Azerbaijan v Cymru: Rhagolwg

Fixtures gemau rhyngwladol
Sion Richards

Sion Richards

Thursday, 14 Nov 2019, 11:49

Gêm ragbrofol Ewro 2020 yn fyw nos Sadwrn ar S4C am 16:30, gyda’r gic gyntaf am 17:00.

Mae’r ras i gyrraedd Ewro 2020 yn y fantol wrth i’r gemau rhagbrofol tynnu at derfyn. Yn syml, mae rhaid i Gymru ennill y ddwy gêm sy’n weddill os am unrhyw siawns o gyrraedd y bencampwriaeth haf nesaf.

Mae’r ras i gyrraedd Ewro 2020 yn y fantol wrth i’r gemau rhagbrofol tynnu at derfyn.

Yn syml, mae rhaid i Gymru ennill eu dwy gêm sy’n weddill os am unrhyw siawns o gyrraedd y bencampwriaeth haf nesaf – ond mae tynged Cymru allan o’u dwylo erbyn hyn.
Mae 4 tîm yn y ras i gyrraedd Ewro 2020 yng ngrŵp E – Croatia, Hwngari, Slofacia a Chymru.


Fel mae hi’n sefyll mae Croatia angen pwynt yn erbyn Slofacia i gamu ymlaen i Ewro 2020 – sydd o fantais i Gymru.

Er mwyn i dîm Ryan Giggs sicrhau’r ail safle, a lle yn Ewro 2020, bydd angen dwy fuddugoliaeth a Slofacia i ollwng pwyntiau hefyd – ond os yw Slofacia yn ennill y ddwy gêm olaf a bydda nhw drwodd!

Os yw Cymru a Slofacia yn gorffen yr ymgyrch ar 14 pwynt – byddai Cymru yn gorffen yn uwch oherwydd record benben rhwng y timau (Cymru yn ennill 1-0 gartref a gêm gyfartal 1-1 yn Slofacia.

Mae yna bosibilrwydd bod Cymru, Hwngari a Slofacia yn gorffen gyda 12 pwynt.

Record y gwledydd yn y gemau grŵp yn erbyn ei gilydd yn unig fyddai yn penderfynu pwy sy’n gorffen yn uwch – a Chymru sydd â’r fantais yn y sefyllfa yma.
(Cymru a Slofacia 7 pt – Hwngari 3pt – Cymru drwodd gan bod eu record yn erbyn Slofacia yn well)

Un peth sy’n sicr, byddai colli i Azerbaijan yn ei gwneud yn amhosibl i Gymru guro Hwngari i’r ail safle.

Os nad yw Cymru’n gorffen yn yr ail safle, yna mae cymhlethdod pellach y gemau ail gyfle yn dod i rym. Mae timau megis Yr Alban eisoes yn gwybod eu bod yn dilyn y llwybr hwnnw a byddai Cymru’n sicr o’u lle.

Gêmau grŵp E:
Sadwrn 16 Tachwedd:
Azerbaijan – Cymru
Croatia – Slofacia

Nos Fawrth 19 Tachwedd
Cymru – Hwngari
Slofacia – Azerbaijan

Tîm Cymru
Bydd Joe Allen yn methu’r gêm v Azerbaijan ar ôl derbyn ei drydydd cerdyn melyn o’r ymgyrch yn erbyn Croatia fis diwethaf. Bydd ar gael i wynebu Hwngari.

Er iddo gael ei enwi yn y garfan ar gyfer y gemau diwethaf bu’n rhaid i Aaron Ramsey dynnu nôl gan nad oedd wedi llwyr wella o’i anaf tymor hir. Ond mae bellach yn ymddangos yn well a’i ymddangosiad dros Juventus yn erbyn Locomotiv Moscow yng Nghyngrair y Pencampwyr yn addawol o safbwynt Cymru.

Nid yw Gareth Bale wedi chwarae eiliad o bêl droed dros Real Madrid ers iddo dderbyn anaf yn y gêm yn erbyn Croatia, ond mae o yn y garfan yn y gobaith y gall chwarae rhan.

Ymunwch â Dylan Ebenezer a chyn-chwaraewyr Cymru, John Hartson ac Owain Tudur Jones, am y cyfan yn fyw ar S4C.