Cystadlaethau

Gwybodaeth am ganlyniadau'r cystadlaethau ddiweddaraf o'r maes...

Neu dewiswch ddiwrnod:

Llun

Llun
Unawd Offer Taro Bl. 6 ac iau (227) 10:00
Position: 1
Bryn Richards Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
No Video
Position: 2
Taliesin Davies Ysgol Gynradd Llanfyllin / Rh. Maldwyn
No Video
Position: 3
Ffred Hayes Ysgol Pencae / Rh. Caerdydd a'r Fro
No Video
Unawd Bl. 5 a 6 (183) 11:02
Position: 1
Alaw Glynne Owen Ysgol Gynradd Llanfairpwll / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 2
Heledd Fflur Richardson Ysgol Gymraeg Teilo Sant / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 3
Enlli Llwyd Davies Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Video
Llefaru Unigol Bl. 2 ac iau (D) (349) 11:15
Position: 1
Dharani Shanmughanathan Ysgol Gynradd Parcyrhun / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 2
Rhys Phillips Ysgol Gynradd Gymunedol Croesgoch / Rh. Penfro
Video
Position: 3
Sara Williams Ysgol Gynradd Glanwydden / Rh. Conwy
Video
Unawd Gitâr Bl. 6 ac iau (223) 11:15
Position: 1
Osian Gwyn Ysgol Gymraeg Bryn y Môr / Rh. Gorllewin Morgannwg
No Video
Position: 2
Stefanie Maurer Ysgol Gynradd Sant Baruc / Rh. Caerdydd a'r Fro
No Video
Position: 3
Iwan Dunning Ysgol Gynradd Pontyberem / Rh. Gorllewin Myrddin
No Video
Unawd Cerdd Dant Bl. 2 ac iau (261) 11:20
Position: 1
Cari Lovelock Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 2
Gwenno Beech Ysgol Gynradd Llanllechid / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Awen Grug Hogg Ysgol Gynradd Glanrafon / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Ensemble Offerynnol Bl. 6 ac iau (229) 11:30
Position: 1
Ysgol Gynradd Dolau / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 2
Ysgol Gymraeg Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Swydd Derby / Rh. Tu allan i Gymru
Video
Unawd Piano Bl. 6 ac iau (226) 11:55
Position: 1
Charlotte Kwok Ysgol Gynradd Dolau / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 2
Jada Lane Ysgol Gynradd Gymunedol Porth Tywyn / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 3
Eleri Davies Ysgol Gynradd Rhaeadr Gwy / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Video
Llefaru Unigol Bl. 2 ac iau (337) 12:10
Position: 1
Myfi Williams Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Video
Position: 2
Ela Mablen Griffiths-Jones Ysgol Gynradd Aberaeron / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Efa Marged Evans Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Parti Unsain (Y.C.) Bl. 6 ac iau (Ysg.hyd 50) (188) 12:15
Position: 1
Ysgol Gynradd Pontrobert / Rh. Maldwyn
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Bro Tryweryn / Rh. Meirionnydd
Video
Ymgom Bl. 6 ac iau (D) (425) 12:30
Position: 1
Ysgol Gynradd Plascrug / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Gwauncelyn / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Coety / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Dawns Werin Bl. 4 ac iau (288) 12:50
Position: 1
Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Glan Cleddau / Rh. Penfro
Video
Position: 3
Ysgol Gymraeg Llwyncelyn / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Llefaru Unigol Bl. 3 a 4 (D) (350) 13:05
Position: 1
Lowri Owens Ysgol Gynradd Gymunedol Porth Tywyn / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 2
Libi Owen Ysgol Gynradd Pendref / Rh. Dinbych
Video
Position: 3
Kenneth Kobani Ysgol Gynradd Plascrug / Rh. Ceredigion
Video
Unawd Telyn Bl. 6 ac iau (221) 13:15
Position: 1
Efa Peak Ysgol Gymraeg Pen y Garth / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
David Ingham Ysgol Gymraeg Bryn y Môr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Position: 3
Lili Ela Williams Ysgol Gynradd Bod Alaw / Rh. Conwy
Video
Cân Actol Bl. 6 ac iau (D) (426) 13:30
Position: 1
Ysgol Gynradd Plascrug / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Craig y Don / Rh. Conwy
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Spittal / Rh. Penfro
Video
Ensemble Lleisiol (Y.C./Adran) Bl. 6 ac iau (193) 13:55
Position: 1
Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Video
Position: 2
Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Video
Unawd Cerdd Dant Bl. 3 a 4 (262) 14:10
Position: 1
