Cystadlaethau

Gwybodaeth am ganlyniadau'r gystadleuaeth ddiweddaraf o'r maes...

Neu dewiswch ddiwrnod:

Llun

Llun
Unawd Offer Taro Bl. 6 ac iau (203) 10:00
Position: 1
Ffred Hayes Ysgol Pencae / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 2
Taliesin Davies Ysgol Gynradd Llanfyllin / Rh. Maldwyn
Position: 3
Owain Siôn Ysgol Gynradd Llanfairpwll / Rh. Ynys Môn
Position: 3
Guto Daley Tyson Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Unawd Bl. 2 ac iau (160) 11:02
Position: 1
Beca Hogg Ysgol Gynradd Glanrafon / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Position: 2
Cadi Llywela Ysgol Gynradd Llanelltyd / Rh. Meirionnydd
Video
Position: 3
Fflur McConnell Ysgol Gynradd Aberaeron / Rh. Ceredigion
Video
Llefaru Unigol Bl. 2 ac iau (D) (332) 11:10
Position: 1
Georgia Spark Ysgol Gynradd Abernant / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 2
Martha Evans Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion / Rh. Maldwyn
Video
Position: 3
Arthur Garratt-Smith Ysgol Gynradd Carrog / Rh. Dinbych
Video
Unawd Gitâr Bl. 6 ac iau (202) 11:15
Position: 1
Osian James Ysgol Y Wern / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 2
Deio Roberts Ysgol Y Graig / Rh. Ynys Môn
Position: 3
Tomos Lloyd Ysgol Rhos Helyg / Rh. Ceredigion
Unawd Cerdd Dant Bl. 2 ac iau (242) 11:15
Position: 1
Ela Mablen Griffiths-Jones Ysgol Gynradd Aberaeron / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Guto Edwards Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Video
Position: 3
Eiri Evans Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Video
Ensemble Offerynnol Bl. 6 ac iau (208) 11:25
Position: 1
Ysgol Gymuned Penisarwaun / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Ysgol Gymraeg Pwll Coch / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Parti Unsain (Y.C.) Bl. 6 ac iau (Ysg.hyd 50) (167) 11:45
Position: 1
Ysgol Gynradd Llanelltyd / Rh. Meirionnydd
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Cwrtnewydd / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Carreglefn / Rh. Ynys Môn
Video
Llefaru Unigol Bl. 2 ac iau (320) 12:00
Position: 1
Sophie Ashton Ysgol Gynradd Dyffryn Trannon / Rh. Maldwyn
Video
Position: 2
Ela Mablen Griffiths-Jones Ysgol Gynradd Aberaeron / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Geraint Barnes Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Unawd Piano Bl. 6 ac iau (204) 12:10
Position: 1
Charlotte Kwok Ysgol Gynradd Dolau / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 2
Beca Lois Keen Adran Henblas / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 3
Elin Rolles Ysgol Gymraeg Bryn y Môr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Ymgom Bl. 6 ac iau (D) (410) 12:25
Position: 1
Ysgol Gynradd Plascrug / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Penygloddfa / Rh. Maldwyn
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Esgob Morgan / Rh. Dinbych
Video
Dawns Werin Bl. 4 ac iau (266) 12:45
Position: 1
Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Y Borth / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Gymraeg Lôn Las / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Llefaru Unigol Bl. 3 a 4 (D) (333) 13:00
Position: 1
Madeleine Carter-Lewis Aelod Unigol Cylch Bro Conwy / Rh. Conwy
Video
Position: 2
Ffion Lewis Ysgol Gynradd Creigiau / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Abbey Thomas Ysgol Gynradd Llys Hywel / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Unawd Telyn Bl. 6 ac iau (206) 13:10
Position: 1
Emma Buckley Ysgol Treferthyr / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Beca Lois Keen Adran Henblas / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 3
Cadi Davies Ysgol Gynradd Glanrafon / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Cân Actol Bl. 6 ac iau (D) (411) 13:25
Position: 1
Ysgol Gynradd Plascrug / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Spittal / Rh. Penfro
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Nant y Coed / Rh. Conwy
Video
Ensemble Lleisiol (Y.C./Adran) Bl. 6 ac iau (172) 13:50
Position: 1
Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Video
Position: 2
Adran Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Adran Salem / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Unawd Cerdd Dant Bl. 3 a 4 (243) 14:05
Position: 1
Lowri Anes Jarman Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Video
Position: 2
Efan Arthur Williams Ysgol Gymraeg Treganna / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Fflur Edwards Ysgol Gynradd Y Garnedd / Rh. Eryri
Video
Cystadleuaeth Y Fedal Cyfansoddi dan 25 oed (241) 14:30
Position: 1
George Dolan Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
No Video
Position: 2
Siriol Jenkins Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
No Video
Position: 3
Louie McIver Ysgol Uwchradd Penarlag / Rh. Fflint a Wrecsam
No Video
CogUrdd Bl. 4-6 (262) 15:00
Position: 1
Carys Gittins Ysgol Gynradd Llanerfyl / Rh. Maldwyn
Position: 2
Annalise Evans Ysgol Gynradd Pum Heol / Rh. Dwyrain Myrddin
Position: 3
Gwenlli Owen Davies Ysgol Pencae / Rh. Caerdydd a'r Fro
Parti Recorder Bl. 6 ac iau (207) 15:00
Position: 1
Ysgol Bro Dewi / Rh. Penfro
Video
Position: 2
Ysgol Gymraeg Bryn y Môr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Spittal / Rh. Penfro
Video
Llefaru Unigol Bl. 3 a 4 (321) 15:20
Position: 1
Erin Griffiths Ysgol Gynradd Y Ddwylan / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Iolo Arfon Ysgol Gynradd Bod Alaw / Rh. Conwy
Video
Position: 3
Erin Llwyd Jones Adran Ffridd y Llyn / Rh. Meirionnydd
Video
Dawns Greadigol Bl. 6 ac iau (279) 15:30
Position: 1
Ysgol Gymraeg Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd I D Hooson / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Santes Tudful / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Unawd Bl. 3 a 4 (161) 15:50
Position: 1
Rhys Lloyd Thomas Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Video
Position: 2
Erin Fflur Morgan Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 3
Betrys Llwyd Dafydd Ysgol Gynradd Y Dderi / Rh. Ceredigion
Video
Grwp Bl. 6 ac iau (232) 16:00
Position: 1
Ysgol Gymraeg Coed y Gof / Rh. Caerdydd a'r Fro
Position: 2
Ysgol Gynradd Rhos Helyg / Rh. Ceredigion
Position: 3
Ysgol Y Graig / Rh. Ynys Môn
Dawns Stepio Grwp Bl. 6 ac iau (269) 16:05
Position: 1
Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 2
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Brynsaron / Rh. Ceredigion
Video
Parti Cerdd Dant (Unsain) (Y.C.) Bl. 6 ac iau (245) 16:20
Position: 1
Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Gwenffrwd / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Position: 3
Ysgol Gymraeg Teilo Sant / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Unawd Chwythbrennau Bl. 6 ac iau (200) 16:35
Position: 1
Nell Evans Ysgol Gynradd Gelli Aur / Rh. Penfro
Video
Position: 2
Seren Morris Ysgol Gynradd Iolo Morganwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Moi Hallam Ysgol Gynradd y Felinheli / Rh. Eryri
Video
Côr (Y.C.) Bl. 6 ac iau (Ysg.hyd 150) (169) 16:45
Position: 1
Ysgol Gynradd Llanfair D.C. / Rh. Dinbych
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Y Felinheli / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Bro Tryweryn / Rh. Meirionnydd
Video
Cân Actol (Y.C.) Bl. 6 ac iau (Ysg. dros 100) (392) 18:30
Position: 1
Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Ysgol Cynwyd Sant / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 3
Ysgol Gymraeg Dewi Sant / Rh. Dinbych
Video

