Rhagolwg penwythnos Cymru Premier JD

27

Gyda saith gêm i fynd tan ddiwedd y tymor, mae Cei Connah yn dechrau’r penwythnos bedwar pwynt uwchben Y Seintiau Newydd yn y ras am y bencampwriaeth.

Nos Wener, 6 Mawrth

Caernarfon v Y Drenewydd | Nos Wener – 19:45
Ar ôl chwalu’r Derwyddon i gyrraedd Rownd Gynderfynol Cwpan Cymru nos Wener diwethaf, mi fydd Huw Griffiths yn gobeithio am berfformiad tebyg yn y gynghrair y penwythnos yma.

Ond dyw’r Cofis heb fod ar eu gorau yn y gynghrair – Caernarfon heb ennill yn Uwch Gynghrair Cymru ers cyn y Nadolig (wyth gêm heb ennill)!

Cafodd Y Drenewydd grasfa o 6-1 gan Y Seintiau Newydd yng Nghwpan Cymru’r penwythnos diwethaf ac mi fydd Chris Hughes yn gobeithio am ymateb cadarnhaol gan ei garfan.

Gemau diwethaf:
Y Drenewydd 3-1 Caernarfon (08/11/19)
Caernarfon 1-0 Y Drenewydd (27/09/19)

Record cynghrair diweddar:
Caernarfon: ❌❌❌❌➖
Y Drenewydd: ✅❌➖✅❌

Derwyddon Cefn v Aberystwyth | Nos Wener – 19:45
Dim ond pwynt sy’n gwahanu Met Caerdydd (7fed) a’r Derwyddon (8fed) yn y frwydr i gyrraedd y gemau ail gyfle.

Mae Aberystwyth wyth pwynt yn glir o’r safleoedd syrthio a naw pwynt tu ôl i Met Caerdydd yn y seithfed safle gyda gêm yn llai i chwarae, felly ai adeiladu ar gyfer tymor nesaf yw’r nod i Aber erbyn hyn tybed?

Dyw’r Derwyddon heb ennill gêm gynghrair ar Y Graig ers mis Rhagfyr, tra bod Aber wedi bod yn gryf oddi cartref yn ddiweddar – wedi colli dim ond un o’u pedair gêm ddiwethaf oddi cartref yn y gynghrair.

Gemau diwethaf:
Aberystwyth 1-3 Derwyddon Cefn (29/11/19)
Derwyddon Cefn 1-2 Aberystwyth (30/08/19)

Record cynghrair diweddar:
Derwyddon Cefn: ❌❌✅✅❌
Aberystwyth: ✅✅❌✅❌

Pen-y-bont v Met Caerdydd | Nos Wener – 19:45
Ar ôl mynd ar rediad ardderchog o un colled mewn saith gêm gynghrair, Met sy’n arwain y ras am safle yn y gemau ail gyfle.

Cipiodd Met y 7fed safle’r tymor diwethaf cyn ennill y gemau ail gyfle a chyrraedd Ewrop am y tro cyntaf yn eu hanes!

Tua’r gwaelod, mae Pen-y-bont yn y safleoedd syrthio a byddai buddugoliaeth nos Wener yn enfawr i fechgyn Rhys Griffiths, yn enwedig wrth ystyried bod Caerfyrddin ac Airbus UK yn mynd benben ddydd Sadwrn.

Dyw Pen-y-bont erioed wedi curo Met Caerdydd o’r blaen felly mi fydd rhaid i griw Rhys Griffiths greu hanes i gipio’r triphwynt!

Gemau diwethaf:
Pen-y-bont 1-2 Met Caerdydd (24/01/20) – Pedwaredd rownd Cwpan Cymru
Met Caerdydd 1-1 Pen-y-bont (01/11/19)
Pen-y-bont 1-3 Met Caerdydd (23/08/19)

Record cynghrair diweddar:
Pen-y-bont: ➖✅❌❌✅
Met Caerdydd: ❌✅✅✅➖

Y Bala v Cei Connah | Nos Wener – 19:45
Mae’r Nomadiad yn mwynhau tymor arall ardderchog – ennill eu pum gêm gynghrair nesaf ac mi fydd Cei Connah yn bencampwyr Uwch Gynghrair Cymru am y tro cyntaf yn eu hanes!

