Cystadlaethau

Gwybodaeth am ganlyniadau'r cystadlaethau ddiweddaraf o'r maes...

Neu dewiswch ddiwrnod:

Llun

Llun
Cerddorfa/Band Bl. 6 ac iau (50) 08:45
Ysgol Gynradd Gymraeg Llwynderw / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gynradd Y Graig / Rh. Ynys Môn
Ysgol Gymraeg Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Ysgol Gynradd Felinheli / Rh. Eryri
Ysgol Gynradd Gymraeg Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gynradd Penygloddfa / Rh. Maldwyn
Ysgol Gynradd Llanddoged / Rh. Conwy
Ysgol Gynradd Croesgoch / Rh. Penfro
Unawd Offer Taro Bl. 6 ac iau (47) 10:00
Joshua Lewis Ysgol Gymraeg Pen y Garth / Rh. Caerdydd a'r Fro
Osian Wyn Jones Ysgol Gynradd I.D. Hooson / Rh. Fflint a Wrecsam
Aaron Briskham Ysgol Gynradd Maenclochog / Rh. Penfro
Teilo Daley-Tyson Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Taliesin Davies Ysgol Gynradd Llanfyllin / Rh. Maldwyn
Carwyn Keirl Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sgêr / Rh. Morgannwg Ganol
Eleanor Sudworth Ysgol Gymraeg Y Ffin / Rh. Gwent
Evan ap Michael Peters Ysgol Gymraeg Dewi Sant / Rh. Dinbych
Edie Leafe Ysgol Gynradd Trefonnen / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Reuben Jac Pridmore Ysgol Gymraeg Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Carwyn Jones Ysgol Gymraeg Morswyn / Rh. Ynys Môn
Erin Fflur Roderick Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Samuel Anthony Ysgol Gynradd Parkland / Rh. Gorllewin Morgannwg
Unawd Bl. 3 a 4 (2) 11:00
Non Prys Ysgol Gynradd Llanfairpwll / Rh. Ynys Môn
Gwenno Wigley Ysgol Gynradd Glantwymyn / Rh. Maldwyn
Betsi Jenkins Ysgol Gynradd Gymraeg Y Login Fach / Rh. Gorllewin Morgannwg
Carys Letton Jones Ysgol Gynradd Felinheli / Rh. Eryri
Emily Samuel Ysgol Gymraeg Bro Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Alessandra Catalano Ysgol Gynradd Dyffryn y Glowyr / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Daniel Mogford Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon / Rh. Gwent
Rosie Evans Ysgol Y Bannau / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Idris Hughes-Ahmad Ysgol Gymraeg Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Alaw Tirion Charles Ysgol Gymraeg Treganna / Rh. Caerdydd a'r Fro
Mared Jeffery Ysgol Gynradd Manod / Rh. Meirionnydd
Beca Marged Hogg Ysgol Gynradd Glanrafon / Rh. Fflint a Wrecsam
Alaw Thomas Ysgol Llanychllwydog / Rh. Penfro
Leusa Trystan Ysgol Gynradd Bod Alaw / Rh. Conwy
Bella Vina Lima Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Martha Gwyneth Morgan Ysgol Gymraeg Teilo Sant / Rh. Dwyrain Myrddin
Eiri Ela Evans Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Lois Williams Ysgol Gynradd Santes Tudful / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ela Mablen Griffiths-Jones Ysgol Gynradd Aberaeron / Rh. Ceredigion
Unawd Gitâr Bl. 6 ac iau (43) 11:15
Jamie Oliver Ysgol Gynradd Glan Conwy / Rh. Conwy
Rhys Best Ysgol Gynradd Llanfyllin / Rh. Maldwyn
Nathan Shenyagwa Ysgol Gynradd Brychdyn / Rh. Fflint a Wrecsam
Rhys Lloyd Theobald Ysgol Gynradd Gymraeg Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
James Blackburne Ysgol Gynradd Brychdyn / Rh. Fflint a Wrecsam
Thomas Bean Ysgol Gynradd Carreg Emlyn / Rh. Dinbych
Oliver Edwards Ysgol Gymraeg Morswyn / Rh. Ynys Môn
Llywelyn James Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch / Rh. Dinbych
Aron Hedd Jones Ysgol Gynradd Betws yn Rhos / Rh. Conwy
Rhodri Roberts Ysgol Gynradd Llanrug / Rh. Eryri
Stefanie Maurer Ysgol Gynradd Sant Baruc / Rh. Caerdydd a'r Fro
Gethin Thomas Ysgol Gynradd Pontyberem / Rh. Gorllewin Myrddin
Llefaru Unigol Bl. 2 ac iau (D) (135) 11:15
Teifi Williams Ysgol Gynradd Pontsenni / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Seirian Cutler Ysgol Bro Pedr / Rh. Ceredigion
Neve Warren Ysgol Gynradd Llys Hywel / Rh. Gorllewin Myrddin
Hallie Bonnell Ysgol Y Felin / Rh. Dwyrain Myrddin
Isabel Rees Ysgol Gynradd Pantysgallog / Rh. Cymoedd Morgannwg
Taran Miller Ysgol Gynradd Parkland / Rh. Gorllewin Morgannwg
Erin Powell Ysgol Gynradd Llanfair ym Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Rogers Emily-Grace Ysgol Gynradd St Gwladys / Rh. Gwent
Daniel Cole Ysgol St. Oswalds V.A. / Rh. Penfro
Lois Garratt-Smith Ysgol Gynradd Carrog / Rh. Dinbych
Archey Young Ysgol Gynradd Glanwydden / Rh. Conwy
Erin Hill Ysgol Gynradd Albert / Rh. Caerdydd a'r Fro
Rosie Henshaw Ysgol Gynradd Trelogan / Rh. Fflint a Wrecsam
Sam Pryce Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion / Rh. Maldwyn
Emily Buttle Ysgol Gynradd Dolau / Rh. Morgannwg Ganol
Seren Roberts Ysgol Gynradd Y Traeth / Rh. Meirionnydd
Iris Sommerlad Ysgol Gynradd Llandegfan / Rh. Ynys Môn
Unawd Cerdd Dant Bl. 3 a 4 (76) 11:20
Gwenan Fflur Jones Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Daniel Mogford Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon / Rh. Gwent
Sara James Ysgol Gynradd Glan Cleddau / Rh. Penfro
Awen Gwilym Davies Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth / Rh. Caerdydd a'r Fro
Erin Gres Jones Ysgol Gynradd Bodhyfryd / Rh. Fflint a Wrecsam
Eluned Beca Tirion Evans Adran Henblas / Rh. Ynys Môn
Gwenno Wigley Ysgol Gynradd Glantwymyn / Rh. Maldwyn
Elyn Medi Howell Ysgol Gymraeg Teilo Sant / Rh. Dwyrain Myrddin
Gwydion Alun Adran Ysbyty Ifan / Rh. Conwy
Eiri Ela Evans Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Cadi Elin Williams Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Ela Mablen Griffiths-Jones Ysgol Gynradd Aberaeron / Rh. Ceredigion
Harri Morgan Ysgol Gymraeg Bro Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Gwenno Beech Ysgol Gynradd Llanllechid / Rh. Eryri
Ensemble Offerynnol Bl. 6 ac iau (49) 11:30
Ysgol Gynradd Penygloddfa / Rh. Maldwyn
Ysgol Gynradd Llangelynnin / Rh. Conwy
Ysgol Gynradd Y Graig / Rh. Ynys Môn
Ysgol Gynradd Bryn Coch / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Gynradd Gymraeg Y Login Fach / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gymraeg Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Ysgol Gynradd Bro Lleu / Rh. Eryri
Ysgol Gynradd Spittal / Rh. Penfro
Ysgol Gymraeg Y Fenni / Rh. Gwent
Ysgol Gynradd Bro Tryweryn / Rh. Meirionnydd
Ysgol Gymraeg Pwll Coch / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gynradd Nantgaredig / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gynradd Gymraeg Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Unawd Piano Bl. 6 ac iau (46) 11:55
Alessandra Catalano Ysgol Gynradd Dyffryn y Glowyr / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Megan Angharad Jones Ysgol Gynradd Corn Hir / Rh. Ynys Môn
Megan Eales Ysgol Gymraeg Trelyn / Rh. Gwent
Yola Kwok Ysgol Gynradd Dolau / Rh. Morgannwg Ganol
Tomos Dafydd Rolles Ysgol Gymraeg Bryn y Môr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Cathrin Haf Edwards Ysgol Gynradd Llanfair D.C. / Rh. Dinbych
Rhiannon Elfyn Ysgol Gynradd Penybryn / Rh. Eryri
Courtney Manel Ysgol Gymraeg Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Casey Lane Ysgol Iau Porth Tywyn / Rh. Dwyrain Myrddin
Alys Webb Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth / Rh. Caerdydd a'r Fro
Osian James Ysgol Y Bannau / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Loti Makepeace Ysgol Gynradd Brynconin / Rh. Penfro
Siriol Non Alun Ysgol Gymraeg Llwyncelyn / Rh. Cymoedd Morgannwg
Erin Fflur Edwards Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Erin Wynne Lloyd Ysgol Gynradd Llanbedr / Rh. Meirionnydd
Gethin Williams Ysgol Gynradd Plas Coch / Rh. Fflint a Wrecsam
Catrin Edwards Ysgol Gynradd Aberaeron / Rh. Ceredigion
Rachel Howells Ysgol Gynradd Llanfyllin / Rh. Maldwyn
Seren Haf Weston Ysgol Gynradd Llannon / Rh. Gorllewin Myrddin
Llefaru Unigol Bl. 3 a 4 (124) 12:10
Emily Samuel Ysgol Gymraeg Bro Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Idris Hughes-Ahmad Ysgol Gymraeg Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Alessandra Catalano Ysgol Gynradd Dyffryn y Glowyr / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Beca Marged Hogg Ysgol Gynradd Glanrafon / Rh. Fflint a Wrecsam
Efa Gwen Roberts Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Efa Marged Evans Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Ela Mablen Griffiths-Jones Ysgol Gynradd Aberaeron / Rh. Ceredigion
Gwenno Wigley Ysgol Gynradd Glantwymyn / Rh. Maldwyn
Osian Dawes Ysgol Gymraeg Treganna / Rh. Caerdydd a'r Fro
Cadi Elin Williams Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Siwan Rees Ysgol Gynradd Corn Hir / Rh. Ynys Môn
Evie Lewis Ysgol Gynradd Pontsenni / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Llew Roderick-Lewis Ysgol Gymraeg Llangennech / Rh. Dwyrain Myrddin
Dyfan Lewis Ysgol Gynradd Eglwyswrw / Rh. Penfro
Ifan Alun Midwood Ysgol Gynradd Morfa Nefyn / Rh. Eryri
Iolo Brychan James Ysgol Gymraeg Llwyncelyn / Rh. Cymoedd Morgannwg
Grace Humphreys Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin / Rh. Gorllewin Morgannwg
Nel Grisial Jones Ysgol Gynradd Bro Aled / Rh. Conwy
Joseff Jones Ysgol Gymraeg Y Fenni / Rh. Gwent
Parti Unsain (Y.C.) Bl. 6 ac iau (Ysg.hyd 50) (8) 12:15
Ysgol Gynradd Llannefydd / Rh. Conwy
Ysgol Gynradd Carreg-Lefn / Rh. Ynys Môn
Ysgol Gynradd Llandwrog / Rh. Eryri
Ysgol Gynradd Dyffryn Banw / Rh. Maldwyn
Ysgol Gynradd Beuno Sant / Rh. Meirionnydd
Ysgol Gynradd Bro Elwern / Rh. Dinbych
Ysgol Gymraeg Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Ysgol Gynradd Llanedi / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gynradd Felinfach / Rh. Ceredigion
Ysgol Gynradd Llanpumsaint / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Llanychllwydog / Rh. Penfro
Ymgom Bl. 6 ac iau (D) (161) 13:00
Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion / Rh. Maldwyn
Ysgol Gynradd Coety / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gynradd Trelogan / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Gynradd Llys Hywel / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gynradd Rhymni Uchaf / Rh. Gwent
Ysgol Gynradd Stebonheath / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Awel y Mynydd / Rh. Conwy
Ysgol Gynradd Solfach / Rh. Penfro
Ysgol Gynradd Pantysgallog / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Gynradd Plascrug / Rh. Ceredigion
Dawns Werin Bl. 4 ac iau (99) 13:20
Ysgol Gynradd Sant Dunawd / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Ysgol Gynradd Bro Tegid / Rh. Meirionnydd
Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gynradd Caergeiliog / Rh. Ynys Môn
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gynradd Y Garnedd / Rh. Eryri
Ysgol Gynradd Santes Tudful / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Gynradd Griffith Jones / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gynradd Eglwys Bach / Rh. Conwy
Ysgol Gymraeg Tirdeunaw / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gynradd Glan Cleddau / Rh. Penfro
Ysgol Gynradd Llanfair D.C. / Rh. Dinbych
Ysgol Gynradd Glantwymyn / Rh. Maldwyn
Llefaru Unigol Bl. 3 a 4 (D) (136) 13:35
Suji Moon Ysgol Gynradd Y Borth / Rh. Ynys Môn
Sofia Williams Ysgol Gynradd Bro Tawe / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Evie Powell Ysgol Gynradd Glanwydden / Rh. Conwy
Kaytlin Jones Ysgol Gynradd Bro Tegid / Rh. Meirionnydd
Izabella Lennon Ysgol Gynradd Llys Hywel / Rh. Gorllewin Myrddin
Lola Jones Ysgol Gynradd Gwauncelyn / Rh. Morgannwg Ganol
Hannah Bartholomew Ysgol Gynradd Creigiau / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ioan Whall-Williams Ysgol Gynradd Plascrug / Rh. Ceredigion
Noah Cunningham Ysgol Gynradd Trefnant / Rh. Dinbych
Harding Grace Ysgol Gynradd St Gwladys / Rh. Gwent
Will Davies Ysgol Gynradd Pontsenni / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Lola Pickett Ysgol Gynradd Pantysgallog / Rh. Cymoedd Morgannwg
Daisy Evans Ysgol Gynradd Trefaldwyn / Rh. Maldwyn
Jenni Samuel Ysgol Gynradd Cwmafan / Rh. Gorllewin Morgannwg
