22 Medi

Ar y diwrnod yma ym 1977 symudodd Dai Davies o Everton i Wrecsam am ffi o £8,000.

O ystyried fod Davies yn ddewis cyntaf rhwng y pyst i Gymru ar y pryd, roedd yn bluen yn het rheolwr Wrecsam, Arfon Griffiths, i allu denu ei gyn gyd-chwaraewr rhyngwladol i’r Cae Ras.

Roedd Griffiths eisoes wedi corddi’r dyfroedd wrth i Brian Lloyd dalu’n ddrud am y golled yn erbyn Amwythig ar Sadwrn cynta’r tymor.

Ar ôl 316 gêm yn olynol i’r Robins, bu rhaid i Lloyd wylio o’r fainc wrth i Eddie Niedzwiecki gymryd ei le am y pum gêm nesaf cyn i Davies gyrraedd y clwb.

Gwnaeth Dai ei ymddangosiad cyntaf mewn gêm gartref yn erbyn Swidon a llwyddodd Wrecsam i ennill 2-1 gyda chwaraewr arall oedd yn gwneud ei ymddangosiad cyntaf i’r clwb, Dixie McNeil, yn bachu un o’r goliau.

Ar ôl dod mor agos at sicrhau dyrchafiad y tymor blaenorol, profodd Davies a McNeil, ynghyda â Les Cartwright, oedd wedi ymuno o Coventry yn ystod yr hâf, yr union chwaraewyr oedd eu hangen ar y clwb wrth i Wrecsam ennill pencampwriaeth y Drydedd Adran.

A llwyddodd y clwb i ennill Cwpan Cymru yn ogystal a chyrraedd rownd yr wyth olaf o Gwpan y Gynghrair a Chwpan FA Lloegr.

Ar ôl gadael Wrecsam am Abertawe ym 1981, chwaraeodd Davies yn yr hen adran gyntaf i’r Swans cyn ymddeol o bêl-droed ac ymgartrefu yn ôl yn ngogledd Cymru.

Ond ym 1985, dychwelodd i bêl-droed, yn gyntaf gyda Bangor yng Nghwpan Ennilwyr Cwpanau Ewrop, ac yna ymunodd â Wrecsam, Dixie McNeil, oedd bellach yn reolwr ar Y Cae Ras.

Roedd golwr y Robins, Mike Keen, wedi chwarae yng Nghwpan Cymru i’w gyn glwb Lex XI, felly cytunodd Dai i gamu i’r adwy a chwarae i’w gyn glwb yn y gwpan.

Ac fel pob stori dda, roedd ’na ddiweddglo wych wrth i Wrecsam ennill y gwpan am 21in tro wrth guro Kidderminster Harriers yn y rownd derfynol.

Casglodd Davies 28 o’i 52 cap dros Gymru tra’n chwarae i Wrecsam, sy’n golygu ei fod yn ail ar restr chwaraewyr rhyngwladol y clwb tu ôl i Joey Jones gafodd 29 cap tra ar Y Cae Ras.