Sgorio’n cyhoeddi gemau byw cynta’r tymor

Bydd y Pencampwyr Cei Connah yn dechrau tymor JD Cymru Premier 2020/21 yn fyw ar S4C, wrth i bartner darlledu’r gynghrair gyhoeddi tair gêm fyw gynta’r tymor.

Ar ôl cipio tlws y gynghrair am y tro cyntaf yn eu hanes y tymor diwethaf, bydd y Nomadiaid yn dechrau’r tymor hwn gyda gêm gartref yn erbyn y Bala, ar 12 Medi gyda’r gic gyntaf am 17:45 o flaen camerau Sgorio.

Mae’r ddau dîm enillodd ddyrchafiad i’r adran uchaf, Hwlffordd a’r Fflint, hefyd yn cael eu dangos yn fyw yn wythnos cynta’r tymor.

Bydd Adar Gleision Hwlffordd, enillodd ddyrchafiad yn y de, yn ymddangos yn fyw o Ddôl y Bont ar S4C ar 19 Medi yn erbyn y Drenewydd.

Y Fflint sy’n llenwi’r slot byw olaf, wrth groesawu’r Barri i lannau’r Dyfrdwy ar 26 Medi, gyda cic gyntaf y ddwy gêm am 17:45

Gyda Dylan Ebenezer wrth y llyw a Nicky John ar yr ystlys, bydd tîm Sgorio’n cynnwys y cyn-chwaraewyr rhyngwladol Malcolm Allen ac Owain Tudur Jones, tra bydd y ddau gyn-reolwr, Mark Jones a Tomi Morgan, yn darparu’r adloniant a’r sylwebaeth Saesneg ar y botwm coch.

Rhestr gemau Cymru Premier 2020/21