10 Chwefror

Ar y diwrnod yma ym 1929 dechreuwyd pencampwriaeth La Liga am y tro cyntaf erioed wrth i 10 o glybiau Sbaen herio eu gilydd.

Roedd cystadleuaeth y Copa del Rey eisoes yn bodoli yn ogystal â phencampwriaethau lleol fel cynghrair Catalonia.

Ym 1927 cafwyd y syniad o greu pencampwriaeth cenedlaethol i brif dimau Sbaen ac estynwyd gwahoddiad i Barcelona, Real Madrid, Athletic Bilbao, Real Sociedad, Arenas Club de Getxo a Real Unión fel cyn enillwyr y Copa del Rey.

Cafodd Atlético Madrid, Espanyol ac Europa o ddinas Barcelona wahoddiad fel clybiau oedd wedi colli yn y rownd derfynol o’r Copa.

Felly roedd pedwar clwb o Wlad y Basg, tri clwb o Gatalonia, dau o’r brifddinas a llwyddodd Racing Santader i gipio’r safle olaf yn y gynghrair newydd wrth ennill cystadleuaeth.

Barcelona oedd y pencampwyr cyntaf gyda Real Madrid yn ail agos … ‘dyw rhai pethau ddim yn newid!

Ers sefydlu’r gynghrair ym 1929, ‘dyw Barcelona, Real Madrid ac Athletic Bilbao erioed wedi disgyn allan o’r Primera ond mae un neu ddau o’r clybiau gwreiddiol wedi disgyn yn bell iawn.

Mae Arenas Club de Getxo ac Europa bellach yn chwarae yng Ngrwpiau rhanbarthol y Tercera División, sef pedwaredd rheng o bêl-droed Sbaen, tra bo Real Unión yn chwarae yn y drydedd rheng o’r pyramid, y Segunda B.