Sgorio

 • Sgorio

  16 Ebrill 2018

  Ymunwch â Morgan Jones am holl gyffro Uwch Gynghrair Cymru JD. Mae’r ras am yr ail safle a sicrwydd o brofiad Ewropeaidd yn parhau wrth i Gei Connah herio Bangor tra bo’r Bala yn wynebu’r Seintiau …

 • Barri yn sicrhau eu lle yn y gemau ail gyfle

  15 Ebrill 2018

  Mae’r Barri wedi sicrhau’r 7fed safle a chadarnhau eu lle yn y gemau ail gyfle ar ôl eu gêm gyfartal 1-1 yn erbyn Y Drenewydd ar Barc Jenner brynhawn Sul.

 • Mwy o Sgorio

  9 Ebrill 2018

  Bydd sylw i bel-droed llawr gwlad yr wythnos hon wrth i Lois Angharad, y newyddiadurwr a chefnogwr Crystal Palace, ymuno a Dylan Ebenezer ac Owain Tudur Jones ar y soffa. Mwy o Sgorio, nos Fercher …

 • Mwy o Sgorio

  4 Ebrill 2018

  Bydd Malcolm Allen yn ymuno a Dylan Ebenezer ar y soffa i roi’r byd pel-droed Cymreig yn ei le. Bydd sgwrs arbennig rhwng Neil Warnock, rheolwr Caerdydd, a Rhydian Bowen Phillips, wrth i’r Adar …

 • Gôl y Mis: Mawrth

  4 Ebrill 2018

  Mae rhestr fer Gôl y Mis Mawrth 2018 wedi ei chyhoeddi. Bydd yr enillydd yn cael ei ddewis ar ‘Mwy o Sgorio’ nos Fercher, Ebrill 4.

 • Mwy o Sgorio

  28 Mawrth 2018

  Owain Tudur Jones a Nathan Craig, cyn-chwaraewr Cymru dan 21, fydd yn cadw cwmni i Dylan Ebenezer ar y soffa, i drin a thrafod holl straeon pel-droed Cymru a thu hwnt. Cawn glywed sgwrs arbennig …

 • Sgorio

  26 Mawrth 2018

  Penwythnos llawn cyffro a goliau yn Uwch Gynghrair Cymru JD wrth i’r Seintiau Newydd geisio selio seithfed bencampwriaeth yn olynol yn erbyn Derwyddon Cefn tra bo’r Bala benben a Chei Connah a …

 • Mwy o Sgorio

  21 Mawrth 2018

  Rhaglen arbennig o’r gyfres gylchgrawn bêl-droed o Barc Jenner, y Barri, yng nghwmni Dylan Ebenezer a Malcolm Allen. Byddwn yn dilyn carfan Cymru C y tu ol i’r llenni ac yn gweld uchafbwyntiau eu …

 • Giggs i gyhoeddi carfan Cymru ar gyfer Cwpan Tsieina dydd Iau.

  14 Mawrth 2018

  Mae dechrau cyfnod newydd yn hanes pêl-droed rhyngwladol Cymru wrth i Ryan Giggs enwi ei garfan gyntaf fel rheolwr newydd Cymru yfory cyn i’r tîm hedfan i Tsieina i gystadlu yng Nghwpan Tsieina …

 • Mwy o Sgorio

  14 Mawrth 2018

  Ymunwch a Dylan Ebenezer a Malcolm Allen i drin a thrafod holl straeon mawr y byd pel-droed a’r diweddaraf am y tim cenedlaethol. Cawn sgwrs gyda David Brooks, un o ser ifanc Cymru, yn ogystal a …

 • Sgorio

  12 Mawrth 2018

  Ymunwch â Morgan Jones am holl ddigwyddiadau’r penwythnos yn Uwch Gynghrair Cymru JD. Tra bo’r Seintiau Newydd ar daith i wynebu myfyrwyr Met Caerdydd, mae’r Bala ar grwydr i Fangor gyda Cei Connah …

 • Mwy o Sgorio

  7 Mawrth 2018

  John Hartson, un o arwyr mawr pel-droed Cymru gyda 51 cap i’w wlad, sy’n ymuno a Dylan Ebenezer ac Owain Tudur Jones ar y soffa. Bydd un o arwyr presennol y tim cenedlaethol, Chris Gunter, hefyd ar …

 • Sgorio

  5 Mawrth 2018

  Uchafbwyntiau Bangor v Penydarren BGC a chyhoeddi rhestr fer Gôl y Mis, nos Lun am 5:35 ar S4C.

 • Bangor yn sicrhau eu lle yn rownd gynderfynol Cwpan Cymru

  4 Mawrth 2018

  Hat-tric i Luke Wall ac i Yves Zama wrth i Fangor guro Penydarren – o 5ed haen y pyramid pêl-droed – 7-0 ar Nantporth yn fyw ar Sgorio prynhawn Sul. Mi fydd enw Bangor y nawr yn yr het ar gyfer …

 • Cyhoeddi Carfan Cymru ‘C’ i wynebu Lloegr ‘C’

  28 Chwefror 2018

  Mae rheolwr tîm Cymru ‘C’, Mark Jones, wedi cyhoeddi ei garfan i wynebu Lloegr ‘C’ ar ddydd Mawrth 20fed o Fawrth ar Barc Jenner Y Barri. Mi fydd y gêm yn fyw ar-lein ar sianel Facebook a YouTube …

 • Mwy o Sgorio

  27 Chwefror 2018

  Bydd Dylan Ebenezer yn cael cwmni dau gyn-chwaraewr rhyngwladol ar y soffa, wrth i Iwan Roberts a Malcolm Allen ymuno am sgwrs i drafod y diweddaraf o’r byd pel-droed. Bydd cyfle i ddod i adnabod …

 • Sgorio

  26 Chwefror 2018

  Ymunwch a Morgan Jones am holl ddigwyddiadau’r penwythnos yn Uwch Gynghrair Cymru JD gan gynnwys brwydr allweddol tua’r gwaelodion rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth a brwydr fawr tua’r brig rhwng Cei …

 • Caerfyrddin v Aberystwyth

  22 Chwefror 2018

  Ymunwch a Dylan Ebenezer, Nicky John a Sion Meredith ar Barc Waun Dew am frwydr allweddol wrth i Gaerfyrddin ac Aberystwyth frwydro’n galed i aros yn Uwch Gynghrair Cymru JD. Dydd Sul am 5 gyda’r …

 • Mwy o Sgorio

  20 Chwefror 2018

  Ifan Jones Evans, cyflwynydd Fferm Ffactor: Selebs, sy’n cadw cwmni i Dylan Ebenezer ac Owain Tudur Jones ar y soffa, i drin a thrafod straeon mawr y byd pel-droed. Bydd cyfle i ddod i adnabod un o …

 • Sgorio

  19 Chwefror 2018

  Ymunwch a Morgan Jones am holl ddigwyddiadau’r penwythnos yn Uwch Gynghrair Cymru JD gan gynnwys Bangor yn erbyn Cei Connah a Met Caerdydd yn herio Derwyddon Cefn, ac uchafbwyntiau’r gem rhwng Y …