Rhagolwg Pedwaredd Rownd Cwpan Cymru

Cwpan Cymru
Sion Richards

Sion Richards

Saturday, 26 Jan 2019, 09:13

Mae’n benwythnos Cwpan Cymru, ac mi fydd y ddarbi fawr rhwng Bangor a Chaernarfon yn fyw ar Sgorio nos Sadwrn am 7:20.

Dydd Sadwrn, 26 Ionawr

Aberystwyth v Met Caerdydd | Dydd Sadwrn – 14:30
Wythnos ar ôl codi Cwpan Nathaniel MG am y tro cyntaf yn eu hanes, bydd Met Caerdydd yn mentro i Goedlan y Parc gan obeithio am rediad cystal yng Nghwpan Cymru hefyd.

Yn 1999 fe enillodd Inter Caerdydd Gwpan Cymru, ond ers i Inter Caerdydd uno gyda UWIC i greu clwb Met Caerdydd, rownd yr wyth olaf yw’r pellaf y mae nhw wedi ei gyrraedd yn y gystadleuaeth.

Ar ôl cyrraedd y rownd derfynol ddwywaith yn y bedair blynedd diwethaf, bydd Aberystwyth yn gobeithio mynd gam ymhellach eleni.

Unwaith yn unig y mae Aber wedi codi’r cwpan, ac hynny dros ddegawd yn ôl yn 1900.

Mae’r timau’n cwrdd yn y bedwaredd rownd am yr ail dymor yn olynol ar ôl i Aberystwyth guro Met ar Gampws Cyncoed ar eu ffordd i’r ffeinal y tymor diwethaf.

Sgoriodd Aberystwyth a Met Caerdydd bedair gôl yr un yn y rownd ddiwethaf gyda Aber yn curo Cwmmaman Utd (3-4) a’r myfyrwyr yn malu Ton Pentre (1-4).

Mae ‘na ddigon o goliau a digonedd o ddrama wedi bod yn y ddwy gêm gynghrair rhwng y clybiau y tymor hwn felly fe all hon fynd unrhyw ffordd ddydd Sadwrn:
Met Caerdydd 2-3 Aberystwyth (11/11/18)
Aberystwyth 1-4 Met Caerdydd (17/08/18)

Airbus UK v Y Seintiau Newydd | Dydd Sadwrn – 14:30
Yn Stadiwm Grŵp Hollingsworth mi fydd Airbus UK yn herio cewri’r cwpan, a pencampwyr Uwch Gynghrair Cymru, Y Seintiau Newydd.

Mae’r Seintiau wedi ennill y cwpan ar chwech achlysur, ond wedi methu cael eu gafael ar y tlws ers trechu Airbus yn y rownd derfynol yn 2016.

Y tymor diwethaf fe gollodd y Seintiau yn erbyn Cei Connah yn rownd yr wyth olaf, hynny ar ôl colli’n y ffeinal y tymor blaenorol yn erbyn Y Bala.

Ar ôl syrthio o UG Cymru yn 2017, mae Airbus UK yn anelu i ddychwelyd i’r brif adran y tymor nesaf gan eu bod yn bell ar y blaen yng Nghynghrair Huws Gray eleni.

Mae Airbus wedi curo Penycae (0-4), Llay Miners (9-1) a Porthmadog (1-1 – ennill 4-2 ar g.o.s) i gyrraedd y bedwaredd rownd, tra bod y Seintiau wedi ennill yn gyfforddus yn erbyn Cwmbrân Celtic (0-3).

Caerfyrddin v Cei Connah | Dydd Sadwrn – 14:30
Ar ôl codi Cwpan Cymru am y tro cyntaf yn eu hanes y tymor diwethaf, bu bron i Gei Connah gael eu gyrru allan ar y cynnig cyntaf eleni, ac roedd angen amser ychwanegol ar y Nomadiaid i guro Cegidfa o Gynghrair Huws Gray (2-4 way).

Enillodd Cei Connah yn erbyn Cwmbrân Celtic, Porthmadog, Y Seintiau Newydd, Bangor ac Aberystwyth ar eu ffordd i godi’r cwpan y tymor diwethaf.

Cododd Caerfyrddin y cwpan am yr unig dro yn eu hanes yn 2007, ac ar ôl buddugoliaeth gyfforddus yn erbyn Goytre Utd yn y rownd ddiwethaf (0-3) bydd yr Hen Aur yn gobeithio cyrraedd rownd yr wyth olaf am yr ail dymor yn olynol.