Mawrth

Mawrth
Cerddorfa/Band Bl. 6 ac iau (209) 08:00
Position: 1
Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Llanfairpwll / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 3
Ysgol Y Graig / Rh. Ynys Môn
Video
Llefaru Unigol Bl. 5 a 6 (322) 11:00
Position: 1
Megan Elen Topps Ysgol Gynradd Pencarnisiog / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 2
Cadi Llyn Davies Ysgol Gynradd Bro Cernyw / Rh. Conwy
Video
Position: 3
Aled Lloyd Ysgol Gynradd Maenclochog / Rh. Penfro
Video
Unawd Pres Bl. 6 ac iau (205) 11:05
Position: 1
Lisa Morgan Ysgol Gynradd Y Garnedd / Rh. Eryri
Video
Position: 2
David Bisseker Ysgol Gynradd Talsarnau / Rh. Meirionnydd
Video
Position: 3
Osian Maloney Ysgol Gynradd Llandegfan / Rh. Ynys Môn
Video
Unawd Bl. 5 a 6 (162) 11:20
Position: 1
Ynyr Rogers Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Video
Position: 2
Lwsi Roberts Ysgol Gynradd Dyffryn Banw / Rh. Maldwyn
Video
Position: 3
Osian Trefor Hughes Ysgol Gynradd Gwaun Gynfi / Rh. Eryri
Video
Unawd Llinynnol Bl. 6 ac iau (201) 11:30
Position: 1
Annie Song Ysgol Gynradd Rhydypenau / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Elin Rolles Ysgol Gymraeg Bryn y Môr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Position: 3
Aaron Grundy Ysgol Gynradd Pentraeth / Rh. Ynys Môn
Video
Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl. 6 ac iau (210) 11:45
Position: 1
Ysgol Gynradd Talsarnau / Rh. Meirionnydd
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Eifion Wyn / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Y Plas / Rh. Conwy
Video
Grwp Llefaru Bl. 6 ac iau (D) (335) 12:10
Position: 1
Ysgol Gynradd Creigiau / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Penygloddfa / Rh. Maldwyn
Video
Position: 3
Ysgol Y Model / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Deuawd Bl. 6 ac iau (163) 12:15
Position: 1
Ynyr ac Osian Enlli Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Video
Position: 2
Megan a Lwsi Ysgol Gynradd Dyffryn Banw / Rh. Maldwyn
Video
Position: 3
Mallt a Fflur Ysgol Gynradd Eglwyswrw / Rh. Penfro
Video
Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl. 6 ac iau (D) (246) 12:25
Position: 1
Ysgol Gynradd Plascrug / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Trefnant / Rh. Sir Ddinbych
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Cwmafan / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Grwp Llefaru Bl. 6 ac iau (323) 12:35
Position: 1
Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Video
Position: 2
Ysgol Gymraeg Treganna / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Glanrafon / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Dawns Werin Bl. 6 ac iau (Ysg. dros 100/Adran dros 50) (268) 12:45
Position: 1
Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 2
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Glan Cleddau / Rh. Penfro
Video
Parti Unsain (Y.C.) Bl. 6 ac iau (Ysg. dros 50) (168) 13:00
Position: 1
Ysgol Gynradd Gwenffrwd / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Position: 2
Ysgol Gymraeg Teilo Sant / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 3
Ysgol Gymraeg Llwyncelyn / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Llefaru Unigol Bl. 5 a 6 (D) (334) 13:10
Position: 1
Sophie Maloney Ysgol Gynradd Nant y Coed / Rh. Conwy
Video
Position: 2
Rhianna Young Ysgol Gynradd Gwauncelyn / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 3
Salma Mohamed Ysgol Gynradd Plascrug / Rh. Ceredigion
Video
Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl. 6 ac iau (171) 13:15
Position: 1
Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Video
Position: 2
Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Ysgol Gymraeg Rhydaman / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Unawd Cerdd Dant Bl. 5 a 6 (244) 13:25
Position: 1
Ffion Haf Jordan Ysgol Gynradd Bodedern / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 2
Ynyr Rogers Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Video
Position: 3
Begw Tomos Ysgol Gynradd Glantwymyn / Rh. Maldwyn
Video
Cyflwyniad Dramatig Bl. 6 ac iau (390) 13:35
Position: 1
Ysgol Gynradd Y Garnedd / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Video
Position: 3
Ysgol Gymraeg Treganna / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Cystadleuaeth Medal y Dysgwyr Bl. 10 a dan 25 oed (382) 14:30
Position: 1
Megan Elis Prifysgol Bangor / Rh. Eryri
No Video
Position: 2
Bradley Davies Ysgol Uwchradd John Bright / Rh. Conwy
No Video
Position: 3
Hannah Eve Cook Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen / Rh. Eryri
No Video
CogUrdd Bl. 7-9 (263) 15:00
Position: 1
Lowri Rowlands Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
No Video
Position: 2
Gethin Lewis Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
No Video
Position: 3
Oliver John Williams Ysgol Uwchradd Bodedern / Rh. Ynys Môn
No Video
Ymgom Bl. 6 ac iau (389) 15:00
Position: 1
Adran Cerrigydrudion / Rh. Conwy
Video
Position: 2
Ysgol Gymraeg Bronllwyn / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Position: 3
Ysgol Gymraeg Treganna / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl. 6 ac iau (247) 15:20
Position: 1
Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Penybryn / Rh. Eryri
Video
Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl. 6 ac iau (195) 15:40
Position: 1
Ynyr Rogers Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Video
Position: 2
Elain Haf Davies Ysgol Gymraeg Teilo Sant / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 3
Ifan Llyr Knott Ysgol Gynradd Nantgaredig / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Dawns Aml-Gyfrwng Bl. 6 ac iau (280) 15:55
Position: 1
Ysgol Gymraeg Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd I D Hooson / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Position: 3
Adran Amlwch / Rh. Ynys Môn
Video
Parti Unsain(Dysgwyr) Bl. 6 ac iau (165) 16:15
Position: 1
Ysgol Gynradd Stebonheath / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Plascrug / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Ysgol Gymunedol Bodnant / Rh. Dinbych
Video
Côr (Y.C.) Bl. 6 ac iau (Ysg. dros 150) (170) 16:35
Position: 1
Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Video
Position: 2
Ysgol Gymraeg Llwyncelyn / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Position: 3
Ysgol Gymraeg Teilo Sant / Rh. Dwyrain Myrddin
Video

Mercher

Mercher
Cân Actol Bl. 6 ac iau (Ysg. hyd 100) (391) 08:00
Position: 1
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 2
Adran Bro Alaw / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Llannefydd / Rh. Conwy
Video
Unawd Offer Taro Bl. 7-9 (215) 10:00
Position: 1
Twm Llechog Elis Aelwyd Gwrtheyrn / Rh. Eryri
No Video
Position: 2
Magi Hayes Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
No Video
Position: 3
Elan Catrin Parry Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd / Rh. Fflint a Wrecsam
No Video
Unawd Telyn Bl. 7-9 (218) 11:00
Position: 1
Huw Boucher Ysgol Uwchradd Stanwell / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Cesia Rees Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Position: 3
Christopher Sabisky Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Video
Unawd Gitâr Bl. 7-9 (214) 11:15
Position: 1
Osian Daley Tyson Ysgol Uwchradd Y Berwyn / Rh. Meirionnydd
No Video
Position: 2
Elen Jones Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
No Video
Position: 3
Stephen Cowley Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Ynys Môn
No Video
Dawns Greadigol dan 19 oed (281) 11:25
Position: 1
Adran Rhosllanerchrugog / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Position: 2
Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Llefaru Unigol Bl. 7-9 (D) (336) 11:45
Position: 1
Isabel Howe Ysgol Uwchradd Dewi Sant / Rh. Penfro
Video
Position: 2
Thea Sophia Mae Ysgol Uwchradd Bodedern / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 3
Elan Rees Lloyd Ysgol Uwchradd Llanidloes / Rh. Maldwyn
Video
Parti Cerdd Dant (Unsain) (Adran) Bl. 6 ac iau (248) 11:50
Position: 1
Adran Dinbych / Rh. Dinbych
Video
Position: 2
Adran Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Adran Ffridd y Llyn / Rh. Meirionnydd
Video
Grwp Llefaru (Adran) Bl. 6 ac iau (324) 12:05
Position: 1
Adran yr Wyddgrug / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Position: 2
Adran Emlyn / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Video
Unawd Pres Bl. 7-9 (217) 12:15
Position: 1
Rhydian Tiddy Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 2
Ben Glover Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Video
Position: 3
Deio Llŷr Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Video
Dawns Werin Bl. 6 ac iau (Ysgolion hyd 100) (267) 12:35
Position: 1
Ysgol Gynradd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Llanystumdwy / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Llanfair D.C. / Rh. Dinbych
Video
Grwp Cerddoriaeth Greadigol A.A. (211) 12:50
Position: 1
Ysgol Arbennig Hafod Lôn / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Ysgol Arbennig Y Gogarth / Rh. Conwy
Video
Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl. 7, 8 a 9 (196) 13:20
Position: 1
Cadi Williams Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Malen Meredydd Aeron Ysgol Bro Hyddgen / Rh. Maldwyn
Video
Position: 3
Tegid Goodman-Jones Aelod Unigol Cylch Treffynnon / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Parti Deusain (Adran) Bl. 9 ac iau (180) 13:30
Position: 1
Adran Y Neuadd Fach / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 2
Aelwyd Llanbedr Pont Steffan / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Aelwyd Chwilog / Rh. Eryri
Video
Ymgom Bl. 7-9 (D) (412) 13:50
Position: 1
Ysgol Uwchradd Pen y Dre / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Position: 2
Ysgol Uwchradd Y Drenewydd / Rh. Maldwyn
Video
Position: 3
Ysgol Uwchradd Gatholig ac Anglicanaidd Sant Josef / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Y Fedal Ddrama Bl. 10 a dan 25 oed (409) 14:30
Position: 1
Lois Llywelyn Williams Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor / Rh. Eryri
No Video
Position: 2
Miriam Elin Jones Aelod Unigol C. Aberystwyth / Rh. Ceredigion
No Video
Position: 3
Mared Llywelyn Williams Aelod Unigol C. Llŷn / Rh. Eryri
No Video
CogUrdd Bl. 10 a dan 19 oed (264) 15:00
Position: 1
Imogen Louise Jeffery Coleg Ceredigion / Rh. Ceredigion
No Video
Position: 2
Manon Edwards Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi / Rh. Ceredigion
No Video
Position: 3
Catrin Parry-Ephraim Ysgol Uwchradd Y Moelwyn / Rh. Meirionnydd
No Video
Unawd Chwythbrennau Bl. 7-9 (212) 15:00
Position: 1
Ismay Evans Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Medi Morgan Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Carys Knight Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Parti (Adran) Bl. 6 ac iau (164) 15:20
Position: 1
Adran Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Adran Henblas / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 3
Adran Bro Aled / Rh. Conwy
Video
Deuawd Cerdd Dant Bl. 9 ac iau (250) 15:35
Position: 1
Alaw ac Elin Fflur Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 2
Modlen a Sion Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Video
Position: 3
Beca ac Elan Aelwyd Llanbedr Pont Steffan / Rh. Ceredigion
Video
Côr (Adran) Bl. 6 ac iau (166) 15:45
Position: 1
Adran Dinbych / Rh. Dinbych
Video
Position: 2
Adran Y Neuadd Fach / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 3
Adran Emlyn / Rh. Ceredigion
Video
Grŵp Llefaru (Adran) Bl. 9 ac iau (326) 16:00
Position: 1
Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Video
Position: 2
Aelwyd Chwilog / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Grwp Bl. 7-9 (233) 16:00
Position: 1
Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
No Video
Ymgom Bl. 7, 8 a 9 (393) 16:15
Position: 1
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Ysgol Uwchradd y Creuddyn / Rh. Conwy
Video
Position: 3
Ysgol Gyfun Maes Y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Parti Cerdd Dant (Adran) Bl. 9 ac iau (257) 16:35
Position: 1
Adran Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Aelwyd Chwilog / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Video
Côr (Adran) Bl. 9 ac iau (181) 16:50
Position: 1
Adran Y Neuadd Fach / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 2
Adran Bentref Llwyth y Llan / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 3
Aelwyd Llanbedr Pont Steffan / Rh. Ceredigion
Video
Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl. 6 ac iau (283) 17:30
Position: 1
Freya Murray Ysgol Gymraeg Dewi Sant / Rh. Dinbych
Video
Position: 2
Ella Richardson Ysgol Ddawns Xisdanz / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Position: 3
Abbie Gregory Ysgol Gynradd Beuno Sant / Rh. Meirionnydd
Video
Grwp Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl. 6 ac iau (284) 17:30
Position: 1
Adran Amlwch / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 2
Ysgol Gymraeg Rhydaman / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 3
Aelwyd Eryri / Rh. Eryri
Video
Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl. 7, 8 a 9 (285) 17:30
Position: 1
Rosanna Talco Ysgol Gyfun Penglais / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Charlie Lindsay Ysgol Uwchradd Y Berwyn / Rh. Meirionnydd
Video
Position: 3
Mia Colbeck-Jones Ysgol Gyfun Rhydywaun / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Grwp Dawnsio Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl. 7, 8 a 9 (286) 17:30
Position: 1
Adran Bethel / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Ysgol Bro Hyddgen / Rh. Maldwyn
Video
Position: 3
Adran Amlwch / Rh. Ynys Môn
Video
Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl. 10 a dan 19 oed (287) 17:30
Position: 1
Tom Hughes-Lloyd Aelwyd Coleg Cambria / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Position: 2
Lowri Pierce Jones Adran Bethel / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Charlotte Saunders Coleg Llanymddyfri / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Grwp Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl. 10 a dan 19 oed (288) 17:30
Position: 1
Aelwyd Eryri / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Aelwyd Llanbedr Pont Steffan / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Ysgol Ddawns Xisdanz / Rh. Fflint a Wrecsam
Video

