Cystadlaethau

Gwybodaeth am ganlyniadau'r cystadleuaeth diweddaraf o'r maes...

Neu dewiswch ddiwrnod:

Dydd Llun

Dydd Llun
Unawd Bl 2 ac iau (168) 11:02
Position: 1
Marged Jones Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 2
Marged Alaw Thomas Ysgol Gymraeg Rhydaman / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 3
Lois Grug Davies Ysgol Gynradd Bro Tryweryn / Rh. Meirionnydd
Video
Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D) (298) 11:10
Position: 1
Abbey Thomas Ysgol Gynradd Llys Hywel / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 2
Lola Jones Ysgol Gynradd Gwauncelyn / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 3
Lili Pocsai Ysgol Gynradd Y Ddwylan / Rh. Ceredigion
Video
Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau (240) 11:15
Position: 1
Cadi Lois Owen Ysgol Gymraeg Rhydaman / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 2
Efan Williams Ysgol Gymraeg Treganna / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Ela Mablen Griffiths-Jones Ysgol Gynradd Aberaeron / Rh. Ceredigion
Video
Grwp Offerynnol Bl 6 ac iau (212) 11:25
Position: 1
Ysgol Gynradd Llannon / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Llandybie / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Santes Tudful / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg.hyd 50) (174) 11:45
Position: 1
Ysgol Gynradd Trewen / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Talgarreg / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Llanelltyd / Rh. Meirionnydd
Video
Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (286) 12:00
Position: 1
Peredur Llywelyn Ysgol Gynradd Llandysul / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Lowri Anes Jarman Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Video
Position: 3
Mathew Cai Humphreys Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Video
Unawd Piano Bl 6 ac iau (208) 12:05
Position: 1
Charlotte Kwok Ysgol Gynradd Dolau / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 2
Elin Bolland Ysgol Gynradd Trefonnen / Rh. De Powys
Video
Position: 3
Jada Lane Ysgol Gynradd Gymunedol Porth Tywyn / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Ymgom Bl 6 ac iau (D) (374) 12:20
Position: 1
Ysgol Gynradd Plascrug / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Ysgol Iau Llangennech / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Nant y Coed / Rh. Conwy
Video
Dawns Werin Bl 4 ac iau (263) 12:40
Position: 1
Ysgol Gymraeg Tirdeunaw / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Position: 2
Aelwyd Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 3
Ysgol Gymraeg Llwyncelyn / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D) (299) 12:55
Position: 1
Lilly Grace Clement Ysgol Gynradd Plascrug / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Alex McGoona Ysgol Gynradd Nant y Coed / Rh. Conwy
Video
Position: 3
Evie Hesketh Ysgol Gynradd Carrog / Rh. Dinbych
Video
Unawd Telyn Bl 6 ac iau (210) 13:05
Position: 1
Carys Gwenllian Hind Ysgol Gynradd Pentre Uchaf / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Mali Watkins Ysgol Gynradd Santes Tudful / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Position: 3
Beca Lois Keen Adran Henblas / Rh. Môn
Video
Cân Actol Bl 6 ac iau (D) (375) 13:20
Position: 1
Ysgol Gynradd Plascrug / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Spittal / Rh. Penfro
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Nant y Coed / Rh. Conwy
Video
Ensemble Lleisiol (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau (179) 13:45
Position: 1
Ysgol Gynradd Gymraeg Gymunedol Llantrisant / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Video
Position: 3
Ysgol Iau Llangennech / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4 (241) 14:00
Position: 1
Erin Llwyd Jones Adran Ffridd y Llyn / Rh. Meirionnydd
Video
Position: 2
Alaw Glynne Owen Ysgol Gynradd Llanfairpwll / Rh. Môn
Video
Position: 3
Begw Lois Fussell Ysgol Gynradd Beca / Rh. Penfro
Video
Cystadleuaeth - Y Fedal Cyfansoddi dan 25 oed (239) 14:30
Coginio Bl. 4-6 (260) 15:00
Position: 1
Lily Jones Ysgol Gynradd Santes Tudful / Rh. Cymoedd Morgannwg
No Video
Position: 2
Lily Backshall Ysgol Gynradd Llanddoged / Rh. Conwy
No Video
Position: 3
Nia Morgan Ysgol Gynradd Cwrtnewydd / Rh. Ceredigion
No Video
Parti Recorder Bl 6 ac iau (211) 15:00
Position: 1
Ysgol Gynradd Llannon / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 2
Ysgol Bro Dewi / Rh. Penfro
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Spittal / Rh. Penfro
Video
Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (287) 15:20
Position: 1
Iwan Bryer Ysgol Gynradd Nantgaredig / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 2
Jano Evans Ysgol Gynradd Talgarreg / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Cai Morgan Ysgol Gynradd Edern / Rh. Eryri
Video
Dawns Greadigol Bl 6 ac iau (276) 15:30
Position: 1
Ysgol Gymraeg Lôn Las / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Position: 2
Ysgol Cynwyd Sant / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 3
Ysgol Gymraeg Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Video
Unawd Bl 3 a 4 (169) 15:55
Position: 1
Siwan Jones Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 2
Efa Glain Jones Ysgol Gynradd Llanllechid / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Enlli Davies Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Video
Grwp Bl 6 ac iau (231) 16:00
Position: 1
Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
No Video
Position: 2
Ysgol Iau Llangennech / Rh. Dwyrain Myrddin
No Video
Position: 3
Ysgol Dafydd Llwyd / Rh. Maldwyn
No Video
Dawns Stepio Bl 6 ac iau (266) 16:05
Position: 1
Aelwyd Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 2
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Video
Parti Cerdd Dant (Unsain) (Y.C.) Bl 6 ac iau (243) 16:20
Position: 1
Ysgol Gymraeg Treganna / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Twm o'r Nant / Rh. Dinbych
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Bro Tegid / Rh. Meirionnydd
Video
Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau (206) 16:35
Position: 1
Nanw Haf Llwyd Ysgol Gynradd Llanrug / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Christopher Sabisky Ysgol Gynradd Llanddoged / Rh. Conwy
Video
Position: 3
Elen Griffiths Ysgol Gynradd Gymraeg Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg.hyd 150) (176) 16:45
Position: 1
Ysgol Gynradd Llanfair D.C. / Rh. Dinbych
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Chwilog / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Ysgol Gymraeg Morswyn / Rh. Môn
Video
Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100) (356) 18:30
Position: 1
Ysgol Pencae / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Dolbadarn / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Ysgol Cynwyd Sant / Rh. Morgannwg Ganol
Video

Dydd Mawrth

Dydd Mawrth
Cerddorfa/Band Bl.6 ac iau (213) 08:00
Position: 1
Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Ysgol Gymraeg Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Llanfairpwll / Rh. Môn
Video
Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (288) 11:00
Position: 1
Jac O. G. Williams Ysgol Gynradd Twm o'r Nant / Rh. Dinbych
Video
Position: 2
Deio Gwilym Williams Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Video
Position: 3
Gweno Elin Jarman Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Video
Unawd Pres Bl 6 ac iau (209) 11:05
Position: 1
Elen Llestyn Thomas Adran Bethel / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Carys Lewis Ysgol Gymraeg Ynyswen / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Position: 3
Joshua Glover Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Video
Unawd Bl 5 a 6 (170) 11:20
Position: 1
Lowri Davies Ysgol Gynradd Talgarreg / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Alys Thomas Ysgol Gynradd Gymraeg Gymunedol Llantrisant / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 3
Eiriana Jones Campbell Ysgol Y Berllan Deg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau (207) 11:30
Position: 1
Taliesin Evans Ysgol Y Wern / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Mared Lloyd Adran Y Carw Gwyn / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 3
Mea Verallo Ysgol Gymraeg Castell Nedd / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Cyflwyniad Dramatig Bl 6 ac iau (354) 11:40
Position: 1
Ysgol Gynradd Bod Alaw / Rh. Conwy
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Y Garnedd / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Gymraeg Glan Cleddau / Rh. Penfro
Video
Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau (214) 12:15
Position: 1
Ysgol Gynradd Eifion Wyn / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd I D Hooson / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Login Fach / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D) (301) 12:40
Position: 1
Ysgol Gynradd Creigiau / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Penygloddfa / Rh. Maldwyn
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Coed-y-Brain / Rh. Gwent
Video
Deuawd Bl 6 ac iau (171) 12:45
Position: 1
Alys a Celyn Ysgol Gynradd Gymraeg Gymunedol Llantrisant / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 2
Cesia a Caitlin Ysgol Gynradd Iolo Morganwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Ffion Haf a Lia Angharad Ysgol Gynradd Bodedern / Rh. Môn
Video
Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl 6 ac iau (D) (244) 12:55
Position: 1
Ysgol Gynradd Plascrug / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Glanwydden / Rh. Conwy
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Y Model / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (289) 13:05
Position: 1
Ysgol Gynradd Llannon / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Creigiau / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Ysgol Y Graig / Rh. Môn
Video
Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100/Adran dros 50) (265) 13:15
Position: 1
Ysgol Gymraeg Rhydaman / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 2
Ysgol Gymraeg Tirdeunaw / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Glan Cleddau / Rh. Penfro
Video
Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50) (175) 13:30
Position: 1
Ysgol Gynradd Gymraeg Gymunedol Llantrisant / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Video
Position: 3
Ysgol Iau Llangennech / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D) (300) 13:50
Position: 1
Anirludh Krishna Ysgol Gynradd Plascrug / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Alex Gardner Ysgol Gynradd Nant y Coed / Rh. Conwy
Video
Position: 3
Kira Divine Ysgol Gynradd Creigiau / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau (178) 14:00
Position: 1
Ysgol Gynradd Iolo Morganwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Ysgol Gymraeg Teilo Sant / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Glantwymyn / Rh. Maldwyn
Video
Cystadleuaeth Medal y Dysgwyr Bl 10 a dan 19 oed (346) 14:30
Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6 (242) 15:00
Position: 1
Cadi Williams Ysgol Gymraeg Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Cerys Tommason-James Ysgol Gymraeg Rhydaman / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 3
Lwsi Roberts Ysgol Gynradd Dyffryn Banw / Rh. Maldwyn
Video
Ymgom Bl 6 ac iau (353) 15:10
Position: 1
Ysgol Gynradd Dyffryn Banw / Rh. Maldwyn
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Pentre Uchaf / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Bro Ingli / Rh. Penfro
Video
Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau (245) 15:30
Position: 1
Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Video
Position: 2
Ysgol Gymraeg Rhydaman / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Bod Alaw / Rh. Conwy
Video
Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau (201) 15:45
Position: 1
Cadi Williams Ysgol Gymraeg Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Nansi Rhys Adams Ysgol Pencae / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Eban Sion Pari Adran Aberdaron/Rhiw / Rh. Eryri
Video
Dawns Cyfansoddiad Creadigol (Cymysg) Bl 6 ac iau (277) 15:55
Position: 1
Ysgol Gymraeg Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Adran Amlwch / Rh. Môn
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Santes Tudful / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150) (177) 16:25
Position: 1
Ysgol Iau Llangennech / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Nantgaredig / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 3
Ysgol Gymraeg Llwyncelyn / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video

