14 Ebrill

Ar y diwrnod yma ym 1956 cafodd Yr Alban gêm gyfartal 1-1 gyda Lloegr ar Barc Hampden, Glasgow … ond sut mae hynny’n berthnasol i Gymru medde chi?

Roedd y gêm gyfartal yn golygu fod pob un o’r timau ym Mhencampwriaeth y Pedair Gwlad ym 1955/56 wedi gorffen gyda tri phwynt ac am y tro cyntaf, a’r unig dro mewn 100 mlynedd, cafodd y bencampwriaeth ei rhannu bedair ffordd.

Roedd Cymru wedi dechrau’r gystadleuaeth gyda buddugoliaeth prin dros Loegr ar Barc Ninian, Caerdydd ym mis Tachwedd 1955 tra bo Gogledd Iwerddon wedi trechu’r Alban yn eu gêm agoriadol.

Ond methodd y Cymry a manteisio ar y dechrau delfrydol yma wrth iddyn nhw golli 2-0 yn erbyn Yr Alban fis yn ddiweddarach.

Er y golled, roedd gan Gymru obeithion o allu cipio’r bencampwriaeth wrth edrych ymlaen at y rownd olaf o gemau ym mis Ebrill 1955.

Ond wedi gêm gyfartal 1-1 â Gogledd Iwerddon, roedd popeth yn ôl yn nwylo’r ddau gawr, Lloegr a’r Alban.

Ond methodd yr Auld Enemies gymryd mantais oedd yn golygu fod pob un o’r gwledydd yn gorffen ar yr un nifer o bwyntiau a chafodd pob cymdeithas gyfle i ddal y tlws am dri mis yr un!

‘Doedd gwahaniaeth goliau ddim yn cael ei ddefnyddio fel ffordd i rannu timau ar yr un nifer o bwyntiau bryd hynny, ond petai hynny’n ffactor, Lloegr fyddai wedi ennill gyda’r Alban yn ail a Chymru’n drydydd.