Iau

Iau
Unawd Llinynnol Bl. 7-9 (213) 11:00
Position: 1
Eirlys Lovell-Jones Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Gwydion Rhys Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Sophie Neal Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Video
Grwp Llefaru Bl. 7, 8 a 9 (327) 11:20
Position: 1
Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Video
Position: 3
Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Unawd Cerdd Dant Bl. 7-9 (249) 11:30
Position: 1
Gwenan Mars Lloyd Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Video
Position: 2
Marged Selway-Jones Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Position: 3
Malen Meredydd Aeron Ysgol Bro Hyddgen / Rh. Maldwyn
Video
Dawns Werin Unigol i Ferched Bl. 9 ac iau (273) 11:40
Position: 1
Ava Walters Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 2
Elen Morlais Williams Ysgol Y Wern / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Beca Roberts Ysgol Gynradd Gymraeg Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Grwp Llefaru Bl. 13 ac iau (D) (337) 11:55
Position: 1
Ysgol Uwchradd Argoed / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Position: 2
Ysgol Uwchradd Pen y Dre / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Position: 3
Ysgol Howell, Llandaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Parti Bechgyn Bl. 7-9 (183) 12:05
Position: 1
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 2
Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Video
Position: 3
Ysgol Uwchradd Y Berwyn / Rh. Meirionnydd
Video
Unawd Piano Bl. 7-9 (216) 12:20
Position: 1
Erin Aled Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Video
Position: 2
Imogen Edwards Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Position: 3
Medi Morgan Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
Video
Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl. 9 ac iau (274) 12:40
Position: 1
Noah Potter Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 2
Aled John Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 3
Iestyn Jones Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Ensemble Bl. 7-9 (219) 12:55
Position: 1
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 3
Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Unawd Merched Bl. 7-9 (173) 13:20
Position: 1
Alaw Evans Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 2
Cadi Williams Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Glesni Rhys Jones Ysgol Uwchradd Bodedern / Rh. Ynys Môn
Video
Unawd Pres Bl. 10 a dan 19 oed (225) 13:30
Position: 1
Merin Caradog Lleu Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Erin Hassan Ysgol Gyfun Penglais / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
William Michael Porter Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Video
CogUrdd 19 - 25 oed (265) 14:00
David Bowler Coleg Ceredigion / Rh. Ceredigion
Llefaru Unigol Bl. 7-9 (325) 14:00
Position: 1
Steffan Alun Leonard Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Position: 2
Hanna Medi Davies Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 3
Mali Delargy Tu allan i Gymru / Rh. Tu allan i Gymru
Video
Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl. 10 a dan 19 oed (197) 14:05
Position: 1
Rhys Meilyr Ysgol Gyfun Llangefni / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 2
Lewys Meredydd Ysgol Uwchradd Y Gader / Rh. Meirionnydd
Video
Position: 3
Elan Meirion Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Video
Cystadleuaeth y Gadair Bl. 10 a dan 25 oed (352) 14:30
Position: 1
Gwynfor Dafydd Ysgol Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol
Position: 2
Siôn Jenkins Aelod Unigol Cylch Clunderwen / Rh. Penfro
Position: 3
Gethin Wynn Davies Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Dawns Werin Bl. 7, 8 a 9 (270) 15:00
Position: 1
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 3
Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Unawd Bechgyn Bl. 7-9 (174) 15:20
Position: 1
Llŷr Eirug Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Sion Dafydd Edwards Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Video
Position: 3
Gethin Bennett Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Video
Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9 (256) 15:35
Position: 1
Ysgol Bro Hyddgen / Rh. Maldwyn
Video
Position: 2
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 3
Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Video
Deuawd Bl. 7-9 (175) 15:50
Position: 1
Alaw ac Elin Fflur Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 2
Elan a Beca Aelwyd Llanbedr Pont Steffan / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Glesni ac Erin Ysgol Uwchradd Bodedern / Rh. Ynys Môn
Video
Ensemble Lleisiol Bl. 7-9 (188) 16:00
Position: 1
Ysgol Bro Hyddgen / Rh. Maldwyn
Video
Position: 2
Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Video
Parti Merched Bl. 7-9 (182) 16:25
Position: 1
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 2
Ysgol Gyfun Cymer Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Position: 3
Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Llefaru Unigol Bl. 10 a dan 19 oed (D) (338) 16:45
Position: 1
Lauren Edwards Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Richard Gwyn / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Position: 2
Grace Davies Ysgol Uwchradd Castell Alun / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Position: 3
Jessica Edwards Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Richard Gwyn / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Côr S.A. Bl. 7-9 (184) 16:55
Position: 1
Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Ysgol Gyfun Cymer Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Position: 3
Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Cân Actol Bl. 7, 8 a 9 (397) 17:15
Position: 1
Ysgol Uwchradd y Creuddyn / Rh. Conwy
Video
Position: 2
Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 3
Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Video
Cyflwyniad Dramatig Bl. 7, 8 a 9 (394) 18:00
Position: 1
Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Position: 2
Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Position: 3
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Dawns Aml-Gyfrwng Bl. 7 a dan 19 oed (282) 19:05
Position: 1
Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Adran Rhosllanerchrugog / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Position: 3
Adran Amlwch / Rh. Ynys Môn
Video
Monolog Bl. 10 a dan 19 oed (401) 19:25
Position: 1
Annest Mair Jones Ysgol Uwchradd Bodedern / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 2
Llio Martha Alun Ysgol Uwchradd y Creuddyn / Rh. Conwy
Video
Position: 3
Cadi Jones Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Video
Cyflwyniad Dramatig Bl. 10 a dan 19 oed (396) 19:40
Position: 1
Ysgol Gyfun Rhydywaun / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Position: 2
Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Video
Unawd allan o Sioe Gerdd Bl. 10 a dan 19 oed (404) 19:40
Position: 1
Caitlin Drake Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Position: 2
Gwion Morris Jones Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 3
Catrin Mai Edwards Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Video

