22 Hydref

Ar y diwrnod yma ym 1955 llwyddodd Cymru i drechu Lloegr am y tro cyntaf ers yr Ail Ryfel Byd.

Llwyddodd Derek Tapscott a Cliff Jones i roi Cymru 2-0 erbyn yr egwyl o flaen torf enfawr o 60,000 ar Barc Ninian, Caerdydd.

Cafodd y Saeson llygedyn o obaith ar ddechrau’r ail hanner wrth i John Charles rwydo gôl drwy’i rwyd ei hun.

Ond llwyddodd y Cymry i amddiffyn yn gadarn a sicrhau’r fuddugoliaeth.

Dyma oedd ddechrau ar oes aur tîm Cymru wrth i chwaraewyr fel Mel a John Charles, Cliff Jones a Stuart Williams ddechrau blodeuo ochr yn ochr â chwaraewyr profiadol fel Ivor Allchurch a Trevor Ford.

Yn anffodus i dîm Jimmy Murphy methodd Cymru â manteisio ar y fuddugoliaeth gan golli yn erbyn Yr Alban ar Barc Hampden, Glasgow cyn gorfod bodloni ar gêm gyfartal yn erbyn Gogledd Iwerddon.

Ac am y tro cyntaf yn ei hanes bu rhaid rhannu Pencmpwriaeth y Bedair Gwlad rheng y bedair gwlad wedi i bod tîm ennill un, colli un a chael un gêm gyfartal!