Dydd Mercher

Dydd Mercher
Cân Actol (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100) (355) 08:00
Position: 1
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 2
Adran Deudraeth / Rh. Meirionnydd
Video
Position: 3
Aelwyd Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Unawd Telyn Bl 7-9 (220) 11:00
Position: 1
Marteg Dafydd Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Aisha Palmer Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Video
Position: 3
Cesia Rees Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Dawns Greadigol Bl 7-9 (278) 11:25
Position: 1
Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Adran Rhosllanerchrugog / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Position: 3
Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Video
Llefaru Unigol Bl 7-9 (D) (302) 11:45
Position: 1
Cerys Rees-Harries Ysgol Uwchradd Dewi Sant / Rh. Penfro
Video
Position: 2
Ruby Birchall St Joseph Gatholig ac Ysgol Uwchradd Anglicanaidd / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Position: 3
Anastasia Stockton Ysgol Gyfun Cwmtawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Parti Cerdd Dant (Unsain) (Adran) Bl 6 ac iau (246) 11:50
Position: 1
Adran Dinbych / Rh. Dinbych
Video
Position: 2
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 3
Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Video
Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau (290) 12:05
Position: 1
Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Video
Position: 2
Is-Adran yr Wyddgrug / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Position: 3
Adran Llanarthne / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Unawd Pres Bl 7-9 (219) 12:15
Position: 1
Owain Llestyn Thomas Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Elisabeth Rogers Ysgol Gyfun Maes Y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 3
Rhiannon Andrasko Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Video
Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysgolion hyd 100/Adran hyd 50) (264) 12:35
Position: 1
Aelwyd Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 2
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Cynwyl Elfed / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Grwp Cerddoriaeth Greadigol Angh. Arbennig D&C (215) 12:50
Position: 1
Ysgol Gynradd Parcyrhun / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7-9 (202) 13:25
Position: 1
Siwan Hedd Mason Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Môn
Video
Position: 2
Erin Jones Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Video
Position: 3
Martha Harris Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau (187) 13:35
Position: 1
Adran Chwilog / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Uwch Adran Talaw / Rh. Môn
Video
Position: 3
Adran Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Video
Grŵp Llefaru Bl 7-9 (D) (303) 13:50
Position: 1
Ysgol Howell, Llandaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Ysgol Uwchradd Pen y Dre / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Position: 3
Ysgol Gyfun Cwmtawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Y Fedal Ddrama bl 10 a than 25 oed (373) 14:30
Coginio Bl 7-9 (261) 15:00
Position: 1
Anya Elin Jones Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd / Rh. Fflint a Wrecsam
No Video
Position: 2
Owain Locke Ysgol Gyfun Rhydywaun / Rh. Cymoedd Morgannwg
No Video
Position: 3
Aaron Scrimgeor Ysgol Gyfun Gwynllyw / Rh. Gwent
No Video
Unawd Chwythbrennau Bl 7-9 (216) 15:00
Position: 1
Talfan Jenkins Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Video
Position: 2
Rachel Franklin Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Rhodri Gibbon Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Parti (Adran) Bl 6 ac iau (172) 15:20
Position: 1
Adran Salem / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Adran Llambed / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau (248) 15:30
Position: 1
Elenid a Modlen Adran Ysbyty Ifan / Rh. Conwy
Video
Position: 2
Anest a Llyr Adran Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Alaw ac Elin Fflur Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Côr (Adran) Bl 6 ac iau (173) 15:40
Position: 1
Adran Bentref Llwyth y Llan / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 2
Adran Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Adran Henblas / Rh. Môn
Video
Grŵp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau (292) 15:55
Position: 1
Aelwyd Llanbedr Pont Steffan / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Adran Chwilog / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Video
Grŵp Bl 7-9 (232) 16:00
Position: 1
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
No Video
Ymgom Bl 7-9 (357) 16:10
Position: 1
Ysgol Gyfun Rhydywaun / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Position: 2
Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Position: 3
Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Parti Cerdd Dant (Adran) Bl 9 ac iau (255) 16:30
Position: 1
Adran Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 3
Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Video
Côr (Adran) Bl 9 ac iau (188) 16:45
Position: 1
Adran Bentref Llwyth y Llan / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 2
Adran Y Cwm / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Position: 3
Adran Chwilog / Rh. Eryri
Video
Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau (280) 17:00
Position: 1
Kai Easter Ysgol Gymraeg Evan James / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 2
Elin John Ysgol Pencae / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Mia Kara Adran Coedpoeth / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Grŵp Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 6 ac iau (281) 17:00
Position: 1
Adran Amlwch / Rh. Môn
Video
Position: 2
Adran Coedpoeth / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Position: 3
Ysgol Gymraeg Bro Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7-9 (282) 17:00
Position: 1
Charlotte Saunders Coleg Llanymddyfri / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 2
Kacey Lyons Ysgol Gyfun Rhydywaun / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Position: 3
Isabelle Coombs Ysgol Uwchradd Ystalyfera / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Grŵp Dawnsio Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 7-9 (283) 17:00
Position: 1
Adran Coedpoeth / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Position: 2
Ysgol Gyfun Penglais / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Adran Bethel / Rh. Eryri
Video
Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl. 10 a dan 19 oed (284) 17:00
Position: 1
Lliwen Glwys Jones Ysgol Bro Hyddgen-Campws Uwchradd / Rh. Maldwyn
Video
Position: 2
Eurgain Lloyd Ysgol Uwchradd Bodedern / Rh. Môn
Video
Position: 3
Bethan Thomas Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Video
Grŵp Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl 10 a dan 19 oed (285) 17:00
Position: 1
Aelwyd Eryri / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Adran Amlwch / Rh. Môn
Video

Dydd Iau

Dydd Iau
Unawd Llinynnol Bl 7-9 (217) 11:00
Position: 1
Eirlys Lovell-Jones Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Ellis Thomas Ysgol Uwchradd John Bright / Rh. Conwy
Video
Position: 3
Gwydion Rhys Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen / Rh. Eryri
Video
Grŵp Llefaru Bl 7-9 (293) 11:20
Position: 1
Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Ysgol Uwchradd Llanfyllin / Rh. Maldwyn
Video
Position: 3
Ysgol Uwchradd y Creuddyn / Rh. Conwy
Video
Unawd Cerdd Dant Bl 7-9 (247) 11:30
Position: 1
Llio Meirion Rogers Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Video
Position: 2
Sophie Jones Uwch Adran Aberhonddu / Rh. De Powys
Video
Position: 3
Catrin Fflur Evans Adran Chwilog / Rh. Eryri
Video
Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau (270) 11:40
Position: 1
Ella Jones-Iles Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 2
Elen Morlais Williams Ysgol Y Wern / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Ava Walters Aelwyd Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Grŵp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed (D) (305) 11:55
Position: 1
Ysgol Uwchradd Caerdydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Ysgol Gyfun Dyffryn Aman / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 3
Ysgol Uwchradd Pen y Dre / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Parti Bechgyn Bl 7-9 (190) 12:00
Position: 1
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 3
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Unawd Piano Bl 7-9 (218) 12:15
Position: 1
Ellis Thomas Ysgol Uwchradd John Bright / Rh. Conwy
Video
Position: 2
Tomos Boyles Ysgol y Gadeirlan / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Megan T Davies Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi / Rh. Ceredigion
Video
Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau (271) 12:35
Position: 1
Daniel Calan Jones Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Iestyn Gwyn Jones Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 3
Noah Potter Aelwyd Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Ensemble Bl 7-9 (221) 12:45
Position: 1
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Ysgol Uwchradd Ystalyfera / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Position: 3
Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Unawd Merched Bl 7-9 (180) 13:10
Position: 1
Beca Fflur Williams Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Llio Meirion Rogers Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Video
Position: 3
Elin Bartlett Adran Rhosllanerchrugog / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Unawd Pres Bl 10 a dan 19 oed (225) 13:20
Position: 1
Merin Lleu Caradog Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Jac Thomas Ysgol Gyfun Rhydywaun / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Position: 3
Harry McBryde Ysgol Gyfun Maes Y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Llefaru Unigol Bl 7-9 (291) 13:55
Position: 1
Leisa Gwenllian Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Steffan Leonard Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Position: 3
Elan Davies Ysgol Uwchradd Y Moelwyn / Rh. Meirionnydd
Video
Cystadleuaeth y Gadair Bl 10 a dan 25 oed (318) 14:30
Coginio Bl 10 a dan 19 oed (262) 15:00
Position: 1
Deejay Harrison Coleg Ceredigion / Rh. Ceredigion
No Video
Position: 2
Manon Edwards Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi / Rh. Ceredigion
No Video
Position: 3
Nia Davies Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
No Video
Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19 oed (203) 15:00
Position: 1
Emyr Lloyd Jones Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Aron Parry Ysgol Bro Hyddgen-Campws Uwchradd / Rh. Maldwyn
Video
Position: 3
Rhys Meilyr Jones Ysgol Gyfun Llangefni / Rh. Môn
Video
Dawns Werin Bl 7-9 (267) 15:15
Position: 1
Aelwyd Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 2
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 3
Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Unawd Bechgyn Bl 7-9 (181) 15:35
Position: 1
Tomos Heddwyn Griffiths Ysgol Uwchradd Y Moelwyn / Rh. Meirionnydd
Video
Position: 2
Owain John Jones Aelwyd Llansannan / Rh. Conwy
Video
Position: 3
Liam McGlinchey Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9 (254) 15:50
Position: 1
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 2
Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Position: 3
Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Video
Deuawd Bl 7-9 (182) 16:10
Position: 1
Huw a Nel Ysgol Gyfun Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Erin a Ffion Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Position: 3
Carys a Marged Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau (Digyfeiliant) (195) 16:20
Position: 1
Ysgol Uwchradd Bodedern / Rh. Môn
Video
Position: 2
Aelwyd Porthcawl / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 3
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Parti Merched Bl 7-9 (189) 16:40
Position: 1
Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Video
Position: 3
Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed (D) (304) 17:00
Position: 1
Macauley Morgan Ysgol Uwchradd Pen y Dre / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Position: 2
Georgia Hall Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 3
Evie Maidment Ysgol Gyfun Dyffryn Taf / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Côr S.A. Bl 7-9 (191) 17:05
Position: 1
Ysgol Gyfun Cymer Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Position: 2
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 3
Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi / Rh. Ceredigion
Video
Cân Actol Bl. 7, 8 a 9 (361) 17:20
Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Uwchradd y Creuddyn / Rh. Conwy
Cyflwyniad Dramatig Bl 7-9 (358) 18:05
Ysgol Gyfun Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Monolog Bl 10 a dan 19 oed (365) 19:00
Annest Mair Jones Ysgol Uwchradd Bodedern / Rh. Môn
Rebecca Hayes Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Iwan Davies Ysgol Gyfun Rhydywaun / Rh. Cymoedd Morgannwg
Cyflwyniad Dramatig Bl 10 a dan 19 oed (360) 19:15
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Unawd allan o Sioe Gerdd Bl 10 a dan 19 oed (368) 19:15
Sara Davies Ysgol Uwchradd y Creuddyn / Rh. Conwy
Lois Glain Postle Aelwyd Yr Ynys / Rh. Môn
Caitlin Drake Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd / Rh. Fflint a Wrecsam

