21 Medi

Ar y diwrnod yma ym 1966 chwaraeodd Abertawe y gêm Ewropeaidd cyntaf ar eu tomen eu hunain wrh i Slavia Sofia ymweld â’r Vetch.

Er mai’r swans oedd cynrychiolwyr cyntaf Cymru yng Nghwpan Ennilwyr Cwpanau Ewrop ym 1961, bu rhaid iddyn nhw chwarae eu cymal ‘cartref’ yn erbyn Motor Jena yn Linz yn Awstria wedi i lywodraeth Prydain wrthod visa i’r tîm o Ddwyrain yr Almaen.

Felly bu rhaid disgwyl pum mlynedd arall cyn i’r Vetch gael blas ar bêl-droed Ewropeaidd.

Roedd tri aelod o garfan Cwpan y Byd Bwlgaria ymysg chwaraewyr Slavia Sofia, oedd ar frig cynghrair Bwlgaria wedi dechrau arbennig i’r tymor – tipyn gwahanol i dîm Glyn Davies oedd yn ei chael yn anodd tua gwaelodion y Drydedd adran.

Roedd Abertawe hefyd wedi gorfod chwarae gêm yng Nghwpan y Gynghrair 48 awr ynghynt yn erbyn Bristol City – gêm welodd amser ychwanegol yn cael ei chwarae cyn i’r Swans ennill 2-1.

Er chwarae gartref am y tro cyntaf yn Ewrop, penderfynodd Abertawe ganiatau yr ymwelwyr i wisgo eu gwisg arferol o grysau, shorts a sannau gwyn gyda’r Swams yn gwisgo eu gwisg oren i gyd.

Ac mewn gêm welodd Ivor Allchurch yn dod y chwaraewr cyntaf i gynrychioli dau glwb Cymreig gwahanol yn Ewrop, synwyd y tîm o Fwlgaria wrth i chwarae taclus ac effeithiol y Swans greu sawl problem i’r ymwelwyr.

Er mynd ar y blaen yn gynnar yn yr ail hanner â gôl gan Keith Todd, roedd y tîm cartref yn amlwg wedi blino wrth i’r gêm ddirwyn i ben a rhwydodd Tassev gyda 10 munud yn weddill i sicrhau gêm gyfartal i Slavia Sofia.

Mae pêl-droed wedi newid cryn dipyn er 1966, ond ‘dyw cefnogwyr heb newid cymaint â hynny.

Yn y rhaglen ar gyfer y gêm yn erbyn Slavia Sofia roedd na gais gan y clwb am lythyrau ar gyfer slot ‘Postman’s Knock’ yn y rhaglen wythnosol.

"Byddwch yn heriol, byddwch yn adeiladol, byddwch yn gystadleuol," meddai’r erthygl.