6 Mehefin

Ar y diwrnod yma ym 1998 chwaraeodd Cymru eu gêm cyntaf erioed yn erbyn tîm o gyfandir Affrica.

Tri diwrnod ar ôl curo Ynys Melita 3-0 yn Valleta, roedd Cymru wedi teithio i Tunis, prifddinas Tunisia, er mwyn herio’r Aigles de Carthage (Eryrod y Carthage).

Roedd yr Affricanwyr yn paratoi ar gyfer Cwpan y Byd 1998 yn Ffrainc lle roeddent yn yr un grŵp â Lloegr tra bo Cymru, o dan arweiniad Bobby Gould, mewn cyfnod digon cythryblus.

Dim ond dwy gêm oedd Cymru wedi ennill yng ngemau rhagbrofol Cwpan y Byd – y ddwy gêm yn erbyn San Marino – ac roedd y golled 7-1 yn erbyn Yr Iseldiroedd yn Eindhoven y canlyniad gwaethaf i Gymru ers 1930.

Roedd Gould o dan cryn bwysau gan y cefnogwyr a chan y wasg Gymreig a tîm digon di-brofiad ddaeth at eu gilydd ar gyfer y ddwy gêm gyfeillgar ar ddiwedd tymor.

O’r 11 chwaraewr gymrodd y maes yn y Stade Olympique d’El Menzah, dim ond pedwar chwaraewr oedd wedi ennill mwy na 10 cap ac i tri o’r chwaraewyr, Ryan Green, Karl Ready a Simon Haworth, dyma fyddai eu hymddangosiad olaf mewn crys coch Cymru.

Colli 4-0 oedd hanes Cymru yng ngwres Tunis a pum gêm yn ddiweddarach roedd Bobby Gould wedi ymdiswyddo.