Dydd Gwener

Dydd Gwener
Coginio 19 - dan 25 oed (380) 09:00
Natalia Maltariska Coleg Ceredigion / Rh. Ceredigion
David Bowler Coleg Ceredigion / Rh. Ceredigion
Jacqueline Morgan Aelwyd Coleg Gwyr Abertawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Unawd Telyn Bl 10 a dan 19 oed (226) 10:00
Imogen Evans Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Mared Heledd Browning Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Anwen Mai Thomas Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Mared Fflur Jones Coleg Crist / Rh. De Powys
Mared Pugh-Evans Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Jasmine Lewis Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Eluned Hollyman Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Nia Wyn James Ysgol Uwchradd Y Gader / Rh. Meirionnydd
Alys Baileywood Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd / Rh. Morgannwg Ganol
Lynfa Jones Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Gwenno Morgan Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
Siriol Jenkins Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Mari Haf Kelly Ysgol Gyfun Rhydywaun / Rh. Cymoedd Morgannwg
Hero Douglas Aelod Unigol Cylch Uwch Conwy / Rh. Conwy
Unawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed (249) 10:30
Rhydian Jenkins Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd / Rh. Morgannwg Ganol
Elin Haf Davies Ysgol Uwchradd Y Berwyn / Rh. Meirionnydd
Sara Davies Ysgol Uwchradd y Creuddyn / Rh. Conwy
Mared Wyn Owen Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Mali Fflur Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Aron Parry Ysgol Bro Hyddgen-Campws Uwchradd / Rh. Maldwyn
Celyn Llwyd Cartwright Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Lois Thomas Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Catrin Mai Edwards Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Llinos Haf Jones Ysgol Gyfun Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Nerys Wyn Williams Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed (295) 10:40
Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Adran / Uwch Adran Chwilog / Rh. Eryri
Ysgol Gyfun Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gyfun Y Strade / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gyfun Cymer Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gyfun Dyffryn Aman / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi / Rh. Ceredigion
Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed (224) 10:50
Jay Snow Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi / Rh. Ceredigion
Elinor Williams Ysgol Gyfun Lewis i Ferched / Rh. Gwent
Siriol Jenkins Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Miranda Lewis Ysgol Gyfun Cwmtawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Carys Wooley Ysgol Gyfun Cymer Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Andrew Williams Ysgol Uwchradd Llanfyllin / Rh. Maldwyn
Heledd Gwynant Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Elain Rhys Ysgol Uwchradd Bodedern / Rh. Môn
Megan Emily Roberts Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Lewis Morgan Ysgol Uwchradd Tywyn / Rh. Meirionnydd
Charlie Lovell Jones Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Martha Powell Ysgol Uwchradd Aberhonddu / Rh. De Powys
Jessica Bowen Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Math Roberts Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Julian Gonzales Ysgol Uwchradd Dinas Bran / Rh. Dinbych
Trin Gwallt a Harddwch Lefel 1 Bl 10 a dan 19 oed (381) 11:15
Delyth Mon Williams Ysgol Uwchradd Bodedern / Rh. Môn
Jasmine Roberts Ysgol Uwchradd Bodedern / Rh. Môn
Chantelle Rogers Coleg Ceredigion / Rh. Ceredigion
Olivia Clayton Coleg Ceredigion / Rh. Ceredigion
Shannon Nicholas Coleg Ceredigion / Rh. Ceredigion
Kayleigh Layton Coleg Ceredigion / Rh. Ceredigion
Ffion Spiller Aelwyd Coleg Gwyr Abertawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Carys Williams Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor / Rh. Meirionnydd
Shannon Ayesha Philpot Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor / Rh. Meirionnydd
Toni Louise James Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor / Rh. Meirionnydd
Deuawd Cerdd Dant Bl.10 a dan 19 oed (250) 11:20
Annest Mair ac Elain Ysgol Uwchradd Bodedern / Rh. Môn
Gwenllian Mai a Nerys Wyn Aelwyd Twrw Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Anwen a Teilo Aelwyd Porthcawl / Rh. Morgannwg Ganol
Mali ac Alaw Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Megan a Tesni Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Mared a Heledd Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi / Rh. Ceredigion
Esyllt a Nia Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Phoebe a Mared Wyn Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Ffion Elin a Cadi Sion Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Môn
Mirain a Glain Ysgol Uwchradd Y Berwyn / Rh. Meirionnydd
Ruth Erin a Celyn Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Gweno a Lois Fflur Ellis Griffith Ysgol Uwchradd Glan y Mor / Rh. Eryri
Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau (227) 11:30
Nathan a Benjamin Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd / Rh. Morgannwg Ganol
Elen ac Elen Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Grug a Gwenno Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Cadi a Katie Ysgol Gyfun Y Coed Duon / Rh. Gwent
Charlie a Harry Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Sofia a Stefan Ysgol Uwchradd Ystalyfera / Rh. Gorllewin Morgannwg
Talfan a Siriol Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Eluned ac Anwen Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Emily a Gracie Ysgol Uwchradd Eirias / Rh. Conwy
Catrin a Bronwen Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Sophie a Nia Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Unawd Merched Bl 10 a dan 19 oed (183) 12:00
Cara Williams Ysgol Gyfun Y Strade / Rh. Dwyrain Myrddin
Anwen Angharad Dixon Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd / Rh. Morgannwg Ganol
Sara Davies Ysgol Uwchradd y Creuddyn / Rh. Conwy
Chloe Wilson Ysgol Gyfun Cymer Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Manon Ogwen Parry Ysgol Gyfun Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Abigail Price Ysgol Gyfun Martin Sant / Rh. Gwent
Maisie Jane Davies Ysgol Uwchradd Llanfyllin / Rh. Maldwyn
Elin Haf Davies Ysgol Uwchradd Y Berwyn / Rh. Meirionnydd
Celyn Llwyd Cartwright Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Gwenllian Phillips Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Ffion Elin Davies Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Môn
Esyllt Thomas Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Celyn Hughes Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Tara Camm Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Lowri Elen Jones Aelwyd Llanbedr Pont Steffan / Rh. Ceredigion
Canna Griffith Roberts Ysgol Uwchradd Eifionydd / Rh. Eryri
Shona Higgins Ysgol Uwchradd Aberhonddu / Rh. De Powys
Ymgom Bl 10 a dan 19 oed (359) 12:10
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Uwchradd Ystalyfera / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi / Rh. Ceredigion
Ysgol Uwchradd Bodedern / Rh. Môn
Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Ysgol Uwchradd y Creuddyn / Rh. Conwy
Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Uwchradd Llanfyllin / Rh. Maldwyn
Ysgol Gyfun Y Strade / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gyfun Rhydywaun / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Ysgol Uwchradd Y Moelwyn / Rh. Meirionnydd
Dawns Werin Bl 10 a dan 19 oed (268) 12:30
Aelwyd Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gyfun Aberaeron / Rh. Ceredigion
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gyfun Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed (294) 12:45
Eleanor TItley Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd / Rh. Morgannwg Ganol
Angharad Evans Ysgol Gyfun Gwynllyw / Rh. Gwent
Kate Gittings Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd / Rh. Fflint a Wrecsam
Lliwen Glwys Jones Ysgol Bro Hyddgen-Campws Uwchradd / Rh. Maldwyn
Carys Wooley Ysgol Gyfun Cymer Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ciaran Tomos Eynon Ysgol Uwchradd y Creuddyn / Rh. Conwy
Ffion Rebecca Evans Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Lois Angharad Williams Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Môn
Joseff Owen Aelwyd Penllyn / Rh. Meirionnydd
Cai Fon Davies Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
Euros Morgan Ysgol Uwchradd Ystalyfera / Rh. Gorllewin Morgannwg
Nia Lloyd Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Celyn Llwyd Cartwright Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Heledd Gwynant Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Tanwen Mair Cray Ysgol Gyfun Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Hannah Thomas Ysgol Gyfun Y Strade / Rh. Dwyrain Myrddin
Fay Jones Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi / Rh. Ceredigion
Unawd Chwythbrennau Bl 10 a dan 19 oed (222) 12:55
Miranda Lewis Ysgol Gyfun Cwmtawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Huw Williams Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Lleucu Parri Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Luisa Pettit Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Megan Hunter Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle / Rh. Eryri
Eleri Datta Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Catrin Soons Ysgol Gyfun Dyffryn Aman / Rh. Dwyrain Myrddin
Isabelle Harries Ysgol Gyfun Cardinal Newman / Rh. Morgannwg Ganol
Nathan Rh Isaac Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd / Rh. Morgannwg Ganol
Daniel Jones Ysgol Uwchradd Tasker Milward / Rh. Penfro
Daniel O Callaghan Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Ioan Price Ysgol Gyfun Maes Y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Aled Diplock Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Deuawd Bl 10 a dan 19 oed (185) 13:25
Chloe a Nia Ysgol Gyfun Cymer Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Esyllt a Nia Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Catrin a Chloe Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Lowri Elen a Lois Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Manon a Llinos Ysgol Gyfun Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Celyn Llwyd a Ruth Erin Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Celyn a Holly Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Gwion ac Ifan Uwch Adran/Aelwyd Talaw / Rh. Môn
Sara a Ryan Ysgol Uwchradd y Creuddyn / Rh. Conwy
Gwern Llyn a Rhidian Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Beca a Beca Ysgol Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol
Elin a Gwenno Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Mirain a Glain Ysgol Uwchradd Y Berwyn / Rh. Meirionnydd
Megan a Non Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Côr Cerdd Dant Bl 13 ac iau (256) 13:40
Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen / Rh. Eryri
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Unawd Bechgyn Bl 10 a dan 19 oed (184) 14:00
Iwan Jones Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Rhodri Davies Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Dafydd Jones Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Trystan Watkins Ysgol Uwchradd Ystalyfera / Rh. Gorllewin Morgannwg
Osian Tudur Knott Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Aron Parry Ysgol Bro Hyddgen-Campws Uwchradd / Rh. Maldwyn
Elis Garmon Jones Aelwyd Penllyn / Rh. Meirionnydd
Morgan James Ysgol Gyfun Cymer Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Emyr Lloyd Jones Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Rhydian Jenkins Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd / Rh. Morgannwg Ganol
Osian Bowen Ysgol Gyfun Y Strade / Rh. Dwyrain Myrddin
Rhys Meilyr Jones Ysgol Gyfun Llangefni / Rh. Môn
William Morris Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Daniel Parfitt Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Osian Rhys Roberts Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd / Rh. Fflint a Wrecsam
Tîm Siarad Cyhoeddus (Y.U.) Bl 10 a dan 19 oed (351) 14:30
Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Ysgol Uwchradd y Creuddyn / Rh. Conwy
Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Tîm Siarad Cyhoeddus (Aelwyd) 14-25 oed (352) 14:30
Aelwyd Pantycelyn / Rh. Ceredigion
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Aelwyd Pantycelyn / Rh. Ceredigion
Trin Gwallt a Harddwch Lefel 2 Bl 10 a dan 19 oed (382) 14:30
Georgia Howell Aelwyd Coleg Gwyr Abertawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Trin Gwallt a Harddwch Lefel 2 19-25 oed (385) 14:30
Manon Fflur Elias Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor / Rh. Meirionnydd
Tamara Hanmer-Roberts Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor / Rh. Meirionnydd
Unawd Llinynnol Bl 10 a dan 19 oed (223) 15:10
Rowan Kodratoff Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Jan Krystof Gibbon Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Mabon Llyr Cynan Rhyd Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
Ifan Llywelyn Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Connie Francis Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Rhian Hutchings Ysgol Gyfun Gwyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Osian Jones Ysgol Uwchradd Ystalyfera / Rh. Gorllewin Morgannwg
Catrin Allen Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Charlie Lovell Jones Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau (193) 15:40
Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Ysgol Uwchradd Ystalyfera / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Ysgol Gyfun Gwynllyw / Rh. Gwent
Ysgol Gyfun Cymer Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gyfun Rhydywaun / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi / Rh. Ceredigion
Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 19 oed (251) 16:00
Ysgol Gyfun Cymer Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Uwch Adran/Aelwyd Talaw / Rh. Môn
Ysgol Uwchradd Y Moelwyn / Rh. Meirionnydd
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Uwchradd Llanfyllin / Rh. Maldwyn
Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau (192) 16:10
Ysgol Gyfun Cymer Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi / Rh. Ceredigion
Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt / Rh. De Powys
Ysgol Uwchradd Ystalyfera / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen / Rh. Eryri
Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gyfun Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Uwchradd Tywyn / Rh. Meirionnydd
Ysgol Gyfun Y Strade / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gyfun Lewis i Ferched / Rh. Gwent
Trin Gwallt a Harddwch Lefel 3 Bl 10 a dan 19 oed (383) 16:15
Ashleigh Simmons Coleg y Cymoedd / Rh. Gwent
Katie-Jane Lee Coleg y Cymoedd / Rh. Gwent
Clare Davey Coleg y Cymoedd / Rh. Gwent
Trin Gwallt a Harddwch Lefel 3 19-25 oed (386) 16:15
Jessica Bradford Coleg y Cymoedd / Rh. Gwent
Rosie Alford Coleg y Cymoedd / Rh. Gwent
Megan Hayler Aelwyd Coleg Gwyr Abertawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Dawns Cyfansoddiad Creadigol Bl 7 a dan 19 oed (279) 16:30
Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Young Dimensions / Rh. Gwent
Ysgol Gyfun Y Coed Duon / Rh. Gwent
Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Adran Rhosllanerchrugog / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Dawnsio Janet Denney, Porth / Rh. Cymoedd Morgannwg
Cystadleuaeth y Ddrama Fer dan 25 oed (367) 16:30
Aelwyd Y Drindod / Rh. Gorllewin Myrddin
Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau (205) 16:50
Ysgol Gyfun Gwyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Ysgol Uwchradd Y Moelwyn / Rh. Meirionnydd
Ysgol Gyfun Gwynllyw / Rh. Gwent
Adran / Uwch Adran Chwilog / Rh. Eryri
Ysgol Gyfun Y Strade / Rh. Dwyrain Myrddin
Aelwyd Porthcawl / Rh. Morgannwg Ganol
Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau (194) 17:10
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gyfun Y Strade / Rh. Dwyrain Myrddin
Ysgol Gyfun Cymer Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Ysgol Uwchradd Ystalyfera / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi / Rh. Ceredigion
Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Cerddorfa/Band dan 25 oed (230) 18:30
Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Aelwyd Ardudwy / Rh. Meirionnydd
Ysgol Uwchradd Castell Alun / Rh. Fflint a Wrecsam
Ysgol Gyfun Treorci / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gyfun Cwmtawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Gyfun Maes Y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Ysgol Gyfun Penglais / Rh. Ceredigion