Daisy Waters Ysgol Gynradd Maenclochog / Rh. Penfro
FFion Naylor Ysgol Gynradd Sant Dunawd / Rh. Fflint a Wrecsam
Lowri Hudson Ysgol Gynradd Bryn Teg / Rh. Dwyrain Myrddin
Unawd Telyn Bl. 6 ac iau (41) 13:45
Naomi Harvey Ysgol Gynradd Dyffryn y Glowyr / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Erin Davies Ysgol Gynradd Gwenffrwd / Rh. Fflint a Wrecsam
Gwenno Roberts Ysgol Gynradd Y Garnedd / Rh. Eryri
Rhianwen Hopkin Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin / Rh. Gorllewin Morgannwg
Casi Elin Roberts Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Cadi Alaw Ysgol Gynradd Amlwch / Rh. Ynys Môn
Elin Beattie Ysgol Dafydd Llwyd / Rh. Maldwyn
Arwen Morgan Ysgol Gynradd Santes Tudful / Rh. Cymoedd Morgannwg
Tirion M Gimblett Ysgol Gymraeg Dewi Sant / Rh. Dwyrain Myrddin
Effie Bowman Aelwyd Swydd Derby / Rh. Tu allan i Gymru
Cerys Gwawr Roberts Ysgol Gynradd Llangelynnin / Rh. Conwy
Cerys Angharad Jones Ysgol Bro Pedr / Rh. Ceredigion
Eliza Bradbury Ysgol Gynradd Spittal / Rh. Penfro
Alaw Elisa Price Coleg Crist / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Erin Fflur Jardine Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ella Mair Glynn Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Carys Corden Ysgol Gymraeg Y Castell / Rh. Gwent
Branwen Jones Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Cân Actol Bl. 6 ac iau (D) (162) 14:00
Ysgol Gynradd Spittal / Rh. Penfro
Ysgol Gynradd Craig y Don / Rh. Conwy
Ysgol Gynradd Mihangel Sant / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gynradd Plascrug / Rh. Ceredigion
Ysgol Gynradd Rhymni Uchaf / Rh. Gwent
Ensemble Lleisiol (Y.C./Adran) Bl. 6 ac iau (13) 14:35
Ysgol Gynradd Gymraeg Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gynradd Iolo Morganwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gymraeg Ynyswen / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Gymraeg Dewi Sant / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Ysgol Gymraeg Lôn Las / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gynradd Pennant / Rh. Maldwyn
Ysgol Gynradd Morfa Nefyn / Rh. Eryri
Ysgol Gynradd Glan Morfa / Rh. Conwy
Ysgol Gynradd Amlwch / Rh. Ynys Môn
Unawd Cerdd Dant Bl. 5 a 6 (77) 14:50
Manon Grug Jones Ysgol Gynradd Corn Hir / Rh. Ynys Môn
Fflur Edwards Ysgol Gynradd Y Garnedd / Rh. Eryri
Menna Jones Ysgol Gynradd Dyffryn Banw / Rh. Maldwyn
Ela Mai Williams Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth / Rh. Caerdydd a'r Fro
Alaw Morris Ysgol Gynradd Llanarmon D. C. / Rh. Fflint a Wrecsam
Lena Haf Davies Ysgol Gynradd Bro Cernyw / Rh. Conwy
Ioan Joshua Mabbutt Ysgol Gymraeg Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Carla Verallo Ysgol Gymraeg Castell Nedd / Rh. Gorllewin Morgannwg
Erin Fflur Morgan Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Nia Compton Ysgol Gymraeg Bro Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Cathrin Haf Edwards Ysgol Gynradd Llanfair D.C. / Rh. Dinbych
Lara Gwen Murphy Ysgol Gymraeg Rhydaman / Rh. Dwyrain Myrddin
Lowri Anes Jarman Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Parti Recorder Bl. 6 ac iau (48) 15:00
Ysgol Gynradd Spittal / Rh. Penfro
Ysgol Gymraeg Bryn y Môr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gymraeg Morswyn / Rh. Ynys Môn
Ysgol Gynradd Llannon / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol yr Eglwys yng Nghymu Bro Dewi / Rh. Penfro
Ysgol Gynradd Stebonheath / Rh. Dwyrain Myrddin
CogUrdd Bl. 4-6 (95) 15:00
Lili James Ysgol Gynradd Dyffryn y Glowyr / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Mari Wilkins Ysgol Gynradd Santes Tudful / Rh. Cymoedd Morgannwg
Alys Phillips Ysgol Y Bannau / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Nela Dafydd Ysgol Gynradd Glantwymyn / Rh. Maldwyn
Susie Pearson Ryall Ysgol Gynradd Rhys Prichard / Rh. Dwyrain Myrddin
Elin Ball Ysgol Gymraeg Y Fenni / Rh. Gwent
Jac Isaac Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid / Rh. Ceredigion
Owain Thomas Ysgol Gynradd Penboyr / Rh. Gorllewin Myrddin
Will Pritchard Ysgol Gynradd Bro Tegid / Rh. Meirionnydd
Mischa Williams Ysgol Gynradd Coety / Rh. Morgannwg Ganol
Emily Carson Ysgol Gynradd Gymraeg Llwynderw / Rh. Gorllewin Morgannwg
Caleb Gray-Williams Ysgol Gynradd Bod Alaw / Rh. Conwy
Siwan Rees Ysgol Gynradd Carreg Emlyn / Rh. Dinbych
Courtney Manel Ysgol Gymraeg Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Manon James Ysgol Gynradd Bro Ingli / Rh. Penfro
Dawns Greadigol Bl. 6 ac iau (112) 15:15
Ysgol Gynradd Llanrhaeadr ym Mochnant / Rh. Maldwyn
Ysgol Gynradd Griffith Jones / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gynradd Santes Fair / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Gymraeg Bro Sannan / Rh. Gwent
Ysgol Gynradd Pentraeth / Rh. Ynys Môn
Ysgol Y Bannau / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Ysgol Gynradd Stryd Y Rhos / Rh. Dinbych
Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen / Rh. Ceredigion
Ysgol Gynradd Llandygai / Rh. Eryri
Ysgol Cynwyd Sant / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gynradd Pentrefoelas / Rh. Conwy
Ysgol Gynradd Glan Cleddau / Rh. Penfro
Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Ysgol Gynradd Santes Tudful / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Gymraeg Pen y Garth / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gynradd Trefonnen / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Ysgol Gymraeg Rhydaman / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gymraeg Lôn Las / Rh. Gorllewin Morgannwg
Llefaru Unigol Bl. 5 a 6 (125) 15:35
Ieuan Williams Ysgol Gymraeg Pontardawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Branwen Sion Metcalf Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
William Hughes Ysgol Gynradd Carreg Emlyn / Rh. Dinbych
Gruff Thomas Ysgol Gymraeg Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Anest Voyle Ysgol Gynradd Llanddarog / Rh. Gorllewin Myrddin
Elspeth-Miri Funnell Ysgol Gynradd Dyffryn y Glowyr / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Carys Corden Ysgol Gymraeg Y Castell / Rh. Gwent
Saran Eurgain Pugh Ysgol Gymraeg Rhydaman / Rh. Dwyrain Myrddin
Rhun Elidyr Lewis Ysgol Gynradd Glantwymyn / Rh. Maldwyn
Lowri Anes Jarman Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Erin Williams Ysgol Gynradd Bro Lleu / Rh. Eryri
Lilia Burge Ysgol Gymraeg Llwyncelyn / Rh. Cymoedd Morgannwg
Fern Eva Williams Ysgol Y Bannau / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Ramiro Asby Ysgol Y Berllan Deg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Nel Lovelock Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd / Rh. Ynys Môn
Erin Griffiths Ysgol Gynradd Y Ddwylan / Rh. Ceredigion
Mali Jennifer Jenkins Ysgol Gynradd Gymraeg Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Mared Vaughan Ysgol Gynradd Eglwyswrw / Rh. Penfro
Ifan Ceiro Jones Ysgol Gynradd Glanrafon / Rh. Fflint a Wrecsam
Unawd Bl. 5 a 6 (3) 15:45
Erin Davies Ysgol Gynradd Gwenffrwd / Rh. Fflint a Wrecsam
Nansi Elena Fychan Ysgol Gynradd Glantwymyn / Rh. Maldwyn
Leisa Mair Lloyd-Edwards Ysgol Gynradd Bro Llifon / Rh. Eryri
Cadi Gwen Sandall Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Elspeth-Miri Funnell Ysgol Gynradd Dyffryn y Glowyr / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Miriam Davies Ysgol Gynradd Talybont / Rh. Ceredigion
Sara Rees Roberts Ysgol Gynradd Gymraeg Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Hanna Tudor Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Seren Haf Weston Ysgol Gynradd Llannon / Rh. Gorllewin Myrddin
Mari Wilkins Ysgol Gynradd Santes Tudful / Rh. Cymoedd Morgannwg
Mared Eos Phillips Ysgol Gynradd Casmael / Rh. Penfro
Sam Baker Ysgol Gymraeg Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Elan Gruffydd Ysgol Gymraeg Teilo Sant / Rh. Dwyrain Myrddin
Cari Nia Johnson Ysgol Gynradd Dyffryn y Glowyr / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Rhys Lloyd Thomas Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Emily Carlson Ysgol Gynradd Gymraeg Llwynderw / Rh. Gorllewin Morgannwg
Erin Fflur Jones Ysgol Gynradd Carreg-Lefn / Rh. Ynys Môn
Erin Llwyd Adran Ffridd y Llyn / Rh. Meirionnydd
Seren Rees Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed / Rh. Gwent
Grwp Bl. 6 ac iau (73) 16:00
Ysgol Awel y Mynydd / Rh. Conwy
Ysgol Gynradd Llanrug / Rh. Eryri
Ysgol Gynradd Sant Baruc / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch / Rh. Dinbych
Dawns Stepio Grwp Bl. 6 ac iau (102) 16:30
Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gynradd Cynwyl Elfed / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Dawnswyr Tegid / Rh. Meirionnydd
Ysgol Gynradd Llanfair ym Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Ysgol Gynradd Rhiw-Bechan / Rh. Maldwyn
Ysgol Gynradd Gymraeg Llwynderw / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid / Rh. Ceredigion
Parti Cerdd Dant (Unsain) (Y.C.) Bl. 6 ac iau (79) 16:45
Ysgol Gynradd Llanerfyl / Rh. Maldwyn
Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Ysgol Gynradd Bro Tryweryn / Rh. Meirionnydd
Ysgol Gymraeg Gellionnen / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gynradd Y Graig / Rh. Ynys Môn
Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sgêr / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gynradd Rhydypennau / Rh. Ceredigion
Ysgol Gymraeg Treganna / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gynradd Cymerau / Rh. Eryri
Ysgol Gymraeg Teilo Sant / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon / Rh. Gwent
Unawd Chwythbrennau Bl. 6 ac iau (44) 17:00
Charlotte Whitley Ysgol Gynradd Bryn Tabor / Rh. Fflint a Wrecsam
Gwendal Huw Davalan Adran Dinas Mawddwy / Rh. Meirionnydd
Casey Lane Ysgol Iau Porth Tywyn / Rh. Dwyrain Myrddin
Ffion Morgan Ysgol Gynradd Bro Tawe / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Mari Efa Morgan Jones Ysgol Gynradd Dyffryn y Glowyr / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Greta Fflur Keen Adran Henblas / Rh. Ynys Môn
Holly Thomas Ysgol Gynradd Pantysgallog / Rh. Cymoedd Morgannwg
Emily Andrasko Ysgol Gymraeg Hafan y Môr / Rh. Penfro
Anest Voyle Ysgol Gynradd Llanddarog / Rh. Gorllewin Myrddin
Eleri Gibbs Ysgol Gynradd Gymraeg Y Login Fach / Rh. Gorllewin Morgannwg
Mari Jones Ysgol Gymraeg Y Fenni / Rh. Gwent
Emma Mayers Ysgol Gynradd Stryd Y Rhos / Rh. Dinbych
Ana Gwen Wigley Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth / Rh. Caerdydd a'r Fro
Zack James Ysgol Gynradd Heol-y-Celyn / Rh. Morgannwg Ganol
Catrin Edwards Ysgol Gynradd Aberaeron / Rh. Ceredigion
Lea Roberts Ysgol Gynradd Cymerau / Rh. Eryri
Côr (Y.C.) Bl. 6 ac iau (Ysg.hyd 150) (10) 17:20
Ysgol Gymunedol Dyffryn Cledlyn / Rh. Ceredigion
Ysgol Gynradd Beca / Rh. Penfro
Ysgol Gynradd Llangadog / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gynradd Llanddarog / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gymraeg Morswyn / Rh. Ynys Môn
Ysgol Gynradd Gwaun Gynfi / Rh. Eryri
Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn / Rh. Meirionnydd
Ysgol Gynradd Llanfair D.C. / Rh. Dinbych
Ysgol Gynradd Pennant / Rh. Maldwyn
Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gynradd Bodafon / Rh. Conwy
Ysgol Y Bannau / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Cân Actol (Y.C.) Bl. 6 ac iau (Ysg. dros 100) (147) 18:30
Ysgol Gynradd Felinheli / Rh. Eryri
Ysgol Gynradd I.D. Hooson / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Gynradd Gymraeg Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gymraeg Caerffili / Rh. Gwent
Ysgol Awel y Mynydd / Rh. Conwy
Ysgol Y Wern / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gynradd Gymraeg Llwynderw / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gynradd Dyffryn Trannon / Rh. Maldwyn
Ysgol Gynradd Y Ddwylan / Rh. Ceredigion
Ysgol Gynradd Santes Tudful / Rh. Cymoedd Morgannwg