Gwener

Gwener
Unawd Telyn Bl. 10 a dan 19 oed (226) 09:45
Position: 1
Mared Pugh-Evans Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Elain Rhys Ysgol Uwchradd Bodedern / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 3
Anwen Mai Thomas Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Video
Unawd Cerdd Dant Bl. 10 a dan 19 oed (251) 10:15
Position: 1
Llio Meirion Rogers Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Video
Position: 2
Rhys Meilyr Ysgol Gyfun Llangefni / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 3
Anest Eirug Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Video
Ensemble Lleisiol Bl. 10 a dan 19 oed (189) 10:25
Position: 1
Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Video
Position: 2
Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 3
Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Trin Gwallt a Harddwch Bl. 10 a dan 19 oed (295) 10:30
Position: 1
Bailey Harris Hyfforddiant Ceredigion / Rh. Ceredigion
No Video
Position: 2
Chloe Griffiths Aelwyd Coleg Cambria / Rh. Fflint a Wrecsam
No Video
Position: 3
Niamh Houghton Hyfforddiant Ceredigion / Rh. Ceredigion
No Video
Grwp Llefaru Bl. 10 a dan 19 oed (329) 10:45
Position: 1
Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Video
Position: 2
Ysgol Gyfun Y Strade / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 3
Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Video
Unawd Piano Bl. 10 a dan 19 oed (224) 11:00
Position: 1
Math Roberts Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Charlie Lovell-Jones Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Ellis Thomas Ysgol Uwchradd John Bright / Rh. Conwy
Video
Deuawd Cerdd Dant Bl. 10 a dan 19 oed (252) 11:30
Position: 1
Annest Mair ac Elain Ysgol Uwchradd Bodedern / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 2
Elan ac Erin Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Video
Position: 3
Celyn Llwyd a Siriol Elin Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Video
Deuawd Offerynnol Bl. 13 ac iau (227) 11:40
Position: 1
Talfan a Siriol Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Video
Position: 2
Ifan Gwyn a Dafydd Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Position: 3
Lleucu a Mared Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Unawd Merched Bl. 10 a dan 19 oed (176) 12:10
Position: 1
Siwan Hedd Mason Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 2
Llinos Haf Jones Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Alys Maya Bratch Ysgol Uwchradd y Creuddyn / Rh. Conwy
Video
Ymgom Bl. 10 a dan 19 oed (395) 12:25
Position: 1
Academi Indigo / Rh. Dinbych
Video
Position: 2
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 3
Ysgol Uwchradd y Creuddyn / Rh. Conwy
Video
Unawd Bechgyn Bl. 10 a dan 19 oed (177) 12:45
Position: 1
Rhys Meilyr Ysgol Gyfun Llangefni / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 2
Dafydd Jones Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Video
Position: 3
Gwern Llyn Brookes Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Video
Llefaru Unigol Bl. 10 a dan 19 oed (328) 13:00
Position: 1
Nest Jenkins Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Carys Wooley Ysgol Gyfun Cymer Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Position: 3
Ciaran Tomos Eynon Ysgol Uwchradd y Creuddyn / Rh. Conwy
Video
Unawd Chwythbrennau Bl. 10 a dan 19 oed (220) 13:05
Position: 1
Talfan Jenkins Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Video
Position: 2
Catrin Soons Ysgol Gyfun Dyffryn Aman / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 3
Nathan Isaac Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Deuawd Bl. 10 a dan 19 oed (178) 13:35
Position: 1
Llinos Haf a Manon Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Nia ac Esyllt Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Video
Position: 3
Nia a Chloe Ysgol Gyfun Cymer Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Côr Cerdd Dant Bl. 13 ac iau (258) 13:50
Position: 1
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 2
Ysgol Uwchradd y Creuddyn / Rh. Conwy
Video
Position: 3
Ysgol Bro Hyddgen / Rh. Maldwyn
Video
Trin Gwallt a Harddwch 19-25 oed (296) 14:00
Position: 1
Rebecca Duggan Hyfforddiant Ceredigion / Rh. Ceredigion
No Video
Position: 2
Toni Hall Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor / Rh. Meirionnydd
No Video
Position: 3
Chelsea Purnell Coleg Ceredigion / Rh. Ceredigion
No Video
Dawns Werin (Ysgolion) Bl. 10 a dan 19 oed (271) 14:10
Position: 1
Ysgol Gyfun Aberaeron / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi / Rh. Ceredigion
Video
Cystadleuaeth y Goron Bl. 10 a dan 25 oed (375) 14:30
Position: 1
Iestyn Tyne Aelwyd Pantycelyn / Rh. Ceredigion
No Video
Position: 2
Ifan Jenkins Ysgol Gyfun Y Strade / Rh. Dwyrain Myrddin
No Video
Position: 3
Mari Huws Jones Aelod Unigol C. Dyffryn Nantlle / Rh. Eryri
No Video
Tîm Siarad Cyhoeddus (Y.U.) Bl. 10 a dan 19 oed (387) 14:30
Position: 1
Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
No Video
Position: 2
Ysgol Gyfun Y Strade / Rh. Dwyrain Myrddin
No Video
Position: 3
Ysgol Uwchradd y Creuddyn / Rh. Conwy
No Video
Tîm Siarad Cyhoeddus (Aelwyd) 14-25 oed (388) 14:30
Position: 1
Aelwyd Pantycelyn / Rh. Ceredigion
No Video
Position: 2
Aelwyd Pantycelyn / Rh. Ceredigion
No Video
Position: 3
Aelwyd Pantycelyn / Rh. Ceredigion
No Video
Cystadleuaeth y Ddrama Fer dan 25 oed (403) 14:30
Position: 1
Adran Aberystwyth / Rh. Ceredigion
No Video
Position: 2
Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
No Video
Unawd Llinynnol Bl. 10 a dan 19 oed (221) 15:10
Position: 1
Charlie Lovell-Jones Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Xander Croft Aelwyd Coleg Cambria / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Position: 3
Ellis Thomas Ysgol Uwchradd John Bright / Rh. Conwy
Video
Côr Bechgyn T.B. Bl. 13 ac iau (186) 15:30
Position: 1
Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 3
Ysgol Gyfun Aberaeron / Rh. Ceredigion
Video
Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant Bl. 10 a dan 19 oed (253) 15:50
Position: 1
Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Video
Position: 2
Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Video
Position: 3
Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Ynys Môn
Video
Côr Merched S.A. Bl. 13 ac iau (185) 16:05
Position: 1
Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Position: 2
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 3
Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Video
Ensemble Bl. 10 a dan 19 oed (229) 16:25
Position: 1
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Ysgol Uwchradd Dinas Brân / Rh. Dinbych
Video
Position: 3
Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Video
Côr Gwerin Tri Llais Bl. 13 ac iau (199) 17:00
Position: 1
Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Position: 2
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 3
Ysgol Gyfun Y Strade / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Côr S.A.T.B. Bl. 13 ac iau (187) 17:25
Position: 1
Ysgol Gyfun Cymer Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Position: 2
Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Video
Position: 3
Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Cerddorfa/Band dan 25 oed (231) 18:30
Position: 1
Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Video