Dydd Sadwrn

Dydd Sadwrn
Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 10 a dan 25 oed (272) 11:00
Anwen Mai Thomas Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Betsan Walters Aelwyd Cynwyl Elfed / Rh. Gorllewin Myrddin
Dili Pitt Aelwyd Cynlais / Rh. De Powys
Mared Esyllt Evans Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
KIRA MADISON LEUNG Aelwyd Dyffryn Nantlle / Rh. Eryri
Branwen Morgan Ysgol Uwchradd Ystalyfera / Rh. Gorllewin Morgannwg
Lois Glain Postle Aelwyd Yr Ynys / Rh. Môn
Nia Rees Ysgol Gyfun Cymer Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Sara Mai Davies Aelwyd Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Lleucu Parri Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Marged Howells Aelod Unigol Cylch Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant 19-25 oed (253) 11:15
Adran / Uwch Adran Chwilog / Rh. Eryri
Aelwyd Penllys / Rh. Maldwyn
Ensemble 15-25 oed (229) 11:30
Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Gyfun Penglais / Rh. Ceredigion
Coleg Cerdd a Drama Caerdydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol
Ysgol Gyfun Treorci / Rh. Cymoedd Morgannwg
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Ysgol Gyfun Y Coed Duon / Rh. Gwent
Aelwyd Twrw Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 Bl 7 a dan 25 oed (274) 12:00
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Aelwyd Pantycelyn / Rh. Ceredigion
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Aelwyd Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Grwp Llefaru (Aelwydydd) dan 25 oed (297) 12:20
Aelwyd Pantycelyn / Rh. Ceredigion
Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed (204) 12:35
Iwan Gruffydd Aelod Unigol Cylch Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Ceri Haf Roberts Aelod Unigol C. Bro Aled / Rh. Conwy
Heledd Mair Besent Aelod Unigol C Dysynni / Rh. Meirionnydd
Bethan Elin Wyn Owen Uwch Adran/Aelwyd Talaw / Rh. Môn
Steffan Rhys Hughes Aelwyd Menlli (Rhuthun) / Rh. Dinbych
Catrin Parry Adran / Uwch Adran Chwilog / Rh. Eryri
Gwenith Eleri Evans Aelod Unigol.C.Aberteifi / Rh. Ceredigion
Guillermo Javier Thomas Tu allan i Gymru / Rh. Tu allan i Gymru
Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed (196) 12:55
Adran Bentref Llwyth y Llan / Rh. Dwyrain Myrddin
Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 10 a dan 25 oed (273) 13:15
Osian Gruffydd Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Elwyn Sion Williams Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Carwyn Jones Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Rhys Evans Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Rhys Morris Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Llefaru Unigol 19-25 oed (296) 13:35
Lois Griffiths Aelwyd Pantycelyn / Rh. Ceredigion
Steffan Rhys Hughes Aelwyd Menlli (Rhuthun) / Rh. Dinbych
Bethan Elin Wyn Owen Uwch Adran/Aelwyd Talaw / Rh. Môn
Meleri Morgan Aelwyd Pantycelyn / Rh. Ceredigion
Heledd Mair Besent Aelod Unigol C Dysynni / Rh. Meirionnydd
Sarah-Louise Jones Aelod Unigol c. Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Owain Talfryn Aelwyd Twrw Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Guillermo Javier Thomas Tu allan i Gymru / Rh. Tu allan i Gymru
Elin Hari Hughes Adran Botwnnog / Rh. Eryri
Megan Llyn Tu allan i Gymru / Rh. Tu allan i Gymru
Unawd Cerdd Dant 19-25 oed (252) 13:45
Iwan Gruffydd Aelod Unigol Cylch Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Heledd Mair Besent Aelod Unigol C Dysynni / Rh. Meirionnydd
Ceri Haf Roberts Aelod Unigol C. Bro Aled / Rh. Conwy
Mari Jones Aelwyd Penllys / Rh. Maldwyn
Elen Lowri Thomas Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Steffan Rhys Hughes Aelwyd Menlli (Rhuthun) / Rh. Dinbych
Enlli Lloyd Pugh Adran / Uwch Adran Chwilog / Rh. Eryri
Unawd Offerynnol 19-25 oed (228) 13:55
Elin Kelly Ysgol Gyfun Rhydywaun / Rh. Cymoedd Morgannwg
Alexandra Lucas Aelod Unigol C Penfro / Rh. Penfro
Thomas Mathias Aelod Unigol Cylch Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Kathleen Harries Aelod Unigol Cylch Dewi / Rh. Penfro
Jack William Taylor Aelod Unigol.C.Aberhonddu / Rh. De Powys
Tom Howells Coleg Cerdd a Drama Caerdydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Florencia Giselle Zamareno Tu allan i Gymru / Rh. Tu allan i Gymru
Dawns Werin (Aelwyd) dan 25 oed (269) 14:30
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Aelwyd Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Aelwyd Cynwyl Elfed / Rh. Gorllewin Myrddin
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Unawd 19-25 oed (186) 14:55
Aimee Daniel Aelod Unigol Cylch Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Meinir Wyn Roberts Aelod Unigol C. Arfon / Rh. Eryri
John Ieuan Jones Aelod Unigol.C.Bro Dulas / Rh. Conwy
Osian Meilir Jones Aelwyd Yr Ynys / Rh. Môn
Rebecca Davies Aelod Unigol Cylch Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Gwenith Eleri Evans Aelod Unigol.C.Aberteifi / Rh. Ceredigion
Dafydd Davies Aelwyd Cynwyl Elfed / Rh. Gorllewin Myrddin
Catrin Eluned Jones Aelwyd Twrw Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Steffan Rhys Hughes Aelwyd Menlli (Rhuthun) / Rh. Dinbych
Heledd Mair Besent Aelod Unigol C Dysynni / Rh. Meirionnydd
Ellen Williams Aelod Unigol C Y Fro / Rh. Caerdydd a'r Fro
Rhodri Prys Jones Aelwyd Penllys / Rh. Maldwyn
Alys Mererid Roberts Aelwyd Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Detholiad o Ddrama Gerdd Gymreig Bl 7 a dan 25 oed (362) 15:10
Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Aelwyd Yr Ynys / Rh. Môn
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Ysgol Uwchradd Ystalyfera / Rh. Gorllewin Morgannwg
Ysgol Uwchradd Y Berwyn / Rh. Meirionnydd
Cyflwyniad Theatrig Unigol 19-25 oed (366) 16:00
CAITLIN MCKEE Aelwyd CF1 / Rh. Caerdydd a'r Fro
Sarah-Louise Jones Aelod Unigol c. Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Meleri Morgan Aelwyd Pantycelyn / Rh. Ceredigion
Bethan Elin Wyn Owen Uwch Adran/Aelwyd Talaw / Rh. Môn
Anna Wyn Jones Aelod Unigol C. Arfon / Rh. Eryri
Rhian Davies Aelod Unigol C. Llandysul / Rh. Ceredigion
Iestyn Wyn Aelwyd Yr Ynys / Rh. Môn
Chwarter awr o Adloniant 14-25 oed (363) 16:30
Aelwyd Yr Ynys / Rh. Môn
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Cyflwyniad Digri 14-25 oed (364) 16:30
Aelwyd Yr Ynys / Rh. Môn
Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Unawd o Sioe Gerdd 19-25 oed (369) 17:35
Meinir Wyn Roberts Aelod Unigol C. Arfon / Rh. Eryri
Steffan Lloyd Owen Aelwyd Yr Ynys / Rh. Môn
CAITLIN MCKEE Aelwyd CF1 / Rh. Caerdydd a'r Fro
Catrin Parry Adran / Uwch Adran Chwilog / Rh. Eryri
Erin Gwyn Rossington Aelwyd Bro Cernyw / Rh. Conwy
Carys Haf Evans Aelwyd Y Drindod / Rh. Gorllewin Myrddin
Gwenllian Llwyd Aelwyd / Adran Talgarreg / Rh. Ceredigion
Gwen Elin Aelwyd Yr Ynys / Rh. Môn
Martin Samuel Jones Aelwyd Pantycelyn / Rh. Ceredigion
Ffion Jones Aelwyd Y Drindod / Rh. Gorllewin Myrddin
Heledd Mair Besent Aelod Unigol C Dysynni / Rh. Meirionnydd
Rachel Christiana Chilcott Aelod Unigol C Cwmtawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Megan Llyn Tu allan i Gymru / Rh. Tu allan i Gymru
John Ieuan Jones Aelod Unigol.C.Bro Dulas / Rh. Conwy
Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14-25 oed (257) 18:00
Aelwyd Porthcawl / Rh. Morgannwg Ganol
Aelwyd Penllyn / Rh. Meirionnydd
Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed (197) 18:25
Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Aelwyd Yr Ynys / Rh. Môn
Aelwyd Llangwm / Rh. Conwy
Aelwyd Twrw Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Aelwyd Pantycelyn / Rh. Ceredigion
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed (198) 18:55
Aelwyd Pantycelyn / Rh. Ceredigion
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Aelwyd Yr Ynys / Rh. Môn
Aelwyd Llangwm / Rh. Conwy
Côr S.A.T.B (Aelwyd) (dim hwy na 40 mewn nifer) 14-25 oed (199) 19:20
Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Aelwyd Penllys / Rh. Maldwyn
Aelwyd Twrw Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Aelwyd Llangwm / Rh. Conwy
Aelwyd Pantycelyn / Rh. Ceredigion
Aelwyd Yr Ynys / Rh. Môn
Aelwyd Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Dawns Stepio Bl 7 a dan 25 oed (275) 19:45
Ysgol Uwchradd Ystalyfera / Rh. Gorllewin Morgannwg
Aelwyd Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Aelwyd Cynlais / Rh. De Powys
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Aelwyd Cynwyl Elfed / Rh. Gorllewin Myrddin
Adran Clocswyr Cowyn / Rh. Gorllewin Myrddin
Côr S.A.T.B. (Aelwyd) (dros 40 mewn nifer) 14-25 oed (200) 20:15
Aelwyd Pantycelyn / Rh. Ceredigion
Aelwyd Llangwm / Rh. Conwy
Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro

Celf, Dylunio a Thechnoleg

Celf, Dylunio a Thechnoleg
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau (3)
Position: 1
Owen Morgan Ysgol Gynradd Y Frenni / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Mirain Davies Ysgol Gynradd Talgarreg / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Lucas Williams Ysgol Gynradd Maesybryn / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4 (4)
Position: 1
Lliwen Davies Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Gwenno Maycock Ysgol Gynradd Casblaidd / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Sophia Williams Ysgol Gynradd Llangynnwr / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6 (5)
Position: 1
Cerys Silvestri-Jones Ysgol Gynradd Talgarreg / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Brooke Cavan Ysgol Gynradd Rhisga / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Tomos Tudor Ysgol Gynradd Cylch y Garn / Rh. Môn
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7, 8 a 9 (6)
Position: 1
Aysha Williams Dean Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Ifor Stanley Christie Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Megan Jones Ysgol Uwchradd Y Moelwyn / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau (Unigol) (7)
Position: 1
Cari Pritchard Ysgol Gynradd Amlwch / Rh. Môn
Image
Position: 2
Cari Rowlands Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 3
Miriam James Ysgol Gynradd Pum Heol / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 (Unigol) (8)
Position: 1
Gwenno Maycock Ysgol Gynradd Casblaidd / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Tirion Redgrift Ysgol Gynradd Y Clogau / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Sophia Williams Ysgol Gynradd Llangynnwr / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 (Unigol) (9)
Position: 1
Gwenllian Jones Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sger / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 2
Daisy Yiangou Ysgol Gynradd Pennant / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Osian Humphreys Ysgol Gynradd Llangelynnin / Rh. Conwy
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 7, 8 a 9 (Unigol) (10)
Position: 1
Elan Haf Jones Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Elinor Griffiths Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Lois Mererid Hughes Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau (Gwaith Grŵp) (11)
Position: 1
Grŵp Caron Sion Evans Ysgol Gynradd Bro Aled / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Grŵp Maria Adran Rhydymain / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Gethin, Mary, Yvonne a Calan Ysgol Llanychllwydog / Rh. Penfro
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 (Gwaith Grŵp) (12)
Position: 1
Hayden a Llyr Ysgol Gynradd Cylch y Garn / Rh. Môn
Image
Position: 2
Pierra, Seren,Miriam a Johnny Ysgol Gymraeg Bronllwyn / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Position: 3
Grŵp Hannah Wearing a Mali Loader Ysgol Gymraeg Castell Nedd / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grŵp) (13)
Position: 1
Betsi, Grace, Emily, Ffion a Lowri Ysgol Gynradd Sant Curig / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 2
Grŵp Haf Ysgol Gynradd Edmwnd Prys / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Grŵp Jazmine a Shayla Ysgol Gynradd Llansadwrn / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau (Unigol) (14)
Position: 1
Ioan Price Ysgol Gynradd Felinfach / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Cynan Pritchard Ysgol Gynradd Eifion Wyn / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Jack Gleeson Ysgol Panteg / Rh. Gwent
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (Unigol) (15)
Position: 1
Oliver Astley Ysgol Gynradd Santes Tudful / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Position: 2
Osian Johnson Ysgol Gynradd Castellau / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 3
Benjamin Davies Ysgol Gynradd Cilgerran / Rh. Penfro
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Unigol) (16)
Position: 1
Menna Kingdon Ysgol Cynwyd Sant / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 2
Guto Evans Ysgol Gynradd Felinheli / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Lili Graydon Ysgol Iau Llangennech / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau (Gwaith Grŵp) (17)
Position: 1
Grŵp Lily Ellis Ysgol Babanod Ardwyn / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Grŵp Magi Ysgol Gynradd Nefyn / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Aaron, Robert, Jac a Ciaran Ysgol Gynradd Carreg Emlyn / Rh. Dinbych
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (Gwaith Grŵp) (18)
Position: 1
Grŵp Katie Ysgol Gynradd Dolbadarn / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Grŵp Felinfach Ysgol Gynradd Felinfach / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Casi a Nel Ysgol Gynradd Creigiau / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grŵp) (19)
Position: 1
Ysgol Gynradd Felinfach / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Grŵp Ella Ysgol Gynradd Beuno Sant / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Grŵp Francesca Ysgol Gynradd Llanidloes / Rh. Maldwyn
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 7, 8 a 9 (Gwaith Grr_p) (20)
Position: 1
Miriam, Anna, Fflur ac Elin Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Grŵp Owain Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Grŵp Sali Gelling Ysgol Uwchradd y Creuddyn / Rh. Conwy
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau (21)
Position: 1
Non Aled Williams Ysgol Gynradd Bro Cernyw / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Ffion Dowdall Ysgol Gynradd Croesgoch / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Nathaniel Webb Ysgol Panteg / Rh. Gwent
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 (22)
Position: 1
Mali Lois James Ysgol Gynradd Mynach / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Deio Llwyd Edwards Ysgol Gynradd Chwilog / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Ellis Harris Ysgol Panteg / Rh. Gwent
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 (23)
Position: 1
Ffion Evans Ysgol Gynradd Penybryn / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Isabel Howe Ysgol Gynradd Croesgoch / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Lea Morus Williams Ysgol Gynradd Bro Cernyw / Rh. Conwy
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 7, 8 a 9 (24)
Position: 1
Isabell Price Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 2
Caitlin Howe Ysgol Uwchradd Dewi Sant / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Elizabeth Melluish Ysgol Gymunedol Aberdar / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau (Gwaith Grŵp) (25)
Position: 1
Eve, Alana, Hollie, Elaine a Lily Ysgol Babanod Glan Gele / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Grŵp Summer Davies Ysgol Gynradd Pennant / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Grŵp Catrin Adran Henblas / Rh. Môn
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 (Gwaith Grŵp) (26)
Position: 1
Grŵp Awen Adran Aberdaron/Rhiw / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Grŵp Lisa Page Ysgol Gynradd Pennant / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Grŵp Brandon Ysgol Gynradd Y Tywyn / Rh. Môn
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 (Gwaith Grŵp) (27)
Position: 1
Grŵp Llio Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Grŵp Bethan Breeze Ysgol Gynradd Cegidfa / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Lily, Dafydd, Gruffydd a Nathan Ysgol Gynradd Y Dderi / Rh. Ceredigion
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 7,8 a 9 (Gwaith Grŵp) (28)
Position: 1
Grŵp Grace Ysgol Uwchradd Maelor / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 2
Grŵp Thomas Ysgol Lewis Pengam / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Grŵp Rhianna Ysgol Uwchradd Llanfyllin / Rh. Maldwyn
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau A. A.(C) (29)
Position: 1
Ana Hart Adran Tudwal / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Scott Morgan Ysgol Gynradd Ffairfach / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 - 6 A. A.(C) (30)
Position: 1
Jack Edwards Ysgol Gynradd Beuno Sant / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Jack Bourne Ysgol Gynradd Gaer / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Garmon Edwards-Jones Ysgol Gynradd Pant Pastynog / Rh. Dinbych
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau A.A.(C) Grŵp (31)
Position: 1
Grŵp Henry Evans Ysgol Arbennig Y Gogarth / Rh. Conwy
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 6 ac iau A.A.(C) Grŵp (32)
Position: 1
Grŵp Ella Ysgol Gynradd Tanygrisiau / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Grŵp Billy Ysgol Gynradd Y Garnedd / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Beca a Spencer Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau A. A (C) (33)
Position: 1
Madi Potter Ysgol Gynradd Llanwenog / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Junior Freeman Ysgol Gynradd Y Tywyn / Rh. Môn
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 6 ac iau A. A (C) (34)
Position: 1
Ithel Temple Morris Ysgol Gynradd Llanllechid / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Mabon Tinney Ysgol Gynradd Nantgaredig / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 3
Sofia Earles Ysgol Gynradd Gymraeg Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau A. A (C) Grŵp (35)
Position: 1
Grŵp Iestyn, Jac a Brychan Ysgol Gynradd Nantgaredig / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 2
Grŵp Rhys ac Ethan Ysgol Bro Banw / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 6 ac iau A. A (C) Grŵp (36)
Position: 1
Grŵp Daniel a Nathan Ysgol Gynradd Nantgaredig / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 2
Jago,Alex,Patrick,Clio, William a Garin Ysgol Gynradd Hafod / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau A. A (D) (37)
Position: 1
Rhun Edwards Ysgol Gynradd Eifion Wyn / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Jake Barrett Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos / Rh. Ceredigion
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 6 ac iau A. A (D) (38)
Position: 1
Dylan Jacobs Ysgol Gynradd Edmwnd Prys / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Jonathan Head Ysgol Gynradd Cedewain / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Joshua Jones Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos / Rh. Ceredigion
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau A. A (D) (39)
Position: 1
Gwion Lewis Ysgol Gynradd Nantgaredig / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 2
Sion Roberts Ysgol Arbennig Pendalar / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Seren Hughson Ysgol Bro Banw / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 6 ac iau A. A (D) (40)
Position: 1
Charlie Bligh Ysgol Gynradd Aberporth / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Gwynhelek Lloyd Ysgol Arbennig Pendalar / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Dylan Jacobs Ysgol Gynradd Edmwnd Prys / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 6 ac iau A. A. (D) Grŵp (42)
Position: 1
Mathew, Jade, Declan a Nathan Ysgol Arbennig Y Gogarth / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Kiki Morgan-Trewin a Noel Edwards Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Grŵp Tianna Ysgol Gynradd Cedewain / Rh. Maldwyn
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 6 ac iau A. A (D) (44)
Position: 1
Jack Scott Ysgol Gynradd Llangwyryfon / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Jonathan Head Ysgol Gynradd Cedewain / Rh. Maldwyn
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau A. A.(D) Grŵp (45)
Position: 1
Grŵp Rhun Ysgol Gynradd Eifion Wyn / Rh. Eryri
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 6 ac iau A. A.(D) Grŵp (46)
Position: 1
Grŵp Adam Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos / Rh. Ceredigion
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl.7,8 a 9 A.A (C) (47)
Position: 1
Jodie Sainty Ysgol Gyfun Maes Y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 2
Eli Wheeler Ysgol Gyfun Emlyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Kym Webb Ysgol Gyfun Emlyn / Rh. Ceredigion
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 7, 8 a 9 A. A.(C) (48)
Position: 1
Callum Haines Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Kimberley Hughes Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Lewis Fox Ysgol Uwchradd Y Gader / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 7- 9 A. A ( C) Grŵp (49)
Position: 1
Grŵp Carys a Rhys Ysgol Gyfun Dyffryn Aman / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 2
Laura a Katie Ysgol Uwchradd Gatholig St Alban / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Grŵp Rhodri a Dylan Ysgol Gyfun Maes Y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Gwaith Creadigol 2D dan 25 oed . A.A. ( C) (50)
Position: 1
Catrin Burrows Ysgol Arbennig Y Gogarth / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Nicholas Richards Ysgol Arbennig Y Gogarth / Rh. Conwy
Image
Gwaith Lluniadu 2D dan 25 oed A. A.(C) (51)
Position: 1
Andrew Weaver Ysgol Arbennig Y Gogarth / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Gwennan Jones Ysgol Gyfun Maes Y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 3
Bailey Dowling Ysgol Arbennig Y Gogarth / Rh. Conwy
Image
Gwaith Cread 2D dan 25 oed A. A ( C) Grŵp (52)
Position: 1
Grŵp Cornerstone Coleg Sir Benfro / Rh. Penfro
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 7, 8 a 9 A. A (C) (53)
Position: 1
Eli Wheeler Ysgol Gyfun Emlyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Tomos Ebo Ysgol Gyfun Gwynllyw / Rh. Gwent
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 7- 9 A.A ( C) Grŵp (54)
Position: 1
Kym Webb a Eli Wheeler Ysgol Gyfun Emlyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Grŵp Alun ac Aaron Ysgol Gyfun Maes Y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 3
Grŵp Thomas Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Image
Gwaith Creadigol 3D dan 25 oed A. A (C) (55)
Position: 1
Joe Andrew Coleg Plas Dwbl / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Sam Dolphin Coleg Plas Dwbl / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Ffion Maskery Ysgol Uwchradd Bodedern / Rh. Môn
Image
Gwaith Creadigol 3D dan 25 oed A. A ( C) Grŵp (56)
Position: 1
Myfyrwyr Ty Weston Coleg Penybont / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 2
Joe, Sam, Rebecca a Ben Coleg Plas Dwbl / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Grŵp Osian Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl.7,8 a 9 A. A.(D) (57)
Position: 1
Tom Knott Jones Ysgol Gyfun Emlyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
John Jones Ysgol Gyfun Emlyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Amber Moon Ysgol Uwchradd Y Gader / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl.7, 8 a 9 A. A (D) (58)
Position: 1
Millie Morris Ysgol Kinsale School / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 2
Hannah Morrell Ysgol Uwchradd Llanfyllin / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Lucy Lewis Ysgol Uwchradd Llanidloes / Rh. Maldwyn
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl.7, 8 a 9 A. A (D) (59)
Position: 1
Amber Moon Ysgol Uwchradd Y Gader / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Daniel Evans Ysgol Kinsale School / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 3
Hannah Morrell Ysgol Uwchradd Llanfyllin / Rh. Maldwyn
Image
Gwaith 2D Bl.7, 8 a 9 A. A (D) Grŵp (60)
Position: 1
Grŵp Huw Ysgol Arbennig Pendalar / Rh. Eryri
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 7, 8 a 9 A. A (D) Grŵp (61)
Position: 1
Grŵp John Ysgol Gyfun Emlyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Grŵp 1 Ysgol Portfield / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Grŵp Jac Ysgol Arbennig Pendalar / Rh. Eryri
Image
Gwaith Lluniadu 2Ddan 25 oed A. A.(D) (62)
Position: 1
Iestyn Evans Ysgol Gyfun Maes Y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 2
Evan Jones Ysgol Arbennig Hafod Lon / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Alexandra Danks Kemish Ysgol Uwchradd Y Gader / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Creadigol 2D dan 25 oed A. A (D) (63)
Position: 1
John Bugby Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Nicola Franklin Ysgol Arbennig Pendalar / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Llinos Parry Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Creadigol 3D dan 25 oed A. A (D) (64)
Position: 1
Jamie Reardon Ysgol Kinsale School / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 2
Michael Findlay Ysgol Kinsale School / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 3
Alexandra Danks Kemish Ysgol Uwchradd Y Gader / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Creadigol 2D dan 25 oed A. A (D) Grŵp (65)
Position: 1
Grŵp Iolo Ysgol Arbennig Pendalar / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Grŵp Samantha Marshall a Sonny Simoncini Aelwyd Coleg Gwyr Abertawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
Position: 3
Grŵp Rhys a Daniel Ysgol Gyfun Maes Y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Gwaith Creadigol 3D dan 25 oed A. A (D) Grŵp (66)
Position: 1
Grŵp Llinos Parry Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Grŵp Elin Ysgol Arbennig Pendalar / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Grŵp Josh Ysgol Bro Pedr / Rh. Ceredigion
Image
Argraffu Bl. 2 ac iau (67)
Position: 1
Meghan Johnson Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed / Rh. Gwent
Image
Position: 2
Aron Hedd Jones Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 3
Jac Davies Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed / Rh. Gwent
Image
Argraffu Bl. 3 a 4 (68)
Position: 1
Anest Bryn Ysgol Gynradd Penybryn / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Garmon Edwards Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Gwen Davies Ysgol Gynradd Y Frenni / Rh. Penfro
Image
Argraffu Bl. 5 a 6 (69)
Position: 1
Livvy-Mai Owens Ysgol Gymraeg Ffwrnes / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 2
Mared Seeley Ysgol Gymraeg Pen y Garth / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 3
Kelly Davies Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Image
Argraffu Bl. 7, 8 a 9 (70)
Position: 1
Megan Jones Evans Ysgol Uwchradd Llanfyllin / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Lleucu Bryn Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Gwyn Davies Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Image
Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau (71)
Position: 1
Ella Riley Ysgol Gynradd Glan Cleddau / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Gwenllian Closs-Griffiths Ysgol Gynradd Gwenffrwd / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 3
Macsen Owain-Koffi Ysgol Gynradd Llangelynnin / Rh. Conwy
Image
Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4 (72)
Position: 1
Cadi Roberts Ysgol Gynradd Llanddoged / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Menna Roberts Ysgol Gymraeg Cwmbran / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Caitlin Thomas Ysgol Abererch / Rh. Eryri
Image
Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6 (73)
Position: 1
Isabel Howe Ysgol Gynradd Croesgoch / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Lili Haf Ray Adran Tref Y Gelli / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Chelsea Jones Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7,8 a 9 (74)
Position: 1
Mali Edwards Ysgol Gyfun Gwynllyw / Rh. Gwent
Image
Position: 2
Sioned Bronwen Cordiner Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Amelia Paige Jones Ysgol Uwchradd Y Moelwyn / Rh. Meirionnydd
Image
Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau (75)
Position: 1
Jasmine Cox Ysgol Gymraeg Trelyn / Rh. Gwent
Image
Position: 2
Ifan Llwyd Thomas Ysgol Gynradd Bod Alaw / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Jamie Liles Ysgol Y Bedol / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.7, 8 a 9 (76)
Position: 1
Owain Llyr Carbis Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 2
Deian Parry Ysgol Gyfun Llangefni / Rh. Môn
Image
Position: 3
Dyfan Lloyd Owen Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Creu Gwefan Bl. 6 ac iau (Unigol neu Grŵp) (77)
Position: 1
Ysgol Y Lawnt / Rh. Gwent
Image
Position: 2
Ysgol Gynradd Y Dderi / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Ysgol Gynradd Penboyr / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Creu Gwefan Blynyddoedd 7, 8 a 9 (Unigol neu Grŵp) (78)
Position: 1
Ysgol Gyfun Y Coed Duon / Rh. Gwent
Image
Position: 2
Moli Jones ac Elsi Jones Ysgol Uwchradd y Creuddyn / Rh. Conwy
Image
Dyluniad 2D Bl 6 ac iau (83)
Position: 1
Gerallt Jones Ysgol Gynradd Manod / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Iwan Dafydd Moores Ysgol Gynradd Pant Pastynog / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Mathew Evans Ysgol Gynradd Llandudoch / Rh. Penfro
Image
Dyluniad 2D Bl 7-9 (84)
Position: 1
Esyllt Williams Ysgol Gyfun Gwynllyw / Rh. Gwent
Image
Position: 2
Anna Parry-Williams Ysgol Preswyl Rydal-Penrhos / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Osian Evans Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Image
Pyped Bl. 2 ac iau (85)
Position: 1
Evan Downs Ysgol Y Bedol / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 2
Rhys Padfield Ysgol Gymraeg Bro Helyg / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Agnes Rees-Lever Ysgol Gymraeg Y Castell / Rh. Gwent
Image
Pyped Bl. 3 a 4 (86)
Position: 1
Jago Gaiger Ysgol Gynradd Y Dderi / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Cai Jones Ysgol Gynradd Llangaffo / Rh. Môn
Image
Position: 3