Mawrth

Mawrth
Cyflwyniad Dramatig Bl. 6 ac iau (145) 07:45
Ysgol Gynradd Y Garnedd / Rh. Eryri
Ysgol Gynradd Llanddoged / Rh. Conwy
Ysgol Gynradd Bodhyfryd / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Cynwyd Sant / Rh. Morgannwg Ganol
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon / Rh. Gwent
Ysgol Gynradd Llandybie / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gynradd Trefonnen / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Ysgol Dafydd Llwyd / Rh. Maldwyn
Ysgol Gynradd Eifion Wyn / Rh. Eryri
Llefaru Unigol Bl. 2 ac iau (123) 10:45
Lona Davies Ysgol Gymraeg Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Ynyr Jones Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch / Rh. Dinbych
Cian Thomas Ysgol Gymraeg Castell Nedd / Rh. Gorllewin Morgannwg
Halle Tinson Ysgol Gymraeg Llwyncelyn / Rh. Cymoedd Morgannwg
Gwennan Owen Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Cari Lovelock Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd / Rh. Ynys Môn
Jac Williams Ysgol Gynradd Croes Atti / Rh. Fflint a Wrecsam
Helisent Graham Paul Ysgol Gymraeg Teilo Sant / Rh. Dwyrain Myrddin
Celyn Anne Day Ysgol Gynradd Pontyberem / Rh. Gorllewin Myrddin
Owen Hopkins-Williams Ysgol Bro Idris / Rh. Meirionnydd
Mali Cameron Ysgol Gymraeg Cwmbran / Rh. Gwent
Lisi Jones Adran Botwnnog / Rh. Eryri
Elain Jones Ysgol Gynradd Creigiau / Rh. Caerdydd a'r Fro
Rosa Roderick Ysgol Gynradd Trefonnen / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Nel Hannah Jenkins Ysgol Gynradd Gymraeg Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Sara Williams Ysgol Gynradd Bro Cernyw / Rh. Conwy
Megan Maria Davies Ysgol Llanychllwydog / Rh. Penfro
Gwenlli Pennant Elinor Jones Ysgol Gynradd Llanbrynmair / Rh. Maldwyn
Unawd Pres Bl. 6 ac iau (45) 10:55
Seren Haf Weston Ysgol Gynradd Llannon / Rh. Gorllewin Myrddin
Megan Jones Ysgol Gymraeg Pwll Coch / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ffion Hill Ysgol Gymraeg Gwenllian / Rh. Dwyrain Myrddin
Catrin Huws-Thomas Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Abi Roberts-Price Ysgol Gynradd Llansannor a Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol
Marilla Evans Ysgol Gynradd Gelli Aur / Rh. Penfro
Llion Dafydd Barker Ysgol Gynradd Llanfair D.C. / Rh. Dinbych
Nerys Davies Ysgol Gynradd Owen Jones / Rh. Fflint a Wrecsam
Bedo Ifan Jones Adran Ysbyty Ifan / Rh. Conwy
Kayleigh Lewis Ysgol Gymraeg Ynyswen / Rh. Cymoedd Morgannwg
Betsan Downes Ysgol Gymraeg Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Cerith Manel Ysgol Gymraeg Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Serena Williams Ysgol Gymraeg Cwm Nedd / Rh. Gorllewin Morgannwg
Layla Llewellyn Ysgol Gymraeg Y Castell / Rh. Gwent
Macsen Wyn Stevens Ysgol Gynradd Y Graig / Rh. Ynys Môn
Cynan Ap Rhys Adran Ffridd y Llyn / Rh. Meirionnydd
Finn Macken Ysgol Gynradd Llanidloes / Rh. Maldwyn
Unawd Bl. 2 ac iau (1) 11:10
Halle Tinson Ysgol Gymraeg Llwyncelyn / Rh. Cymoedd Morgannwg
Grace Owen Ysgol Dafydd Llwyd / Rh. Maldwyn
Heti Mai Davies Ysgol Gymraeg Rhydaman / Rh. Dwyrain Myrddin
Evan Wyn Fletcher Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail / Rh. Morgannwg Ganol
Lily-Mae Gibbs Ysgol Ifor Bach / Rh. Gwent
Seren-Mai Williams Ysgol Gymraeg Cwm Nedd / Rh. Gorllewin Morgannwg
Daniel Wright Ysgol Gymraeg Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Cari Lovelock Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd / Rh. Ynys Môn
Nest Emlyn Mars Lloyd Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Elan Lois Davies Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Summer Rice Ysgol Gynradd Croes Atti / Rh. Fflint a Wrecsam
Evie Bithell Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd / Rh. Conwy
Steffan James Ysgol Gynradd Glan Cleddau / Rh. Penfro
Carlota Thomas Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Rosa Roderick Ysgol Gynradd Trefonnen / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Elen Dafydd Roberts Ysgol Gymraeg Treganna / Rh. Caerdydd a'r Fro
Noa Potter Jones Ysgol Gymunedol Dyffryn Cledlyn / Rh. Ceredigion
Deio Emlyn Edwards Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Menna Stevens Ysgol Gynradd Dyffryn y Glowyr / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Unawd Llinynnol Bl. 6 ac iau (42) 11:20
Alessandra Catalano Ysgol Gynradd Dyffryn y Glowyr / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Marilla Evans Ysgol Gynradd Gelli Aur / Rh. Penfro
Emily Rankin Ysgol Gynradd Saron / Rh. Dwyrain Myrddin
Carla Verallo Ysgol Gymraeg Castell Nedd / Rh. Gorllewin Morgannwg
Siriol Non Alun Ysgol Gymraeg Llwyncelyn / Rh. Cymoedd Morgannwg
Esther Llugwy Parry Ysgol Gynradd Tregarth / Rh. Eryri
Iestyn Maddock Ysgol Gynradd Penygroes / Rh. Gorllewin Myrddin
Abigail Oliver Eastwood Ysgol Gynradd Capel Garmon / Rh. Conwy
Gwyndaf Jones Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Nia Lincoln Ysgol Gynradd Pontrobert / Rh. Maldwyn
Lyne Sebastian Ysgol Gymraeg Y Ffin / Rh. Gwent
Erin Thomas Ysgol Gynradd Llanfair D.C. / Rh. Dinbych
Brent Jones Ysgol Gynradd Bryn Tabor / Rh. Fflint a Wrecsam
Emilia Campion Ysgol Gynradd Iolo Morganwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Carwyn Keirl Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sgêr / Rh. Morgannwg Ganol
Megan Owen Ysgol Gynradd Moelfre / Rh. Ynys Môn
Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl. 6 ac iau (51) 11:35
Ysgol Gynradd Bodfeurig / Rh. Eryri
Ysgol Gynradd Gymraeg Y Login Fach / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gynradd Llanbedrgoch / Rh. Ynys Môn
Ysgol Gynradd Talsarnau / Rh. Meirionnydd
Adran Bro Alaw / Rh. Ynys Môn
Adran Camddwr / Rh. Dinbych
Ysgol Gynradd I.D. Hooson / Rh. Fflint a Wrecsam
Grwp Llefaru Bl. 6 ac iau (D) (138) 12:05
Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion / Rh. Maldwyn
Ysgol Gynradd Pontsenni / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Ysgol Gynradd Cwmafan / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gynradd Ton Pentre / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Gynradd Solfach / Rh. Penfro
Ysgol Gynradd Llanfair ym Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Ysgol Gynradd Trelogan / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Gynradd Heol-y-Celyn / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gynradd Creigiau / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gynradd Y Model / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gynradd Rhymni Uchaf / Rh. Gwent
Ysgol Gynradd Deganwy / Rh. Conwy
Ysgol Gynradd Llanfawr / Rh. Ynys Môn
Ysgol Gynradd Padarn Sant / Rh. Ceredigion
Ysgol Iau Porth Tywyn / Rh. Dwyrain Myrddin
Deuawd Bl. 6 ac iau (4) 12:15
Lewis a John Ysgol Dafydd Llwyd / Rh. Maldwyn
Alaw a Tomos Coleg Crist / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Erin Fflur ac Ourania Ysgol Gynradd Carreg-Lefn / Rh. Ynys Môn
Cadi a Lara Ysgol Gymraeg Rhydaman / Rh. Dwyrain Myrddin
Sara a Cerys Ysgol Gynradd Glan Cleddau / Rh. Penfro
Eos ac Ela Mablen Ysgol Gynradd Aberaeron / Rh. Ceredigion
Edie a Demi-Lee Ysgol Gynradd Trefonnen / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Alaw a Carla Ysgol Gymraeg Castell Nedd / Rh. Gorllewin Morgannwg
Robat a Rhys Lloyd Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Erin Gres ac Ella Mair Ysgol Gynradd Bodhyfryd / Rh. Fflint a Wrecsam
Sara a Miley Ysgol Gynradd Gymraeg Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Lisa a Mari Ysgol Gynradd Craig y Deryn / Rh. Meirionnydd
Branwen a Hanna Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Olwen ac Alis Glyn Adran Tref Y Gelli / Rh. Eryri
Soffia a Gruff Ysgol Gynradd Iolo Morganwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gynradd Llannon / Rh. Gorllewin Myrddin
Ruby a Anieri Ysgol Gymraeg Cwmbran / Rh. Gwent
Ella ac Arwen Ysgol Gynradd Santes Tudful / Rh. Cymoedd Morgannwg
Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl. 6 ac iau (D) (80) 12:25
Ysgol Gynradd Y Model / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gynradd Madras / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Gynradd Cwmafan / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gynradd Arddleen / Rh. Maldwyn
Ysgol Gynradd Pendref / Rh. Dinbych
Ysgol Gynradd Craig y Don / Rh. Conwy
Ysgol Gynradd Plascrug / Rh. Ceredigion
Grwp Llefaru Bl. 6 ac iau (126) 12:40
Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed / Rh. Gwent
Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gymraeg Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Ysgol Gynradd Glanrafon / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Gynradd Llanfair ym Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Ysgol Gynradd Dyffryn y Glowyr / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Ysgol Gynradd Llannefydd / Rh. Conwy
Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Ysgol Gynradd Dyffryn Trannon / Rh. Maldwyn
Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Ysgol Gynradd Saron / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gymraeg Llwyncelyn / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Gynradd Eglwyswrw / Rh. Penfro
Ysgol Gymraeg Treganna / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gynradd Llannon / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gynradd Manod / Rh. Meirionnydd
Ysgol Gynradd Llanrug / Rh. Eryri
Ysgol Gynradd Y Borth / Rh. Ynys Môn
Ysgol Gymraeg Bro Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Parti Unsain (Y.C.) Bl. 6 ac iau (Ysg. dros 50) (9) 12:50
Ysgol Gynradd Llannon / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gynradd Sant Curig / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Ysgol Gymraeg Y Castell / Rh. Gwent
Ysgol Gynradd Llanrug / Rh. Eryri
Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn / Rh. Meirionnydd
Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Ysgol Gynradd Glantwymyn / Rh. Maldwyn
Ysgol Gymraeg Morswyn / Rh. Ynys Môn
Ysgol Gymraeg Rhydaman / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gynradd I.D. Hooson / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol G. G. G. Llantrisant / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Y Bannau / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Ysgol Gynradd Rhaeadr Gwy / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Ysgol Gynradd Bod Alaw / Rh. Conwy
Ysgol Gynradd Y Frenni / Rh. Penfro
Llefaru Unigol Bl. 5 a 6 (D) (137) 13:05
