18 Ebrill

Ar y diwrnod yma ym 1978 chwaraeodd Cymru gêm gyfeillgar yn erbyn Iran yn Tehran.

Cafodd y gêm ei drefnu fel gêm baratoadol i Iran oedd yn yr un grŵp â’r Alban yng Nghwpan y Byd 1978 yn Ariannin ac ar gyfer gemau rhagbrofol Ewro 1980 i Gymru, oedd yn yr un grŵp â Thwrci.

Cafodd Phil Dwyer o Gaerdydd a Gareth Davies o Wrecsam eu capiau cyntaf yn y gêm gyda Dwyer hefyd yn rhwydo unig gôl y gêm.

Roedd capten Wrecsam, Davies, wedi cynrychioli Cymru ar daith i’r Dwyrain Pell ym 1971 lle chwaraeodd yn erbyn Tahiti, Seland Newydd a Malaysia ond ni chafodd unrhyw gapiau eu cyflwyno am y gemau yma.

A bu rhaid iddo ddisgwyl bron i saith mlynedd am y cyfle i chwarae dros ei wlad unwaith eto.

Enillodd gyfanswm o dri chap dros Gymru, y ddau arall yn dod yn erbyn Lloegr a Gogledd Iwerddon yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

Y gêm yn Tehran yw’r unig dro i Gymru chwarae yn erbyn Iran sy’n golygu bod Iran yn un o 13 gwald lle bo gan Gymru record 100% yn eu herbyn!