Sadwrn

Sadwrn
Grwp Bl. 10 a dan 19 oed (234) 10:00
Position: 1
Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
No Video
Unawd Offer Taro Bl. 10 a dan 19 oed (223) 10:15
Position: 1
Heledd Gwynant Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
No Video
Position: 2
Iestyn Jones Ysgol Uwchradd Llanfyllin / Rh. Maldwyn
No Video
Dawns Werin Unigol i Ferched Bl. 10 a dan 25 oed (275) 11:00
Position: 1
Lleucu Parri Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Sara Mai Davies Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 3
Mared Esyllt Evans Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Unawd Gitâr Bl. 10 a dan 19 oed (222) 11:15
Position: 1
Aisha Palmer Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
No Video
Position: 2
Jacob Court Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
No Video
Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant 19-25 oed (255) 11:15
Position: 1
Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Aelwyd Llangwm / Rh. Conwy
Video
Dawns Stepio Grwp dan 25 oed (277) 12:00
Position: 1
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 2
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 3
Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Grwp Llefaru (Aelwydydd) dan 25 oed (331) 12:20
Position: 1
Aelwyd Penllyn / Rh. Meirionnydd
Video
Position: 2
Aelwyd Llangwm / Rh. Conwy
Video
Position: 3
Aelwyd Pantycelyn / Rh. Ceredigion
Video
Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed (198) 12:30
Position: 1
Emyr Lloyd Jones Aelod Unigol Cylch Arfon / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Rhydian Jenkins Aelod Unigol Cylch Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 3
Steffan Hughes Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed (190) 12:40
Position: 1
Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Adran Y Neuadd Fach / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 3
Aelwyd Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Video
Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl. 10 a dan 25 oed (276) 13:05
Position: 1
Daniel Jones Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Osian Gruffydd Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 3
Elwyn Sion Williams Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Llefaru Unigol 19-25 oed (330) 13:25
Position: 1
Bethan Elin Uwch Adran/Aelwyd Talaw / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 2
Caryl Fay Jones Aelod Unigol Cylch Aeron / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Seren Haf MacMillan Aelod Unigol Cylch y Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Unawd Cerdd Dant 19-25 oed (254) 13:35
Position: 1
Steffan Hughes Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Rhydian Jenkins Aelod Unigol Cylch Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 3
Elen Lowri Thomas Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Unawd Offerynnol 19-25 oed (228) 13:45
Position: 1
Enlli Parri Aelod Unigol Cylch Gorllewin Caerdydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Bethan Griffiths Aelod Unigol Cylch Yr Wyddgrug / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Position: 3
Jams Coleman Tu allan i Gymru / Rh. Tu allan i Gymru
Video
Dawns Werin (Aelwyd) Bl. 10 a dan 25 oed (272) 14:10
Position: 1
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 2
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 3
Aelwyd Cynwyl Elfed / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Unawd 19-25 oed (179) 14:30
Position: 1
Meilir Jones Aelwyd Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 2
Dafydd Allen Aelod Unigol Cylch Rhuddlan / Rh. Dinbych
Video
Position: 3
Heulen Gwynn Cynfal Aelod Unigol Cylch Ffestiniog / Rh. Meirionnydd
Video
Detholiad o Ddrama Gerdd Bl. 7 a dan 25 oed (398) 14:50
Position: 1
Aelwyd Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 2
Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Video
Cyflwyniad Theatrig Unigol 19-25 oed (402) 15:45
Position: 1
Iestyn Wyn Aelod Unigol Cylch Gorllewin Caerdydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Cedron Siôn Aelwyd JMJ / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Heledd Anna Roberts Aelod Unigol Cylch Dwyrain Caerdydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Chwarter awr o Adloniant 14-25 oed (399) 16:15
Adran Y Neuadd Fach / Rh. Gorllewin Myrddin
Cyflwyniad Digri 14-25 oed (400) 17:10
Position: 1
Aelod Unigol Cylch Gorllewin Caerdydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Unawd o Sioe Gerdd 19-25 oed (405) 17:30
Position: 1
Steffan Hughes Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
John Ieuan Jones Aelod Unigol Cylch Bro Dulas / Rh. Conwy
Video
Position: 3
Sioned Llewelyn Aelwyd Crymych / Rh. Penfro
Video
Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14-25 oed (259) 18:00
Position: 1
Aelwyd Penllyn / Rh. Meirionnydd
Video
Position: 2
Aelwyd Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 3
Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed (191) 18:25
Position: 1
Aelwyd Llangwm / Rh. Conwy
Video
Position: 2
Aelwyd JMJ / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed (192) 18:50
Position: 1
Aelwyd Bro Cernyw / Rh. Conwy
Video
Position: 2
Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Aelwyd Llangwm / Rh. Conwy
Video
Côr S.A.T.B (Aelwyd) (dim hwy na 40 mewn nifer) 14-25 oed (193) 19:20
Position: 1
Aelwyd Llangwm / Rh. Conwy
Video
Position: 2
Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Dawns Stepio Bl. 7 a dan 25 oed (278) 19:45
Position: 1
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 2
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 3
Adran Clocswyr Cowyn / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Côr S.A.T.B. (Aelwyd) (dros 40 mewn nifer) 14-25 oed (194) 20:15
Position: 1
Aelwyd Llangwm / Rh. Conwy
Video
Position: 2
Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Video

