Sgorio

 • Merched Cymru ar frig grŵp 1 gemau rhagbrofol Cwpan y Byd 2019

  12 Mehefin 2018

  Goliau gan Kayleigh Green (x2) a Natasha Harding yn sicrhau buddugoliaeth i Gymru yn erbyn Rwsia gyda’r tîm yn parhau eu record ddiguro ac yn dringo i frig grŵp 1 gemau rhagbrofol Cwpan y byd 2019.

 • Cyhoeddi enillwyr Gwobrau Tymor UGC 2017/18

  2 Mehefin 2018

  Cafwyd noson o ddathlu rhai o lwyddianau tymor Uwch Gynghrair Cymru 2017/18 mewn noson wobrwyo yng Ngwbert, Ceredigion nos Sadwrn.

 • Mwy o Sgorio

  23 Mai 2018

  Dylan Ebenezer a’r ddau gyn-chwaraewr rhyngwladol, Owain Tudur Jones a Malcolm Allen, sy’n edrych yn ol ar y tymor pel-droed ym mhennod ola’r gyfres. Mae hi wedi bod yn dymor o gyffro, dathlu, sioc …

 • Sgorio

  21 Mai 2018

  Ymunwch â Morgan Jones am holl gyffro a thensiwn rownd derfynol gemau ail gyfle Cynghrair Europa ar Y Graig wrth i Derwyddon Cefn a Met Caerdydd gystadlu am le yn Ewrop â gwobr ariannol o dros …

 • Derwyddon Cefn yn ennill rownd derfynol y gemau ail gyfle

  20 Mai 2018

  Sgoriodd James Davies unig gôl y gêm wrth i dîm Huw Griffiths guro Met Caerdydd ar y Graig i sicrhau eu lle yn rownd gynragbrofol Cynghrair Europa.

 • Cyfle i ennill pêl arbennig!

  17 Mai 2018

  Cyfle i ENNILL pêl wedi ei arwyddo gan westeion arbennig y gyfres gyntaf.

 • Mwy o Sgorio

  16 Mai 2018

  Huw Griffiths, rheolwr Derwyddon Cefn, sy’n ymuno â Dylan Ebenezer a Malcolm Allen i drafod y diweddaraf o’r byd pêl-droed a gemau ail gyfle Uwch Gynghrair Cymru JD. Bydd sgwrs arbennig gydag Osian …

 • Sgorio

  14 Mai 2018

  Ymunwch â Morgan Jones am holl gyffro a thensiwn rownd gynderfynol gemau ail gyfle Cynghrair Europa. Mae antur yn Ewrop yn y fantol yn ogystal a gwobr ariannol sylweddol. Sgorio, nos Lun, 5:40 ar S4C.

 • Mwy o Sgorio

  8 Mai 2018

  Mae blas Americanaidd i’r rhaglen yr wythnos hon, gyda dwy eitem arbennig am y Cymry sy’n gwneud argraff yn yr Unol Daleithiau. Cawn glywed sut mae’r golwr Owain Fon Williams yn setlo yn …

 • S4C yn ‘Sgorio’ pedair blynedd arall o gemau pêl-droed byw

  5 Mai 2018

  Fe fydd S4C yn darlledu gemau byw pêl-droed am bedair blynedd pellach ar ôl sicrhau cytundeb darlledu newydd gyda Chymdeithas Bêl-droed Cymru.

 • Sgorio

  30 Ebrill 2018

  Ymunwch â Morgan Jones am gyffro penwythnos olaf y tymor arferol yn Uwch Gynghrair Cymru JD. Mi fyddwn ni yn ffarwelio â Bangor yn eu gêm olaf yn erbyn Y Bala ar Faes Tegid wedi i’r clwb fethu â …

 • Mwy o Sgorio

  25 Ebrill 2018

  Aeron Edwards, seren y Seintiau Newydd, sy’n cadw cwmni i Dylan ac Owain ar y soffa heddiw. Daw cyfweliad arbennig y rhaglen o Ganada, gyda rheolwr y Vancouver Whitecaps a’r Cymro, Carl …

 • Mwy o Sgorio

  17 Ebrill 2018

  Bydd y ddeuawd sylwebu eiconig Nic Parry a Malcolm Allen yn ymuno a Dylan Ebenezer ar y soffa i roi’r byd pel-droed yn ei le. Yn ogystal a chael blas o goliau Uwch Gynghrair Cymru JD a thrafod …

 • Sgorio

  16 Ebrill 2018

  Ymunwch â Morgan Jones am holl gyffro Uwch Gynghrair Cymru JD. Mae’r ras am yr ail safle a sicrwydd o brofiad Ewropeaidd yn parhau wrth i Gei Connah herio Bangor tra bo’r Bala yn wynebu’r Seintiau …

 • Barri yn sicrhau eu lle yn y gemau ail gyfle

  15 Ebrill 2018

  Mae’r Barri wedi sicrhau’r 7fed safle a chadarnhau eu lle yn y gemau ail gyfle ar ôl eu gêm gyfartal 1-1 yn erbyn Y Drenewydd ar Barc Jenner brynhawn Sul.

 • Mwy o Sgorio

  9 Ebrill 2018

  Bydd sylw i bel-droed llawr gwlad yr wythnos hon wrth i Lois Angharad, y newyddiadurwr a chefnogwr Crystal Palace, ymuno a Dylan Ebenezer ac Owain Tudur Jones ar y soffa. Mwy o Sgorio, nos Fercher …

 • Mwy o Sgorio

  4 Ebrill 2018

  Bydd Malcolm Allen yn ymuno a Dylan Ebenezer ar y soffa i roi’r byd pel-droed Cymreig yn ei le. Bydd sgwrs arbennig rhwng Neil Warnock, rheolwr Caerdydd, a Rhydian Bowen Phillips, wrth i’r Adar …

 • Gôl y Mis: Mawrth

  4 Ebrill 2018

  Mae rhestr fer Gôl y Mis Mawrth 2018 wedi ei chyhoeddi. Bydd yr enillydd yn cael ei ddewis ar ‘Mwy o Sgorio’ nos Fercher, Ebrill 4.

 • Mwy o Sgorio

  28 Mawrth 2018

  Owain Tudur Jones a Nathan Craig, cyn-chwaraewr Cymru dan 21, fydd yn cadw cwmni i Dylan Ebenezer ar y soffa, i drin a thrafod holl straeon pel-droed Cymru a thu hwnt. Cawn glywed sgwrs arbennig …

 • Sgorio

  26 Mawrth 2018

  Penwythnos llawn cyffro a goliau yn Uwch Gynghrair Cymru JD wrth i’r Seintiau Newydd geisio selio seithfed bencampwriaeth yn olynol yn erbyn Derwyddon Cefn tra bo’r Bala benben a Chei Connah a …