Maia Downs Ysgol Y Bedol / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Pyped Bl. 5 a 6 (87)
Position: 1
Elin Fflur Lloyd Davies Ysgol Gynradd Pennant / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Tomos Ayscough Ysgol Gynradd Ffairfach / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 3
Seren Williams Ysgol Gynradd Felinheli / Rh. Eryri
Image
Pypedau (Gwaith Grŵp) Bl. 2 ac iau (88)
Position: 1
Tom, Dion, Charlie a Daniel Ysgol Gynradd Cymerau / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Grŵp Lewis Ysgol Gynradd Bro Cynfal / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Grŵp Morgan Evans Ysgol Gynradd Llanbrynmair / Rh. Maldwyn
Image
Pypedau (Gwaith Grŵp) Bl. 3 a 4 (89)
Position: 1
Jorge, Steffan, Ben a Ffion Ysgol Gynradd Y Dderi / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Grŵp Carwyn Jones Ysgol Gynradd Pennant / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Dewi, Ffion, Morgan a Gwenna Ysgol Gynradd Casblaidd / Rh. Penfro
Image
Pypedau (Gwaith Grŵp) Bl. 5 a 6 (90)
Position: 1
Grŵp Jamie Marsden-Jones Ysgol Gynradd Pennant / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Megan, Sophie ag Abigail Ysgol Gynradd Bro Cernyw / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Ifan, Cerys, Domi ac Alonwy Ysgol Gynradd Casblaidd / Rh. Penfro
Image
Mwgwd neu Byped Bl 7,8 a 9 (91)
Position: 1
Lois Mererid Hughes Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Esyllt Williams Ysgol Gyfun Gwynllyw / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Cadi Haf Rhys Binney Ysgol Gyfun Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau (92)
Position: 1
Ffion Edwards Ysgol Gynradd Y Dderi / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Rhys Quin Ysgol Gymraeg Bryniago / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
Position: 3
Lucy Stubbs Ysgol Gynradd Y Llys / Rh. Dinbych
Image
Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4 (93)
Position: 1
Eleri Huxtable Ysgol Gymraeg Bryniago / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
Position: 2
Alice Whitley Ysgol Gynradd Pennant / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Scott McArthur Ysgol Gynradd Y Tywyn / Rh. Môn
Image
Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6 (94)
Position: 1
Erin Elias Ysgol Gynradd Felinheli / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Alex Musgrave Ysgol Gynradd Pennant / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Madison Morgan Ysgol Gymraeg Ifor Hael / Rh. Gwent
Image
Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 7,8 a 9 (95)
Position: 1
Cynan Evans Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Keely Powell Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Elliw Mair Jones Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau (96)
Position: 1
Mabon Rhys Ysgol Gynradd Felinheli / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Sorrel Williams Ysgol Gynradd Y Tywyn / Rh. Môn
Image
Position: 3
Jack Wigglesworth Ysgol Gynradd Gwernant / Rh. Dinbych
Image
Gwaith Creadigiol 2D Tecstilau Bl. 3 a 4 (97)
Position: 1
Ffion Biggs Ysgol Gynradd Castellau / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 2
Elliw Evans Adran Cerrigydrudion / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Georgia Williams Ysgol Y Lawnt / Rh. Gwent
Image
Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 5 a 6 (98)
Position: 1
Gwenno Lightfoot Ysgol Gynradd Pentrecelyn / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Elin Fflur Lloyd Davies Ysgol Gynradd Pennant / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Huw Iorwerth Evans Ysgol Llandwrog / Rh. Eryri
Image
Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 7,8 a 9 (99)
Position: 1
Owain Llyr Williams Adran Bro Cernyw / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Mabli Yeoman Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 3
Elin Badger Watts Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Image
Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau (Grŵp) (100)
Position: 1
Iwan, Tomos, Dafi a Mari Ysgol Gynradd Twm o'r Nant / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Grŵp Charlie Evans Ysgol Gynradd Llanbrynmair / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Grŵp Ffion Ysgol Gynradd Llanelltyd / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 3 a 4 (Grŵp) (101)
Position: 1
Marged, Nia a Carys Adran Maenclochog / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Caitlin, Mia, Gwennan, Olivia, Ffion, Milly, Honey Ysgol Gynradd Deganwy / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Grŵp Bro Lleu Ysgol Gynradd Bro Lleu / Rh. Eryri
Image
Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 5 a 6 (Grŵp) (102)
Position: 1
Grŵp Bontnewydd Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Grŵp Ruby Adran Corris / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Grŵp Heledd Ysgol Gynradd Llangynnwr / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 2 ac iau (103)
Position: 1
Elin Mai Jones Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Jac Dafydd Jones Ysgol Gynradd Bro Tegid / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Ella Waters Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 3 a 4 (104)
Position: 1
Molly Ralphs Ysgol Gynradd Penrhyncoch / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Eleanor Ingham Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Caitlin Childes Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Image
Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 5 a 6 (105)
Position: 1
Mali Jones Ysgol Gynradd Gwaun Y Nant / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 2
Isabel Howe Ysgol Gynradd Croesgoch / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Ned Williams Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Image
Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 7,8 a 9 (106)
Position: 1
Caitlin Howe Ysgol Uwchradd Dewi Sant / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Siwan George Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Miriam Owen Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Image
Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau (107)
Position: 1
Joni Burgess Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Stefan Adamkiewicz Ysgol Gymraeg Morswyn / Rh. Môn
Image
Position: 3
Ela-Gwennon Jones Ysgol Gynradd Glan Cleddau / Rh. Penfro
Image
Gwau/Crosio Bl. 3 a 4 (108)
Position: 1
Cari Llewelyn Davies Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Bethan Davies Ysgol Gynradd Gwenffrwd / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 3
Bethan Seton Ysgol Gynradd Beca / Rh. Penfro
Image
Gwau/Crosio Bl. 5 a 6 (109)
Position: 1
Alis Clwyd Davies Ysgol Gynradd Pant Pastynog / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Annest Elen Morgan Ysgol Gynradd Chwilog / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Lea Edwards Ysgol Gynradd Llandegfan / Rh. Môn
Image
Gwau/Crosio Bl. 7, 8 a 9 (110)
Position: 1
Elsi Jones Ysgol Uwchradd y Creuddyn / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Morganna Davies Ysgol Gyfun Gwynllyw / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Cerys Davies Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Gwehyddu Bl. 2 ac iau (111)
Position: 1
Megan Simpson Ysgol Gymraeg Penalltau / Rh. Gwent
Image
Position: 2
Erin Mai Davies Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Ryan Jones Ysgol Gynradd Felinheli / Rh. Eryri
Image
Gwehyddu Bl. 3 a 4 (112)
Position: 1
Alaw Medi Morgan Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Elan Hughes Ysgol Gynradd Glanwydden / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Ifan Meredith Ysgol Bro Pedr / Rh. Ceredigion
Image
Gwehyddu Bl. 5 a 6 (113)
Position: 1
Erin Medi Jones Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Marged Elen Jones Ysgol Gynradd Llanelltyd / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Jamie Marsden-Jones Ysgol Gynradd Pennant / Rh. Maldwyn
Image
Gwehyddu Bl. 7, 8 a 9 (114)
Position: 1
Ffion Davies Ysgol Bro Hyddgen-Campws Uwchradd / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Ffion Campbell Ysgol Gyfun Maes Y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Gwehyddu Bl. 2 ac iau (Gwaith Grŵp) (115)
Position: 1
Elliw, Elain, Clementine a Steffan Ysgol Gynradd Mynach / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Bronwyn, Mared, Leusa a Georgia Ysgol Gynradd Bod Alaw / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Grŵp Arthur Whitworth Ysgol Gynradd Llanbrynmair / Rh. Maldwyn
Image
Gwehyddu Bl. 3 a 4 (Gwaith Grŵp) (116)
Position: 1
Grŵp Bontnewydd Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Cian, James, Jodie ac Anna Ysgol Gynradd Deganwy / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Dylan a Tom Ysgol Gynradd Carreg Emlyn / Rh. Dinbych
Image
Gwehyddu Bl. 5 a 6 (Gwaith Grŵp) (117)
Position: 1
Grŵp Bontnewydd Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Grŵp Aron Cynfal Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Grŵp Mabon Ysgol Gynradd Nantgaredig / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Gwehyddu Bl. 7, 8 a 9 (Gwaith Grŵp) (118)
Position: 1
Grŵp Llio Ysgol Uwchradd Y Gader / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Moli ac Elsi Ysgol Uwchradd y Creuddyn / Rh. Conwy
Image
Ffasiwn Blwyddyn 7, 8 a 9 (119)
Position: 1
Caitlin Howe Ysgol Uwchradd Dewi Sant / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Elsi Jones Ysgol Uwchradd y Creuddyn / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Cerys Fflyr Sharp Aelwyd Ardudwy / Rh. Meirionnydd
Image
Penwisg Bl. 6 ac iau (120)
Position: 1
Honeysuckle Dudley Ysgol Gynradd Glanrafon / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 2
Lili Graydon Ysgol Iau Llangennech / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 3
Nia Glyn Jones Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Image
Print Monocrom Bl. 2 ac iau (121)
Position: 1
Ela Rees Ysgol Gynradd Cwrtnewydd / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Evan Richards Ysgol Gymraeg Bro Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 3
Gwion Vernau Ysgol Gynradd Nefyn / Rh. Eryri
Image
Print Monocrom Bl. 3 a 4 (122)
Position: 1
Morgan Llywelyn Adran Ganllwyd / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Jasmine Cox Ysgol Gymraeg Trelyn / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Beca Sioned Medi Davage Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Print Monocrom Bl. 5 a 6 (123)
Position: 1
Nia Bateman Ysgol Gynradd Casblaidd / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Dafydd Powell Ysgol G. G. Llantrisant / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 3
Harvey Barrett Ysgol Gynradd Gwernant / Rh. Dinbych
Image
Print Monocrom Bl. 7, 8 a 9 (124)
Position: 1
Catrin Fflur Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Arwyn Morgan Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Ffion Lewis Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Image
Print Lliw Bl. 2 ac iau (125)
Position: 1
Macey Christopher Ysgol Gynradd Bryn Tabor / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 2
Siwan Llwyd Jones Ysgol Llandwrog / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Aubrey Bryce - Long Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion / Rh. Maldwyn
Image
Print Lliw Bl. 3 a 4 (126)
Position: 1
Lewys Price Ysgol Gynradd Betws yn Rhos / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Thomas Davies-Cren Ysgol Gymraeg Y Ffin / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Gruffydd Jones Ysgol Gynradd Bodhyfryd / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Print Lliw Bl. 5 a 6 (127)
Position: 1
Maddie Davies Ysgol Gymraeg Teilo Sant / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 2
Stella Fisher Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 3
Glain Llwyd Davies Ysgol Gynradd Talybont / Rh. Ceredigion
Image
Print Lliw Bl. 7, 8 a 9 (128)
Position: 1
Mali Bleddyn Evans Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Guto Huws Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 3
Sali Gelling Ysgol Uwchradd y Creuddyn / Rh. Conwy
Image
Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 2 ac iau (129)
Position: 1
Evans Roberts Ysgol Gynradd Llanrhaeadr ym Mochnant / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Anna Delve Ysgol Gynradd Nant Talwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 3
Martha Price Ysgol Gynradd Betws yn Rhos / Rh. Conwy
Image
Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 3 a 4 (130)
Position: 1
Harry Sayce Ysgol Gynradd Hafren / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Ella Rachel Davies Ysgol Gynradd Llandudoch / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Llyr Glyn Hughes Ysgol Gynradd Bro Tryweryn / Rh. Meirionnydd
Image
Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 5 a 6 (131)
Position: 1
Non Jones Ysgol Gynradd Felinheli / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Kira Jones Ysgol Gynradd Pontrobert / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Isabel Howe Ysgol Gynradd Croesgoch / Rh. Penfro
Image
Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 7, 8 a 9 (132)
Position: 1
Deian Parry Ysgol Gyfun Llangefni / Rh. Môn
Image
Position: 2
Sophie Jones Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Guto Huws Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Cyfres o brintiau Lliw Bl. 2 ac iau (133)
Position: 1
Cian McKenna Ysgol Gynradd Bod Alaw / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Brochan Evans Ysgol Gynradd Nant Talwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 3
Llyr Rees-Harries Ysgol Gynradd Solfach / Rh. Penfro
Image
Cyfres o brintiau Lliw Bl. 3 a 4 (134)
Position: 1
Mai Davies Ysgol Iau Llangennech / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 2
Harry Sayce Ysgol Gynradd Hafren / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Ioan Eldridge Ysgol Gynradd Glanrafon / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Cyfres o brintiau Lliw Bl. 5 a 6 (135)
Position: 1
Mabli Jones Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 2
Beca Evans Lugg Ysgol Gymraeg Y Castell / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Jac Willis Ysgol Gymraeg Llwyncelyn / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 7, 8, a 9 (136)
Position: 1
Eleanor Hamer Ysgol Gyfun Y Coed Duon / Rh. Gwent
Image
Position: 2
Guto Huws Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 3
Bryn Jones Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Image
Ffilm neu animeiddiad - Cynradd (137)
Position: 1
Efrog Bristow Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Grŵp Afan Arthur Jones Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Fflur Griffiths Adran Maenclochog / Rh. Penfro
Image
Ffilm neu animeiddiad - Uwchradd (138)
Position: 1
Osian Hedd Pearson Coleg Ceredigion / Rh. Ceredigion
Image
Gemwaith Bl. 2 ac iau (139)
Position: 1
Taliesin Lewis Ysgol Gymraeg Cwmbran / Rh. Gwent
Image
Position: 2
Lydia Grace Madoc Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd / Rh. Môn
Image
Position: 3
Morgan Huw Lloyd Jones Ysgol Llandwrog / Rh. Eryri
Image
Gemwaith Bl. 3 a 4 (140)
Position: 1
Ffion Haf Howells Ysgol Gynradd Bancyfelin / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 2
Hanna Eluned Llwyd Tudor Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Mari Roberts Ysgol Gynradd Bodffordd / Rh. Môn
Image
Gemwaith Bl. 5 a 6 (141)
Position: 1
Nanw Maelor Hampson Ysgol Gynradd Glanrafon / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 2
Sali Rees Hughes Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Brady McCann Ysgol Gynradd Pengam / Rh. Gwent
Image
Gemwaith Bl. 7, 8 a 9 (142)
Position: 1
Elan Rowlands Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Emily Thomas Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Llio Roberts Ysgol Uwchradd Y Gader / Rh. Meirionnydd
Image
Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau (143)
Position: 1
Gwenno Wigley Ysgol Gynradd Glantwymyn / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Grace Ingram Ysgol Gymraeg Pen y Garth / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 3
Evan Downs Ysgol Y Bedol / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4 (144)
Position: 1
Molly Hagan Ysgol Gynradd Y Tywyn / Rh. Môn
Image
Position: 2
Madi Wyn Davies Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Gwenan Hedd Jenkins Ysgol Gynradd Penrhyncoch / Rh. Ceredigion
Image
Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6 (145)
Position: 1
Sian Fflur Jenkins Ysgol Gynradd Penrhyncoch / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Leah Liles Ysgol Y Bedol / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 3
Sion Pyrs Owen Adran Ysbyty Ifan / Rh. Conwy
Image
Dylunio a Thechnoleg Bl. 7, 8 a 9 (146)
Position: 1
Elliw Mair Jones Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Megan Vest Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Chloe Douglas Ysgol Uwchradd Dewi Sant / Rh. Penfro
Image
Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau Grŵp (147)
Position: 1
Grŵp Jenson Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Grŵp Bl 2 Ysgol Panteg / Rh. Gwent
Image
Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4 Grŵp (148)
Position: 1
Grŵp Borth-y-Gest Ysgol Gynradd Borth-y-Gest / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Grŵp Bridgette Ysgol Panteg / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Grŵp Mair a Jamie Ysgol Y Bedol / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6 Grŵp (149)
Position: 1
Osian Hedd James / Thomas Morgan Ysgol Gynradd Mynach / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Grŵp Borth-y-Gest Ysgol Gynradd Borth-y-Gest / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Grŵp Steven Ysgol Gynradd Y Traeth / Rh. Meirionnydd
Image
Creu Artefact Bl 2 ac iau Gwaith Grŵp (150)
Position: 1
Grŵp Mari Adran Rhydymain / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Grŵp Evan, Liam a Max Ysgol Y Bedol / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 3
Grŵp Evelyn Ysgol Gynradd Cwm Glas / Rh. Gwent
Image
Creu Artefact Bl 3 a 4 (Unigol) (151)
Position: 1
Mali Lois James Ysgol Gynradd Mynach / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Poppy Struthers Ysgol Gynradd Bodhyfryd / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 3
Huw Ifan Adran Ffridd y Llyn / Rh. Meirionnydd
Image
Creu Artefact Bl 3 a 4 (Grŵp) (152)
Position: 1
Grŵp Harri Jones Ysgol Gynradd Mynach / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Grŵp Imogen Ysgol Gymraeg Ifor Hael / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Grŵp Maia a Jamie Ysgol Y Bedol / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Creu Artefact Bl 5 a 6 (Unigol) (153)
Position: 1
Bobi Jones Ysgol Gynradd Eglwys Bach / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Aaron Hedger Ysgol Gynradd Brynconin / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Erin Pennant Jones Adran Rhydymain / Rh. Meirionnydd
Image
Creu Artefact Bl 5 a 6 (Grŵp) (154)
Position: 1
Grŵp Mabli Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 2
Grŵp Jamie Marsden-Jones Ysgol Gynradd Pennant / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Grŵp Tomos Ysgol Gynradd Y Dderi / Rh. Ceredigion
Image
Creu Arteffact Bl. 7, 8 a 9 (155)
Position: 1
Mari Ifan Ysgol Uwchradd Y Berwyn / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Beca Elin James Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Carys Davies Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Image
Creu Arteffact Bl. 10 ac 11 (156)
Position: 1
Ieuan Williams Ysgol Uwchradd Botwnnog / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Rebecca James Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Jack Harvey Ysgol Lewis Pengam / Rh. Gwent
Image
Creu Arteffact Bl.12 a dan 19 oed (157)
Position: 1
Morgan Metcalfe Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Lois Wynne Jones Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Celyn James Ysgol Uwchradd Aberteifi / Rh. Ceredigion
Image
Creu Arteffact dan 25 oed (158)
Position: 1
Bethan Dowding Aelwyd Coleg Gwyr Abertawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
Position: 2
Lois Wynne Jones Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Robert Goodman Aelwyd Cynwyl Elfed / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
CAD Bl. 12 a dan 19 oed (161)
Position: 1
Oliver Phillips Ysgol Uwchradd Aberteifi / Rh. Ceredigion
Image
CAD / CAM Bl. 7-9 (162)
Position: 1
Nia Rees Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Owain Jones Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Image
CAD / CAM Bl. 10 ac 11 (163)
Position: 1
Hanna James Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Ceris Davies Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Image
CAD / CAM Bl. 12 a dan 19 oed (164)
Position: 1
Kate Jones Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Oliver Phillips Ysgol Uwchradd Aberteifi / Rh. Ceredigion
Image
Celf dan 19 oed (165)
Position: 1
Tomos Sparnon Ysgol Uwchradd Ystalyfera / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
Position: 2
Sara Thomas Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Alice Samuel Aelwyd Coleg Gwyr Abertawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
Dylunio a Thechnoleg dan 19 oed (166)
Position: 1
Georgie Leeke Coleg Sir Benfro / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Sara Thomas Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Angharad Davies Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Image
Casgliad o waith gorffenedig CDT 18-25 oed (167)
Position: 1
Eluned Glyn Aelod Unigol C. Dwyrain Caerdydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 2
Elian Williams Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 3
Cybi Williams Tu allan i Gymru / Rh. Tu allan i Gymru
Image
Ffasiwn 19-25 oed (379)
Position: 1
Amy Spencer Aelwyd Coleg Gwyr Abertawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
 

