6 Mawrth

Ar y diwrnod yma ym 1902 ffurfiwyd un o glybiau mwyaf y byd pêl-droed pan sefydliwyd Madrid Football Club yn Sbaen.

Cafodd pêl-droed ei gyflwyno i brifddinas Sbaen gan fyfyrwyr oedd wedi chwarae’r gamp ym mhrifysgolion ac ysgolion bonedd Lloegr, a ffurfiwyd Clwb Sky ym 1897 gan griw o academwyr.

Ond gadawodd grŵp o chwaraewyr, gan gynnwys y capten, Julian Palacios, glwb Sky er mwyn sefydlu clwb newydd ym 1902.

Cafwyd llwyddiant yn gynnar iawn ym mywyd y clwb newydd wrth iddyn nhw drechu Athletic Bilbao yn rownd derfynol Cwpan Sbaen ym 1905 ac roedd Madrid yn un o aelodau gwreiddiol Cymdeithas Bêl-droed Sbaen a ffurfiwyd ym 1909.

Ym 1920, rhoddodd Brenin Alfonso XIII yr hawl i sawl clwb yn Sbaen ddefnyddio’r term Real yn eu henwau – sef ‘brenhinol’ yn yr iaith Sbaeneg – a’r hawl hefyd i ddefnyddio coron brenhinol Sbaen ar eu bathodyn.

A thra bo Real Sociedad, Real Betis a Real Zaragoza yn enwau gymharol fawr ym mhêl-droed Sbaen, daeth yr enw Real yn enwog drwy’r byd diolch i gampau Real Madrid.

Mae’r clwb wedi bod yn bencampwyr Sbaen ar 21 achlysur – mwy nag unrhyw dîm arall – ac wedi codi y Copa del Rey 19 o weithiau.

Ond ar lwyfan Ewropeaidd y daeth enw Real Madrid i’r amlwg wedi i Uefa gyflwyno cystadleuaeth newydd i bencampwyr gwledydd Ewrop ym 1955/56.

Llwyddodd Real i drechu Servette o’r Swistir, Partizan o Yugoslafia, ac AC Milan o’r Eidal er mwyn cyrraedd y rownd derfynol gyntaf un.

A trechwyd Stade Reims o Ffrainc 4-3 yn y rownd derfynol er mwyn codi’r tlws am y tro cyntaf, ond nid am y to olaf. Yn wir, llwyddodd y Madrilenos i godi Cwpan Ewrop bum gwaith yn olynol rhwng 1956 a 1960 wrth i chwaraewyr fel Alfredo di Stefano, Francisco Gento a Ferenc Puskas llwyr reoli’r gystadleuaeth newydd.

Yn ogystal â’u llwyddiant cynnar, mae’r Blancos wedi codi Cwpan pencampwyr Ewrop ar chwech achlysur arall gyda’u buddugoliaeth ddiweddaraf yn dod yn 2015/16 pan lwyddodd Real Madrid guro Atlético Madrid 5-3 ar giciau o’r smotyn yn y San Siro, Milan.

A chyda dau Gwpan Uefa, tri Super Cup a thri Cwpan Intercontinental, mae Real Madrid yn sefyll ar frig rhestr clybiau mwyaf llwyddiannus Ewrop.