24 Ebrill

 

Ar y diwrnod hwn yn 1968, teithiodd Caerdydd i Hamburg er mwyn chwarae yn rownd gynderfynol Cwpan Enillwyr Cwpanau Ewrop.

Trechwyd Shamrock Rovers, NAC Breda a Torpedo Moscow gan Gaerdydd i gyrraedd y rownd honno.

SV Hamburg a’u carfan llawn o chwaraewyr rhyngwladol yr Almaen oedd yn disgwyl am Gaerdydd.

Yng ngharfan Hamburg oedd ymosodwr Gorllewin yr Almaen, Uwe Seeler, gollodd yn rownd derfynol Cwpan y Byd ddwy flynedd ynghynt, ond yn ffodus i’r Adar Gleision, roedd yr ymosodwr wedi’i anafu ar y pryd.

Teithiodd Caerdydd ar awyren o Heathrow i Orllewin yr Almaen a gwaharddwyd y wasg a chefnogwyr rhag teithio gyda’r tîm, ond llwyddodd 50 o gefnogwyr i gyrraedd Hamburg ar eu liwt eu hunain.

Cafwyd y dechrau gorau posib yn y gêm i Gaerdydd gyda’r ymosodiad cyntaf yn arwain at gôl. A

nfonwyd Malcolm Clarke ar ras gan bas Peter King a daeth Clarke o hyd i Norman Dean gyda phas letraws. Gwasgodd Dean ei ergyd rhwng y postyn a golwr Hamburg o Dwrci, Ankos Oezcan, i gefn y rhwyd.

Roedd Caerdydd ar y blaen tan hanner ffordd drwy’r ail hanner pan beniodd Helmut Sandeman i’r gôl o gic gornel i ddod â Hamburg yn gyfartal.

Bu gweddill yr ail hanner yn dalcen caled i’r Adar Gleision ac amddiffyn oedd y dasg tan y chwiban olaf, gydag ambell wrthymosodiad yn codi’r pwysau.

Er gwaethaf ymdrechion Hamburg, llwyddodd Caerdydd i gadw gafael ar ganlyniad cyfartal hanesyddol yn y cymal cyntaf, wrth i’r Almaenwyr edrych ymlaen at deithio i Barc Ninian, wythnos yn ddiweddarach.

Hamburg: Oezcan, Sandeman, Kurbjhn, Dieckmann, Horst, Hellfitz, Schulz H, Kraemer, Libuda, Hoenig, Doerfel G.

Caerdydd: Wilson, Carver, Ferguson, Dean, Murray, Harris, Jones, Clarke, King, Toshack, Lea.

Torf: 65.000