Ruby Jenkins Ysgol Gynradd Cwmafan / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ellie-Mai White Ysgol Gynradd Rhymni Uchaf / Rh. Gwent
Zoe Waddington Ysgol Gynradd Y Dderi / Rh. Ceredigion
Phoebe Wakefield Ysgol Gynradd Bro Dyfrdwy / Rh. Dinbych
Demi Jones Ysgol Iau Porth Tywyn / Rh. Dwyrain Myrddin
Caitlin Jones Ysgol Gynradd Pontsenni / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Georgia Newman-Phillips Ysgol Gynradd Coety / Rh. Morgannwg Ganol
Elsie Lewis Ysgol Gynradd Deganwy / Rh. Conwy
Lilly Kassim Ysgol Gynradd Sant Dunawd / Rh. Fflint a Wrecsam
Olivia Humphreys Ysgol Gynradd Bontnewydd ar Wy / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Angharad Rodriquez-Jones Ysgol Gymunedol Abercynon / Rh. Cymoedd Morgannwg
Grace Griffiths Ysgol Gatholig yr Enw Sanctaidd / Rh. Penfro
Olivia Evans Ysgol Gynradd Trefaldwyn / Rh. Maldwyn
Ffion Haf Lewis Ysgol Gynradd Creigiau / Rh. Caerdydd a'r Fro
Leona Pegram Ysgol Gynradd Y Model / Rh. Gorllewin Myrddin
Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl. 6 ac iau (12) 13:15
Ysgol G. G. G. Llantrisant / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gynradd Bodhyfryd / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Ysgol Gymraeg Ynyswen / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Gynradd Gymraeg Llwynderw / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gynradd Bodedern / Rh. Ynys Môn
Ysgol Y Bannau / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Ysgol Gymraeg Cwmbran / Rh. Gwent
Ysgol Gynradd Glantwymyn / Rh. Maldwyn
Ysgol Gynradd Maenclochog / Rh. Penfro
Ysgol Gymraeg Teilo Sant / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gynradd Dolbadarn / Rh. Eryri
Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Ysgol Gynradd Bod Alaw / Rh. Conwy
Dawns Werin Bl. 6 ac iau (Ysg. dros 100/Adran) (101) 13:30
Ysgol Gynradd Sant Dunawd / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Gynradd Bro Sion Cwilt / Rh. Ceredigion
Ysgol Gynradd Griffith Jones / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Bro Idris / Rh. Meirionnydd
Ysgol Gymraeg Treganna / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gynradd Llanrug / Rh. Eryri
Ysgol Gymraeg Lôn Las / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gynradd Llanfair ym Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gynradd Glan Cleddau / Rh. Penfro
Ysgol Gymraeg Bro Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gynradd Santes Tudful / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion / Rh. Maldwyn
Ysgol Gymraeg Y Castell / Rh. Gwent
Ysgol Gynradd Llandegfan / Rh. Ynys Môn
Unawd Cerdd Dant Bl. 2 ac iau (75) 13:50
Megan Kenny Tu allan i Gymru / Rh. Tu allan i Gymru
Leusa Roberts Ysgol Gynradd Llandwrog / Rh. Eryri
Brychan Edwards Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Awen Grug Hogg Ysgol Gynradd Glanrafon / Rh. Fflint a Wrecsam
Helisent Graham Paul Ysgol Gymraeg Teilo Sant / Rh. Dwyrain Myrddin
Beatrice Roberts Ysgol Gynradd Twm o'r Nant / Rh. Dinbych
Aria Wyn Davies Ysgol Gynradd Llanbrynmair / Rh. Maldwyn
Enola Holroyd Ysgol Gynradd Griffith Jones / Rh. Gorllewin Myrddin
Cari Lovelock Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd / Rh. Ynys Môn
Anest Gwilym Jones Ysgol Gynradd Pontsenni / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Mared Elan Jones Ysgol Gymraeg Bryniago / Rh. Gorllewin Morgannwg
Olwen Jones Ysgol Gymraeg Treganna / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ruby-Leigh Legge Ysgol Gymraeg Cwmbran / Rh. Gwent
Nel Cynwal Jones Adran Ysbyty Ifan / Rh. Conwy
Ioan Llwyd Jones Ysgol Gymraeg Bro Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Gwennan Owen Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Ymgom Bl. 6 ac iau (144) 14:05
Adran yr Wyddgrug / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Gymraeg Pontardawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gynradd Aberaeron / Rh. Ceredigion
Ysgol Y Bannau / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Ysgol Gynradd Gwaun Gynfi / Rh. Eryri
Adran Bro Alaw / Rh. Ynys Môn
Ysgol Gymraeg Llwyncelyn / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Gynradd Dyffryn y Glowyr / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Ysgol Gymraeg Casnewydd / Rh. Gwent
Ysgol Gymraeg Teilo Sant / Rh. Dwyrain Myrddin
Adran Cerrigydrudion / Rh. Conwy
Ysgol Gynradd Bro Tryweryn / Rh. Meirionnydd
Ysgol Gymraeg Treganna / Rh. Caerdydd a'r Fro
Adran Y Neuadd Fach / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Llanychllwydog / Rh. Penfro
Ysgol Gynradd Pontrobert / Rh. Maldwyn
Ysgol G. G. G. Llantrisant / Rh. Morgannwg Ganol
Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl. 6 ac iau (36) 14:25
Courtney Manel Ysgol Gymraeg Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Cadi Gwen Sandall Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Gethin Williams Ysgol Gynradd Plas Coch / Rh. Fflint a Wrecsam
Carla Verallo Ysgol Gymraeg Castell Nedd / Rh. Gorllewin Morgannwg
Nansi Elena Fychan Ysgol Gynradd Glantwymyn / Rh. Maldwyn
Manon Grug Jones Ysgol Gynradd Corn Hir / Rh. Ynys Môn
Rhys Lloyd Thomas Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Tom Bolland Ysgol Gynradd Trefonnen / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Ela Mablen Griffiths-Jones Ysgol Gynradd Aberaeron / Rh. Ceredigion
Fern Eva Williams Ysgol Y Bannau / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Olivia Mogford Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon / Rh. Gwent
Kaisha Davies Ysgol Gymraeg Llyn y Forwyn / Rh. Cymoedd Morgannwg
Lena Evans Ysgol G. G. G. Llantrisant / Rh. Morgannwg Ganol
Cerys Witchell Ysgol Gynradd Croesgoch / Rh. Penfro
Erin Fflur Morgan Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Lowri Anes Jarman Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Erin Wyn Williams Ysgol Gynradd Gwaun Gynfi / Rh. Eryri
Cathrin Haf Edwards Ysgol Gynradd Llanfair D.C. / Rh. Dinbych
Sioned Evans Ysgol Gymraeg Rhydaman / Rh. Dwyrain Myrddin
Dawns Aml-Gyfrwng Bl. 6 ac iau (113) 14:50
Ysgol Gynradd Santes Tudful / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Gymraeg Bro Eirwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gymraeg Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Ysgol Ifor Bach / Rh. Gwent
Adran Crymych / Rh. Penfro
Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Adran Amlwch / Rh. Ynys Môn
Ysgol Gynradd Rhiw-Bechan / Rh. Maldwyn
Ysgol Gynradd I.D. Hooson / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Treferthyr / Rh. Eryri
Ysgol Gymunedol Peniel / Rh. Gorllewin Myrddin
CogUrdd Bl. 7-9 (96) 15:00
Mabli Jones Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Dafydd Woodland Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Mali Ellis Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Taylor Griffiths Ysgol Gyfun Cwm Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Carys Morgan Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Glain Pritchard Ysgol Bro Idris / Rh. Meirionnydd
Elen Jones Ysgol Bro Pedr - Adran Hŷn / Rh. Ceredigion
Gwenno Roberts Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Caitlin Chui Ysgol Uwchradd Eirias / Rh. Conwy
Olivia Leyshon Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Sara Lydia Davies Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Lucy Roberts Ysgol Uwchradd Bodedern / Rh. Ynys Môn
Ella Mair Davies Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Deuawd Cerdd Dant Bl. 6 ac iau (78) 15:10
Lowri Anes a Owen Dafydd Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Robat a Rhys Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Branwen a Hanna Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Armani a Makaila Ysgol Gymraeg Llwyncelyn / Rh. Cymoedd Morgannwg
Betrys ac Alwena Adran Llambed / Rh. Ceredigion
Efan Arthur ac Ela Mai Adran Gwaelod y Garth / Rh. Caerdydd a'r Fro
Iwan a Llion Ysgol Gynradd Pennant / Rh. Maldwyn
Erin Fflur ac Erin Fflur Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Lara a Cadi Ysgol Gymraeg Rhydaman / Rh. Dwyrain Myrddin
Cian a Rhiannon Ysgol Gynradd Penybryn / Rh. Eryri
Ifan a Seth Ysgol Gymraeg Bro Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Parti Unsain(Dysgwyr) Bl. 6 ac iau (6) 15:25
Ysgol Gynradd Tudno / Rh. Conwy
Ysgol Gynradd Arddleen / Rh. Maldwyn
Ysgol Gynradd Hwlffordd / Rh. Penfro
Ysgol Gynradd Y Model / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gynradd Cwmdar / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Gynradd Tondu / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gynradd Sant Pedr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gynradd Llanfaes / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Ysgol Gynradd Pendref / Rh. Dinbych
Ysgol Gynradd Cwmafan / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gynradd Rhymni Uchaf / Rh. Gwent
Ysgol Gynradd Stebonheath / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gynradd Padarn Sant / Rh. Ceredigion
Ysgol Gynradd Madras / Rh. Fflint a Wrecsam
Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl. 6 ac iau (81) 15:40
Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Ysgol Gymraeg Rhydaman / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gynradd Y Graig / Rh. Ynys Môn
Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gynradd Llanrug / Rh. Eryri
Ysgol Gynradd Bod Alaw / Rh. Conwy
Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Ysgol Gymraeg Gellionnen / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gymraeg Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Ysgol Gymraeg Teilo Sant / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gynradd Waunfawr / Rh. Eryri
Côr (Y.C.) Bl. 6 ac iau (Ysg. dros 150) (11) 16:30
Ysgol Gynradd Dolbadarn / Rh. Eryri
Ysgol Gymraeg Llwyncelyn / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Gymraeg Castell Nedd / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gynradd Y Graig / Rh. Ynys Môn
Ysgol Gynradd Glan Morfa / Rh. Conwy
Ysgol Bro Idris / Rh. Meirionnydd
Ysgol Gynradd Glanrafon / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gynradd Y Frenni / Rh. Penfro
Ysgol Gymraeg Y Castell / Rh. Gwent
Ysgol Gymraeg Teilo Sant / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gynradd Llanfair ym Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Ysgol G. G. G. Llantrisant / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Dafydd Llwyd / Rh. Maldwyn

