Crynodeb o gemau agoriadol grwpiau Euro 2016

Sgorio

Sgorio

Wednesday, 15 Jun 2016, 12:30

Gyda phawb wedi chwarae gêm erbyn hyn, dyma sut mae’r grwpiau’n edrych cyn yr ail rownd o gemau

Grŵp A

Ffrainc 2-1 Rwmania
Albania 0-1 Y Swistir

Dimitri Payet oedd seren y gêm wrth iddo ysbrydoli Ffrainc i fuddugoliaeth yn y munudau olaf i ddechrau eu hymgyrch ar eu tomen eu hunain gyda thri phwynt yn erbyn Rwmania. Chwaraewr canol cae West Ham a Ffrainc oedd arwr y noson gan greu’r gôl gyntaf a sgorio’r ail.

Yn ôl y disgwyl roedd yna fuddugoliaeth i’r Swistir yn erbyn 10 dyn Albania ar ôl i Fabian Schär sgorio yn y pum munud cyntaf.

Mae enillwyr y grŵp yn debygol o gael ei benderfynnu dydd Sul pan fydd Ffrainc yn herio’r Swistir yn Lille. Ond roedd Rwmania ac Albania wedi dangos digon yn eu gemau agoriadol i awgrymu efallai bod yna sioc ar y gorwel.

Grŵp B

Cymru 2-1 Slofacia
Lloegr 1-1 Rwsia

Yn dilyn ecstasi dydd Sadwrn ym Mordeaux, bydd yn rhaid i Chris Coleman a’i dîm gweithio’n galed dros y ddwy gêm nesaf i sicrhau bod y freuddwyd yn parhau tu hwnt i nos Lun nesaf. Mae’r fuddugoliaeth o 2-1 yn erbyn Slofacia wedi rhoi Cymru mewn safle cryf a bydd triphwynt yn erbyn Lloegr dydd Iau yn Lens yn cadarnhau lle Cymru yn rownd yr 16 olaf.

Bydd Lloegr yn teithio i Lens yn benderfynnol o ennill eu triphwynt cyntaf ar ôl i gôl hwyr Vasili Berezutski achub pwynt i Rwsia.

Grŵp C

Gwlad Pwyl 1-0 Gogledd Iwerddon
Yr Almaen 2-0 Yr Wcráin

Dechreuodd Yr Almaen eu hymgyrch am bedwaredd Bencampwriaeth Ewropeaidd gyda buddugoliaeth o 2-0 yn erbyn Yr Wcráin. Er ennill y triphwynt, roedd gan bencampwyr y byd broblemau amddiffynnol a bydd Gwlad Pwyl yn ceisio manteisio ar y gwendid yma pan fydd y ddwy wlad yn cwrdd dydd Iau yn y Stade de France.

Buddugoliaeth Gwlad Pwyl yn erbyn Gogledd Iwerddon oedd buddugoliaeth gyntaf erioed y wlad yn y gystadleuaeth. Gyda Gwlad Pwyl a’r Almaen yn cyfnewid buddugoliaethau yn y rowndiau rhagbrofol a’r enillydd yn sicrhau’u lle yn y rownd nesaf, dyma gêm i dynnu dŵr i’r dannedd go iawn.

Grŵp D

Twrci 0-1 Croatia
Sbaen 1-0 Y Weriniaeh Siec

Sgoriodd Luka Modrić gôl arbennig i sicrhau buddugoliaeth haeddiannol yn erbyn Twrci a rhoi Croatia, sydd â’r potensial i fynd ymhell iawn yn y gystadleuaeth, mewn sefyllfa gryf i ddianc o’r grŵp.

Dechreuodd Sbaen, deiliaid y bencampwriaeth, eu hymgyrch Euro 2016 gyda thriphwynt diolch i beniad hwyr Gerard Pique. Mae’r fuddugoliaeth yn golygu bod Sbaen heb golli gêm gystadleuol ym Mhencampwriaethau Ewrop ers 2004.
Mae Sbaen a Croatia yn cwrdd dydd Mawrth yn Bordeaux gydag enillydd y gêm honno yn debygol o orffen ar frig Grwp D.

Grŵp E

Gweriniaeth Iwerddon 1-1 Sweden
Gwlad Belg 0-2 Yr Eidal

Sgoriodd Ciaran Clarke gôl i’w rwyd ei hun wrth i Weriniaeth Iwerddon dechrau’r bencampwriaeth gyda gêm gyfartal rwystredig yn erbyn Sweden. Dyma oedd efallai cyfle gorau’r ddau dîm i ennill tri phwynt holl pwysig wrth ystyried mai Gwlad Belg a’r Eidal yw’r gwrthwynebwyr nesaf ond bydd yn rhaid i Wlad Belg wella ar ôl perfformiad siomedig iawn yn erbyn Yr Eidal.

Yn draddodiadol, amddiffyn cadarn sy’n nodweddiadol o berfformiadau Yr Eidal ond roedd yna ddigon o antur ymosodol wrth i’r Azzuri guro Gwlad Belg yn gyfforddus.

Mae’r Eidalwyr ar frig Grŵp E a bydd buddugoliaeth yn erbyn Sweden yn eu gêm nesaf yn sicrhau eu lle yn y rownd nesaf.

Grŵp F

Awstria 0–2 Hwngari
Portiwgal 1–1 Gwlad yr Iâ

Dyma yw’r tro cyntaf ers 1986 i Hwngari gyrraedd rowndiau terfynol un o’r prif bencampwriaethau ryngwladol ac roedd yna dipyn o achos dathlu wrth iddynt guro 10 dyn Awstria. Goliau gan Ádám Szalai a Zoltán Stieber oedd y gwahaniaeth rhwng y timau.

Bydd rhaid i Awstria chwarae’u gêm holl bwysig yn erbyn Portiwgal heb Aleksander Dragović ar ôl iddo gael ei ddanfon o’r cae yn dilyn ei ail gerdyn melyn hanner ffordd trwy’r ail hanner.
Mae gêm Awstria v Portiwgal dydd Sadwrn yn edrych yn un tyngedfennol yng Nghrŵp F ar ôl i Bortiwgal a Gwlad yr Iâ rhannu’r pwyntiau.

Cefnogwyr Gwlad yr Iâ oedd yn dathlu yn Saint-Etienne ar ôl iddynt ennill pwynt yn eu gêm gyntaf erioed mewn rowndiau terfynol prif bencampwriaeth. Gôl Birkir Bjarnason yn sicrhau’r pwynt ar ôl i Nani sgorio i Bortiwgal yn yr hanner cyntaf.