Does dim ond pythefnos ers i Gaerfyrddin guro Cei Connah mewn gêm gynghrair gyffrous ar Barc Waun Dew:
Caerfyrddin 3-2 Cei Connah (12/01/19)
Cei Connah 3-1 Caerfyrddin (29/09/18)

Cambrian a Clydach v Y Rhyl | Dydd Sadwrn – 14:30
Yn yr unig gêm sydd ddim yn cynnwys clwb o’r Uwch Gynghrair bydd Cambrian a Clydach o Gynghrair y De yn herio Y Rhyl o Gynghrair Huws Gray.

Fe nwaeth Cambrian yn rhyfeddol i gyrraedd rownd derfynol Cwpan Nathaniel MG eleni, ac hynny ar ôl curo’r Barri, Aberystwyth, Y Drenewydd a’r Seintiau Newydd o UG Cymru – ond colli 2-0 oedd eu hanes yn erbyn Met Caerdydd yn y ffeinal y penwythnos diwethaf.

Bydd Rhyl yn mentro i’r de yn llawn hyder ar ôl rhediad rhagorol o ennill 13 o’u 14 gêm ddiwethaf ym mhob cystadleuaeth.

Mae Y Rhyl wedi ennill y cwpan ar bedwar achlysur, ond mae ‘na 13 tymor wedi mynd heibio ers i’r Lilisgwynion gael eu dwylo ar y tlws.

Mae Cambrian a Clydach wedi curo Port Talbot (5-0), Cil-y-coed (2-3) a Dinbych (1-2) i gyrraedd pedwaredd rownd Cwpan Cymru, tra bod Y Rhyl wedi curo Conwy (1-2), Caersws (3-1) a’r Drenewydd (1-2) i ddod cyn belled.

Hwlffordd v Y Bala | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae Hwlffordd wedi curo STM Sports (1-2), Prifysgol Abertawe (4-3) a Pontypridd (3-0) i ddod cyn belled yn y cwpan, tra bod Y Bala wedi ennill yn erbyn Y Fflint (0-3).

Fe gyrhaeddodd Hwlffordd y rownd gynderfynol yn 2005.

Er i’r Bala godi tlws Cwpan Cymru yn 2017, fe gollodd Y Bala o 4-0 yn erbyn Aberystwyth yn nhrydedd rownd y gystadleuaeth y tymor diwethaf.

Bydd Colin Caton yn gobeithio am well perfformiad y tymor hwn, gyda gwobr ariannol sylweddol, cyfle i chwarae yn Ewrop a chyfle i godi tlws mwyaf hanesyddol pêl-droed Cymru yn y fantol.

Llangefni v Llandudno | Dydd Sadwrn – 14:30
Llangefni yw’r clwb isaf, a’r unig glwb ar ôl yn y gystadleuaeth sydd yn chwarae eu pêl-droed o dan y ddau haen uchaf ym mhyramid pêl-droed Cymru.

Mae Llandudno ar waelod yr Uwch Gynghrair a Llangefni yn eistedd yn yr ail safle yn adran Gyntaf y ‘Welsh Alliance’, sef y drydedd haen ym mhyramid pêl-droed Cymru – er y bwlch, dim ond 18 safle sydd yn gwahaniaethu’r clybiau!

Llwyddodd Llangefni i achosi sioc yn nhrydedd rownd y gystadleuaeth gan guro Llanelli o’r Uwch Gynghrair – Alan Mark Owen yn rhwydo unig gôl y gêm ar Gae Bob Parry.

Mae criw Cefni wedi curo Saltney (4-0), Borth Utd (2-0), Llanelwy (5-1) a Llanelli (1-0) ar ôl ymuno â Chwpan Cymru yn yr ail rownd ragbrofol eleni.

Mi fydd Iwan Williams yn falch o’r saib o UGCymru ar ôl rhediad o 16 gêm gynghrair heb fuddugoliaeth!

Dyma gyfle da i Landudno adnewyddu eu tymor gyda rhediad da yn y gwpan a magu hyder cyn i Uwch Gynghrair Cymru ddychwelyd ar gyfer ail ran y tymor wythnos nesaf.

Y Barri v Derwyddon Cefn | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae’r Barri wedi ennill Cwpan Cymru ar chwech achlysur, ond mae ‘na 16 mlynedd ers eu llwyddiant diwethaf yn 2002/03.

