Sgorio: Dathlu 30

Sgorio Dathlu 30
Sion Richards

Sion Richards

Dydd Mawrth, 7 Ebr 2020, 09:25

Cyfweliadau arbennig a chlipiau o’r archif i ddathlu un o gyfresi mwyaf eiconig S4C. Yn 1988, sbardunodd Sgorio chwyldro mewn darlledu pêl-droed: am y tro cyntaf erioed, roedd gemau’r cyfandir ar gael ym Mhrydain. Roedd modd gweld sêr mwya’r byd yn wythnosol a hynny drwy gyfrwng y Gymraeg. Fe drodd y gyfres yn ffenomenon. Bydd y rhaglen hon yn olrhain holl hanes y tri degawd diwethaf ac yn dathlu’r gyfres ar ei ffurf bresennol, yng nghwmni cyn-gyflwynwyr a rhai o wynebau enwocaf pêl-droed Cymru.

Bydd cyfle i ail wylio’r rhaglen ar S4C, nos Wener am 21:00.