Rhagolwg penwythnos Cymru Premier JD

Cardiff, Wales. Cardiff Met Uni v Progres Niederkorn Europa League.

Gyda dim ond chwe gêm i fynd tan ddiwedd y tymor, mae Cei Connah yn dechrau’r penwythnos bedwar pwynt uwchben Y Seintiau Newydd yn y ras am y bencampwriaeth. Bydd dau o’r tri isaf yn cyfarfod ym Mrychdyn tra bydd Met Caerdydd yn croesawu’r Derwyddon yn y frwydr i gyrraedd y gemau ail gyfle.

Nos Wener, 13 Mawrth

Caernarfon v Y Seintiau Newydd | Nos Wener – 19:45
Roedd ‘na ryddhad i’r Cofis y penwythnos diwethaf wrth iddyn nhw ennill gêm gynghrair am y tro cyntaf ers mis Rhagfyr gan drechu’r Drenewydd ar yr Oval (3-1).

Ond roedd ‘na rwystredigaeth pellach i’r pencampwyr gan i’r Seintiau ildio’n hwyr i rannu’r pwyntiau gyda’r Barri er rheoli’r gêm a methu sawl cyfle i selio’r triphwynt.

Roedd y canlyniad hwnnw’n golygu bod y Seintiau bellach ar eu rhediad hiraf heb fuddugoliaeth yn y gynghrair ers tymor 2005/06 (4 gêm).

Mae Caernarfon eisoes wedi curo’r Seintiau ar yr Oval y tymor hwn ond medrith tîm Scott Ruscoe ddim fforddio a cholli mwy o bwyntiau os ydyn nhw am ddal Cei Connah cyn diwedd y tymor.

Gemau diwethaf:
Caernarfon 1-0 Y Seintiau Newydd (04/10/19)
Y Seintiau Newydd 1-0 Caernarfon (18/08/19)

Record cynghrair diweddar:
Caernarfon: ❌❌❌➖✅
Y Seintiau Newydd: ✅❌➖❌➖

Cei Connah v Y Drenewydd | Nos Wener – 19:45
Bydd Cei Connah yn teimlo iddyn nhw fethu cyfle i agor bwlch pellach ar frig y tabl yn dilyn eu gêm gyfartal yn erbyn Y Bala’r penwythnos diwethaf (2-2).

Ond wedi dweud hynny, mae hogiau Andy Morrison yn parhau i fod bedwar pwynt yn glir a gan fod y Nomadiaid wedi ennill eu chwe gêm gartref ddiwethaf yn erbyn Y Drenewydd, mi fyddan nhw’n ddigon hyderus nos Wener.

Awst 2015 oedd y tro diwethaf i’r Drenewydd ennill oddi cartref ar Lannau Dyfrdwy (0-2), ac ar ôl colli tair gêm yn olynol bydd Chris Hughes yn gobeithio am ymateb gan ei Robiniaid.

Gemau diwethaf:
Cei Connah 3-1 Y Drenewydd (15/11/19)
Y Drenewydd 1-1 Cei Connah (20/09/19)

Record cynghrair diweddar:
Cei Connah: ❌✅✅✅➖
Y Drenewydd: ❌➖✅❌❌

Aberystwyth v Caerfyrddin | Nos Wener – 19:45
Yn y frwydr i osgoi’r cwymp roedd hi’n ganlyniad sâl i’r Hen Aur gartre’n erbyn Airbus ddydd Sadwrn diwethaf gyda’r tîm ar waelod y tabl yn trechu Caerfyrddin yn gyfforddus ar Barc Waun Dew.

Mae tîm Kristian O’Leary driphwynt y tu ôl i Ben-y-bont a diogelwch y 10fed safle, ond mae gan Gaerfyrddin gêm wrth gefn.

Dyw Aberystwyth ond wedi colli un o’u 10 gêm ddiwethaf yn erbyn Caerfyrddin, ond mae pump o’r gemau rheiny wedi gorffen yn gyfartal.

