-1 Airbus UK (23/08/19)

Record cynghrair diweddar:
Airbus UK: ➖❌❌➖➖
Derwyddon Cefn: ➖❌❌❌✅

Pen-y-bont v Caerfyrddin | Nos Wener – 19:45
Ychydig dros fis ers i’r timau gwrdd ddwywaith dros gyfnod y Nadolig bydd Pen-y-bont a Chaerfyrddin yn mynd benben eto mewn gêm allweddol ger gwaelod y tabl.

Caerfyrddin sy’n dechrau ail ran y tymor ar waelod y domen, ond byddai buddugoliaeth nos Wener yn eu codi uwchben Pen-y-bont (10fed).

Mae’n edrych yn debygol mae Caerfyrddin, Airbus a Phen-y-bont fydd y tri chlwb fydd yn brwydro i osgoi’r cwymp (Aber 10pt yn glir o’r ddau isaf), felly bydd y gemau rhwng y tri chlwb yma yn hollbwysig cyn diwedd y tymor.

Mae blaenwr yr Hen Aur, Luke Bowen eisoes wedi sgorio deirgwaith yn erbyn Pen-y-bont a bydd yn gobeithio ychwanegu at ei gyfanswm o 12 gôl gynghrair y tymor hwn.

Gemau diwethaf:
Pen-y-bont 1-1 Caerfyrddin (01/01/20)
Caerfyrddin 3-2 Pen-y-bont (26/12/19)

Record cynghrair diweddar:
Pen-y-bont: ❌➖➖✅❌
Caerfyrddin: ❌✅➖➖❌

Y Seintiau Newydd v Y Drenewydd | Nos Wener – 19:45
Mae’r Seintiau’n dechrau ail ran y tymor bedwar pwynt yn glir ar frig tabl y cynghrair yn dilyn eu buddugoliaeth yn erbyn Cei Connah ar y penwythnos olaf cyn yr hollt (YSN 2-1 Cei).

Y tymor diwethaf roedd y Seintiau un pwynt y tu ôl i’r Barri ar ddechrau ail ran y tymor, ond er hynny, fe lwyddon nhw i orffen 12 pwynt yn glir ar y copa.

Mae’r Seintiau wedi ennill eu pum gêm ddiwethaf yn erbyn Y Drenewydd gan sgorio 19 gôl ac ildio dim ond unwaith!

Gemau diwethaf:
Y Drenewydd 0-2 Y Seintiau Newydd (10/01/20)
Y Seintiau Newydd 2-1 Y Drenewydd (10/09/19)

Record cynghrair diweddar:
Y Seintiau Newydd: ❌✅✅✅✅
Y Drenewydd: ✅➖✅❌➖

Caernarfon v Y Bala | Nos Wener – 20:00 (S4C)
Ar ôl pum gêm heb ennill a bron i 400 munud heb sgorio roedd na ryddhad i Sean Eardley a’r criw wrth iddyn nhw sgorio pedair yn Rhydaman yn eu gêm ddiwethaf i sicrhau lle yn rownd wyth olaf Cwpan Cymru.

Mae’r Bala wedi ennill eu tair gêm ddiwethaf yn erbyn Cofis ac yn dechrau ail ran y tymor saith pwynt uwchben y Canerîs.

Roedd Y Bala’n sicr yn y ras am y bencampwriaeth ar ôl curo Caernarfon ddwywaith dros gyfnod y Nadolig, ond ar ôl colli eu dwy gêm ddiwethaf yn hwyr yn erbyn Met Caerdydd a Derwyddon Cefn fydd hi bellach yn dipyn o her i hogiau Colin Caton ddal y Seintiau cyn diwedd y tymor.

Bydd Huw Griffiths yn edrych ymlaen at ei gêm gyntaf wrth y llyw, ac ar ôl curo’r Bala gyda’r Derwyddon yn ei gêm gynghrair olaf gyda’r clwb, bydd yn gobeithio ail-adrodd y gamp yn ei gêm gyntaf gyda’r Cofis.

Gemau diwethaf:
Y Bala 3-0 Caernarfon (30/12/19)
Caernarfon 1-2 Y Bala (26/12/19)

Record cynghrair diweddar:
Caernarfon: ❌❌➖❌❌
Y Bala: ❌✅✅❌❌

Dydd Sadwrn, 8 Chwefror

Met Caerdydd v Aberystwyth | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae Met yn dechrau ail ran y tymor yn hafal ar bwyntiau gyda’r Derwyddon yn y ras am y 7fed safle.

Ar ôl cyfnod caled rhwng Medi a Rhagfyr mae’r myfyrwyr wedi dechrau tanio unwaith eto gan ennill eu tair gêm ddiwethaf, a cholli dim ond un o’u chwe gêm ddiwethaf.

Mae Aberystwyth wyth pwynt y tu ôl i Met (7fed), a 10 pwynt uwchben Airbus (11eg), felly fydd canlyniad y gêm hon efallai yn penderfynu os mae edrych i fyny neu i lawr fydd Aber am weddill y tymor.

Gemau diwethaf:
Met Caerdydd 1-2 Aberystwyth (14/12/19)
Aberystwyth 2-2 Met Caerdydd (12/10/19)

Record cynghrair diweddar:
Met Caerdydd: ✅➖❌✅✅
Aberystwyth: ❌➖❌✅✅

Y Barri v Cei Connah | Dydd Sadwrn – 14:30
Teg dweud mae’r trosglwyddiad mwyaf syfrdanol ym mis Ionawr oedd gweld bod cyn-chwaraewr Cymru, David Cotterill wedi ymuno â’r Barri a bydd hi’n gyffrous gweld sut bydd y chwaraewr profiadol yn ymdopi yn Uwch Gynghrair Cymru.

Ar ôl i’r Barri daro dim ond pedair gôl mewn saith gêm fe lwyddon nhw i sgorio saith yn erbyn Caerfyrddin yn eu gêm ddiwethaf, sef eu buddugoliaeth fwyaf ers 2001.

Mae prif sgoriwr Cei Connah, Jamie Insall eisoes wedi rhwydo deirgwaith yn erbyn hogiau Gavin Chesterfield y tymor hwn a dyw’r Nomadiaid heb golli dim un o’u pum gêm ddiwethaf yn erbyn Y Barri (ennill 2, cyfartal 3).

Ar ôl codi Cwpan Nathaniel MG y penwythnos diwethaf bydd Andy Morrison yn awyddus i wthio’r Seintiau hyd y diwedd yn y ras am y bencampwriaeth eleni.

Gemau diwethaf:
Cei Connah 2-0 Y Barri (11/01/20)
Y Barri 0-4 Cei Connah (09/11/19)

Record cynghrair diweddar:
Y Barri: ✅➖✅❌✅
Cei Connah: ✅✅✅✅❌

Bydd uchafbwyntiau gemau’r penwythnos i’w gweld ar Sgorio nos Lun am 5:30 ar S4C.