Celf, Dylunio a Thechnoleg

Arts, Design & Technology
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau (3)
Position: 1
Rhys Roberts Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Anna Gaiger Ysgol Gynradd Y Dderi / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Molli Murphy Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon / Rh. Gwent
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4 (4)
Position: 1
Courtney Lewis Ysgol Gynradd Cefneithin / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 2
Mari Ifan Davies Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Alexandra Owen Hatfield Ysgol Gynradd Rhos Helyg / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6 (5)
Position: 1
Gwennan Thomas Ysgol Gynradd Talgarreg / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Ellie Davies Ysgol Gynradd Bro Lleu / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Grace Owens Ysgol Gynradd Owen Jones / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7, 8 a 9 (6)
Position: 1
Thea Sophia Mae Ysgol Uwchradd Bodedern / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 2
Lleucu Bryn Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Lewis Macaulay Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 10 a dan 19 oed (7)
Position: 1
Ffion Bankes Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Megan Emily Roberts Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 3
Caryl Walters Aelwyd Cynwyl Elfed / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau (Unigol) (8)
Position: 1
Aled Rhys Jones Ysgol Gynradd Carreg Emlyn / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Aubrey Bryce-Long Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Cari Rowlands Ysgol Gynradd I D Hooson / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 (Unigol) (9)
Position: 1
Olivia Oakley Ysgol Gynradd Santes Tudful / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Position: 2
Denley Casey Ysgol Gynradd Y Tywyn / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 3
Mari Gwenllian Williams Ysgol Gynradd Glanrafon / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 (Unigol) (10)
Position: 1
Begw Tomos Ysgol Gynradd Glantwymyn / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Mared Lois Evans Adran Cerrigydrudion / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Lola Jones Williams Ysgol Gynradd Carreg Emlyn / Rh. Dinbych
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 7, 8 a 9 (Unigol) (11)
Position: 1
Rhys Griffiths Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 2
Cain Hughes Ysgol Uwchradd Botwnnog / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Dyfan Lloyd Owen Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau (Gwaith Grŵp) (12)
Position: 1
Parti Megan Adran Corn Hir / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 2
Parti'r Felin Ysgol Gynradd Cae'r Felin / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Parti James Ysgol Gynradd Llansadwrn / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 (Gwaith Grŵp) (13)
Position: 1
Parti Louie Ysgol Gynradd Talhaiarn / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Parti Ariana Ysgol Gynradd I D Hooson / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 3
Parti Liam Ysgol Gynradd Amlwch / Rh. Ynys Môn
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grŵp) (14)
Position: 1
Dyma fy nheulu! Ysgol Gynradd Llansantffraid / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Grŵp Emyr Ysgol Gynradd Cylch y Garn / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 3
Parti Daniel Ysgol Gynradd Tal y Bont / Rh. Conwy
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau (Unigol) (16)
Position: 1
Ioan Price Ysgol Gynradd Felinfach / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Daisy Adams Ysgol Gynradd Casmael / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Rhys Humphries Ysgol Gynradd Felinwnda / Rh. Eryri
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (Unigol) (17)
Position: 1
Mia Grace Owen Ysgol Gynradd Y Gelli / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Oliver Evans Ysgol Gynradd Rhos Helyg / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 3
Harri Cernyw Rhys Ysgol Gynradd Bro Cernyw / Rh. Conwy
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Unigol) (18)
Position: 1
Oliver Astley Ysgol Gynradd Santes Tudful / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Position: 2
Sam Potter Ysgol Gymraeg Rhydaman / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 3
Idwal Temple Morris Ysgol Gynradd Llanllechid / Rh. Eryri
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau (Gwaith Grŵp) (19)
Position: 1
Grŵp Bl2 ac Iau Ysgol Llanychllwydog / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Parti Derbyn Ysgol Gynradd Y Tywyn / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 3
Grŵp Croes Atti Ysgol Gynradd Croes Atti / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (Gwaith Grŵp) (20)
Position: 1
Grŵp Bl. 3 a 4 Ysgol Gynradd Eglwyswrw / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Parti Kian Ysgol Gynradd Talhaiarn / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Grŵp Bro Elwern - Perthyn Anifeiliaid Anwes Ysgol Gynradd Bro Elwern / Rh. Dinbych
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grŵp) (21)
Position: 1
Teulu Thomas Ysgol Gynradd Creigiau / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 2
Grŵp Blwyddyn 6 Ysgol Gynradd Y Frenni / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Parti Alisha Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd / Rh. Conwy
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 7, 8 a 9 (Unigol neu Grŵp) (22)
Position: 1
Mared Catrin a Beca Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 2
Mali Haf Ellis Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Tesni Peers Adran Rhosllanerchrugog / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl.10 a dan 19 (Unigol/Grŵp) (23)
Position: 1
Nia Wyn James Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
George Haylock Ysgol Uwchradd Crughywel / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Image
Position: 3
Gwenllian Thomas Ysgol Gyfun Maes Y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau (24)
Position: 1
Olivia Grimes Thomas Ysgol Babanod Glan Gele / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Beca Ebenezer Ysgol Gynradd Y Dderi / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Ianto Evans Ysgol Gynradd Casblaidd / Rh. Penfro
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 (25)
Position: 1
Rowan Scharer Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Nina Schmidt Ysgol Gynradd Croesgoch / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Jac Frith Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch / Rh. Dinbych
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 (26)
Position: 1
Lea Morus Williams Ysgol Gynradd Bro Cernyw / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Elen Gooberman Ysgol Gymraeg Pwll Coch / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 3
Thomas Casson Ysgol Gynradd Coety / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 7, 8 a 9 (27)
Position: 1
Aisling Wort Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Morganna Davies Ysgol Gyfun Gwynllyw / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Isabel Howe Ysgol Uwchradd Dewi Sant / Rh. Penfro
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau (Gwaith Grŵp) (28)
Position: 1
Ysgol Glan Gele Ysgol Babanod Glan Gele / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Parti Dewi Ysgol Gynradd Cilgerran / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Grŵp Caden Ysgol Gynradd Mynach / Rh. Ceredigion
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 (Gwaith Grŵp) (29)
Position: 1
Parti Tri! Ysgol Gynradd Pennant / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Grŵp Willow Ysgol Gynradd Mynach / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Grŵp Tirlun Ysgol Gymraeg Ifor Hael / Rh. Gwent
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 (Gwaith Grŵp) (30)
Position: 1
Parti Tuesday, Morgan a Mari Ysgol Gynradd Y Tywyn / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 2
Cari, Dyfrig, Ela, Ellie a Sioned Ysgol Gynradd Pennant / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Parti Isabell Ysgol Gynradd Hafod / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 7,8 a 9 (Gwaith Grŵp) (31)
Position: 1
Parti Olivia Ysgol Gyfun Coedcae / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 2
Parti Lauren Ysgol Gyfun Coedcae / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 3
Jamie a David Ysgol Uwchradd Llanfyllin / Rh. Maldwyn
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau A. A.(C) (32)
Position: 1
Junior Freeman Ysgol Gynradd Y Tywyn / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 2
Deri Manning Ysgol Panteg / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Lucas Williams Ysgol Gynradd Maesybryn / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 - 6 A. A.(C) (33)
Position: 1
Charlotte Phillips Ysgol Gynradd Beuno Sant / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Mabon Tinney Ysgol Gynradd Nantgaredig / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 3
Shayla Faulkner Ysgol Gynradd Llansadwrn / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl.7,8 a 9 A.A (C) (34)
Position: 1
Ithel Temple Morris Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Amber Richards Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 3
Ffion Mai Jones Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Gwaith Lluniadu 2D dan 25 oed A. A.(C) (35)
Position: 1
Gwennan Jones Ysgol Gyfun Maes Y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau A. A (D) (36)
Position: 1
Thomas Williams Canolfan Addysg Y Bont / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 2
Isabella Smith Ysgol Gymraeg Ifor Hael / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Rhys Edge Ysgol Gynradd Eifion Wyn / Rh. Eryri
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 - 6 A. A (D) (37)
Position: 1
Thomas Churchill Ysgol Abererch / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Tomas Woosnam Ysgol Gynradd Caersws / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Kian Williams Canolfan Addysg Y Bont / Rh. Ynys Môn
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl.7,8 a 9 A. A.(D) (38)
Position: 1
Emily Davies Canolfan Addysg Y Bont / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 2
Josh Wilde Ysgol Arbennig Hafod Lon / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Kirsty Jones Ysgol Portfield / Rh. Penfro
Image
Gwaith Lluniadu 2D dan 25 oed A. A.(D) (39)
Position: 1
Joel Crocombe Ysgol St Christophers / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 2
Felix Everett Ysgol Portfield / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Harry Rendell Ysgol Uwchradd Y Gader / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau A. A (D) (40)
Position: 1
Caio Jones Ysgol Gynradd Felinfach / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Rhys Edge Ysgol Gynradd Eifion Wyn / Rh. Eryri
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 - 6 A. A (D) (41)
Position: 1
Jack Scott Ysgol Gynradd Llangwyryfon / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Johnny Stewart Ysgol Gynradd Felinheli / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Jonathan Head Ysgol Gynradd Cedewain / Rh. Maldwyn
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl.7, 8 a 9 A. A (D) (42)
Position: 1
Hannah Morrell Ysgol Uwchradd Llanfyllin / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Guto Llew Jones Ysgol Arbennig Hafod Lon / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Harvey Evans Ysgol Arbennig Hafod Lon / Rh. Eryri
Image
Gwaith Creadigol 2D dan 25 oed A. A (D) (43)
Position: 1
Nicola Franklin Ysgol Arbennig Pendalar / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Evan Jones Ysgol Arbennig Hafod Lon / Rh. Eryri
Image
Position: 3
John Bugby Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau A. A. (D) Grŵp (44)
Position: 1
Grŵp Tomos Canolfan Addysg Y Bont / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 2
Grŵp Ifan & Sion Ysgol Arbennig Pendalar / Rh. Eryri
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 - 6 A. A. (D) Grŵp (45)
Position: 1
Grŵp Toby Ysgol Arbennig Y Gogarth / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Grŵp Llion Canolfan Addysg Y Bont / Rh. Ynys Môn
Image
Gwaith 2D Bl.7, 8 a 9 A. A (D) Grŵp (46)
Position: 1
Parti Brandon Canolfan Addysg Y Bont / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 2
Parti Alex Ysgol Uwchradd Maes Hyfryd / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 3
Grŵp Dewi Ysgol Gyfun Emlyn / Rh. Ceredigion
Image
Gwaith Creadigol 2D dan 25 oed A. A (D) Grŵp (47)
Position: 1
Parti Meurig Canolfan Addysg Y Bont / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 2
Parti Sion Ysgol Gyfun Aberaeron / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Grŵp Ysgol Bro Pedr Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 7, 8 a 9 A. A.(C) (48)
Position: 1
Carys Escott Ysgol Gyfun Emlyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Elain Alaw Morgan Ysgol Arbennig Hafod Lon / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Ithel Temple Morris Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen / Rh. Eryri
Image
Gwaith Creadigol 2D dan 25 oed . A.A. ( C) (49)
