16 Chwefror

Ar y diwrnod yma ym 1924 cafwyd gêm go arbennig ym Mhencampwriaeth y Pedair Gwlad rhwng Cymru a’r Alban ar Barc Ninian lle’r oedd y ddau gapten yn chwaraewyr Caerdydd, Fred Keenor i Gymru a Jimmy Blair i’r Alban.

Bryd hynny roedd chwaraewyr rhyngwladol yn cael crys gan y gymdeithas ond roedd rhaid iddyn nhw ddefnyddio siorts a sannau eu clybiau.

Felly chwaraeodd y ddau gapten mewn sannau glas Caerdydd!

Cymru oedd yn fuddugol 2-0 diolch i goliau gan Willie Davies o Abertawe, oedd yn gwneud ei ymddangosiad cyntaf dros Gymru, a Len Davies o Gaerdydd.

Yn dilyn y gêm teithiodd y ddau gapten adref gyda’u gilydd!

Ganed Fred Keenor yng Nghaerdydd ac arwyddodd fel chwaraewr amatur i glwb y ddinas ym 1912, ond mae’n fwy adnabyddus fel capten yr Adar Gleision gododd Cwpan FA ym 1927.

Cafodd yrfa rhyngwladol llwyddianus hefyd gan ennill 32 cap yn ystod oes aur Cymru yn y 1920 wrth iddyn nhw gipio pencampwriaeth y Pedair Gwlad ym 1920, 1924 a 1928.

Rhwydodd ddwy gôl dros ei wlad, y ddwy yn erbyn Lloegr, mewn gêm gyfartal 2-2 ar Barc Ninian ym 1923 ac unwaith mewn colled 1-2 ar y Vetch, Abertawe ym 1925.

Arwyddodd Jimmy Blair â chlwb Caerdydd ym 1920 ac roedd yn aelod o’r tîm gollodd yn rownd derfynol Cwpan FA 1925 yn erbyn Sheffield United; enillodd wyth cap dros Yr Alban gan gynnwys y gêm unigryw yna ar Barc Ninian ym 1924.