Efan Arthur Williams Ysgol Gymraeg Treganna / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Cadi Lois Owen Ysgol Gymraeg Rhydaman / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 3
Lowri Anes Jarman Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Video
Parti Recorder Bl. 6 ac iau (228) 14:25
Position: 1
Ysgol Gynradd Spittal / Rh. Penfro
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Stebonheath / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 3
Ysgol Gymraeg Bryn y Môr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Llefaru Unigol Bl. 3 a 4 (338) 14:45
Position: 1
Cara Llwyd Roberts Ysgol Gynradd Bod Alaw / Rh. Conwy
Video
Position: 2
Daniel Roberts Evans Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Video
Position: 3
Moli Jones Ysgol Gynradd Bro Tryweryn / Rh. Meirionnydd
Video
Dawns Greadigol Bl. 6 ac iau (301) 14:55
Position: 1
Ysgol Gynradd Santes Tudful / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd I D Hooson / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Position: 3
Ysgol Gymunedol Peniel / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
CogUrdd Bl. 4-6 (283) 15:00
Position: 1
Emily Carlson Ysgol Gynradd Gymraeg Llwynderw / Rh. Gorllewin Morgannwg
No Video
Position: 2
Jano Evans Ysgol Gynradd Talgarreg / Rh. Ceredigion
No Video
Position: 3
Poppy Wright Ysgol Gynradd Bodhyfryd / Rh. Fflint a Wrecsam
No Video
Dawns Stepio Grwp Bl. 6 ac iau (291) 15:15
Position: 1
Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Brynsaron / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Unawd Bl. 3 a 4 (182) 15:30
Position: 1
Efan Arthur Williams Ysgol Gymraeg Treganna / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Elin Williams Ysgol Henry Richard - Adran Iau / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Beca Fflur Edwards Ysgol Gynradd Twm o'r Nant / Rh. Dinbych
Video
Parti Cerdd Dant (Unsain) (Y.C.) Bl. 6 ac iau (265) 15:45
Position: 1
Ysgol Gynradd Cymerau / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Myfenydd / Rh. Ceredigion
Video
Cystadleuaeth Y Fedal Cyfansoddi dan 25 oed (260) 16:00
Position: 1
Ryan Howells Aelod Unigol Cylch Abergwaun / Rh. Penfro
No Video
Position: 2
Elan Richards Aelod Unigol Cylch Caerfyrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
No Video
Position: 3
Gwydion Prys Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen / Rh. Eryri
No Video
Grwp Bl. 6 ac iau (253) 16:00
Position: 1
Ysgol Gynradd Rhos Helyg / Rh. Ceredigion
No Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
No Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Y Gelli / Rh. Eryri
No Video
Unawd Chwythbrennau Bl. 6 ac iau (224) 16:30
Position: 1
Jake Watts Ysgol Gynradd Glan Cleddau / Rh. Penfro
Video
Position: 2
Rebecca Knock Ysgol Gynradd Y Faenol / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Seren Morris Ysgol Gynradd Iolo Morganwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Côr (Y.C.) Bl. 6 ac iau (Ysg.hyd 150) (190) 16:50
Position: 1
Ysgol Gynradd Penybryn / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Ysgol Gymraeg Morswyn / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Llanilar / Rh. Ceredigion
Video
Cân Actol (Y.C.) Bl. 6 ac iau (Ysg. dros 100) (407) 18:30
Position: 1
Ysgol Gymraeg Pwll Coch / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Ysgol Ifor Bach / Rh. Gwent
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Gymraeg Llwynderw / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video

Mawrth

Mawrth
Cerddorfa/Band Bl. 6 ac iau (230) 08:30
Position: 1
Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Ysgol Y Graig / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 3
Ysgol Gymraeg Castell Nedd / Rh. Gorllewin Morgannwg
Llefaru Unigol Bl. 5 a 6 (339) 11:00
Position: 1
Lowri Glyn Jones Ysgol Gynradd Chwilog / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Hedd Teifi Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 3
Cadog Llywelyn Edwards Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Video
Unawd Pres Bl. 6 ac iau (225) 11:10
Position: 1
Osian Maloney Ysgol Gynradd Llandegfan / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 2
Harris Morgan-Booth Ysgol Gynradd Penygloddfa / Rh. Maldwyn
Video
Position: 3
Nerys Davies Ysgol Gynradd Owen Jones / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Unawd Bl. 2 ac iau (181) 11:25