Position: 1
Farid Neave Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Jamie Jones Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Tomas Roberts Coleg Penybont / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 - 6 A.A.(C) Grŵp (51)
Position: 1
Khalis a Rhys Ysgol Gynradd Bodhyfryd / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 2
Grŵp Jac a Guto Ysgol Gynradd Nantgaredig / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 7- 9 A. A ( C) Grŵp (52)
Position: 1
Parti Carys Ysgol Gyfun Emlyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Grŵp Osian a Harvey Ysgol Arbennig Hafod Lon / Rh. Eryri
Image
Gwaith Cread 2D dan 25 oed A. A ( C) Grŵp (53)
Position: 1
Parti Amber Coleg Sir Benfro / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Grŵp Iolo a Terry Ysgol Arbennig Hafod Lon / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Celf Coleg Gŵyr Aelwyd Coleg Gŵyr Abertawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau A. A (C) (54)
Position: 1
Lucas Williams Ysgol Gynradd Maesybryn / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 2
Toby Fox Ysgol Gynradd Cilgerran / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Anna Jo Lloyd Ysgol Gynradd Y Garnedd / Rh. Eryri
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 - 6 A. A (C) (55)
Position: 1
Nia Hopley Ysgol Gynradd Nantgaredig / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 2
Idris John Temple Morris Ysgol Gynradd Llanllechid / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Garmon Edwards-Jones Ysgol Gynradd Pant Pastynog / Rh. Dinbych
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 7, 8 a 9 A. A (C) (56)
Position: 1
Ithel Temple Morris Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Carys Escott Ysgol Gyfun Emlyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
David Atkinson Ysgol Bryntirion Hall / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Gwaith Creadigol 3D dan 25 oed A. A (C) (57)
Position: 1
Alun Davies Ysgol Gyfun Maes Y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 2
Joe Andrew Coleg Plas Dwbl / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Giverney Blomeley Ysgol Uwchradd Maes Hyfryd / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau A. A (C) Grŵp (58)
Position: 1
Grŵp Tariq Canolfan Addysg Y Bont / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 2
Teifi Evans a Iestyn Morgan Ysgol Gynradd Nantgaredig / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 - 6 A. A (C) Grŵp (59)
Position: 1
Parti Thomas Ysgol Gynradd Hafod / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Position: 2
Grŵp Khalis Ysgol Gynradd Bodhyfryd / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 3
Grŵp Mabon a Nia Ysgol Gynradd Nantgaredig / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 7- 9 A.A ( C) Grŵp (60)
Position: 1
Parti Tom Ysgol Gyfun Emlyn / Rh. Ceredigion
Image
Gwaith Creadigol 3D dan 25 oed A. A ( C) Grŵp (61)
Position: 1
Parti Ffion Rees Coleg Ceredigion / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Jamie a Luke Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Grŵp Ysgol Bro Pedr Ysgol Bro Pedr - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau A. A (D) (62)
Position: 1
Cai Llyr Roberts Ysgol Arbennig Hafod Lon / Rh. Eryri
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 - 6 A. A (D) (63)
Position: 1
Dylan Jacobs Ysgol Gynradd Edmwnd Prys / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Cai Ellis Thomas Ysgol Arbennig Hafod Lon / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Jack Scott Ysgol Gynradd Llangwyryfon / Rh. Ceredigion
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl.7, 8 a 9 A. A (D) (64)
Position: 1
Guto Roberts Ysgol Arbennig Pendalar / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Amber Moon Ysgol Uwchradd Y Gader / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Elan Malin Ysgol Arbennig Pendalar / Rh. Eryri
Image
Gwaith Creadigol 3D dan 25 oed A. A (D) (65)
Position: 1
Rosie Cowte Ysgol Arbennig Pendalar / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Catherine Jones Ysgol Uwchradd Maes Hyfryd / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 3
Kevin Price Ysgol Uwchradd Maes Hyfryd / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 - 6 A. A.(D) Grŵp (67)
Position: 1
Grŵp Rhys,Tahlia a Guto Ysgol Arbennig Hafod Lon / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Grŵp Callum Canolfan Addysg Y Bont / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 3
Grŵp Rueben Ysgol Gynradd Cedewain / Rh. Maldwyn
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 7, 8 a 9 A. A (D) Grŵp (68)
Position: 1
Grŵp Tate Ysgol Gynradd Cedewain / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Grŵp Emily Canolfan Addysg Y Bont / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 3
Parti Dewi Ysgol Gyfun Emlyn / Rh. Ceredigion
Image
Gwaith Creadigol 3D dan 25 oed A. A (D) Grŵp (69)
Position: 1
Grŵp Alex a Harry Ysgol Uwchradd Y Gader / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Parti Rhys a Daniel Ysgol Gyfun Maes Y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 3
Grŵp Jonathan Canolfan Addysg Y Bont / Rh. Ynys Môn
Image
Argraffu Bl. 2 ac iau (70)
Position: 1
Elen Davies Ysgol Gynradd Y Frenni / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Leon Price Ysgol Gynradd Talhaiarn / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Mari Worthington Ysgol Gynradd Pennant / Rh. Maldwyn
Image
Argraffu Bl. 3 a 4 (71)
Position: 1
Elin Owen Ysgol Gynradd Penybryn / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Stefan Adamkiewicz Ysgol Gymraeg Morswyn / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 3
Mari Herberts Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid / Rh. Ceredigion
Image
Argraffu Bl. 5 a 6 (72)
Position: 1
Robin Ellis Ysgol Gynradd Carno / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Mared Seeley Ysgol Gymraeg Pen y Garth / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 3
Mali Prys Roberts Ysgol Llandwrog / Rh. Eryri
Image
Argraffu Bl. 7, 8 a 9 (73)
Position: 1
Cynan Evans Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Hannah Douglas Ysgol Uwchradd Dewi Sant / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Myfanwy Fenwick Ysgol Bro Hyddgen / Rh. Maldwyn
Image
Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau (74)
Position: 1
Peni Macy Ysgol Gynradd Mynach / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Efan Rowlands Ysgol Gynradd I D Hooson / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 3
Eos Hydref Owen Ysgol Gynradd Bro Cernyw / Rh. Conwy
Image
Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4 (75)
Position: 1
Emily Walker Ysgol Gynradd Cae Top / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Erin Griffiths Ysgol Gynradd Talgarreg / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Elen Ruth Olsen Ysgol Gymraeg Casnewydd / Rh. Gwent
Image
Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6 (76)
Position: 1
Tyler Jones Ysgol Gynradd Talhaiarn / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Erin Rees James Ysgol Gynradd Clydau / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Mared Seeley Ysgol Gymraeg Pen y Garth / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7,8 a 9 (77)
Position: 1
Eira Ghiani Coleg Llanymddyfri / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 2
Sioned Bronwen Cordiner Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Arwen Skinner Ysgol Uwchradd Y Frenhines Elizabeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau (79)
Position: 1
Jamie Liles Ysgol Y Bedol / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 2
Steffan Morton Ysgol Gynradd Cefneithin / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 3
Taylor Cox Ysgol Gymraeg Trelyn / Rh. Gwent
Image
Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.7, 8 a 9 (80)
Position: 1
Elin Lloyd-Davies Ysgol Uwchradd Llanfyllin / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Cara Rees-James Aelwyd Crymych / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Ifan Llwyd Thomas Ysgol Uwchradd y Creuddyn / Rh. Conwy
Image
Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 10 dan 19 oed (81)
Position: 1
Steffan Cliffton Coleg Ceredigion / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Owain Llyr Carbis Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 3
Caryl Walters Aelwyd Cynwyl Elfed / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Dyluniad 2D Bl 6 ac iau (82)
Position: 1
Griffydd Evans Ysgol Y Wern / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 2
Rhiannon Hughes Ysgol Gynradd Tal y Bont / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Lilah Noble Ysgol Bro Dewi / Rh. Penfro
Image
Dyluniad 2D Bl 7-9 (83)
Position: 1
Alaw Glyn Robinson Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Kai Fish Ysgol Gyfun Gwynllyw / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Miriam Elin Owen Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Image
Pyped Bl. 2 ac iau (84)
Position: 1
Kit Coombs Ysgol Gymraeg Y Castell / Rh. Gwent
Image
Position: 2
Lydia Grace Madoc Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 3
Izzy Gilbert Ysgol Gynradd St Chad / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Pyped Bl. 3 a 4 (85)
Position: 1
Riley Lovell Ysgol Gynradd Y Dderi / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Ava Calo Ferro Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
Position: 3
Reynolds Gwenllian Ysgol Gymraeg Pen y Garth / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Pyped Bl. 5 a 6 (86)
Position: 1
Thomas Lidster Ysgol Gynradd Meifod / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
William Tomos James Ysgol Gynradd Y Dderi / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Maia Downs Ysgol Y Bedol / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Pypedau (Gwaith Grŵp) Bl. 2 ac iau (87)
Position: 1
Parti Bechgyn Blwyddyn 2 Ysgol Babanod Dinbych y Pysgod / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Parti Niamh Ysgol Gynradd Bro Alun / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 3
Grŵp Tremeirchion Ysgol Gynradd Tremeirchion / Rh. Dinbych
Image
Pypedau (Gwaith Grŵp) Bl. 3 a 4 (88)
Position: 1
Grŵp y Bedol Ysgol Y Bedol / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 2
Grŵp Tremerichion Ysgol Gynradd Tremeirchion / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Grŵp Andrew Ysgol Gynradd Y Dderi / Rh. Ceredigion
Image
Pypedau (Gwaith Grŵp) Bl. 5 a 6 (89)
Position: 1
Parti Daron Adran Aberdaron/Rhiw / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Parti Jac, Siôn a Steffan Ysgol Gynradd Llannon / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 3
Grŵp Tremeirchion Ysgol Gynradd Tremeirchion / Rh. Dinbych
Image
Mwgwd neu Byped Bl 7,8 a 9 (90)
Position: 1
Harriet Haylock Ysgol Uwchradd Crughywel / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Image
Position: 2
Avril Sugarenti Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 3
Chloe Angel Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Image
Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau (91)
Position: 1
Kelan Bolton Ysgol Gynradd Y Tywyn / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 2
Non Gwilym Ysgol Gynradd Felinheli / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Seren Lloyd-Jones Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch / Rh. Dinbych
Image
Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4 (92)
Position: 1
Jamie Hirons Ysgol Gynradd Y Tywyn / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 2
Idris John Temple Morris Ysgol Gynradd Llanllechid / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Rhydian Siôn Owen Ysgol Gynradd Llannefydd / Rh. Conwy
Image
Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6 (93)
Position: 1
Owain Siôn Williams Ysgol Gynradd Pontyberem / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 2
Hollie Watts Ysgol Gynradd I D Hooson / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 3
Liam Summers Ysgol Gynradd Beca / Rh. Penfro
Image
Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 7,8 a 9 (94)
Position: 1
Siwan George Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Miriam Elin Owen Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Huw Iorwerth Evans Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle / Rh. Eryri
Image
Argraffu/Addurno/Ffabrig Bl. 10 a dan 19 oed (95)
Position: 1
Aled Jones Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Hugh Giles Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Alys Haf Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen / Rh. Eryri
Image
Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau (96)
Position: 1
Beca Fflur Jones-Davies Ysgol Abererch / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Naomi Abrams Ysgol Gynradd Beca / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Eira MacDonald Ysgol Gymraeg Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Image
Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 3 a 4 (97)
Position: 1
Emily Calvert Ysgol Gynradd Mynach / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Mabli Grug Hampson Ysgol Gynradd Glanrafon / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 3
Lleucu Rowlands Ysgol Llandwrog / Rh. Eryri
Image
Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 5 a 6 (98)
Position: 1
