4 Tachwedd

Ar y diwrnod yma ym 1933 chwaraeodd Alf Day ei unig gêm dros Gymru, a hynny cyn iddo chwarae unrhyw gêm gynghrair.

Roedd tîm Cymru oedd i deithio i Belfast er mwyn herio Gogledd Iwerddon wedi colli sawl chwaraewr oherwydd anafiadau felly penderfynodd ysgrifennyd Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Ted Robins, ffonio ysgrifennydd Spurs, Arthur Turner.

Roedd Robins eisiau gwybod os oedd gan Spurs unrhyw un oedd yn ddigon da  i chwarae dros Gymru … ac oedd hefyd yn gymwys!

Awgrymodd Turner fod ’na chwaraewr ifanc yn yr ail dîm oedd yn dalentog ac ar ôl cadarnhau ei fod yn Gymro, cafodd day i alw i’r garfan ar gyfer y daith i Ogledd Iwerddon.

O ystyried pa mor ddibrofiad oedd tîm Cymru, roedd gêm gyfartal 1-1 yn ganlyniad canmoladwy.

Cyd chwaraewr Day gyda Spurs, Eugene O’Callaghan, oedd chwaraewr mwyaf profiadol yr ymwelwyr wrth iddo ennill ei nawfed cap y prynhawn hwnnw.

Roedd pedwar o’r tîm yn chwarae eu gêm rhyngwladol gyntaf tra bo’r sgoriwr, Pat Glover, yn enill ei ail gap, dwy flynedd ar ôl ennill ei gap cyntaf!

Yn anffodus, ni chwaraeodd Alf Day i Spurs, a gadawodd White Hart Lane am Southampton yn ystod haf 1937, gan wneud ei ymddangosiad cyntaf yn y gynghrair y tymor canlynol.