Medalau

# Rhanbarth Cyfanswm
1
Ceredigion
Ceredigion
52 40 23 115
2
Eryri
Eryri
52 39 28 119
3
Caerdydd a'r Fro
Caerdydd a'r Fro
26 17 12 55
4
Conwy
Conwy
25 25 17 67
5
Penfro
Penfro
21 19 29 69
6
Meirionnydd
Meirionnydd
19 12 30 61
7
Dn. Myrddin
Dn. Myrddin
17 18 19 54
8
Gn. Myrddin
Gn. Myrddin
17 16 19 52
9
Morgannwg Ganol
Morgannwg Ganol
14 13 7 34
10
Dinbych
Dinbych
12 12 14 38
11
Maldwyn
Maldwyn
11 19 14 44
12
Fflint a Wrecsam
Fflint a Wrecsam
11 12 9 32
13
Gwent
Gwent
10 20 16 46
14
Môn
Môn
10 12 19 41
15
Gn. Morgannwg
Gn. Morgannwg
10 12 18 40
16
Cym. Morgannwg
Cym. Morgannwg
5 9 7 21
17
De Powys
De Powys
0 4 0 4
18
Tu allan i Gymru
Tu allan i Gymru
0 0 2 2

Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel

Eleni mae'r drefn o ddewis cystadleuwyr ar gyfer yr Ysgoloriaeth yn newid. Bydd panel o bedwar, sef Cefin Roberts, Eirian Owen, Bethan Bryn ac Eirlys Britton, yn edrych ar yr holl gystadleuwyr llwyfan yn y naw cystadleuaeth unigol 19-25oed a gynhelir trwy gydol ddydd Sadwrn, ac yn dewis y chwech gorau, nid o reidrwydd enillwyr y cystadlaethau. Mae'r panel yn annibynnol o'r beirniaid swyddogol ar gyfer y cystadlaethau unigol.

2014

2014

Enlli yn cipio Ysgoloriaeth Yr Urdd Bryn Terfel 2014

Enlli yn cipio Ysgoloriaeth Yr Urdd Bryn Terfel 2014

Nos Sul, Hydref 12, 2014 fe gipiodd y ddawnswraig Enlli Parri o Gaerdydd Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2014 mewn noson wefreiddiol a gynhaliwyd yn Neuadd Fawr, Canolfan Celfyddydau Aberystwyth. Cyflwynwyd yr Ysgoloriaeth, gwerth £4,000 i Enlli yn y noson oedd yn fyw ar S4C ac yn benllanw ar weithgareddau'r Eisteddfod eleni.

Daeth Enlli, sydd yn wreiddiol o Gaerdydd ac yn gyn-ddisgybl o Ysgol Gyfun Plasmawr i'r brig wedi ei pherfformiad gwefreiddiol o flaen y pump beirniad - Cefin Roberts, Eirlys Britton, Eirian Owen, Dafydd Huw a Gwyn L. Jones. Roedd rhaglen Enlli yn cynnwys dawns draddodiadol Gymreig a dawns gyfoes wreiddiol. Fel rhan o weithgareddau paratoi ar gyfer yr Ysgoloriaeth cafodd ddosbarth meistr gan Cerian Phillips, sydd ei hun wedi cystadlu am yr Ysgoloriaeth yn y gorffennol.

Mae Enlli bellach yn byw yn Llundain a newydd gychwyn cwrs BMus yn y Guildhall yn Llundain.

Meddai Enlli, "Ges i gymaint o sioc pan wnaethon nhw gyhoeddi fy enw i - o'n i ffili credu'r peth! Dwi wedi bod yn paratoi ar gyfer yr Ysgoloriaeth ers peth amser, a hoffwn ddiolch i Gapel Minnie Street am gael defnyddio eu festri er mwyn cael digon o ofod i ymarfer!

"Rydw i am ddefnyddio yr arian i ddatblygu fy sgiliau fel cerddor gan fy mod newydd gychwyn cwrs yn Llundain yn astudio'r ffliwt. Byddaf yn parhau i ddawnsio, ond mae hynny yn bennaf fel pleser!"

Yn ôl Cefin Roberts, un o'r beirniaid, "Mi oeddem ni fel panel yn hapus iawn gyda'r chwech berfformiodd heno, ac roedd y safon yn uchel iawn. Mi fu cryn drafod, ac roedd yn agos iawn, ond roedd pawb yn gytûn yn y diwedd mai Enlli oedd yn haeddu ennill.

"Rhoddodd perfformiad arbennig iawn gan gyfathrebu yn wych gyda'r gynulleidfa o ystyried ei bod mor ifanc. Roedd i weld wedi ymlacio wrth berfformio ac yn mwynhau ei hun. Ei chryfder mwyaf oedd fod ganddi amryw o sgiliau ond yn gallu cyrraedd a chyffwrdd pawb yn y gynulleidfa i'r sedd gefn un."

Ychwanegodd Aled Siôn Cyfarwyddwr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, "Cawsom noson wych yng Nghanolfan y Celfyddydau nos Sul, ac mae'r safon a welwyd yn brawf o'r hyn a welwn yn flynyddol ar lwyfan cenedlaethol yr Urdd. Rwyf yn hyderus y bydd yr ysgoloriaeth hon yn rhoi hwb werthfawr i yrfa berfformio Enlli ac edrychaf ymlaen at glywed beth fydd ei hanes yn y dyfodol."

2013

2013

Chloe yn cipio Ysgoloriaeth Yr Urdd Bryn Terfel 2013

Chloe yn cipio Ysgoloriaeth Yr Urdd Bryn Terfel 2013

Nos Sul, Hydref 6, 2013 fe gipiodd y ffliwtydd Chloe Angharad Bradshaw Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2013 mewn noson wefreiddiol a gynhaliwyd yn Neuadd Fawr, Canolfan Celfyddydau Aberystwyth. Cyflwynwyd yr Ysgoloriaeth, gwerth £4,000 i Chloe yn y noson oedd yn fyw ar S4C ac yn benllanw ar weithgareddau'r Eisteddfod eleni.

Daeth Chloe, sydd yn wreiddiol o Hengoed, Cwm Rhymni ac yn gyn-ddisgybl o Ysgol Gyfun Cwm Rhymni i'r brig wedi iddi swyno'r pedwar beirniad, Cefin Roberts, Cliff Jones, Eirian Owen a Rhys Taylor. Roedd rhaglen Chloe yn cynnwys dehongliad o Kokopeli gan Katherine Hoover a 3ydd symudiad Sonatina gan Edlin Burton. Fel rhan o weithgareddau paratoi ar gyfer yr Ysgoloriaeth cafodd ddosbarth meistr gan y ffliwtydd proffesiynol, Matthew Featherstone.

