Rhagolwg penwythnos Cymru Premier JD

NCM_0750

Bydd gêm fwya’r tymor yn fyw ar Sgorio nos Wener wrth i’r ddau ar y brig gyfarfod yn Stadiwm Glannau Dyfrdwy gyda Chei Connah â chyfle i dorri pedwar pwynt yn glir ar y copa.

Nos Wener, 21 Chwefror

Aberystwyth v Pen-y-bont | Nos Wener – 19:45
Wedi i hatric Touray Sisay arwain Aber i’w buddugoliaeth o 5-3 yn erbyn Airbus y penwythnos diwethaf mae’r Gwyrdd a’r Duon wyth pwynt y tu ôl i’r 7fed safle bellach gydag wyth gêm yn weddill – yw hi’n rhy hwyr i Aber gystadlu am le yn y gemau ail gyfle?

Ar ôl ennill dim ond un o’u 10 gêm gynghrair ddiwethaf, bydd Pen-y-bont yn anelu am eu buddugoliaeth gyntaf erioed yn erbyn Aberystwyth.

Roedd gôl gynnar i’w rwyd ei hun gan Billy Borge yn ddigon i selio’r pwyntiau i Aberystwyth y tro diwethaf i’r timau gwrdd fis diwethaf.

Gemau diwethaf:
Aberystwyth 1-0 Pen-y-bont (18/01/20)
Pen-y-bont 1-1 Aberystwyth (04/10/19)

Record cynghrair diweddar:
Aberystwyth: ❌✅✅❌✅
Pen-y-bont: ➖➖✅❌❌

Cei Connah v Y Seintiau Newydd | Nos Wener – 20:00 (S4C)
Mae’r Seintiau Newydd wedi colli pum gêm gynghrair mewn tymor am y tro cyntaf ers 2007/08, ac mae’r pencampwyr yn dechrau’r penwythnos un pwynt y tu ôl i’w gwrthwynebwyr, Cei Connah.

Roedd y clybiau mewn sefyllfa tebyg iawn y tymor diwethaf, Cei Connah yn arwain y pac tan i’r Seintiau eu curo ar Lannau Dyfrdwy ym mis Mawrth gan fynd ymlaen i ennill y bencampwriaeth – dyw’r Nomadiaid heb golli ar Lannau Dyfrdwy ers y gêm honno bron i flwyddyn yn ôl.

Mae’r Seintiau Newydd ar rediad o chwe gêm heb golli yn erbyn Cei Connah (ennill 5, cyfartal 1) a thîm Scott Ruscoe enillodd y gêm ddiwethaf rhwng y clybiau ar ddiwedd rhan gynta’r tymor, ond roedd Andy Morrison yn teimlo’n rhwystredig bod penderfyniadau dadleuol wedi mynd o blaid y Seintiau y noson honno.

Gemau diwethaf:
Y Seintiau Newydd 2-1 Cei Connah (18/01/20)
Cei Connah 1-1 Y Seintiau Newydd (01/11/19)

Record cynghrair diweddar:
Cei Connah: ✅✅❌✅✅
Y Seintiau Newydd: ✅✅✅❌➖

Dydd Sadwrn, 22 Chwefror

Caerfyrddin v Derwyddon Cefn | Dydd Sadwrn – 14:30
Cafodd y ddau glwb benwythnos o seibiant yn dilyn y storm yr wythnos diwethaf, ac felly bydd Stuart Gelling yn cymeryd yr awennau am y tro cyntaf fel rheolwr newydd Derwyddon Cefn y penwythnos hwn.

Mae’r Derwyddon wedi ennill eu pedair gêm ddiwethaf ar Barc Waun Dew (Mawrth 2015 oedd y tro diwethaf i Gaerfyrddin ennill gartref yn erbyn y Derwyddon).

Dyw Caerfyrddin ond wedi colli un o’u pum gêm ddiwethaf (Barr 7-1 Cfin), ac mae’r Derwyddon wedi ennill eu tair gêm ddiwethaf.

Gemau diwethaf:
Caerfyrddin 1-2 Derwyddon Cefn (02/11/19)
Derwyddon Cefn 3-3 Caerfyrddin (14/09/19)

Record cynghrair diweddar:
Caerfyrddin: ✅➖➖❌✅
Derwyddon Cefn: ❌❌❌✅✅

Met Caerdydd v Airbus UK | Dydd Sadwrn – 14:30
Bydd Met Caerdydd yn gobeithio dal eu gafael ar y 7fed safle ar ôl ennill eu pedair gêm ddiwethaf ym mhob cystadleuaeth.

Mae Airbus ar rediad o 14 gêm heb ennill ac angen troi’r gornel yn sydyn os am osgoi syrthio’n syth yn ôl i Gynghrair Gogledd Cymru.

Bydd tîm Steve O’Shaughnessy yn chwilio am eu buddugoliaeth gyntaf oddi cartref yn erbyn Met Caerdydd yn y gynghrair.

Does dim mwy na dwy gôl wedi cael ei sgorio ym mhob un o’r bedair gêm gynghrair flaenorol rhwng y timau.

Gemau diwethaf:
Airbus UK 1-1 Met Caerdydd (05/10/19)
Met Caerdydd 1-0 Airbus UK (26/08/19)

Record cynghrair diweddar:
Met Caerdydd: ➖❌✅✅✅
Airbus UK: ❌➖➖❌❌

Y Barri v Caernarfon | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae Caernarfon ar rediad siomedig ar ôl sicrhau dim ond un pwynt allan o’r 21 posib yn eu saith gêm ddiwethaf (cyfartal 1, colli 6) gan sgorio dim ond dwy gôl mewn saith gêm.

Ond mae gan y Cofis record dda yn erbyn Y Barri’r tymor hwn – sicrhau pwynt oddi cartref cyn eu curo 4-1 ar yr Oval ym mis Tachwedd.

Tydi’r Barri ond wedi ennill un o’u chwe gêm gartref ddiwethaf, ond dyw Caernarfon heb ennill ar Barc Jenner ers Ionawr 2004.

Gemau diwethaf:
Caernarfon 4-1 Y Barri (02/11/19)
Y Barri 0-0 Caernarfon (07/09/19)

Record cynghrair diweddar:
Y Barri: ➖✅❌✅❌
Caernarfon: ➖❌❌❌❌

Y Drenewydd v Y Bala | Dydd Sadwrn – 14:30
Ar ôl sicrhau gêm gyfartal yn erbyn y Seintiau’r penwythnos diwethaf mi fydd Y Bala’n gobeithio cau’r bwlch ar y ddau uchaf y penwythnos yma.

Dyw’r Drenewydd ond wedi ennill un o’u chwe gêm ddiwethaf yn erbyn Y Bala, sef y tro diwethaf i’r timau gwrdd ar Barc Latham.

Mae gorffen yn 3ydd wedi bod yn ddigon i sicrhau lle’n Ewrop yn y pum tymor diwethaf (gan i un o’r ddau uchaf ennill Cwpan Cymru), a gyda 10 pwynt yn gwahanu’r Bala (3ydd) a’r Drenewydd (5ed) bydd angen buddugoliaeth ar y Robiniaid os am unrhyw obaith gwirioneddol o ddal tîm Colin Caton.

Gemau diwethaf:
Y Bala 4-0 Y Drenewydd (01/11/19)
Y Drenewydd 1-0 Y Bala (14/09/19)

Record cynghrair diweddar:
Y Drenewydd: ➖✅❌➖✅
Y Bala: ✅❌❌✅➖

Bydd uchafbwyntiau gemau’r penwythnos i’w gweld ar Sgorio nos Lun am 5:30 ar S4C.