Position: 1
Finley Burrows Ysgol Gynradd Gwaun Y Nant / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Bella Vina Lima Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 3
Erin Grês Jones Ysgol Gynradd Bodhyfryd / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Unawd Llinynnol Bl. 6 ac iau (222) 11:35
Position: 1
Manon Kerr Tu allan i Gymru / Rh.
Video
Position: 2
Jada Lane Ysgol Gynradd Gymunedol Porth Tywyn / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 3
Mea Verallo Ysgol Gymraeg Castell Nedd / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl. 6 ac iau (231) 11:50
Position: 1
Ysgol Gynradd I D Hooson / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Eifion Wyn / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Talsarnau / Rh. Meirionnydd
Video
Grwp Llefaru Bl. 6 ac iau (D) (352) 12:15
Position: 1
Ysgol Gynradd Creigiau / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion / Rh. Maldwyn
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Coed-y-Brain / Rh. Gwent
Video
Deuawd Bl. 6 ac iau (184) 12:25
Position: 1
Branwen a Hanna Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Video
Position: 2
Erin Mai a Caitlin Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Video
Position: 3
Siwan a Mali Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl. 6 ac iau (D) (266) 12:35
Position: 1
Ysgol Gynradd Craig y Don / Rh. Conwy
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Penygloddfa / Rh. Maldwyn
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Plascrug / Rh. Ceredigion
Video
Grŵp Llefaru Bl. 6 ac iau (340) 12:45
Position: 1
Ysgol Gynradd Glanrafon / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Position: 2
Ysgol Y Graig / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Video
Dawns Werin Bl. 6 ac iau (Ysg. dros 100/Adran dros 50) (290) 12:55
Position: 1
Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 2
Ysgol Gymraeg Tirdeunaw / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Felinheli / Rh. Eryri
Video
Parti Unsain (Y.C.) Bl. 6 ac iau (Ysg. dros 50) (189) 13:05
Position: 1
Ysgol Gymraeg Teilo Sant / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Sant Curig / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Llefaru Unigol Bl. 5 a 6 (D) (351) 13:20
Position: 1
Ffion Haf Lewis Ysgol Gynradd Creigiau / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Rhys Owen Ysgol Gynradd Esgob Morgan / Rh. Dinbych
Video
Position: 3
Lili Mai Edwards Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion / Rh. Maldwyn
Video
Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl. 6 ac iau (192) 13:30
Position: 1
Ysgol Gynradd Llanfair D.C. / Rh. Dinbych
Video
Position: 2
Ysgol Gymraeg Teilo Sant / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 3
Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Video
Unawd Cerdd Dant Bl. 5 a 6 (263) 13:45
Position: 1
Lena Haf Davies Ysgol Gynradd Bro Cernyw / Rh. Conwy
Video
Position: 2
Emily Carlson Ysgol Gynradd Gymraeg Llwynderw / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Position: 3
Dylan Menzies Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Video
Cyflwyniad Dramatig Bl. 6 ac iau (405) 13:55
Position: 1
Ysgol Pencae / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Y Garnedd / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Ysgol Dafydd Llwyd / Rh. Maldwyn
Video
Ymgom Bl. 6 ac iau (404) 14:45
Position: 1
Ysgol Gymraeg Treganna / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Y Dderi / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Video
Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl. 6 ac iau (267) 15:00
Position: 1
Ysgol Gymraeg Teilo Sant / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Bod Alaw / Rh. Conwy
Video
Position: 3
Ysgol Gymraeg Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Video
CogUrdd Bl. 7-9 (284) 15:00
Position: 1
Gwenan Lewis Ysgol Bro Pedr - Adran Hŷn / Rh. Ceredigion
No Video
Position: 2
Bethan Young Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern / Rh. Caerdydd a'r Fro
No Video
Position: 3
Marged Jones Ysgol Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol
No Video
Dawns Aml-Gyfrwng Bl. 6 ac iau (302) 15:20
Position: 1
Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Santes Tudful / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd I D Hooson / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl. 6 ac iau (216) 15:35
Position: 1
Efan Arthur Williams Ysgol Gymraeg Treganna / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Morgan Miles Jones Ysgol Gymraeg Y Ffin / Rh. Gwent
Video
Position: 3
Heledd Fflur Richardson Ysgol Gymraeg Teilo Sant / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Parti Unsain(Dysgwyr) Bl. 6 ac iau (186) 15:45
Position: 1
Ysgol Gynradd Tudno / Rh. Conwy
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Plascrug / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Stebonheath / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Cystadleuaeth Medal y Dysgwyr Bl. 10 a dan 25 oed (396) 16:00
Position: 1
Rebecca Alice Jones Aelod Unigol C. Cynon / Rh. Cymoedd Morgannwg
No Video
Position: 2
Kayleigh Jones Aelod Unigol C. Cwmtawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
No Video
Position: 3
Sophie James Ysgol Uwchradd Caerdydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
No Video
Deuawd Cerdd Dant Bl. 6 ac iau (264) 16:30
Position: 1
Branwen a Hanna Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Video
Position: 2
Robat a Rhys Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Video
Position: 3
Nathanael a Gruffudd Ysgol Gymraeg Bro Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Côr (Y.C.) Bl. 6 ac iau (Ysg. dros 150) (191) 16:40
Position: 1
Ysgol Gymraeg Teilo Sant / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 2
Y.Gynradd Gymraeg Llwynderw / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Video

Mercher

Mercher
Cân Actol Bl. 6 ac iau (Ysg. hyd 100) (406) 08:00
Position: 1
Adran Bro Alaw / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 2
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Llannefydd / Rh. Conwy
Video
Unawd Offer Taro Bl. 7-9 (239) 10:00
Position: 1
Guto Daley Tayson Ysgol Uwchradd Y Berwyn / Rh. Meirionnydd
No Video
Position: 2
Cian Hughes Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
No Video
Position: 3
Magi Hayes Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
No Video
CogUrdd Bl. 10 a dan 19 oed (285) 10:30
Position: 1
Aaron Osmond Coleg Ceredigion Aberteifi / Rh. Ceredigion
No Video
Position: 2
Millie Hughes Butterfield Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
No Video
Position: 3
Lowri Rowlands Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
No Video
Unawd Telyn Bl. 7-9 (233) 11:00
Position: 1
Huw Boucher Ysgol Stanwell / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Emma Buckley Ysgol Uwchradd Eifionydd / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Mali Watkins Ysgol Gyfun Rhydywaun / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Unawd Gitâr Bl. 7-9 (235) 11:15
Position: 1
Ben Oliver Aelod Unigol C. Bro Dulas / Rh. Conwy
No Video
Position: 2
Osian Daley Tayson Ysgol Uwchradd Y Berwyn / Rh. Meirionnydd
No Video
Position: 3
Elen Jones Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
No Video
Dawns Greadigol dan 19 oed (303) 11:25
Position: 1
Adran Rhosllanerchrugog / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Position: 2
Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Llefaru Unigol Bl. 7-9 (D) (353) 11:45
Position: 1
Ruby Birchall Ysgol Uwchradd ac Anglicanaidd Sant Joseff / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Position: 2
Cerys Rees Harries Ysgol Uwchradd Dewi Sant / Rh. Penfro
Video
Position: 3
Aaron Pearce Ysgol Uwchradd Aberteifi / Rh. Ceredigion
Video
Parti Cerdd Dant (Unsain) (Adran) Bl. 6 ac iau (268) 11:50
Position: 1
Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Video
Position: 2
Adran Dinbych / Rh. Dinbych
Video
Position: 3
Adran Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Video
Grŵp Llefaru (Adran) Bl. 6 ac iau (341) 12:05
Position: 1
Adran Botwnnog / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Adran yr Wyddgrug / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Position: 3
Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Video
Unawd Pres Bl. 7-9 (237) 12:15
Position: 1
Rhydian Tiddy Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 2
Glyn Stephen Porter Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Taya Castley Ysgol Uwchradd Dinas Brân / Rh. Dinbych