Mercher

Mercher
Cân Actol Bl. 6 ac iau (Ysg. hyd 100) (146) 08:30
Adran Deudraeth / Rh. Meirionnydd
Adran Llwynbrwydrau / Rh. Gorllewin Morgannwg
Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gynradd Bro Cernyw / Rh. Conwy
Adran Bro Alaw / Rh. Ynys Môn
Adran Tref Y Gelli / Rh. Eryri
Adran y Lawnt / Rh. Gwent
Aelwyd yr Aes / Rh. Caerdydd a'r Fro
Unawd Offer Taro Bl. 7-9 (59) 10:00
Macsen Mitton Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Owain Siôn Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Ynys Môn
Dylan Sanders Swales Ysgol Uwchradd Aberdaugleddau / Rh. Penfro
Guto Daley-Tyson Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Cian Hughes Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Bryn Richards Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Eifion Davies Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Caleb Rhys Griffiths Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Unawd Telyn Bl. 7-9 (53) 11:00
Alice Dodd Aelwyd Swydd Derby / Rh. Tu allan i Gymru
Cadi Glwys Davies Ysgol Uwchradd Llanfyllin / Rh. Maldwyn
Swyn Elfair Dafydd Ysgol Gyfun Aberaeron / Rh. Ceredigion
Efa Peak Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Mali Watkins Ysgol Gyfun Rhydywaun / Rh. Cymoedd Morgannwg
Rose Graham Ysgol Uwchradd Crughywel / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Elen Griffiths Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Julia Bugelli Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Beca Lois Keen Ysgol Gyfun Llangefni / Rh. Ynys Môn
Christopher Sabisky Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Emma Buckley Ysgol Uwchradd Eifionydd / Rh. Eryri
Osian Daley-Tyson Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Elena Ruddy Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Aeron-Haf Gittins Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Unawd Gitâr Bl. 7-9 (55) 11:15
Osian Daley-Tyson Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Osian Gwyn Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Iestyn Gwyn Jones Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ifan Rhys Adran / Uwch Adran Chwilog / Rh. Eryri
Carwyn Lloyd Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Ben Oliver Aelod Unigol C. Bro Dulas / Rh. Conwy
Jac Hughes Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Maddie Malpas Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Deio Gruffydd Roberts Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Ynys Môn
Joseph Jones Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Tomos Lloyd Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Llefaru Unigol Bl. 7-9 (D) (139) 11:20
Isabelle Williams Ysgol Gyfun Dyffryn / Rh. Gorllewin Morgannwg
Martha Sommerlad Uwch Adran Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Mali Seren Sigsworth Ysgol Uwchradd Alun / Rh. Fflint a Wrecsam
Joseph Gardner Ysgol Gyfun Treorci / Rh. Cymoedd Morgannwg
Chantelle Jones Ysgol Uwchradd Y Berwyn / Rh. Meirionnydd
Chloe Edwards Ysgol Uwchradd Aberhonddu / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Magdalena Lacey-Hughes Ysgol Uwchradd Caerdydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Mary Tooth Ysgol Gyfun Dyffryn Taf / Rh. Gorllewin Myrddin
Rhydian Rees Harries Ysgol Uwchradd Dewi Sant / Rh. Penfro
Priyaan Shanmughanathan Ysgol Gyfun Dyffryn Aman / Rh. Dwyrain Myrddin
Megan White Ysgol Uwchradd Aberhonddu / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Charlotte Davies Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Parti Cerdd Dant (Unsain) (Adran) Bl. 6 ac iau (82) 11:25
Adran Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Adran Tudweiliog / Rh. Eryri
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Adran Dinbych / Rh. Dinbych
Adran Bro Aled / Rh. Conwy
Adran Deiniolen / Rh. Eryri
Adran Ysbyty Ifan / Rh. Conwy
Grwp Llefaru (Adran) Bl. 6 ac iau (127) 11:40
Adran Bro Alaw / Rh. Ynys Môn
Adran Abercynon / Rh. Cymoedd Morgannwg
Adran Salem / Rh. Caerdydd a'r Fro
Adran Llambed / Rh. Ceredigion
Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Adran y Mynydd / Rh. Dwyrain Myrddin
Adran yr Wyddgrug / Rh. Fflint a Wrecsam
Adran Nedd / Rh. Gorllewin Morgannwg
Adran Cerrigydrudion / Rh. Conwy
Adran Bethel / Rh. Eryri
Adran Y Neuadd Fach / Rh. Gorllewin Myrddin
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Unawd Pres Bl. 7-9 (57) 11:50
Lily Taylor Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Osian Maloney Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Ynys Môn
David Harry Bisseker Aelwyd Ardudwy / Rh. Meirionnydd
David Sion Lloyd Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur / Rh. Gorllewin Morgannwg
Rhodri Blakeway Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Carys Williams Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Harris Morgan Booth Aelod Unigol C. Bro Hafren / Rh. Maldwyn
Gruffydd Tomos Weston Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Iestyn Ellis Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Stephanie Jonas Ysgol Uwchradd Alun / Rh. Fflint a Wrecsam
Carys Lewis Ysgol Gyfun Treorci / Rh. Cymoedd Morgannwg
Gronw Downes Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Glyn Porter Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Grwp Dawns Creadigol Anghenion Dysgu Ychwanegol (114) 12:00
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Unawd Piano Bl. 7-9 (58) 12:30
Luned Roberts Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen / Rh. Eryri
Seren Howells Ysgol Gyfun Gwynllyw / Rh. Gwent
Isabelle Frewin Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Gwenllian Vaughan Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Cate Nash Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Annie Song Ysgol Howell, Llandaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Elin Mererid Rolles Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Cerys Elin Evans Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Elen Basset Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Sioned Fflur Davies Ysgol Bro Pedr / Rh. Ceredigion
Lefi Dafydd Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Charlotte Kwok Ysgol Gyfun Y Pant / Rh. Morgannwg Ganol
Gruffudd Ab Owain Ysgol Uwchradd Y Berwyn / Rh. Meirionnydd
Elin Bolland Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Zara Preece Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Jada Lane Ysgol Gyfun Glan y Môr / Rh. Dwyrain Myrddin
Beca Lois Keen Ysgol Gyfun Llangefni / Rh. Ynys Môn
Dawns Werin Bl. 6 ac iau (Ysgolion hyd 100) (100) 12:50
Ysgol Gynradd Dyffryn Banw / Rh. Maldwyn
Ysgol Gynradd Llanystumdwy / Rh. Eryri
Ysgol Gynradd Llanfair D.C. / Rh. Dinbych
Ysgol Gynradd Cynwyl Elfed / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gynradd Brynsaron / Rh. Ceredigion
Ysgol Gynradd Blaenau / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gynradd Bro Aled / Rh. Conwy
Grwp Cerddoriaeth Greadigol A.D.Y. (52) 13:05
Ysgol Arbennig Hafod Lôn / Rh. Meirionnydd
Ysgol Arbennig Pendalar / Rh. Eryri
Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl. 7, 8 a 9 (37) 13:35
Mabli Fioled Parry Jones Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Enlli Llwyd Davies Ysgol Uwchradd Y Berwyn / Rh. Meirionnydd
Gwenan Mars Lloyd Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Beca Stuart Ysgol Gyfun Llangefni / Rh. Ynys Môn
Nanw Maelor Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Evie Williams Ford Ysgol Gyfun Y Strade / Rh. Dwyrain Myrddin
Mali Tirion Morse Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd / Rh. Morgannwg Ganol
Cadi Williams Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Phebe Salmon Ysgol Uwchradd Bro Gwaun / Rh. Penfro
Ffion Tomos Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Cesia Rhys Lewis Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Lwsi Roberts Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Deryn Allen-Dyer Ysgol Uwchradd Pen y Dre / Rh. Cymoedd Morgannwg
Tomi Llywelyn Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Siwan Mair Jones Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Cerys Gough Ysgol Uwchradd Llandrindod / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Erin Mai Grove Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Parti Deusain (Adran) Bl. 9 ac iau (21) 13:45
Adran Bentref Llwyth y Llan / Rh. Dwyrain Myrddin
Aelwyd Crymych / Rh. Penfro
Adran Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Uwch Adran Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Uwchadran Yr Wyddgrug / Rh. Fflint a Wrecsam
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Adran / Uwch Adran Chwilog / Rh. Eryri
Ymgom Bl. 7-9 (D) (163) 14:05
Ysgol Uwchradd Greenhill / Rh. Penfro
Ysgol Uwchradd Caerdydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Uwchradd Pen y Dre / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Gyfun Dyffryn Aman / Rh. Dwyrain Myrddin
Unawd Chwythbrennau Bl. 7-9 (56) 14:20
Cadi Delyth Davage Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Gweltaz Llyr Davalan Adran Dinas Mawddwy / Rh. Meirionnydd
Nanw Llwyd Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Kieran Davies Coleg Llanymddyfri / Rh. Dwyrain Myrddin
Mali Wyn Ellis Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Catrin Thomas Ysgol Gyfun Dwr y Felin / Rh. Gorllewin Morgannwg
Elain Rhun Ysgol Gyfun Llangefni / Rh. Ynys Môn
Elliott Maitland Davies Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Maisy Wilcocks Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Jencyn Corp Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Fflur Richards Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Christopher Sabisky Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Elen Griffiths Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Parti (Adran) Bl. 6 ac iau (5) 14:45
Adran Dinbych / Rh. Dinbych
Adran Yr Onnen / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Adran Salem / Rh. Caerdydd a'r Fro
Adran Sawel / Rh. Gorllewin Morgannwg
Adran Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Adran Deudraeth / Rh. Meirionnydd
Adran Abercynon / Rh. Cymoedd Morgannwg
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Adran Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Y Trallwng / Rh. Maldwyn
Adran yr Wyddgrug / Rh. Fflint a Wrecsam
Adran Henblas / Rh. Ynys Môn
Adran Bro Dyffryn Ogwen / Rh. Eryri
Adran Y Neuadd Fach / Rh. Gorllewin Myrddin
Adran y Mynydd / Rh. Dwyrain Myrddin
Adran Bro Aled / Rh. Conwy
Deuawd Cerdd Dant Bl. 7-9 (84) 15:00
Tami Jane a Fflur Llywelyn Ysgol Uwchradd Glan y Môr / Rh. Eryri
Casi a Nel Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Cari a Marged Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Cadi Wyn ac Efa Ysgol Uwchradd Bodedern / Rh. Ynys Môn
Cari Lois a Cadi Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Ffion a Catrin Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Cari a Mali Aelwyd Porthcawl / Rh. Morgannwg Ganol
Siwan Mair a Mali Wynne Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Branwen a Non Ysgol Bro Hyddgen / Rh. Maldwyn
Huw a Cadi Fflur Ysgol Uwchradd Y Berwyn / Rh. Meirionnydd
Megan a Heledd Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ynyr a Gwenan Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
CogUrdd Bl. 10 a dan 19 oed (97) 15:00
Kieron Scotford Coleg Nedd Port Talbot - Y Drenewydd / Rh. Maldwyn
Millie-Ann Owen Coleg Nedd Port Talbot - Y Drenewydd / Rh. Maldwyn
Marged Jones Ysgol Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol
Carin Manning Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Jacque Beauchamp Coleg Ceredigion Aberteifi / Rh. Ceredigion
George Newton Ysgol Bro Pedr - Adran Hŷn / Rh. Ceredigion
Millie - Hughes Butterfield Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Jessica Balfour Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Sara Jones-Berry Ysgol Ystalyfera Bro Dur / Rh. Gorllewin Morgannwg
Côr (Adran) Bl. 6 ac iau (7) 15:10
Adran Dinbych / Rh. Dinbych
Adran yr Wyddgrug / Rh. Fflint a Wrecsam
Adran Panteg / Rh. Gwent
Adran Cerrigydrudion / Rh. Conwy
Adran Glynrhedynog / Rh. Cymoedd Morgannwg
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Adran Y Neuadd Fach / Rh. Gorllewin Myrddin
Adran Bro Alaw / Rh. Ynys Môn
Adran Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Aelwyd Coed y Cwm / Rh. Caerdydd a'r Fro
Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Adran Nedd / Rh. Gorllewin Morgannwg
Adran Bro Dyffryn Ogwen / Rh. Eryri
Grwp Llefaru (Adran) Bl. 9 ac iau (129) 15:25
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Aelwyd Crymych / Rh. Penfro
Adran Botwnnog / Rh. Eryri
Uwchadran Yr Wyddgrug / Rh. Fflint a Wrecsam
Aelwyd Llanbedr Pont Steffan / Rh. Ceredigion
Uwch Adran Cerrigydrudion / Rh. Conwy
Aelwyd Cynwyl Elfed / Rh. Gorllewin Myrddin
Parti Cerdd Dant (Adran) Bl. 9 ac iau (92) 15:40
Uwch Adran Chwilog / Rh. Eryri
Uwch Adran Caerdydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Adran Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Aelwyd Porthcawl / Rh. Morgannwg Ganol
Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Côr (Adran) Bl. 9 ac iau (22) 16:30
Uwchadran Yr Wyddgrug / Rh. Fflint a Wrecsam
Aelwyd Twrw Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Uwch Adran Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Uwch Adran Chwilog / Rh. Eryri
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Adran Bentref Llwyth y Llan / Rh. Dwyrain Myrddin
Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl. 6 ac iau (117) 17:30
Amelia Eve Ross Ysgol Gynradd Penygroes / Rh. Gorllewin Myrddin
Mia Haf Owen Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth / Rh. Caerdydd a'r Fro
Sofia Craig Ysgol Ddawns Xisdanz / Rh. Fflint a Wrecsam
Demi-Lee Jenkins Ysgol Gymraeg Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Keitija Knutova Ysgol Gynradd Bod Alaw / Rh. Conwy
Connie Evans Ysgol Gynradd Gellifor / Rh. Dinbych
Madi Edwards Ysgol Gynradd Bro Tegid / Rh. Meirionnydd
Anya Grunewald Ysgol Gynradd Dolau / Rh. Morgannwg Ganol
Megan Evans Ysgol Gymraeg Bryn y Môr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Jodie Garlick Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd / Rh. Ynys Môn
Llinos Selby Ysgol Gynradd Dyffryn y Glowyr / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Awen Davies Ysgol Gymraeg Caerffili / Rh. Gwent
Medi Jones Ysgol Gynradd Santes Tudful / Rh. Cymoedd Morgannwg
Gwen Elen Rowley Aelwyd Eryri / Rh. Eryri
Sara Elan Gunn Ysgol Gymraeg Rhydaman / Rh. Dwyrain Myrddin
Nia Adamson Ysgol Gynradd Eglwyswrw / Rh. Penfro
Ruby Cluskey Ysgol Gynradd Penygloddfa / Rh. Maldwyn
Grwp Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl. 6 ac iau (118) 17:30
Ysgol Gynradd Tyle'r Ynn / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gynradd Glan Morfa / Rh. Conwy
Ysgol Gymraeg Rhydaman / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gynradd Plascrug / Rh. Ceredigion
Adran Blaenau Ffestiniog / Rh. Meirionnydd
Ysgol Ddawns Xisdanz / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Ysgol Gynradd Eglwyswrw / Rh. Penfro
Aelwyd Eryri / Rh. Eryri
Ysgol Gynradd Penygroes / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gynradd Cwrt Rawlin / Rh. Gwent
Adran Amlwch / Rh. Ynys Môn
Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gynradd Dolau / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gynradd Santes Tudful / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Dafydd Llwyd / Rh. Maldwyn
Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl. 7, 8 a 9 (119) 17:30
Mari Roberts Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Amelia Cobbe Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Nel Fflur Roberts Aelwyd Eryri / Rh. Eryri
Jodi Edwards Ysgol Uwchradd Y Berwyn / Rh. Meirionnydd
Llinos Mai Evans Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones / Rh. Ynys Môn
Tanwen Moon Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Kaisha Jones Ysgol Gyfun Rhydywaun / Rh. Cymoedd Morgannwg
Olivia Cerys Jones Ysgol Uwchradd Y Creuddyn / Rh. Conwy
Arwen Riding Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Kai Easter Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Gemma Jones Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Faith Jenkins Aelwyd Crymych / Rh. Penfro
Mia Kara Ysgol Ddawns Xisdanz / Rh. Fflint a Wrecsam
Angel Bella Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur / Rh. Gorllewin Morgannwg
Grwp Dawnsio Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl. 7, 8 a 9 (120) 17:30
Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur / Rh. Gorllewin Morgannwg
Adran Amlwch / Rh. Ynys Môn
Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Ysgol Ddawns Xisdanz / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Aelwyd Ardudwy / Rh. Meirionnydd
Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Aelwyd Eryri / Rh. Eryri
Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern / Rh. Caerdydd a'r Fro
Dawnswyr Dyffryn Clwyd / Rh. Dinbych
Ysgol Gyfun Treorci / Rh. Cymoedd Morgannwg
Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl. 10 a dan 19 oed (121) 17:30
Ania Jones Adran Rhosllanerchrugog / Rh. Fflint a Wrecsam
Charlie Lindsay Ysgol Uwchradd Y Berwyn / Rh. Meirionnydd
Millie Brammer Ysgol Uwchradd John Bright / Rh. Conwy
Alaw Lewis Ysgol Uwchradd Botwnnog / Rh. Eryri
Erin Tudor Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones / Rh. Ynys Môn
Erin Swyn Williams Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Gemma Owen Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Caitlin Boyle Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ebony Morgan Ysgol Gyfun Dyffryn Aman / Rh. Dwyrain Myrddin
Aimee Marchant Ysgol Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol
Grwp Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl. 10 a dan 19 oed (122) 17:30
Aelwyd Dawnswyr Divas / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Aelwyd Eryri / Rh. Eryri
Ysgol Gyfun Treorci / Rh. Cymoedd Morgannwg
Adran Bethel / Rh. Eryri
Adran Amlwch / Rh. Ynys Môn