Mali Prys Roberts Ysgol Llandwrog / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Eira Harvey Ysgol Gynradd Dihewyd / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Gwennan Heledd Staziker Ysgol Gynradd Iolo Morganwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 7,8 a 9 (99)
Position: 1
Beca Lisa Jones Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 2
Gwenno Lightfoot Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Alaw Glyn Robinson Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Image
Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau (Grŵp) (100)
Position: 1
Grŵp Manon Ysgol Gynradd Twm o'r Nant / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Grŵp Swyn, Charlie, Hedd a Carmel Ysgol Gynradd Syr John Rhys / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Parti Nel a Efa Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 3 a 4 (Grŵp) (101)
Position: 1
Parti Sara Elin Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Parti Ysgol Deganwy Ysgol Gynradd Deganwy / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Parti Gethin Adran Llanarthne / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 5 a 6 (Grŵp) (102)
Position: 1
Parti Angharad Siôn Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Parti Ioan Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Parti Holly Ysgol Y Lawnt / Rh. Gwent
Image
Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 2 ac iau (104)
Position: 1
Elin Williams Ysgol Gynradd Llanelltyd / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Ella Waters Ysgol Gynradd I D Hooson / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 3
Summer Evans Ysgol Gynradd Beca / Rh. Penfro
Image
Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 3 a 4 (105)
Position: 1
Megan Griffiths Ysgol Gynradd Gwenffrwd / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 2
Isabel Saxton Adran Garndolbenmaen / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Gethin Rhys Roberts Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 5 a 6 (106)
Position: 1
Heledd Haf Owen Ysgol Gynradd Craig y Deryn / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Cari Wyn Jones Ysgol Gynradd Bro Elwern / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Tesni Lois Madoc Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd / Rh. Ynys Môn
Image
Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 7,8 a 9 (107)
Position: 1
Miriam Elin Owen Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Gwenno Lightfoot Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Glain Melangell Lewis Ysgol Bro Hyddgen / Rh. Maldwyn
Image
Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau (108)
Position: 1
Lili Haf Williams Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 2
Efa Glain Hughes Adran Garndolbenmaen / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Kira Harries Ysgol Gynradd Casmael / Rh. Penfro
Image
Gwau/Crosio Bl. 3 a 4 (109)
Position: 1
Arthur Whitworth Ysgol Gynradd Llanbrynmair / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Stefan Adamkiewicz Ysgol Gymraeg Morswyn / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 3
Mari Elgan Pugh Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Image
Gwau/Crosio Bl. 5 a 6 (110)
Position: 1
Bethan Davies Ysgol Gynradd Gwenffrwd / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 2
Begw Williams Adran Cerrigydrudion / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Kira Jones Ysgol Gynradd Pontrobert / Rh. Maldwyn
Image
Gwau/Crosio Bl. 7, 8 a 9 (111)
Position: 1
Elan Williams Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Arwyn Morgan Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Catrin Eluned Jones Ysgol Uwchradd Y Berwyn / Rh. Meirionnydd
Image
Gwehyddu Bl. 2 ac iau (112)
Position: 1
Cadi Llywala Ysgol Gynradd Llanelltyd / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Morgan Owen Ysgol Gynradd Glan Morfa / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Awel Wyn Jones Adran Corn Hir / Rh. Ynys Môn
Image
Gwehyddu Bl. 3 a 4 (113)
Position: 1
Ffion Glyn Jones Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Simon Chapman Ysgol Gynradd Rhaeadr Gwy / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Image
Position: 3
Yvonne Salmon Ysgol Llanychllwydog / Rh. Penfro
Image
Gwehyddu Bl. 5 a 6 (114)
Position: 1
Ifan Meredith Ysgol Bro Pedr / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Abbey Clauge Ysgol Gynradd Beddgelert / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Christopher Chapman Ysgol Gynradd Rhaeadr Gwy / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Image
Gwehyddu Bl. 7, 8 a 9 (115)
Position: 1
Huw Iorwerth Evans Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Megan Rees Hughes Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Cadi Delyth Davage Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Gwehyddu Bl. 2 ac iau (Gwaith Grŵp) (116)
Position: 1
Ysgol Glan Gele Ysgol Babanod Glan Gele / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Parti Gaer Isel Ysgol Gynradd Gaer / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Parti Nel Ysgol Gynradd Felinheli / Rh. Eryri
Image
Gwehyddu Bl. 3 a 4 (Gwaith Grŵp) (117)
Position: 1
Parti Deian Heulfryn Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Parti Chloe Adran yr Afon / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Ysgol Deganwy Ysgol Gynradd Deganwy / Rh. Conwy
Image
Gwehyddu Bl. 5 a 6 (Gwaith Grŵp) (118)
Position: 1
Grŵp Blwyddyn 6 Ysgol Gynradd Y Frenni / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Parti Miriam Ysgol Gynradd Glan Morfa / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Parti Gwehyddu Yr Wyddfa Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Image
Gwehyddu Bl. 7, 8 a 9 (Gwaith Grŵp) (119)
Position: 1
Parti Siwan Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 2
Grŵp 8SE Ysgol Uwchradd Llanfyllin / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Ellen a Carrie Aelwyd Cynwyl Elfed / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Ffasiwn Blwyddyn 7, 8 a 9 (120)
Position: 1
Nanw Maelor Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 2
Isabel Howe Ysgol Uwchradd Dewi Sant / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Ffion Mair Campbell Ysgol Gyfun Maes Y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Ffasiwn Bl. 10 a dan 19 oed (121)
Position: 1
Nia Wyn James Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Cari Griffiths Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Sophie Bailey Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Image
Penwisg Bl. 6 ac iau (123)
Position: 1
Nathan Jones Ysgol Gynradd Nantgaredig / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 2
Hari John Meredydd Hughes Ysgol Gynradd Llanfair D.C. / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Ela Closs Sharp Ysgol Gynradd Gwenffrwd / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Print Monocrom Bl. 2 ac iau (124)
Position: 1
Lilwen Owen-Davies Ysgol Pencae / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 2
Maelan Gwyn Prys Ysgol Llandwrog / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Gwenllian Closs-Griffiths Ysgol Gynradd Gwenffrwd / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Print Monocrom Bl. 3 a 4 (125)
Position: 1
Arthur Whitworth Ysgol Gynradd Llanbrynmair / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Harri Knight Ysgol Gynradd Glanrafon / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 3
Laura Pritchard Ysgol Gynradd Bro Llifon / Rh. Eryri
Image
Print Monocrom Bl. 5 a 6 (126)
Position: 1
Daisy Lamb Ysgol Gynradd Croes Atti / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 2
Iestyn Llew Thomas Ysgol Gymraeg Ynyswen / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Position: 3
Non Lewis Watts Ysgol Gynradd Gymraeg Blaendulais / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
Print Monocrom Bl. 7, 8 a 9 (127)
Position: 1
Arwyn Morgan Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Elin Lloyd-Davies Ysgol Uwchradd Llanfyllin / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Morganna Davies Ysgol Gyfun Gwynllyw / Rh. Gwent
Image
Print Monocrom Bl. 10 a dan 19 oed (128)
Position: 1
Christie Hathway Coleg Penybont / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 2
Seren Wyn Jenkins Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
George Haylock Ysgol Uwchradd Crughywel / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Image
Print Lliw Bl. 2 ac iau (129)
Position: 1
Cerys Owen Ysgol Gynradd Bro Ingli / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Evan Richards Ysgol Gymraeg Bro Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 3
Mared Roberts Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Image
Print Lliw Bl. 3 a 4 (130)
Position: 1
Ifan Daniel Edwards Ysgol Gynradd Y Gorlan / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Arthur Whitworth Ysgol Gynradd Llanbrynmair / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Beca Sioned Medi Davage Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Print Lliw Bl. 5 a 6 (131)
Position: 1
Jasmine Cox Ysgol Gymraeg Trelyn / Rh. Gwent
Image
Position: 2
Gwion Hefin Ysgol Gymraeg Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Ruby Jude Griffiths Ysgol Gynradd Y Traeth / Rh. Meirionnydd
Image
Print Lliw Bl. 7, 8 a 9 (132)
Position: 1
Dafydd Powell Ysgol Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 2
Beca Elin James Ysgol Henry Richard / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Steffan Rowlands Ysgol Uwchradd Y Moelwyn / Rh. Meirionnydd
Image
Print Lliw Bl. 10 a dan 19 oed (133)
Position: 1
Lily Grzybowska Aelwyd Coleg Gŵyr Abertawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
Position: 2
Gabriel William Tranmer Ysgol Uwchradd Santes Ffraid / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
George Haylock Ysgol Uwchradd Crughywel / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Image
Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 2 ac iau (134)
Position: 1
Non Dafydd Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Rowan Fisher Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 3
Siân Llwyd Lewis Adran Bethel / Rh. Eryri
Image
Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 3 a 4 (135)
Position: 1
Paige Roberts Ysgol Gynradd Llaingoch / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 2
Siwan Rees Ysgol Gynradd Carreg Emlyn / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Arthur Whitworth Ysgol Gynradd Llanbrynmair / Rh. Maldwyn
Image
Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 5 a 6 (136)
Position: 1
Billie Whitehouse Ysgol Gynradd Talhaiarn / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Maia Downs Ysgol Y Bedol / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 3
Adeline Whitworth Ysgol Gynradd Llanbrynmair / Rh. Maldwyn
Image
Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 7, 8 a 9 (137)
Position: 1
Cadi Delyth Davage Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 2
Mali Bleddyn Evans Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Xander Evans Ysgol Gyfun Treorci / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 10 a dan 19 oed (138)
Position: 1
Lily Grzybowska Aelwyd Coleg Gŵyr Abertawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
Position: 2
Rachel Thomas Coleg Sir Benfro / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Eva Watkins Coleg Sir Benfro / Rh. Penfro
Image
Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 2 ac iau (139)
Position: 1
Evan Richards Ysgol Gymraeg Bro Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 2
Kaspar Whatmore Ysgol Gynradd Bro Ingli / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Erin Foulkes Ysgol Gynradd Llanfairpwll / Rh. Ynys Môn
Image
Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 3 a 4 (140)
Position: 1
Paige Roberts Ysgol Gynradd Llaingoch / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 2
Gruffudd Howell Ysgol Gynradd Nantgaredig / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 3
Bodhi Kelly Parkinson Ysgol Gynradd Trelogan / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 5 a 6 (141)
Position: 1
Millie Roberts Ysgol Gynradd Talhaiarn / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Lisa Morgan Ysgol Gynradd Y Garnedd / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Jack Lewis Ysgol Gynradd Pontrobert / Rh. Maldwyn
Image
Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 7, 8, a 9 (142)
Position: 1
Guto Huws Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 2
Miriam Elin Owen Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Cadi Haf Rhys Binney Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 10 a dan 19 oed (143)
Position: 1
Ruby Vaughan-Norris Coleg Sir Benfro / Rh. Penfro
Image
Position: 2
George Haylock Ysgol Uwchradd Crughywel / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Image
Position: 3
Abby Mee Coleg Sir Benfro / Rh. Penfro
Image
Gemwaith Bl. 2 ac iau (144)
Position: 1
Lydia Grace Madoc Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 2
Isabelle Williams Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Catrin Kingsley Williams Adran yr Wyddgrug / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Gemwaith Bl. 3 a 4 (145)
Position: 1
Lleucu Rowlands Ysgol Llandwrog / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Mabli Grug Hampson Ysgol Gynradd Glanrafon / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 3
Evan Downs