Rownd Wyth Olaf Cwpan Cymru JD

gemau wyth olaf 2020

Mae’n benwythnos rownd wyth olaf Cwpan Cymru JD ac mi fydd un tîm o du allan i’r uwch gynghrair yn sicrhau eu lle yn y rownd gynderfynol yn fyw ar Sgorio nos Wener.

Bydd enillwyr Cwpan Cymru yn sicrhau lle yn rowndiau rhagbrofol Cynghrair Europa y tymor nesaf.

Nos Wener, 28 Chwefror

Caernarfon v Derwyddon Cefn | Nos Wener – 19:45
Bydd rheolwr newydd Caernarfon, Huw Griffiths yn wynebu ei gyn-glwb ar yr Oval nos Wener gan obeithio arwain y Cofis i’r rownd gynderfynol am y tro cyntaf ers 2017.

Mae Caernarfon wedi trechu Goytre Utd (0-4) a Rhydaman (0-4) i gyrraedd yr wyth olaf, ond mi fydd hi’n her anoddach yn erbyn y Derwyddon sydd heb golli dim un o’u tair gêm ddiwethaf yn erbyn y Caneris.

Mae’r Derwyddon wedi ennill y gwpan ar wyth achlysur, ac wedi curo Cegidfa (2-0) a Phontardawe (2-0) i ddod cyn belled y tymor hwn.

Cyrhaeddodd y Derwyddon y rownd derfynol yn 2012 (colli 2-0 vs YSN), ond ers hynny dyw hogiau’r Graig heb lwyddo i fynd heibio’r bedwaredd rownd tan eleni.

Gemau diwethaf:
Derwyddon Cefn 3-1 Caernarfon (18/10/19)
Caernarfon 1-1 Derwyddon Cefn (26/08/19)

Y Fflint v Prestatyn | Wedi ei ohirio
Mae’n gaddo i fod yn dipyn o gêm rhwng y clybiau sy’n 1af ac 2il yng Nghynghrair Gogledd Cymru ac yn dilyn buddugoliaeth Prestatyn yn erbyn y Fflint yn y gynghrair y penwythnos diwethaf mi fydd tîm Neil Gibson yn llawn hyder.

Mae’r Fflint wedi curo Four Crosses (9-0), Maesglas (1-3), Y Bala (2-0) a Bae Colwyn (3-2) i ddod cyn belled yn y gystadleuaeth a bydd eu rheolwr o Rhyl, Niall McGuinness yn benderfynol o yrru Prestatyn allan o’r cwpan.

Dyw Prestatyn heb gyrraedd y rownd gynderfynol ers iddyn nhw ennill y cwpan yn nhymor 2012/13, ac hon fydd eu pumed gêm oddi cartref yn y cwpan y tymor hwn ar ôl ennill yn Llanrhaeadr (1-4), Bangor (0-3), Penrhyncoch (1-2) a Phrifysgol Abertawe (0-1).

Mae’r Fflint wedi cyrraedd yr wyth olaf am y tro cyntaf ers tymor 2012/13, ond dyw clwb Cae-Y-Castell heb gyrraedd y rownd gynderfynol ers iddyn nhw ennill y cwpan am yr unig dro yn eu hanes yn 1954 (ennill 2-0 yn erbyn Caer o flaen torf o 15,584 ar y Cae Ras)!

Gemau diwethaf:
Prestatyn 1-0 Y Fflint (22/02/20)
Y Fflint 2-3 Prestatyn (05/10/19)

Dydd Sadwrn, 29 Chwefror

Cei Connah v Met Caerdydd | Dydd Sadwrn – 14:30
Bydd enillwyr Cwpan Cymru 2018, Cei Connah, yn gobeithio gyrru Met Caerdydd allan o’r gystadleuaeth am yr ail dymor yn olynol.

Enillodd Cei Connah yn gyfforddus yn erbyn y myfyrwyr yn y rownd gynderfynol ar Barc Latham y tymor diwethaf (Met 0-3 Cei), cyn colli 3-0 yn erbyn Y Seintiau Newydd yn y rownd derfynol ar y Graig.

Dyw’r Nomadiaid heb ildio yn y gwpan y tymor yma gan guro Abertyleri (0-3) a Lido Afan (8-0), tra bod Met Caerdydd wedi crafu eu ffordd drwodd yn erbyn Pontypridd (1-0) a Pen-y-bont (1-2).

Gemau diwethaf:
Met Caerdydd 0-1 Cei Connah (19/10/19)
Cei Connah 1-1 Met Caerdydd (17/08/19)

Y Seintiau Newydd v Y Drenewydd | Dydd Sadwrn – 14:30
Ar ôl curo Cei Connah 3-0 yn y rownd derfynol ar y Graig y tymor diwethaf, bydd deiliaid y cwpan, Y Seintiau Newydd yn anelu i selio lle yn y rownd gynderfynol ddydd Sadwrn.

Mae’r Seintiau wedi codi’r cwpan ar saith achlysur tra bo’r Drenewydd wedi ennill y cwpan ddwywaith (1879 ac 1895).

Dyma’r pedwerydd tro mewn chwe tymor i’r clybiau gyfarfod yng Nghwpan Cymru a’r Seintiau sydd wedi cael y gorau o’r dair gêm gwpan flaenorol yn trechu’r Drenewydd yn y dair gêm heb ildio unwaith – yn cynnwys rownd derfynol 2014/15 (YSN 2-0 Dre).

Ond Y Drenewydd oedd yn dathlu wedi’r gêm ddiwethaf rhwng y timau llai na mis yn ôl gan guro’r Seintiau Newydd yn Neuadd y Parc yn y gynghrair.

Enillodd YSN yn gyfforddus yn erbyn Yr Wyddgrug (9-0) ac Aberystwyth (4-0) i gyrraedd yr wyth olaf eleni, tra bod Y Drenewydd wedi gyrru Y Barri (0-1) a Rhyl (4-1) allan o’r gwpan y tymor yma.

Gemau diwethaf:
Y Seintiau Newydd 1-2 Y Drenewydd (07/02/20)
Y Drenewydd 0-2 Y Seintiau Newydd (10/01/20)
Y Seintiau Newydd 2-1 Y Drenewydd (10/09/19)

Y gorau o gyffro rownd wyth olaf Cwpan Cymru JD ar Sgorio ddydd Llun am 5:30 ar S4C.