Merched Cymru 8-1 Merched Bwlgaria

Sgorio

24 Tachwedd 2010

Gêm gyfeillgar

Cymru: Nokes, Vaughan (Davies 80′), Dutton (Jones 85′), Manley, Jones, Green (Ingle 85′), Dykes (Durrant 77′), Ludlow, Lander (Foster 61′), Harries, Fishlock (Plewa 63′).

Eilyddion eraill: Maddock

Goliau: Fishlock 11′ Lander 15′,51′ Ludlow 29′ Dutton 60′ Foster 69′ Harries 74 Jones 89′

Bwlgaria: Naydenova (Slavcheva 70′), Tsekova, Voyskova, Zhekova (Tznakova 45′), Radoyska, Kireva (Petkova 32′), Gospodinova, Kostova, Nacheva, Koshuleva (Pavlova 55′), Slavcheva

Eilyddion eraill: Shahanska, Papazova, Ivanova

Gôl: Tznakova 63′