Enillydd Cystadleuaeth Ffair Aeaf/11!Llongyfarchiadau! Mae Hamper Nadolig gwerth £40 ar ei ffordd i Beti Williams

Cwestiwn: Faint o heffrod mae David Oliver yn bwydo yn y cae?

Ateb

B. 4

Diolch am gystadlu