Video
Dawns Werin Bl. 6 ac iau (Ysgolion hyd 100) (289) 12:35
Position: 1
Ysgol Gynradd Brynsaron / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Ysgol Gynradd Llanystumdwy / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Ysgol Gynradd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Gŵp Cerddoriaeth Greadigol A.A. (232) 12:50
Position: 1
Ysgol Gynradd Parcyrhun / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl. 7, 8 a 9 (217) 13:20
Position: 1
Tegid Goodman Jones Aelod Unigol C. Treffynnon / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Position: 2
Beca Fflur Jarman Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Video
Position: 3
Manw Lili Robin Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Ynys Môn
Video
Parti Deusain (Adran) Bl. 9 ac iau (201) 13:30
Position: 1
Adran Y Neuadd Fach / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 2
Adran Y Cwm / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Position: 3
Aelwyd Chwilog / Rh. Eryri
Video
Ymgom Bl. 7-9 (D) (427) 13:50
Position: 1
Ysgol Uwchradd Pen y Dre / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Position: 2
Ysgol Uwchradd Caerdydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Ysgol Gyfun Dyffryn Aman / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Unawd Chwythbrennau Bl. 7-9 (236) 14:05
Position: 1
Nanw Llwyd Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Christopher Sabisky Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Video
Position: 3
Catrin Wyn Roberts Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Parti (Adran) Bl. 6 ac iau (185) 14:20
Position: 1
Adran Bentref Llwyth y Llan / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 2
Adran Llambed / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Deuawd Cerdd Dant Bl. 9 ac iau (270) 14:45
Position: 1
Cari Lois Davies a Cadi Gwen Williams Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Ynyr a Gwenan Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Video
Position: 3
Beca a Gweno Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Video
Côr (Adran) Bl. 6 ac iau (187) 14:55
Position: 1
Adran Bentref Llwyth y Llan / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 2
Adran yr Wyddgrug / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Position: 3
Adran Emlyn / Rh. Ceredigion
Video
Grwp Llefaru (Adran) Bl. 9 ac iau (343) 15:15
Position: 1
Aelwyd Llanbedr Pont Steffan / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Video
Position: 3
Adran Y Neuadd Fach / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Ymgom Bl. 7, 8 a 9 (408) 15:25
Position: 1
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Ysgol Gyfun Rhydywaun / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Position: 3
Uwch Adran Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Video
Parti Cerdd Dant (Adran) Bl. 9 ac iau (278) 15:40
Position: 1
Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Video
Position: 2
Adran Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Uwch Adran Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Video
Y Fedal Ddrama Bl. 10 a dan 25 oed (424) 16:00
Position: 1
Mared Llywelyn Williams Aelod Unigol C. Llŷn / Rh. Eryri
No Video
Position: 2
Arddun Rhiannon Arwel Aelwyd JMJ / Rh. Eryri
No Video
Position: 3
Sara Hughes Aelod Unigol C. Alaw / Cybi / Rh. Ynys Môn
No Video
Côr (Adran) Bl. 9 ac iau (202) 16:30
Position: 1
Adran Y Cwm / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Position: 2
Aelwyd Twrw Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Position: 3
Adran Y Neuadd Fach / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl. 6 ac iau (305) 18:30
Position: 1
Megan Evans Ysgol Gymraeg Bryn y Môr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Position: 2
Gwen Rowley Aelwyd Eryri / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Rebecca Neill Ysgol Gynradd Dolau / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Grwp Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl. 6 ac iau (306) 18:30
Position: 1
Ysgol Gymraeg Rhydaman / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 2
Ysgol Ddawns Xisdanz / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Position: 3
Aelwyd Eryri / Rh. Eryri
Video
Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl. 7, 8 a 9 (307) 18:30
Position: 1
Rosanna Talco Ysgol Gyfun Penglais / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Kai Easter Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 3
Charlie Lindsay Ysgol Uwchradd Y Berwyn / Rh. Meirionnydd
Video
Grwp Dawnsio Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl. 7, 8 a 9 (308) 18:30
Position: 1
Ysgol Gyfun Yr Olchfa / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Position: 2
Ysgol Ddawns Xisdanz / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Position: 3
Aelwyd Eryri / Rh. Eryri
Video
Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl. 10 a dan 19 oed (309) 18:30
Position: 1
Nia Jones Ysgol Gyfun Cwmtawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Position: 2
Catrin Lowri Jones Ysgol Ddawns Xisdanz / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Position: 3
Awen Mai Pritchard Aelwyd Eryri / Rh. Eryri
Video
Grwp Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl. 10 a dan 19 oed (310) 18:30
Position: 1
Aelwyd Eryri / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Aelwyd Llanbedr Pont Steffan / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Ysgol Bro Hyddgen / Rh. Maldwyn
Video

Iau

Iau
CogUrdd 19 - 25 oed (286) 10:30
Position: 1
Sophie Edwards Coleg Ceredigion Aberteifi / Rh. Ceredigion
No Video
Position: 2
Owen Crockett Coleg Penybont / Rh. Morgannwg Ganol
No Video
Unawd Llinynnol Bl. 7-9 (234) 11:00
Position: 1
Gwydion Rhys Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Isobel Owen Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Position: 3
Rhys Lewis Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton / Rh. Penfro
Video
Dawns Werin Unigol i Ferched Bl. 9 ac iau (295) 11:20
Position: 1
Elen Morlais Williams Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Ava Walters Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 3
Cadi Glwys Davies Clwb Clocsio Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Grwp Llefaru Bl. 7, 8 a 9 (344) 11:35
Position: 1
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Position: 3
Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Video
Unawd Cerdd Dant Bl. 7-9 (269) 11:45
Position: 1
Owain John Jones Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Video
Position: 2
Nansi Rhys Adams Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Sophie Jones Aelod Unigol Cylch Aberhonddu / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Video
Grwp Llefaru Bl. 13 ac iau (D) (354) 11:55
Position: 1
Ysgol Uwchradd Caerdydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Ysgol Gyfun Cwmtawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Position: 3
Ysgol Uwchradd Argoed / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Parti Bechgyn Bl. 7-9 (204) 12:05
Position: 1
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Unawd Piano Bl. 7-9 (238) 12:20
Position: 1
Thomas Park Ysgol Gyfun Coedcae / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 2
Erin Aled Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Video
Position: 3
Cerys Edwards Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Video
Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl. 9 ac iau (296) 12:40
Position: 1
Ioan Wyn Williams Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Iestyn Jones Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Noah Potter Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Ensemble Bl. 7-9 (240) 12:55
Position: 1
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Unawd Merched Bl. 7-9 (194) 13:20
Position: 1
Sophie Jones Aelod Unigol Cylch Aberhonddu / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Video
Position: 2
Nel Llewelyn Williams Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Video
Position: 3
Elan Catrin Parry Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Unawd Pres Bl. 10 a dan 19 oed (245) 13:30
Position: 1
Owain Llestyn Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Harry McBryde Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 3
Holly James Porch Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Video
Llefaru Unigol Bl. 7-9 (342) 14:00
Position: 1
Non Fôn Davies Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Mali Delargy Tu allan i Gymru / Rh.