Mae criw Gavin Chesterfield yn mwynhau tymor rhagorol eleni ac yn eistedd ar frig Uwch Gynghrair Cymru ar ôl i’r gynghrair hollti’n ddau.

Mae Y Barri wedi llwyddo i gael y gorau o dîm Huw Griffiths ddwywaith y tymor hwn, gan guro Derwyddon Cefn 2-1 ar Barc Jenner yn ôl ym mis Medi ac o 2-5 ar Y Graig yn gynharach ym mis Ionawr.
Dyma gyfle da i’r Barri gyrraedd rownd yr wyth olaf am y tro cyntaf ers 2012/13, lle llwyddodd tîm Gavin Chesterfield gyrraedd rownd gynderfynol Cwpan Cymru – ond i golli 1-2 yn erbyn Prestatyn, y tîm aeth ymlaen i godi’r gwpan.

Mae’r Derwyddon wedi ennill y gwpan ar wyth achlysur, ac wedi chwarae’n y rownd derfynol cyntaf erioed yn 1878 (colli 1-0 vs Wrecsam).

Ond yn y ddau dymor diwethaf mae’r Derwyddon wedi cael eu curo gan glybiau o’r adrannau îs yng Nghwpan Cymru (vs Llanrhaeadr a Llanfair).

Huw Griffiths wedi llwyddo i gyrraedd rownd derfynol Cwpan Cymru gyda Derwyddon Cefn yn 2012, ond i golli 0-2 i’r Seintiau Newydd.

Bangor v Caernarfon | Nos Sadwrn – 19:30 (S4C)
Dyma gêm fawr y penwythnos, darbi Gwynedd rhwng y Dinasyddion a’r Cofis!

Mae dros ugain mlynedd ers i’r clybiau gwrdd yng Nghwpan Cymru, sef yn rownd yr wyth olaf 1997/1998 – Bangor yn ennill 2-0 ar Ffordd Farrar cyn mynd ymlaen i codi Cwpan Cymru y tymor honno.

Y gêm hon yw dim ond y trydydd tro i’r clybiau gwrdd yng Nghwpan Cymru! 2019, 1998, 1953.
Medi 2015 oedd y tro diwethaf i’r timau gwrdd – Caernarfon yn curo’r Dinasyddion 0-1 yn rownd gyntaf Cwpan y Gynghrair gyda Jamie Breese yn sgorio’r gôl fuddugol.

Mae gan Bangor dipyn o hanes yng Nghwpan Cymru ar ôl ennill y gystadleuaeth ar wyth achlysur – ond mae ‘na naw tymor wedi mynd heibio ers i’r Dinasyddion godi’r cwpan ddiwethaf.

I gyrraedd y drydedd rownd eleni mae Bangor wedi trechu Yr Wyddgrug (4-2), Cefn Albion (6-1) a Hotspur Caergybi (4-1).

Fe gyrhaeddodd Caernarfon rownd gynderfynol y gystadleuaeth yn 2017, ond dyw’r Cofis erioed wedi cyrraedd rownd derfynol Cwpan Cymru, a bydd Sean Eardley yn gobeithio am berfformiad cadarn gan y Canerîs yn y cwpan y tymor yma.

Mae Caernarfon wedi cael gemau cofiadwy yn y gwpan dros y blynyddoedd diwethaf tra’r oedd y clwb yn yr adrannau is – mynd ar y blaen yn erbyn Y Seintiau Newydd ond colli 2-3 yn 2014 a chyrraedd rownd gynderfynol 2017 yn erbyn Y Bala ond i golli 1-3.

Dyw’r Cofis erioed wedi cyrraedd rownd derfynol Cwpan Cymru, ond bydd Sean Eardley yn gwybod fod y gystadleuaeth yn gyfle i greu hanes gyda’r clwb ac yn gyfle i ddod â phêl droed Ewrapeaidd i’r Oval.

Mae Caernarfon wedi sicrhau eu lle yn y chwech uchaf yn UG Cymru ac ar rediad gwych – colli dim ond 1 o’u 10 gêm diwethaf a hynny oddi cartref yn y Barri, y tîm sydd ar frig UG cymru.

Bydd y gorau o gyffro Cwpan Cymru i’w weld ar Sgorio brynhawn Llun am 5:30 ar S4C.