Nic Parry

Sgorio

Sgorio

Dydd Mawrth, 26 Awst 2008, 14:50

Nic Parry

Mae Nic Parry yn un o leisiau mwyaf adnabyddus y byd pêl-droed yng Nghymru ond faint ydych chi’n adnabod ar gyflwynydd Sgorio?

Pa dîm ti’n ei gefnogi?
Everton – a phob tîm sydd yn chwarae yn ebryn y criw arall ’na mewn coch!

Pwy yw/oedd dy arwr pêl-droed?
Alan Ball, heb os! Ymunodd Ball efo Everton ar ôl iddo ennill Cwpan y Byd efo Lloegr yn 1966 ac roedd, ynghyd â Colin Harvey a Howard Kendall yn allweddol wrth i Everton ennill y bencampwriaeth ym 1970.

Roeddwn i wedi casglu tokens o bacedi te Typhoo er mwyn cael poster maint A4 o Alan Ball felly nid ydi hi’n gelwydda’ i ddweud fy mod i wedi mynd i gysgu efo Alan Ball bob nos!

Pwy oeddet ti eisiau bod wrth chwarae pêl-droed ar iard yr ysgol?
Roedd y bechgyn eraill i gyd yn cwyno fy mod i’n sylwebu yn hytrach na chanolbwyntio ar y chwarae!

Beth yw dy atgof gorau o’r byd pêl-droed?
Mae gen i ddau atgof melys, ac roeddwn yn ddigon ffodus i sylwebu ar y ddwy. Yn gyntaf, gôl Mickey Thomas … yn wir, ’does ddim rhaid i mi ddweud yn erbyn pwy nagoes?

Mae pawb yn gwybod mai’r gôl yn erbyn Arsenal yng Nghwpan FA Lloegr ym 1992 ‘dwi’n ei olygu. Gôl wych ar brynhawn godidog.

Gôl arall sy’n llamu i’r cof ydi gôl Ryan Giggs yn erbyn Gwlad Belg ym 1993. Dyma oedd ei gôl rhyngwladol gyntaf ac roedd hi’n gôl i’w chofio wrth iddo grymanu’r bê heibio i fur amddiffynnol Gwlad Belg a heibio i’r golwr, Michel Preud’homme.

Pwy yw’r chwaraewr gorau ti wedi gweld yn chwarae?
Mae hwn yn ddewis dadleuol, yn enwedig gan i mi weld sawl seren ryngwladol yn disgleirio yn erbyn Cymru, ond y chwaraewr gorau ‘dwi erioed wedi gweld ydi Paul Gascoine.

Roedd ganddo ddawn anhygoel a ‘dwi’n credu ’sa fo’n Eidalwr neu’n Archentwr ’sa fo wedi cael llawer iawn mwy o glod.

Ti’n enwog am dy sylwebu, ond pa ddarnau o sylwebaeth sydd wedi aros yn y cof?
Wrth feddwl am gôl Ryan Giggs yn erbyn Gwlad Belg, ‘dwi’n cofio’n union yr hyn ddwedes i ar y pryd "Roedd Cymru’n galw ac mae Ryan Giggs wedi ateb yr alwad …" – ‘dwi’n eitha’ balch o’r un yna.

Wrth gwrs mae ’na sawl un arall yn aros yn y cof am resymau tra gwahanol. ‘Dwi’n cofio sylwebu ar gêm Atletico Madrid ar raglen Sgorio ac fe aeth y dorf yn wallgof wedi i Fernando Torres rwydo, a dyma fi’n dweud "O! Clywch y dorf Fernando!" … ia, ‘dwi’n gwybod … mae’n well anghofio rhai o’r llinellau ‘ma!

Mae rhaglen Sgorio wedi darlledu pêl-droed Sbaen ers 20 mlynedd bellach – pwy ydi’r chwaraewr gorau i ti weld yn Sbaen
Mae ’na lond trol o enwau ‘swn i’n gallu rhestru ond ‘dwi’n credu mai’r athrylith o Fecsico, Hugo Sanchez a’r Bwlgariad, Hristo Stoichkov, ydi’r ddau ‘dwi’n cofio fwyaf.

Roedd Sanchez a’i ddathliadau acrobataidd yn un o hoelion wyth Real Madrid o dan John Toshack tra bo Stoichkov yn un o’r chwaraewyr allweddol yn nhîm Barcelona o dan arweiniad Johan Cryuff gipiodd y Primera bedair gwaith rhwng 1991 a 1994.