19 Medi

Ar y diwrnod yma ym 1958 symudodd Derek Tapscott o Arsenal i Gaerdydd am £10,000.

Roedd yr Adar Gleision wedi methu cyfle i arwyddo’r ymosodwr yn gynnar yn ei yrfa, pan symudodd i Highbury o’r Barri am £2,750 ym 1953 ar ôl serenu i’w dref enedigol.

Gwnaeth argarff yn syth gyda’r Gunners gan sgorio ddwywaith ar ei ymddangosiad cyntaf wrth i Arsenal drechu Lerpwl 3-0.

A cwblhawyd wythnos wych i ‘Tappy’ pan gafodd ei gap cyntaf dros Gymru yn erbyn Awstria yn Vienna tri diwrnod yn ddiweddarach.

Roedd ei ddawn sgorio yn amlwg wrth iddo orffen fel prif sgoriwr Arsenal am ddau dymor yn olynol ym 1955/56 a 1956/57 a chafodd ei ddewis i gynrychioli Lundain yng nghystadleuaeth yr Inter-Cities Fairs Cup ym 1956.

Cafodd Tapscott ei ddenu yn ôl i Gaerdydd ym 1958 ar ôl colli ei le yn nhîm y Gunners yn dilyn anaf, ond roedd ei gyfraniad at ddyrchafiad yr Adar Gleision yn ôl i’r Adran Gyntaf ym 1960 werth pob ceiniog o’r £10,000 dalwyd amdano.

Mae ei record o chwe gôl mewn un gêm – wrth i Gaerdydd chwalu Trefyclo 16-0 yng Nghwpan Cymru – yn sefyll hyd heddiw ac roedd hefyd yn aelod o dîm Caerdydd gyrhaeddodd rownd yr wyth olaf o Gwpan Ennillwyr Gwpanau Ewrop ym 1964.