Mae Chloe ym Mhrifysgol Rhydychen yn astudio Cerddoriaeth a hi yw Llywydd Cymdeithas Gerdd y Brifysgol. Mae'n aelod blaenllaw o gerddorfa a sinfonietta'r Coleg ac ymysg ei llwyddiannau mae ennill y Rhuban Glas offerynnol yn yr Eisteddfod Genedlaethol a'r Cerddor Ifanc mwyaf addawol yn Gregynnog.

Meddai Chloe, "Nes i fwynhau perfformio heno yn fawr, er fy mod yn nerfus cyn chwarae fy narn cyntaf. Mi oedd y cystadleuwyr eraill yn broffesiynol iawn, yn gyfeillgar ac mi oedd perfformio gyda nhw yn brofiad da iawn.

"Pan wnaethon nhw gyhoeddi fy enw i, doeddwn i ddim yn credu beth oedd yn digwydd a methu stopio gwenu! Gyda'r arian rwyf wedi ennill, dwi am wneud cais am gyrsiau meistr - mae un neu ddau yn apelio yn America ac Ewrop, a gyda'r arian yma mi allaf fforddio mynd allan am glyweliadau, na fyddwn i wedi gallu gwneud fel arall."

Yn ôl Eirian Owen, un o'r beirniaid, "Mi oedd y cystadleuwyr heno i gyd yn eithaf ifanc a dyma y tro cyntaf i bob un ohonynt gystadlu am yr ysgoloriaeth - mi oedd pob un yn brofiadol yn eu maes ac yn berfformwyr aeddfed iawn ond mi oedd yr enillydd yn sefyll allan. Er ei bod yn agos, mi oeddem ni i yn unfryd ein barn ar yr enillydd, sydd yn beth braf.

"Mae techneg ffliwt Chloe yn arbennig o dda. Mae hi'n amlwg yn feistr ar gynhyrchu sain y ffliwt a mi fydd hynny yn ei chario ymlaen i'r dyfodol dwi'n siŵr."

Ychwanegodd Aled Siôn Cyfarwyddwr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, "Cawsom noson wych yng Nghanolfan y Celfyddydau nos Sul, ac mae'r safon a welwyd yn brawf o'r hyn a welwn yn flynyddol ar lwyfan cenedlaethol yr Urdd. Rwyf yn hyderus y bydd yr ysgoloriaeth hon yn rhoi hwb werthfawr i yrfa berfformio Chloe ac edrychaf ymlaen at glywed beth fydd ei hanes yn y dyfodol."

2012

2012

Huw yn cipio Ysgoloriaeth Yr Urdd Bryn Terfel 2012

Huw yn cipio Ysgoloriaeth Yr Urdd Bryn Terfel 2012

Ar nos Sul, Hydref 14, fe gipiodd y canwr Huw Ynyr Evans Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2012 mewn cyngerdd gwefreiddiol a gynhaliwyd yn Theatr y Stiwt, Rhosllannerchrugog. Cyflwynwyd yr Ysgoloriaeth, gwerth £4,000 i Huw gan Bryn Terfel yn y cyngerdd oedd yn fyw ar S4C ac yn benllanw ar weithgareddau'r Eisteddfod eleni.

Daeth Huw, sydd yn wreiddiol o Rydymain ac yn gyn-ddisgybl o Ysgol y Gader a Choleg Meirion Dwyfor i'r brig wedi iddo swyno'r chwe beirniad. Roedd rhaglen Huw yn cynnwys dehongliad o'r aria Eidaleg, Già il sole dal Gange (O'r Dwyrain mae'r Golau), Alessandro Scarletti. Darn cerdd sef 'Cân Shane' o waith Myrddin ap Dafydd ar y gainc 'Difyrwch Ieuan y Telynor Dall' gan Nansi Richards. Pan ddaw'r Nos, Meirion Williams a Gitâr Abruzzese, Francesco Tosti. Fel rhan o weithgareddau paratoi ar gyfer yr Ysgoloriaeth cafodd ddosbarth meistr gan y canwr uchel ei fri, Rhys Meirion.

Mae Huw ar fin cychwyn ei drydedd flwyddyn yn gwneud gradd mewn Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor. Mae yn wyneb cyfarwydd ar lwyfannau'r Urdd, yr Eisteddfod Genedlaethol a'r _yl Gerdd Dant ac wedi perfformio yn gyson gyda Chwmni Theatr Meirion a Chôr Idris. Mae hefyd yn ddiweddar wedi dechrau canu gyda Chôr Godre'r Aran.

Meddai &dlquo;Tri chynnig i Gymro mae nhw yn ei ddweud, ond mi wnes i lwyddo i'w gwneud hi mewn dau heno gan mai dyma oedd yr ail waith i mi gystadlu! Mi oedd yn brofiad ffantastig perfformio heno, a mi oedd pawb yn fwy na theilwng o'r wobr, felly mi ges i dipyn o sioc pan wnaethon nhw gyhoeddi fy enw i. Mi ydw i am gadw'r arian, a disgwyl i weld sut mae'r llais yn datblygu ac yna mewn blynyddoedd i ddod ar ôl iddo setlo, gobeithio y gallaf i fynd i astudio'r llais ymhellach.”

Yn ôl Gavin Ashcroft, un o'r beirniaid, “Mi oedd y safon yn uchel iawn ac mi gawsom wledd i'r llygaid ac i'r glust. Roedd yn braf gweld cymaint o amrywiaeth ar y llwyfan a'r safon mor uchel - ac yn y diwedd bu'n rhaid edrych ar bwy oedd yn fwy cyson gyda'u safon. Beth oedd yn arbennig am Huw yw fod yna rhyw annwyldod amdano, ac mae ganddo lais melfedaidd iawn. Perfformiodd yn wych heno a dwi'n si_r y bydd yn datblygu i fod yn ganwr anhygoel.”

Ychwanegodd Aled Siôn Cyfarwyddwr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, “Cawsom gyngerdd gwefreiddiol yn y Stiwt heno, ac mae'r safon a welwyd yn brawf o'r hyn a welwn yn flynyddol ar lwyfan cenedlaethol yr Urdd. Rwyf yn hyderus y bydd yr ysgoloriaeth hon yn rhoi hwb werthfawr i yrfa berfformio Huw ac edrychaf ymlaen i glywed beth fydd ei hanes yn y dyfodol.”

2011

2011

Ysgoloriaeth 2011 Abertawe a'r Fro 2011

Glain

Ar nos Sul, Medi 25 2011 fe gipiodd Glain Dafydd Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2011 mewn cyngerdd gwefreiddiol a gynhaliwyd yn Stiwdio'r Ddraig, Pencoed ger Pen-y-bont ar Ogwr.

Cyflwynwyd yr Ysgoloriaeth, gwerth £4,000 i Glain ar ddiwedd y cyngerdd cafodd ei darlledu'n fyw ar S4C.

Daeth Glain (19), o Fangor ac sy'n gyn-ddisgybl yn Ysgolion y Garnedd a Tryfan a Chanolfan William Mathias i'r brig wedi iddi swyno'r chwe beirniaid gyda'i dehongliad o Au Matin gan Touriner, La Source, Albert Zabel ac Impromptu gan Reinhold Gilère. Fel rhan o weithgarddau'r Ysgoloriaeth cafodd ddosbarth meistr gan y telynor Ieuan Jones.

Mae Glain wedi hen arfer perfformio a chystadlu, yng Nghymru ac yn rhyngwladol. Mae eisoes wedi ennill Tlws y Telynor, Ysgoloriaeth Simms yr Urdd a'r Rhuban Glas Offerynnol yn Eisteddfod Genedlaethol Blaenau'r Cymoedd 2010. Yn yr un flwyddyn bu'n agos i'r brig yng nghystadleuaeth BBC Young Musician a'r Royal Overseas League. Mae hi bellach yn astudio ym Mhrifysgol Normale de Musique de Paris o dan hyfforddiant Isabelle Perrin. Yn ddiweddar ymddangosodd Glain fel aelod o Gerddorfa Ieuenctid Prydain yn y Proms yn Neuadd Albert.

Meddai “Mae ennill Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel yn gyrhaeddiad allweddol i mi yn fy ngyrfa hyd yma, heb os. Mae wedi bod yn fraint cael cymryd rhan yn y gystadleuaeth a hoffwn gydnabod y cyfraniad y mae'r Urdd wedi'i wneud i mi fel perfformiwr dros nifer o flynyddoedd ac sy'n cyrraedd penllanw drwy'r gystadleuaeth arbennig hon.”

Roedd y cystadleuwyr eraill yn cynnwys:

  • Ellen Angharad Williams o'r Bontfaen. Enillydd yr Unawd Alaw Werin 19 – 25
  • Elen Angharad Morgan o Landysul. Enillydd y Cyflwyniad Dramatig 19 – 25
  • Rhian Mair Davies o Bencader. Enillydd y Llefaru Unigol 19 – 25
  • Glain Dafydd o Fangor. Enillydd Unawd Offerynnol 19 – 25
  • Huw Ynyr Evans o Rydymain. Enillydd Unawd Cerdd Dant 19 – 25
  • Anna Pardanjac o Fae Colwyn. Enillydd Dawns Unigol i Ferched Bl 10 a dan 25
  • Steffan Jones o Gaerdydd. Enillydd Unawd 19 – 25
  • Sian Crisp o Gaernarfon. Enillydd Unawd o Sioe Gerdd 19 – 25

2010

2010

Ysgoloriaeth 2010 CEREDIGION

Elgan Llyr Thomas

Daeth Elgan Llyr Thomas, o Graig y Don, Llandudno i'r brig wedi iddo swyno'r chwech beirniaid gyda'i ddehongliad o Y Bugail gan Wilfred Jones, Anfonaf Angel gan Robat Arwyn a 'Miwsig mwyn y nos' gan Andrew Lloyd Webber. Fel rhan o'r Ysgoloriaeth cafodd ddosbarth meistr gan neb llai na'r canwr Rhydian Roberts.

Roedd y cystadleuwyr eraill yn cynnwys y soprano Eirlys Myfanwy Davies o Lanelli; cantores Cerdd Dant Glesni Fflur, enillydd y cystadleuaeth llefaru Elen Gwenllian o Gaernarfon; enillyd yr Unawd Alaw Werin Ceirios Evans o Lanarth; pianydd Jocelyn Freeman; Teleri Mair Williams, enillydd y Cyflwyniad Ddramatig a'r dawnswraig Cerian Phillips o Gaerfyrddin.

Yn enedigol o Landudno, mae Elgan bellach yn fyfyriwr yng Ngholeg Cerdd Brenhinol y Gogledd ym Manceinion. Yno mae wedi profi llwyddiant gyda'i lais wrth iddo gipio gwobr 'Elsie Thurston' syin agored i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf ac o ganlyniad buin cynrychioli'r coleg yng nghystadleuaeth 'Kathleen Ferrier Bursary Award' ym mis Hydref 2009. Dyma'r tro cyntaf i Elgan gystadlu am Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel ac wedi iddo raddio, mae a'i fryd ar ddilyn cwrs ôl-radd yn y Guild Hall yn Llundain er mwyn llwyddo fel Tenor proffesiynol.

Meddai Elgan “Ennill yr Ysgoloriaeth hon yw uchafbwynt fy ngyrfa hyd yma. Roedd cymryd rhan yn brofiad bythgofiadwy a dwi'n ddiolchgar iawn am y cyfle i gydweithio â Rhydian Roberts oedd wedi bod yn fy mentora. Bwriadaf ddefnyddio'r wobr ariannol ar gyfer costau addysg yn y coleg a dilyn cwrs ôl radd. Hoffwn ddiolch i'r Urdd a'r Ysgoloriaeth am y cyfle”.

Meddai Aled Siôn, Cyfarwyddwr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd “Eto eleni, mae cystadleuaeth yr Ysgoloriaeth wedi creu cynnwrf a chyffro heb ei ail a'r cyngerdd yn binacl gwych i'r holl weithgareddau. Bu i'r wyth cystadleuydd roi o'u gorau a llongyfarchiadau gwresog iawn i Elgan. Edrychwn ymlaen at ddilyn ei yrfa yn y dyfodol”.

Past winners

Cyn Enillwyr
2011 Abertawe a'r Fro Glain Dafydd
2010 Ceredigion Elgan Llyr Thomas
2009 Bae Caerdydd Catrin Angharad Roberts
2008 Conwy Rhian Lois Evans
2007 Sir Gâr Manon Wyn Williams
2006 Sir Ddinbych Rhys Taylor
2005 Canolfan Mileniwm Cymru Lowri Walton
2004 Ynys Môn Rakhi Singh
2003 Tawe Nedd ac Afan Aled Pedrig
2002 Caerdydd Rhian Mair Lewis
2001 Toriad oherwydd Clwy'r traed a'r genau -
2000 Bro Conwy Fflur Wyn
1999 Llanbedr Pont Steffan Mirain Haf