Gemau diwethaf:
Caerfyrddin 0-3 Aberystwyth (29/10/19) Cwpan Nathaniel MG
Caerfyrddin 0-0 Aberystwyth (18/10/19)
Aberystwyth 3-2 Caerfyrddin (16/08/19)

Record cynghrair diweddar:
Aberystwyth: ✅❌✅❌➖
Caerfyrddin: ➖❌✅✅❌

Dydd Sadwrn, 14 Mawrth

Airbus UK v Pen-y-bont | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae’n gêm anferthol arall i’r ddau glwb yma tua’r gwaelod a byddai buddugoliaeth i Airbus yn eu codi o fewn pwynt i Ben-y-bont.

Ond mae tîm Rhys Griffiths ar rediad da, wedi ennill eu dwy gêm ddiwethaf heb ildio gôl, ac eisoes wedi curo Airbus ddwywaith yn rhan gynta’r tymor.

Bydd Airbus hefyd mewn hwyliau da ar ôl curo Caerfyrddin y penwythnos diwethaf gan sicrhau eu buddugoliaeth gyntaf mewn 15 gêm.

Gemau diwethaf:
Airbus UK 1-2 Pen-y-bont (09/11/19)
Pen-y-bont 3-1 Airbus UK (21/09/19)

Record cynghrair diweddar:
Airbus UK: ➖❌❌➖✅
Pen-y-bont: ✅❌❌✅✅

Y Barri v Y Bala | Dydd Sadwrn – 16:30
Mae’n 4ydd yn erbyn 3ydd ar Barc Jenner, ac fel sydd wedi digwydd yn y pum tymor diwethaf, bydd Y Bala’n gobeithio bydd gorffen yn 3ydd yn ddigon i sicrhau lle yn Ewrop.

Byddai buddugoliaeth i’r Barri yn cau’r bwlch rhwng y clybiau i ddim ond pedwar pwynt, a gyda gêm wrth gefn mi fyddai Gavin Chesterfield yn dechrau breuddwydio am antur Ewropeaidd arall.

Gorffennodd y ddwy gêm flaenorol rhwng y timau yn gyfartal, a gan i’r ddau dîm gael gemau cyfartal eto nos Wener diwethaf ydyn ni’n debygol o weld y pwyntiau’n cael eu rhannu unwaith yn rhagor y penwythnos hwn?

Gemau diwethaf:
Y Bala 1-1 Y Barri (19/10/19)
Y Barri 2-2 Y Bala (26/08/19)

Record cynghrair diweddar:
Y Barri: ❌✅❌➖➖
Y Bala: ❌✅➖✅➖

Met Caerdydd v Derwyddon Cefn | Dydd Sadwrn – 17:15 (Facebook/Youtube)
Mae hon yn gêm allweddol yn y ras i gyrraedd y gemau ail gyfle gyda’r ddau glwb yn hafal ar bwyntiau yn y 7fed a’r 8fed safle.

Mae’r ddau dîm wedi methu ac ennill eu dwy gêm gynghrair ddiwethaf ac yn benderfynol o gadw’r freuddwyd o gyrraedd Ewrop yn fyw.

Gorffennodd Met Caerdydd yn 7fed y tymor diwethaf gan fynd ymlaen i ennill y gemau ail gyfle a chwarae’n Ewrop am y tro cyntaf yn eu hanes, ond y tymor blaenorol fe gollon nhw yn rownd derfynol y gemau ail gyfle, ac hynny yn erbyn y Derwyddon, sicrhaodd eu lle yn Ewrop am y tro cyntaf ers 2012.

Gemau diwethaf:
Derwyddon Cefn 2-1 Met Caerdydd (03/12/19)
Met Caerdydd 2-1 Derwyddon Cefn (23/11/19)

Record cynghrair diweddar:
Met Caerdydd: ✅✅✅➖❌
Derwyddon Cefn: ❌✅✅❌➖

Bydd uchafbwyntiau gemau’r penwythnos i’w gweld ar Sgorio ddydd Llun am 5:30 ar S4C.