4 Awst

Ar y diwrnod yma ym 1998 cyhoeddodd Cynghrair Bêl-droed Lloegr restr o 100 o sêr y gynghrair er mwyn dathlu canmlwyddiant y Gynghrair.

Fel buasai rhywun yn disgwyl, Saeson yw’r mwyafrif llethol gyda 64 o’r 100 yn dod o Loegr, ond dim ond wyth Cymro gafodd eu cynnwys ar y rhestr.

Billy Meredith, Trevor Ford, John Charles, Ivor Allchurch, Cliff Jones, Ian Rush, Neville Southall a Ryan Giggs yw’r dethol rai.

Gyda’r rhestr wedi ei lunio’n gronolegol, mae’n rhaid amau felly nad oedd y panel yn credu fod unrhyw Gymro wedi serenu ar ôl i Cliff Jones adael Fulham ym 1970 a chyn i Ian Rush ddechrau sgorio i Lerpwl ym 1980.

Felly er bod ei bartner yn llinell flaen Lerpwl, Kevin Keegan, yn cael ei gynnwys, does ’na ddim lle i John Toshack a ‘dyw’r panel ddim yn credu ychwaith fod Mark Hughes yn haeddianol o’i le!

Yn ogystal â’r 64 Sais ac wyth Cymro roedd 12 Albanwr, saith chwaraewr o Ogledd Iwerddon, pedwar Gwyddel ac un chwaraewr yr un o’r Almaen, Ariannin, Ffrainc, Yr Iseldiroedd a Denmarc.