Iau

Iau
Unawd Llinynnol Bl. 7-9 (54) 10:15
Annie Song Ysgol Howell, Llandaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Elin Mererid Rolles Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Aaron Grundy Ysgol Uwchradd Friars / Rh. Eryri
Hannah Shirley Smith Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Soffia Nicholas Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Elin Bolland Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
James Johnson Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Harri Slaughter Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd / Rh. Fflint a Wrecsam
Betsan Mared Lloyd Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Sean Patrick Magee Ysgol Uwchradd Bodedern / Rh. Ynys Môn
Cerys Bowen Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Dawns Werin Unigol i Ferched Bl. 9 ac iau (106) 10:35
Celyn James Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Siwan Fflur Rees Ysgol Gynradd Carreg Emlyn / Rh. Dinbych
Megan Wyn Davies Adran Llwynarth / Rh. Gorllewin Morgannwg
Lowri Anes Jarman Dawnswyr Tegid / Rh. Meirionnydd
Elen Edwards Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Cadi Glwys Davies Ysgol Uwchradd Llanfyllin / Rh. Maldwyn
Betsan Campbell Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Manw Lili Robin Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Ynys Môn
Cadi Rhys Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Elen Morlais Williams Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Dawns Greadigol dan 19 oed (115) 10:50
Ysgol Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Aelwyd Crymych / Rh. Penfro
Ysgol Howell, Llandaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Adran Rhosllanerchrugog / Rh. Fflint a Wrecsam
Dawnswyr Dyffryn Clwyd / Rh. Dinbych
Adran Amlwch / Rh. Ynys Môn
Ysgol Gyfun Treorci / Rh. Cymoedd Morgannwg
Grwp Llefaru Bl. 7, 8 a 9 (130) 11:20
Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gyfun Cwm Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Ysgol Uwchradd Y Creuddyn / Rh. Conwy
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gyfun Dyffryn Aman / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Bro Idris / Rh. Meirionnydd
Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Ysgol Uwchradd Aberhonddu / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Unawd Cerdd Dant Bl. 7-9 (83) 11:30
Lea Morus Williams Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Alys Jones Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Manw Lili Robin Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Ynys Môn
Nansi Rhys Adams Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ffion Tomos Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Erin Davies Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Elain Rhys Iorwerth Ysgol Uwchradd Y Moelwyn / Rh. Meirionnydd
Siwan Mair Jones Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Begw Fussell Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Cerys Tommason-James Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Non Fôn Davies Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
Glesni Haf Morris Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Begw Tomos Ysgol Bro Hyddgen / Rh. Maldwyn
Grwp Llefaru Bl. 13 ac iau (D) (140) 11:40
Ysgol Gyfun Treorci / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Uwchradd Alun / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Uwchradd Pen y Dre / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Uwchradd Caerdydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gyfun Dyffryn Aman / Rh. Dwyrain Myrddin
Parti Bechgyn Bl. 7-9 (24) 11:50
Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Ysgol Uwchradd Y Berwyn / Rh. Meirionnydd
Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Uwchradd Y Creuddyn / Rh. Conwy
Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Uwchradd Glan y Môr / Rh. Eryri
Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl. 9 ac iau (107) 12:05
Cian John Adran Llwynarth / Rh. Gorllewin Morgannwg
Morus Caradog Jones Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Iestyn Gwyn Jones Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Noah Potter Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Dion Ioan Jones Ysgol Gynradd Cynwyl Elfed / Rh. Gorllewin Myrddin
Dyfri ap Ioan Cunningham Adran Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Ensemble Bl. 7-9 (60) 12:20
Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Ynys Môn
Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Unawd Merched Bl. 7-9 (14) 12:45
Maisy Wilcocks Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Alys Thomas Ysgol Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol
Amy Leigh Sumner Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Mabli Fioled Parry Jones Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Isabella Green Ysgol Gyfun Gwynllyw / Rh. Gwent
Begw Tomos Ysgol Bro Hyddgen / Rh. Maldwyn
Elin Thomas Ysgol Gyfun Y Strade / Rh. Dwyrain Myrddin
Gwenan Mars Lloyd Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Erin Lydia McKiernan Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Ynys Môn
Mea Verallo Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur / Rh. Gorllewin Morgannwg
Begw Fussell Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Heledd Wynn Newton Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Cadi Williams Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Ela Vaughan Roberts Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
Lea Morus Williams Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Elain Haf Davies Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Lois Wyn Hughes Ysgol Bro Idris / Rh. Meirionnydd
Ymgom Bl. 7, 8 a 9 (148) 12:55
Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Ysgol Gyfun Rhydywaun / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Ysgol Uwchradd Llandrindod / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Uwchradd Y Moelwyn / Rh. Meirionnydd
Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Uwchadran Yr Wyddgrug / Rh. Fflint a Wrecsam
Uwch Adran Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Ysgol Uwchradd Y Creuddyn / Rh. Conwy
Ysgol Gyfun Gwent Is Coed / Rh. Gwent
Deuawd Bl. 7-9 (16) 13:10
Alys a Celyn Ysgol Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol
Fflur a Mallt Aelwyd Crymych / Rh. Penfro
Elen a Carys Ysgol Gyfun Treorci / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ffion a Catrin Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Lili Mai ac Efa Angharad Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Erin a Siwan Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Lisa a Mari Ysgol Bro Hyddgen / Rh. Maldwyn
Casi a Nel Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Matthew a James Adran Bentref Llwyth y Llan / Rh. Dwyrain Myrddin
Guto a Rhydian Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Cadi Haf a Mali Haf Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Beca Lois a Beca Ysgol Gyfun Llangefni / Rh. Ynys Môn
Isabella ac Isaac Ysgol Gyfun Gwynllyw / Rh. Gwent
Ela a Non Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
Lea a Lliwen Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Enlli Llwyd a Nel Llewelyn Ysgol Uwchradd Y Berwyn / Rh. Meirionnydd
Caitlin a Cesia Rhys Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Anne ac Elin Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Llefaru Unigol Bl. 7-9 (128) 13:25
Elain Rhys Iorwerth Ysgol Uwchradd Y Moelwyn / Rh. Meirionnydd
Mali Delargy Tu allan i Gymru / Rh. Tu allan i Gymru
Megan Hanney Ysgol Gyfun Cwm Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Gwenan Mars Lloyd Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Dewi Gruffudd Williams Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur / Rh. Gorllewin Morgannwg
Efa Maher Ysgol Gyfun Gwent Is Coed / Rh. Gwent
Iestyn Gwyn Jones Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Fflur Haf James Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Bran Davies Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Non Fôn Davies Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
Tom Gravell Ysgol Gyfun Y Strade / Rh. Dwyrain Myrddin
Zara Evans Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Alys Jones Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Martha Herbert Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd / Rh. Morgannwg Ganol
Betsan Campbell Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Maisy Wilcocks Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Manw Lili Robin Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Ynys Môn
Mari Fflur Fychan Ysgol Bro Hyddgen / Rh. Maldwyn
Cadi Llyn Davies Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9 (91) 13:35
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Bro Hyddgen / Rh. Maldwyn
Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gyfun Y Strade / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Ensemble Lleisiol Bl. 7-9 (29) 13:50
Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Uwch Adran Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Adran Bentref Llwyth y Llan / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Ysgol Uwchradd Llandrindod / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Aelwyd Twrw Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Adran Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Dawns Werin Bl. 7, 8 a 9 (103) 14:10
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gyfun Aberaeron / Rh. Ceredigion
Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Uwchradd Bro Gwaun / Rh. Penfro
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Aelwyd Cynwyl Elfed / Rh. Gorllewin Myrddin
Unawd Bechgyn Bl. 7-9 (15) 14:25
Rhys Colnet Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
James Oakley Ysgol Gyfun Y Strade / Rh. Dwyrain Myrddin
Tomi Llywelyn Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Gruffydd Jac Jones Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd / Rh. Fflint a Wrecsam
Joseph Gardner Ysgol Gyfun Treorci / Rh. Cymoedd Morgannwg
Carwyn Whomsley Ysgol Uwchradd Aberhonddu / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Iwan Bryer Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Guto Jenkins Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Afan Jones Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Morgan Iestyn Dryburgh Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ynyr Lewys Rogers Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Elis Rees Ysgol Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol
Kai Fish Ysgol Gyfun Gwynllyw / Rh. Gwent
Huw Ifan Ysgol Uwchradd Y Berwyn / Rh. Meirionnydd
Thomas Collier Adran Llwynarth / Rh. Gorllewin Morgannwg
Twm Tudor Uwch Adran Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Cân Actol Bl. 7, 8 a 9 (152) 14:50
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Uwch Adran Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gyfun Gwent Is Coed / Rh. Gwent
Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
CogUrdd 19 - 25 oed (98) 15:00
Rhys James Coleg Nedd Port Talbot - Y Drenewydd / Rh. Maldwyn
Courtney Phillips Coleg Nedd Port Talbot - Y Drenewydd / Rh. Maldwyn
Katie Sinclair Coleg Nedd Port Talbot - Y Drenewydd / Rh. Maldwyn
Stephanie Williams Coleg Nedd Port Talbot - Y Drenewydd / Rh. Maldwyn
Alice Yeoman Coleg Nedd Port Talbot - Y Drenewydd / Rh. Maldwyn
Stephanie Fulton Coleg Ceredigion Aberteifi / Rh. Ceredigion
Ffion Trevitt Coleg Ceredigion Aberteifi / Rh. Ceredigion
Razuan Dinu Aelwyd Coleg Gŵyr Abertawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Parti Merched Bl. 7-9 (23) 15:35
Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Bro Idris / Rh. Meirionnydd
Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Ysgol Gyfun Llangefni / Rh. Ynys Môn
Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Ysgol Gyfun Cwm Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Uwchradd Aberteifi / Rh. Ceredigion
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Llefaru Unigol Bl. 10 a dan 19 oed (D) (141) 15:50
Ikuni Ebereonwu Ysgol Howell, Llandaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Jessica Edwards Chweched Glannau Dyfrdwy (Coleg Cambria) / Rh. Fflint a Wrecsam
Ruby Birchall Ysgol Uwchradd Sant Joseff / Rh. Fflint a Wrecsam
Keira Jones Ysgol Uwchradd Pen y Dre / Rh. Cymoedd Morgannwg
Cerys Rees Harries Ysgol Uwchradd Dewi Sant / Rh. Penfro
Lewis Leigh Ysgol Uwchradd Pen y Dre / Rh. Cymoedd Morgannwg
Côr S.A. Bl. 7-9 (25) 16:30
Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Ysgol Uwchradd Y Berwyn / Rh. Meirionnydd
Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Ysgol Uwchradd Y Creuddyn / Rh. Conwy
Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gyfun Dyffryn Aman / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Cyflwyniad Dramatig Bl. 7, 8 a 9 (149) 17:00
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gyfun Rhydywaun / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Cerddorfa/Band dan 19 oed (72) 18:30
Aelwyd Swydd Derby / Rh. Tu allan i Gymru
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Uwchradd Aberteifi / Rh. Ceredigion
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Uwchradd Llandeilo Ferwallt / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen / Rh. Eryri
Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri

Gwener

Gwener
Unawd Telyn Bl. 10 a dan 19 oed (61) 09:45
Catrin Edith Parry Aelwyd Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Angharad Huw Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Aisha Palmer Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Annest Mair Davies Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Anna Griffiths Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Rhys Whatty Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Fflur Davies Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Eve Price Ysgol Gyfun Rhydywaun / Rh. Cymoedd Morgannwg
Huw Boucher Ysgol Uwchradd Stanwell / Rh. Caerdydd a'r Fro
Hannah Barnet Aelwyd Swydd Derby / Rh. Tu allan i Gymru
Adleis Thomas-Jones Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Catrin Elin Ysgol Uwchradd Y Creuddyn / Rh. Conwy
Trin Gwallt (Lefel 1) Bl. 10 a dan 25 oed (164) 10:00
Lauren Smith Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ella Marie Skuse Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Layla Powell Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Cayla Williams Hyfforddiant Ceredigion / Rh. Ceredigion
Eleri Roberts Hyfforddiant Ceredigion / Rh. Ceredigion
Mari Davies Coleg Ceredigion / Rh. Ceredigion
Owen Davies Adran / Aelwyd Shotton / Rh. Fflint a Wrecsam
Elan Fflur Hughes Ysgol Uwchradd Y Creuddyn / Rh. Conwy
Carys Jones Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor / Rh. Meirionnydd
Unawd Cerdd Dant Bl. 10 a dan 19 oed (85) 10:20
Sophie Jones Aelod Unigol C. Aberhonddu / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Fflur Davies Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Owain Rowlands Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Malen Aeron Ysgol Bro Hyddgen / Rh. Maldwyn
Rhys Wynn Newton Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Tegid Goodman Jones Aelod Unigol C. Treffynnon / Rh. Fflint a Wrecsam
Glesni Rhys Jones Ysgol Uwchradd Bodedern / Rh. Ynys Môn
Elin Fflur Jones Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Rhys Carlson Aelwyd Coleg Gŵyr Abertawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Modlen Alun Adran Ysbyty Ifan / Rh. Conwy
Beca Fflur Jarman Aelwyd Penllyn / Rh. Meirionnydd
Anest Non Eirug Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Llio Meirion Rogers Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Ensemble Lleisiol Bl. 10 a dan 19 oed (30) 10:30
Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Bro Hyddgen / Rh. Maldwyn
Adran Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Ysgol Bro Pedr / Rh. Ceredigion
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Gyfun Rhydywaun / Rh. Cymoedd Morgannwg
Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl. 10 a dan 19 oed (38) 10:50
Tegid Goodman Jones Aelod Unigol C. Treffynnon / Rh. Fflint a Wrecsam
Lewys Meredydd Uwch Adran Cylch Idris / Rh. Meirionnydd
Cai Fôn Davies Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
Alaw Grug Evans Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Tomos Stokes Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Llio Meirion Rogers Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Lois Glain Postle Aelwyd Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Sion Dafydd Edwards Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Sophie Jones Aelod Unigol C. Aberhonddu / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Rhys Carlson Aelwyd Coleg Gŵyr Abertawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Beca Fflur Williams Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Llinos Haf Jones Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Rachael Morgan Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Martha Harris Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Glain Melangell Lewis Ysgol Bro Hyddgen / Rh. Maldwyn
Unawd Piano Bl. 10 a dan 19 oed (66) 11:00
Bill Atkins Aelod Unigol C. Y Llannau / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Alex Anthony Ysgol Uwchradd Y Moelwyn / Rh. Meirionnydd
Tomos Boyles Ysgol y Gadeirlan / Rh. Caerdydd a'r Fro
Julian Gonzales Ysgol Uwchradd Dinas Brân / Rh. Dinbych
Medi Morgan Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
Imogen Mari Edwards Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Manon Lloyd Ysgol Gyfun Rhydywaun / Rh. Cymoedd Morgannwg
Lewis Morrin Chweched Glannau Dyfrdwy (Coleg Cambria) / Rh. Fflint a Wrecsam
Amy Cromie Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Megan Teleri Davies Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Mia Childs Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton / Rh. Penfro
Glesni Rhys Jones Ysgol Uwchradd Bodedern / Rh. Ynys Môn
Luke Rees Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Aisha Palmer Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Unawd Merched Bl. 10 a dan 19 oed (17) 11:30
Mared Fflur Jones Uwch Adran Cylch Idris / Rh. Meirionnydd
Morgan-Ellen Field Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Megan Sass Ysgol Gyfun Cwm Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Elan Fflur Hughes Ysgol Uwchradd Y Creuddyn / Rh. Conwy
Rhian Carys Jones Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Non Roberts Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Magi Tudur Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Begw Melangell Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Sophie Jones Aelod Unigol C. Aberhonddu / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Tara Camm Aelwyd Clydach / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ffion Griffith Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Manon Ogwen Parry Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ella Jones Iles Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Alaw Grug Evans Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Beca Fflur Williams Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Glesni Rhys Jones Ysgol Uwchradd Bodedern / Rh. Ynys Môn
Ceri Ellis Pryce Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Esyllt Megan Thomas Aelwyd Crymych / Rh. Penfro
Deuawd Offerynnol Bl. 13 ac iau (68) 11:45
Eleri ac Isabelle Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Mared Jane a Katie Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Ynys Môn
Alex a Ryan Ysgol Uwchradd Y Moelwyn / Rh. Meirionnydd
Megan ac Heledd Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Catrin a Skye Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Christopher a Chloe Louise Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Annest Mair ac Awen Esyllt Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Rachel a Huw Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Nerys a Sophie Ysgol Gynradd Owen Jones / Rh. Fflint a Wrecsam
Sian a Sofia Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur / Rh. Gorllewin Morgannwg
Elin ac Amy Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Sarah a Kate Ysgol Uwchradd Llanidloes / Rh. Maldwyn
Elin a Lewis Ysgol Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol
Aisha a Reuben Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Harri a Gwenllian Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Deuawd Cerdd Dant Bl. 10 a dan 19 oed (86) 12:15
Celyn Alaw a Canna Griffith Aelwyd Dyffryn Nantlle / Rh. Eryri
Celyn a Hanna Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Grug Angharad ac Adleis Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Rosa a Ffion Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Elenid a Modlen Adran Ysbyty Ifan / Rh. Conwy
Beca ac Elan Aelwyd Llanbedr Pont Steffan / Rh. Ceredigion
Ymgom Bl. 10 a dan 19 oed (150) 12:25
Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Uwchradd Y Moelwyn / Rh. Meirionnydd
Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Aelwyd Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Ysgol Uwchradd Y Creuddyn / Rh. Conwy
Ysgol Gyfun Rhydywaun / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Trin Gwallt (Lefel 2) Bl. 10 a dan 25 oed (166) 12:30
Bailey Harris Hyfforddiant Ceredigion / Rh. Ceredigion
Imogen Ough Coleg Ceredigion / Rh. Ceredigion
Unawd Bechgyn Bl. 10 a dan 19 oed (18) 12:45
Ioan Dafydd Price Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Sion Wyn Jones Ysgol Gyfun Llangefni / Rh. Ynys Môn
Dyfan Parry Jones Aelod Unigol C. Bro Ddyfi / Rh. Maldwyn
Guto Ifan Lewis Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Steffan Veck Ysgol Gyfun Cwm Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Liam Mcglinchey Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Elwyn Sion Williams Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Gruffydd Williams Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd / Rh. Fflint a Wrecsam
John Lindon Robinson Ysgol Uwchradd Y Creuddyn / Rh. Conwy
Lewys Meredydd Uwch Adran Cylch Idris / Rh. Meirionnydd
Cai Fôn Davies Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
Tomos Stokes Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Ynyr Jones Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Osian Clarke Ysgol Gyfun Dyffryn Aman / Rh. Dwyrain Myrddin
James Michael Merchant Ysgol Gyfun Gwynllyw / Rh. Gwent
Llefaru Unigol Bl. 10 a dan 19 oed (131) 12:55
Hanna Medi Davies Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Sara Elan Jones Ysgol Bro Pedr / Rh. Ceredigion
Niamh Molton Ysgol Gyfun Dyffryn Aman / Rh. Dwyrain Myrddin
Lloyd Davies Ysgol Uwchradd Llanfyllin / Rh. Maldwyn
Elan Cain Davies Ysgol Uwchradd Y Moelwyn / Rh. Meirionnydd
Leisa Gwenllian Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Steffan Alun Leonard Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Anni Elen Davies Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ffion Thomas Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Osian Jones Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd / Rh. Fflint a Wrecsam
Ffion Griffith Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Sion Dafydd Edwards Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Gruffudd Roberts Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Carys Woolley Ysgol Gyfun Cwm Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Mali Elwy Williams Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Erin Telford Jones Ysgol Uwchradd Bodedern / Rh. Ynys Môn
Unawd Chwythbrennau Bl. 10 a dan 19 oed (64) 13:05
Ioan Dafydd Price Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Rhodri Gibbon Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Mali Wyn Weston Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Huw Williams Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Rachel Marie Franklin Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Glesni Powell Ysgol Uwchradd Aberhonddu / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Sunni Henley Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Amy Yarwood Ysgol Henry Richard - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Lewis Morrin Chweched Glannau Dyfrdwy (Coleg Cambria) / Rh. Fflint a Wrecsam
Catrin Roberts Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Deuawd Bl. 10 a dan 19 oed (19) 13:35
Glesni Rhys ac Erin Telford Ysgol Uwchradd Bodedern / Rh. Ynys Môn
Rachel a Ffion Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Seren a Megan Ysgol Gyfun Cwm Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Siwan a Beca Fflur Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Celyn Alaw a Canna Griffith Aelwyd Dyffryn Nantlle / Rh. Eryri
Ella ac Ethan Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Non ac Owain Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Elis a Tomos Ysgol Uwchradd Y Creuddyn / Rh. Conwy
Alaw Grug ac Elin Fflur Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Lewys a Mared Fflur Uwch Adran Cylch Idris / Rh. Meirionnydd
Gabriel a Dewi Academi Indigo / Rh. Dinbych
Glain Melangell a Tegan Llio Ysgol Bro Hyddgen / Rh. Maldwyn
Cerys Serena ac Elinor Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Sophie a Morley Aelod Unigol C. Aberhonddu / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Chloe a Gruffydd Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd / Rh. Fflint a Wrecsam
Bethan ac Erin Ysgol Uwchradd Llandeilo Ferwallt / Rh. Gorllewin Morgannwg
Manon a Llinos Haf Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Rachael a Ffion Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Côr Cerdd Dant Bl. 13 ac iau (93) 13:50
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Uwchradd Y Creuddyn / Rh. Conwy
Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Bro Hyddgen / Rh. Maldwyn
Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Grwp Llefaru Bl. 10 a dan 19 oed (132) 14:05
Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Uwchradd Pen y Dre / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Ysgol Gyfun Y Strade / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gyfun Cwm Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Uwchradd Y Moelwyn / Rh. Meirionnydd
Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Dawns Werin (Ysgolion) Bl. 10 a dan 19 oed (104) 14:15
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Ysgol Gyfun Aberaeron / Rh. Ceredigion
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gyfun Y Strade / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur / Rh. Gorllewin Morgannwg
Tîm Siarad Cyhoeddus (Y.U.) Bl. 10 a dan 19 oed (142) 14:30
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Uwchradd Y Creuddyn / Rh. Conwy
Tîm Siarad Cyhoeddus (Aelwyd) 14-25 oed (143) 14:30
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Unawd Pres Bl. 10 a dan 19 oed (65) 14:35
Rhydian Tiddy Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Cerys Mair Hughes Uwch Adran Bro Dysynni / Rh. Meirionnydd
Rhiannon Andrasko Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Alex Freeman Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Idris Jim Merry Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Owain Llestyn Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
Elizabeth Mwale Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd / Rh. Fflint a Wrecsam
Ioan Jones Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur / Rh. Gorllewin Morgannwg
Harry McBryde Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Gabriel Tranmer Academi Indigo / Rh. Dinbych
Kirsten Macdonald Ysgol Uwchradd Bodedern / Rh. Ynys Môn
Harddwch (Lefel 1) Bl. 10 a dan 25 oed (165) 15:00
Chantelle Tomkins Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor / Rh. Meirionnydd
Hannah Whitney Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor / Rh. Meirionnydd
Chloe Megan Yuill Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor / Rh. Meirionnydd
Ceris Davies Coleg Ceredigion / Rh. Ceredigion
Mared Rees Coleg Ceredigion / Rh. Ceredigion
Shannon Rose Coleg Ceredigion / Rh. Ceredigion
Charlotte Powell Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Holly Arvanitis Cook Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern / Rh. Caerdydd a'r Fro
Jessica Richards Clode Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern / Rh. Caerdydd a'r Fro
Trin Gwallt (Lefel 3) Bl. 10 a dan 25 oed (168) 15:00
Brioney Hancock Hyfforddiant Ceredigion / Rh. Ceredigion
Jessica Dancy Hyfforddiant Ceredigion / Rh. Ceredigion
Côr Bechgyn T.B. Bl. 13 ac iau (27) 15:05
Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Ysgol Uwchradd Y Creuddyn / Rh. Conwy
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Unawd Llinynnol Bl. 10 a dan 19 oed (62) 15:15
Rhys Wynn Newton Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Rhys Lewis Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton / Rh. Penfro
Indeg Melangell Evans Aelwyd Porthcawl / Rh. Morgannwg Ganol
James Simon Magee Ysgol Uwchradd Bodedern / Rh. Ynys Môn
Osian Meirion Gruffydd Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Gruffydd Jones Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Nick Francis Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Cerys Swain Ysgol Gyfun Cwm Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Heledd Jones Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Stefan Ortega Davies Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur / Rh. Gorllewin Morgannwg
Mia Childs Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton / Rh. Penfro
Grwp Cerdd Dant Bl. 10 a dan 19 oed (87) 15:45
Aelwyd Porthcawl / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Adran Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Cystadleuaeth Theatrig dan 25 oed (158) 16:00
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Côr Merched S.A. Bl. 13 ac iau (26) 16:30
Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gyfun Cwm Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Uwchradd Y Moelwyn / Rh. Meirionnydd
Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Ynys Môn
Ysgol Gyfun Y Strade / Rh. Dwyrain Myrddin
Ensemble Bl. 10 a dan 19 oed (69) 16:45
Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Coleg Crist / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Ysgol Uwchradd Llandeilo Ferwallt / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Uwchradd Aberteifi / Rh. Ceredigion
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Côr Gwerin Tri Llais Bl. 13 ac iau (40) 17:15
Ysgol Gyfun Y Strade / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Aelwyd Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Aelwyd Chwilog / Rh. Eryri
Ysgol Uwchradd Y Moelwyn / Rh. Meirionnydd
Dawns Aml-Gyfrwng Bl. 7 a dan 19 oed (116) 17:35
Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Adran Rhosllanerchrugog / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Ynys Môn
Clwb Dawns Glannau Clwyd / Rh. Dinbych
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Monolog Bl. 10 a dan 19 oed (156) 17:55
Glain Eden Williams Ysgol Uwchradd Y Moelwyn / Rh. Meirionnydd
Osian Richards Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Tomos Gwyn Bohanna Ysgol Uwchradd Bryn Elian / Rh. Conwy
Iwan James Ysgol Gyfun Rhydywaun / Rh. Cymoedd Morgannwg
Nel Rhys Lewis Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Morgan Llewelyn Jones Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Seren Medi Morse Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd / Rh. Morgannwg Ganol
Lois Glain Postle Aelwyd Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Leisa Gwenllian Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Mali Elwy Williams Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Melissa Fletcher Coleg Sir Benfro / Rh. Penfro
Unawd allan o Sioe Gerdd Bl. 10 a dan 19 oed (159) 17:55
Ceri Ellis Pryce Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Ffion Angharad Griffiths Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Mali Davies Ysgol Gyfun Rhydywaun / Rh. Cymoedd Morgannwg
Owain Rowlands Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Elwyn Sion Williams Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ffion Griffith Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Lois Glain Postle Aelwyd Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Anest Eirug Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Megan Crisp Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Tegwen Bruce-Deans Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Tomos Heddwyn Griffiths Ysgol Uwchradd Y Moelwyn / Rh. Meirionnydd
Tara Camm Aelwyd Clydach / Rh. Gorllewin Morgannwg
Modlen Alun Adran Ysbyty Ifan / Rh. Conwy
Celyn Lewis Ysgol Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol
Mali Elwy Williams Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Ffion Thomas Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Rhian Carys Jones Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Cyflwyniad Dramatig Bl. 10 a dan 19 oed (151) 18:40
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Côr S.A.T.B. Bl. 13 ac iau (28) 19:20
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Ysgol Gyfun Cwm Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Uwchradd Y Creuddyn / Rh. Conwy
Ysgol Gyfun Y Strade / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Ysgol Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol

