Swyddi

Dylunydd Graffeg dan Hyfforddiant

Mae S4C yn chwilio am Ddylunydd Graffeg dan hyfforddiant i ymuno a’n tîm Dylunio. Byddwch newydd adael coleg neu brifysgol gyda chymhwyster raffeg neu ddylunio ac yn llawn tân, dychymyg a brwdfrydedd. Fel rhan o dîm byddwch yn defnyddio amrywiaeth o dechnegau a sgiliau i gyfleu negeseuon, denu gwylwyr a chynnal trafodaeth rhwng S4C a’i rhan-ddeiliaid.

Ymysg eich gwaith bydd:

  • Paratoi deunydd ar gyfer hyrwyddo rhaglenni ar y sgrin
  • Paratoi deunydd ar gyfer y sgrin
  • Paratoi deunydd i hyrwyddo ar-lein (megis hysbysebion ar-lein, cyfryngau cymdeithasol, e-byst)
  • Paratoi deunydd ar gyfer gwefannau S4C
  • Paratoi deunydd ar gyfer Apiau S4C
  • Paratoi deunydd ar gyfer gwaith argraffu, megis posteri, gwahoddiadau, tocynnau ayyb
  • Unrhyw waith dylunio arall

Mae’r gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg a Saesneg yn hanfodol.

  • Cytundeb: 12 mis o 1 Medi 2016 hyd at 31 Awst 2017
  • Cyflog: £18,000
  • Lleoliad: Caerdydd

Bydd disgwyl i unrhyw un sy’n cael eu gwadd i gyfweliad gyflwyno portffolio o waith – fe ddylai peth o’r gwaith yma fod yn ddigidol.

Dylid anfon ceisiadau erbyn 12:00 y prynhawn ar ddydd Gwener 3 Mehefin 2016 at adnoddau.dynol@s4c.cymru neu'r tîm Adnoddau Dynol, S4C, Parc Tŷ Glas, Llanisien, Caerdydd, CF14 5DU. Nid ydym yn derbyn CV.

Noder, nid ydy e-bost yn ddull gwarantedig o anfon ceisiadau. Rydym yn ceisio anfon neges e-bost i gadarnhau ein bod wedi derbyn ceisiadau swydd o fewn 2 ddiwrnod gwaith (dydd Llun i ddydd Gwener, ac eithrio gwyliau banc a chyhoeddus). Os na fyddwch yn derbyn e-bost o gadarnhad gan S4C o fewn 2 ddiwrnod gwaith, yna ffoniwch 029 2074 7444 a gofynnwch am y tîm Adnoddau Dynol.

Gweithredir polisi cyfle cyfartal.