4 Mawrth

Ar y diwrnod yma ym 1955 ganed un o chwaraewyr mwyaf ymroddgar a lliwgar Wrecsam a Chymru.

Ganed Joseph Patrick Jones ym Mangor a gwnaeth ei farc – a byddai ambell i ymosodwr yn dweud ei fod wedi gwneud hyn yn llythrennol – fel amddiffynnwr digyfaddawd efo Wrecsam.

Gwnaeth ei ymddangosiad cyntaf i Wrecsam yn erbyn y gelynion pennaf, Caer, ym 1971 ac aeth ymlaen i fod yn aelod allweddol o’r tîm gyrhaeddodd rownd yr wyth olaf o Gwpan FA Lloegr ym 1973/74.

Ar ôl ennill Cwpan Cymru ym 1975, roedd Joey yn edrych ymlaen at gynrychioli Wrecsam yn Ewrop, ond cyn cael y cyfle i ddefnyddio ei bassport, roedd Joey ar y ffordd i Lerpwl wedi i Bob Paisley wario £110,000 ar ei ddenu i Anfield.

Ychydig fisoedd ar ôl ymuno â Lerpwl cafodd ei gap cyntaf dros ei wlad wrth i Gymru drechu Awstria 1-0 ar Y Cae Ras, Wrecsam er mwyn gorffen ar frig Grŵp 2 o gemau rhagbrofol Ewro 1976.

Aeth Joey ymlaen i dorri record Ivor Allchurch am y nifer fwyaf o gapiau dros ei wlad gan ennill ei 72fed cap mewn gêm gyfeillgar yn erbyn Canada yn Vancouver.

Ym 1977 Joey oedd y Cymro cyntaf i ennill Cwpan Ewrop wrth i Lerpwl drechu Borussia Monchengladbach yn Rhufain ac roedd yn eilydd y flwyddyn ganlynol pan llwyddodd y Cochion i amddiffyn eu coron â buddugoliaeth dros Brugge yn Wembley.

Dychwelodd i Wrecsam ym 1978 wedi i’r Robins sicrhau dyrchafiad i’r Ail Adran ac er iddo gael cyfnod â Chelsea a Huddersfield, dychwelodd i Wrecsam am drydydd tro ym 1987.

Yn 2002 cafodd Joey ei ethol yn arwr oes cefnogwyr Wrecsam ac yn dilyn cyfnodau fel chwaraewr, chwaraewr/hyfforddwr, is-reolwr, hyfforddwr dros-dro, hyfforddwr yr ail dîm a hyfforddwr y timau iau ar Y Cae Ras, mae’n deg dweud mai Joey ydi Mr Wrecsam!