Sadwrn

Sadwrn
Unawd Offer Taro Bl. 10 a dan 19 oed (67) 10:00
Carys Underwood Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Daniel Calan Jones Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Deuawd Cerdd Dant 19-25 oed (90) 10:30
Elin Angharad a Gwen Elin Aelod Unigol C. Glannau Menai / Rh. Ynys Môn
Alaw ac Enlli Adran Botwnnog / Rh. Eryri
Hannah a Seren Haf Aelwyd Cwm Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Lleucu ac Elin Haf Aelwyd Llangwm / Rh. Conwy
Elain Rhys a Nerys Wyn Aelwyd JMJ / Rh. Eryri
Rhiannon ac Emyr Aelwyd Manceinion / Rh. Tu allan i Gymru
Sara a Rhydian Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Elis a Sion Eilir Aelod Unigol C. Rhuthun / Rh. Dinbych
Ceri a Ruth Aelwyd Llansannan / Rh. Conwy
Dawns Werin Unigol i Ferched Bl. 10 a dan 25 oed (108) 10:45
Lleucu Parri Aelod Unigol C. Gorllewin Caerdydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ava Walters Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Ella Jones Iles Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Cadi Fflur Evans Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Lois Glain Postle Aelwyd Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Grwp Cerdd Dant 19-25 oed (88) 11:00
Aelwyd Llansannan / Rh. Conwy
Aelwyd JMJ / Rh. Eryri
Unawd Gitâr Bl. 10 a dan 19 oed (63) 11:15
Jacob Court Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Aisha Palmer Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Dawns Stepio Grwp dan 25 oed (110) 11:40
Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Adran Llwynarth / Rh. Gorllewin Morgannwg
Adran Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Aelwyd Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Adran Clocswyr Cowyn / Rh. Gorllewin Myrddin
Aelwyd Cynlais / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Grwp Bl. 7-13 (74) 12:00
Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Ynys Môn
Ysgol Henry Richard - Adran Hyn / Rh. Fflint a Wrecsam
Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Grwp Llefaru (Aelwydydd) dan 25 oed (134) 12:00
Aelwyd JMJ / Rh. Eryri
Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Aelwyd Penllyn / Rh. Meirionnydd
Aelwyd Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Aelwyd Cwm Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Aelwyd Pantycelyn / Rh. Ceredigion
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed (39) 12:10
Heledd Mair Besent Aelwyd Llanbedr Pont Steffan / Rh. Ceredigion
Ceri Haf Roberts Aelod Unigol C. Bro Aled / Rh. Conwy
Sophie Jones Aelod Unigol C. Aberhonddu / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Glain Rhys Aelwyd Penllyn / Rh. Meirionnydd
Rhydian Jenkins Aelod Unigol C. Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Ruth Erin Roberts Aelod Unigol C. Bro Aled / Rh. Conwy
Enlli Pugh Adran Botwnnog / Rh. Eryri
Celyn Cartwright Canolfan Berfformio Cymru / Rh. Caerdydd a'r Fro
Emyr Lloyd Jones Aelod Unigol C. Arfon / Rh. Eryri
Carwen George Aelod Unigol C. Blaenau Tywi / Rh. Dwyrain Myrddin
Sioned Mair Beynon Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Lowri Elen Jones Aelod Unigol Cylch Llanbedr Pont Steffan / Rh. Ceredigion
Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed (31) 12:20
Aelwyd Penllys / Rh. Maldwyn
Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Aelwyd Cwm Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Aelwyd Llangwm / Rh. Conwy
Aelwyd Pantycelyn / Rh. Ceredigion
Aelwyd JMJ / Rh. Eryri
Aelwyd Twrw Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Unawd Cerdd Dant 19-25 oed (89) 12:40
Enlli Pugh Adran Botwnnog / Rh. Eryri
Celyn Cartwright Canolfan Berfformio Cymru / Rh. Caerdydd a'r Fro
Siriol Elin Aelod Unigol C. Bro Dulas / Rh. Conwy
Lleucu Arfon Aelod Unigol C. Penllyn / Rh. Meirionnydd
Rhydian Jenkins Aelod Unigol C. Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Sioned Mair Beynon Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Steffan Lloyd Owen Aelod Unigol C. Cefni / Rh. Ynys Môn
Emyr Lloyd Jones Aelod Unigol C. Arfon / Rh. Eryri
Ruth Erin Roberts Aelod Unigol C. Bro Aled / Rh. Conwy
Llefaru Unigol 19-25 oed (133) 12:50
Hanna Gwenllian Thomas Aelwyd Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Bethan Elin Aelod Unigol C. Alaw / Cybi / Rh. Ynys Môn
Caryl Fay Jones Aelod Unigol C. Aeron / Rh. Ceredigion
Matthew Tucker Aelod Unigol C. Llanelli / Rh. Dwyrain Myrddin
Nest Jenkins Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Elin Mererid Lewis Aelwyd Penllys / Rh. Maldwyn
Ciaran Eynon Aelod Unigol C. Bro Dulas / Rh. Conwy
Lleucu Arfon Aelod Unigol C. Penllyn / Rh. Meirionnydd
Seren Haf MacMillan Aelwyd Cwm Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Unawd 19-25 oed (20) 13:05
Carwen George Aelod Unigol C. Blaenau Tywi / Rh. Dwyrain Myrddin
Steffan Lloyd Owen Aelod Unigol C. Cefni / Rh. Ynys Môn
Bethan Elin Aelod Unigol C. Alaw / Cybi / Rh. Ynys Môn
Emyr Lloyd Jones Aelod Unigol C. Arfon / Rh. Eryri
Rhiannon Ashley Aelod Unigol C. Llandysul / Rh. Ceredigion
Mairwen Kirk Aelod Unigol C. Abertawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Sioned Llewelyn Aelwyd Crymych / Rh. Penfro
John Ieuan Jones Aelod Unigol C. Bro Dulas / Rh. Conwy
Ffion Edwards Aelod Unigol C. Llanofer / Rh. Gwent
Dafydd Wyn Jones Aelwyd Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Sophie Jones Aelod Unigol C. Aberhonddu / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Catrin Mair Parry Adran / Uwch Adran Chwilog / Rh. Eryri
Sion Eilir Roberts Aelod Unigol C. Rhuthun / Rh. Dinbych
Rhydian Jenkins Aelod Unigol C. Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Ceri Haf Roberts Aelod Unigol C. Bro Aled / Rh. Conwy
Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl. 10 a dan 25 oed (109) 13:20
Elwyn Sion Williams Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Aled John Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Steffan Richards Adran Clocswyr Cowyn / Rh. Gorllewin Myrddin
Osian Meirion Gruffydd Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Daniel Calan Jones Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Stand Yp 14-25 oed (155) 13:30
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Unawd Offerynnol 19-25 oed (70) 13:40
Manon Browning Aelwyd Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Epsie Thompson Tu allan i Gymru / Rh. Tu allan i Gymru
Connie Francis Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Emily Harris Aelod Unigol C. Llanofer / Rh. Gwent
Mabon Jones Aelod Unigol C. Dyffyrn Nantlle / Rh. Eryri
Martha Powell Aelod Unigol C. Aberhonddu / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Gwenno Morgan Aelod Unigol C. Bangor/Ogwen / Rh. Eryri
Mared Emyr Pugh Evans Aelod Unigol C. Cynon / Rh. Cymoedd Morgannwg
Latasha Wade Aelod Unigol C. Penfro / Rh. Penfro
Detholiad o Ddrama Gerdd Bl. 7 a dan 25 oed (153) 14:10
Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur / Rh. Gorllewin Morgannwg
Aelwyd Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Dawns Werin (Aelwyd/Uwch Adrannau) Bl. 10 a dan 25 oed (105) 15:05
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Aelwyd Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Chwarter awr o Adloniant Bl 7 a dan 25 oed (154) 15:20
Aelwyd Crymych / Rh. Penfro
Cyflwyniad Theatrig Unigol 19-25 oed (157) 15:40
Eilir Gwyn Canolfan Berfformio Cymru / Rh. Caerdydd a'r Fro
Bethan Elin Aelod Unigol C. Alaw / Cybi / Rh. Ynys Môn
Llio Alun Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Gwion Wyn Jones Adran Bethel / Rh. Eryri
Carwyn Jones Aelwyd Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Unawd o Sioe Gerdd 19-25 oed (160) 15:40
Jodi Bird Aelod Unigol Tu allan i Gymru / Rh. Tu allan i Gymru
Rhydian Jenkins Aelod Unigol C. Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Dafydd Wyn Jones Aelwyd Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Betsan Ceiriog Canolfan Berfformio Cymru / Rh. Caerdydd a'r Fro
Lowri Elen Jones Aelod Unigol Cylch Llanbedr Pont Steffan / Rh. Ceredigion
Carwen George Aelod Unigol C. Blaenau Tywi / Rh. Dwyrain Myrddin
Matthew Tucker Aelod Unigol C. Llanelli / Rh. Dwyrain Myrddin
Rachel Lee Aelwyd Cwm Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
John Ieuan Jones Aelod Unigol C. Bro Dulas / Rh. Conwy
Catrin Mair Parry Adran / Uwch Adran Chwilog / Rh. Eryri
Osian Garmon Aelod Unigol C. Bro Conwy / Rh. Conwy
Sara Davies Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Heledd Mair Besent Aelwyd Llanbedr Pont Steffan / Rh. Ceredigion
Catrin Edwards Aelod Unigol C. Yr Wyddgrug / Rh. Fflint a Wrecsam
Glain Rhys Aelwyd Penllyn / Rh. Meirionnydd
Erin Fflur Aelod Unigol C. Arfon / Rh. Eryri
Branwen Morgan Aelod Unigol C. Cwmtawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14-25 oed (94) 16:40
Aelwyd JMJ / Rh. Eryri
Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed (32) 16:55
Aelwyd Llangwm / Rh. Conwy
Aelwyd JMJ / Rh. Eryri
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Aelwyd Penllys / Rh. Maldwyn
Aelwyd Pantycelyn / Rh. Ceredigion
Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed (33) 17:20
Aelwyd Llangwm / Rh. Conwy
Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Aelwyd Penllyn / Rh. Meirionnydd
Aelwyd JMJ / Rh. Eryri
Côr S.A.T.B (Aelwyd) (dim hwy na 40 mewn nifer) 14-25 oed (34) 17:40
Aelwyd Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Canolfan Berfformio Cymru / Rh. Caerdydd a'r Fro
Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Aelwyd JMJ / Rh. Eryri
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Aelwyd Llangwm / Rh. Conwy
Aelwyd Penllys / Rh. Maldwyn
Dawns Stepio Bl. 7 a dan 25 oed (111) 18:10
Aelwyd Llanrwst / Rh. Conwy
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Aelwyd Cynwyl Elfed / Rh. Gorllewin Myrddin
Adran Clocswyr Cowyn / Rh. Gorllewin Myrddin
Adran Llwynarth / Rh. Gorllewin Morgannwg
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Côr S.A.T.B. (Aelwyd) (dros 40 mewn nifer) 14-25 oed (35) 18:40
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Aelwyd JMJ / Rh. Eryri
Aelwyd Llangwm / Rh. Conwy
Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro

Celf, Dylunio a Thechnoleg

Arts, Design & Technology
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau (176)
Position: 1
Lleucu Jones Ysgol Gynradd Bro Lleu / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Owen Morgan Ysgol Gynradd Y Frenni / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Awen Mon Ysgol Bro Idris / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4 (177)
Position: 1
Blake Scane Ysgol Gynradd Llanidloes / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Siwan Rees Ysgol Gynradd Corn Hir / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 3
Nathan Tait Ysgol Gynradd Talhaiarn / Rh. Conwy
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6 (178)
Position: 1
Willow Cole-Berner Ysgol Gynradd Llangwyryfon / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Jacob Elis Mars Jones Ysgol Gynradd Llannefydd / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Temperance Robillard Ysgol Gynradd Llanidloes / Rh. Maldwyn
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7, 8 a 9 (179)
Position: 1
Aidan Gibb Academi Portlethen / Rh. Tu allan i Gymru
Image
Position: 2
Megan Bryn Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Ellie Matthews Ysgol Gyfun Coedcae / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 10 a dan 19 oed (180)
Position: 1
Ela Owen Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Tony Zhang Coleg Llanymddyfri / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 3
Cerys Pollock Ysgol Bro Pedr - Adran Hŷn / Rh. Ceredigion
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau A.D.Y.(C) (181)
Position: 1
Rowan Bedworth Ysgol Bro Idris / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Monique Jones Ysgol Gynradd Darran Park / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 - 6 A.D.Y.(C) (182)
Position: 1
Jac Lewis Ysgol Gynradd Nantgaredig / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 2
Osian Nicholson Ysgol Gynradd Beuno Sant / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
William Rees Ysgol Gynradd Caersws / Rh. Maldwyn
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl.7,8 a 9 A.D.Y (C) (183)
Position: 1
Ithel Temple Morris Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Mabon Tinney Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Gwaith Lluniadu 2D dan 25 oed A.D.Y.(C) (184)
Position: 1
Marwan Mirza Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Charles Stuart Coleg Pengwern / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Josh Harold Coleg Sir Benfro / Rh. Penfro
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau A.D.Y (D) (185)
Position: 1
Reese O'Brien Canolfan Addysg Y Bont / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 2
Euros Evans Ysgol Arbennig Hafod Lôn / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 - 6 A.D.Y.(D) (186)
Position: 1
Madi Potter Ysgol Gymunedol Dyffryn Cledlyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Tomas Woosnam Ysgol Gynradd Caersws / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Lacey Jaycock Canolfan Addysg Y Bont / Rh. Ynys Môn
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl.7,8 a 9 A.D.Y.(D) (187)
Position: 1
Jonathan Head Ysgol Gynradd Cedewain / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Kacy Farinas Ysgol Portfield / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Megan Jones Canolfan Addysg Y Bont / Rh. Ynys Môn
Image
Gwaith Lluniadu 2D dan 25 oed A.D.Y.(D) (188)
Position: 1
John Bugby Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Emily Davies Canolfan Addysg Y Bont / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 3
Iestyn Evans Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau (Unigol) (189)
Position: 1
Erin Gwenllian Jones Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Deio Wyn Jones Ysgol Gynradd Amlwch / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 3
Oscar Lloyd Ysgol Gynradd Sant Baruc / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 (Unigol) (190)
Position: 1
Tom Bolland Ysgol Gynradd Trefonnen / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Image
Position: 2
Ella Waters Ysgol Gynradd I.D. Hooson / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 3
Pippa Richards Ysgol Gynradd Solfach / Rh. Penfro
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 (Unigol) (191)
Position: 1
Stefan Adamkiewicz Ysgol Gymraeg Morswyn / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 2
Efa Grug Ysgol Gymunedol T.Llew Jones / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Mared Griffiths Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau (Gwaith Grŵp) (192)
Position: 1
Stori Branwen Derbyn YCH Ysgol Gynradd Corn Hir / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 2
Parti Kieran Ysgol Gymraeg Y Trallwng / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Parti Joshua Ysgol Gynradd Bontnewydd ar Wy / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 (Gwaith Grŵp) (193)
Position: 1
Grŵp Ceri Adran Dinas Mawddwy / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Croes Llanddwyn Ysgol Gynradd Rhyd y Llan / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 3
Grŵp Enlli, Mia a Megan Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch / Rh. Dinbych
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grŵp) (194)
Position: 1
Bendigeidfran Ysgol Gynradd Twm o_r Nant / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Alexia, Kiera, Emilia-Jo Ysgol Cynwyd Sant / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 3
Grŵp Gruff Adran Dinas Mawddwy / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 7, 8 a 9 (Unigol) (195)
Position: 1
Ffion Pugh Ysgol Uwchradd Y Moelwyn / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Libby Cattedra Ysgol Gyfun Pencoed / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 3
Grŵp Arwen Ysgol Uwchradd Y Frenhines Elizabeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image