Mae Cei Connah wedi curo’r Bala deirgwaith yn barod y tymor hwn: dwywaith yn y gynghrair ac yn Rownd Gynderfynol Cwpan y Gynghrair, cyn mynd ymlaen i ennill y gwpan am y tro cyntaf ers 1996.

Ond mi fydd Y Bala’n cyrraedd y gêm yn llawn hyder – dyw criw Colin Caton ond wedi colli un o’u naw gêm gartref ddiwethaf yn y gynghrair.

Mae record diweddar Cei Connah yn erbyn Y Bala yn hynod o gryf – y Nomadiaid ond wedi colli un o’u 16 gêm ddiwethaf yn erbyn Y Bala ym mhob cystadleuaeth!

Gemau diwethaf:
Cei Connah 2-1 Y Bala (24/01/20)
Cei Connah 2-0 Y Bala (23/11/19) Rownd Gynderfynol Cwpan Nathaniel MG
Y Bala 0-1 Cei Connah (30/08/19)

Record cynghrair diweddar:
Y Bala: ❌❌✅➖✅
Cei Connah: ✅❌✅✅✅

Y Seintiau Newydd v Y Barri | Nos Wener – 20:00 S4C
Mae teyrnasiaeth Y Seintiau Newydd yn y fantol ar ôl colli oddi cartref yn erbyn eu gelynion pennaf Cei Connah bythefnos yn ôl.

Y bwlch bellach wedi cynyddu i bedwar pwynt ac mi fydd curo’r Barri’n hollbwysig yn yr ymgyrch am eu nawfed pencampwriaeth yn olynol.

Dyw’r Seintiau heb ennill dim un o’u tair gêm gynghrair ddiwethaf, ac os yw’r Seintiau’n methu a churo’r Barri nos Wener, yna fydd bechgyn Scott Ruscoe wedi mynd pedair gêm gynghrair heb ennill am y tro cyntaf ers tymor 2005/06.

Y Barri enillodd y gêm rhwng y ddau dîm yn Neuadd y Parc ar ddechrau’r tymor – ergyd nerthol Evan Press yn cipio triphwynt ardderchog i’r Dreigiau yng Nghroesoswallt.

Gemau diwethaf:
Y Barri 1-4 Y Seintiau Newydd (13/12/19)
Y Seintiau Newydd 0-1 Y Barri (28/09/19)

Record cynghrair diweddar:
Y Seintiau Newydd: ✅✅❌➖❌
Y Barri: ✅❌✅❌➖

Dydd Sadwrn, 7 Mawrth

Caerfyrddin v Airbus UK | Dydd Sadwrn – 14:30
Am gêm enfawr yn y ras i osgoi’r cwymp – os yw’r Hen Aur yn ennill, mi fydd y bwlch rhyngddyn nhw ag Airbus UK yn lledaenu i saith pwynt.

Mae Caerfyrddin ar rediad da iawn yn y gynghrair – wedi colli dim ond un o’u chwe gêm ddiwethaf gan ennill tair o’r rhain, tra bod Airbus heb ennill gêm ers mis Medi (curo’r Drenewydd 2-0)!

Ond mae bechgyn Brychdyn wedi cipio pedwar pwynt allan o’r chwe posib yn erbyn Caerfyrddin y tymor yma (ennill 1, cyfartal 1).

Gemau diwethaf:
Caerfyrddin 2-2 Airbus UK (11/01/20)
Airbus UK 1-0 Caerfyrddin (28/09/19)

Record cynghrair diweddar:
Caerfyrddin: ➖➖❌✅✅
Airbus UK: ➖➖❌❌➖

Bydd uchafbwyntiau gemau’r penwythnos i’w gweld ar Sgorio ddydd Llun am 5:30 ar S4C.