25 Ionawr

Ar y diwrnod yma ym 1994 dioddefodd Llanelli eu colled gwaethaf yn hanes Uwch Gynghrair Cymru gan golli 1-10 gartref yn erbyn Inter Caerdydd.

Mae hi’n od trafod Llanelli fel un o dimau gwan y gynghrair, yn enwedig o gofio eu bod wedi ennill y bencampwriaeth yn ddiweddar.

Ond doedd amddiffyn Llanelli ddim ar ei orau yn ystod tymor 93/94 gydag ymosodwyr eu gwrthwynebwyr yn cael rhwydd hynt i garlamu trwy’r Môr Coch amddiffynol.

Ildiodd tîm Alwyn Mainwaring 100 o goliau yn ystod 38 gêm y tymor ac mae’n deg deud fod y Cochion yn ei chael yn anodd ymdopi â bywyd yn y gynghrair genedlaethol newydd.

Roedd Inter Cardiff, ar y llaw arall, yn hedfan o dan reolaeth cyn reolwr Merthyr Tudful, Lyn Jones, ac wedi gorffen tymor cyntaf y gynghrair yn yr ail safle tu ôl i Cwmbran.

Llwyddodd Paul Evans, oedd wedi ymuno ag Inter o Cwmbran, i rwydo pum gôl yn y chwalfa o Lanelli, gyda Willie Batchelor, Paul Hunter, Chris Summers a John Morgan yn bachu un yr un cyn i Paul Giles ychwanegu degfed gôl o’r smotyn.

Gorffennodd Inter y tymor yn yr ail safle tu ôl i Bangor a chydag Uefa yn cynyddu’r nifer o glybiau Cymreig oedd yn cael cystadlu yn Ewrop cafodd y clwb gystadlu yng Nghwpan Uefa.

Er i Inter ddenu Mickey Thomas i’r clwb, colli 0-8 dros ddwy gymal yn erbyn Katowice o Wlad Pwyl oedd hanes boisLyn Jones.

Ar ôl dwy flynedd o geisio sefydlu eu hunain fel clwb yn yr Uwch Gynghrair, daeth Llanelli o fewn trwch blewyn i ddisgyn allan o’r gynghrair yn 94/95, ac roedd y dasg yn ormod i’r clwb y tymor canlynol wrth iddyn nhw orffen ar waelod y tabl a disgyn yn ôl i Gynghrair y De