Video
Position: 3
Gwenan Mars Lloyd Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Video
Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl. 10 a dan 19 oed (218) 14:10
Position: 1
Cai Fôn Davies Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Lewys Meredydd Ysgol Uwchradd Y Gader / Rh. Meirionnydd
Video
Position: 3
Modlen Alun Uwch Adran Ysbyty Ifan / Rh. Conwy
Video
Dawns Werin Bl. 7, 8 a 9 (292) 14:20
Position: 1
Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 2
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 3
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Cystadleuaeth Arloeswyr Busnes 16-19 oed (3) 14:30
Position: 1
Coleg Ceredigion / Rh. Ceredigion
No Video
Position: 2
Coleg Ceredigion / Rh. Ceredigion
No Video
Position: 3
Coleg Ceredigion / Rh. Ceredigion
No Video
Unawd Bechgyn Bl. 7-9 (195) 14:45
Position: 1
Ynyr Lewys Rogers Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Video
Position: 2
Llyr Eirug Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Rhys Llewelyn Williams Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Video
Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9 (277) 15:00
Position: 1
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 2
Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Video
Position: 3
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Deuawd Bl. 7-9 (196) 15:15
Position: 1
Nansi a Lili Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Lowri a Carys Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Cadi a Lois Ysgol Uwchradd Y Berwyn / Rh. Meirionnydd
Video
Ensemble Lleisiol Bl. 7-9 (209) 15:30
Position: 1
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Video
Position: 3
Adran Bentref Llwyth y Llan / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Parti Merched Bl. 7-9 (203) 15:50
Position: 1
Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 2
Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Position: 3
Y. Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Cystadleuaeth y Gadair Bl. 10 a dan 25 oed (369) 16:00
Position: 1
Gwynfor Dafydd Aelod Unigol C. Llantrisant / Rh. Morgannwg Ganol
No Video
Position: 2
Carwyn Eckley Aelod Unigol C. Dyffyrn Nantlle / Rh. Eryri
No Video
Position: 3
Mathew Tucker Aelod Unigol C. Llanelli / Rh. Dwyrain Myrddin
No Video
Llefaru Unigol Bl. 10 a dan 19 oed (D) (355) 16:30
Position: 1
Ikuni Ebereonwu Ysgol Howell, Llandaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Lewis Leigh Ysgol Uwchradd Pen y Dre / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Position: 3
Morwenna Brown Ysgol Howell, Llandaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Côr S.A. Bl.7, 8 a 9 Bl. 7-9 (205) 16:45
Position: 1
Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Cân Actol Bl. 7, 8 a 9 (412) 17:05
Position: 1
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 2
Uwch Adran Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 3
Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Cyflwyniad Dramatig Bl. 7, 8 a 9 (409) 17:50
Position: 1
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 2
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Ysgol Gyfun Rhydywaun / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Dawns Aml-Gyfrwng Bl. 7 a dan 19 oed (304) 18:45
Position: 1
Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Video
Position: 2
Adran Rhosllanerchrugog / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Position: 3
Ysgol Stanwell / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Monolog Bl. 10 a dan 19 oed (416) 19:05
Position: 1
Elin Alexander Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Math Roberts Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Mali Elwy Williams Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Video
Cyflwyniad Dramatig Bl. 10 a dan 19 oed (411) 19:20
Position: 1
Ysgol Gyfun Rhydywaun / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Position: 2
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Unawd allan o Sioe Gerdd Bl. 10 a dan 19 oed (419) 19:20
Position: 1
Gwion Morris Jones Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones / Rh. Ynys Môn
No Video
Position: 2
Elinor Lowri Williams Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd / Rh. Morgannwg Ganol
No Video
Position: 3
Modlen Alun Uwch Adran Ysbyty Ifan / Rh. Conwy
No Video

Gwener

Gwener
Trin Gwallt a Harddwch Bl. 10 a dan 19 oed (428) 09:00
Position: 1
Hyfforddiant Ceredigion / Rh. Ceredigion
No Video
Position: 2
Hyfforddiant Ceredigion / Rh. Ceredigion
No Video
Position: 3
ACT Penybont / Rh. Morgannwg Ganol
No Video
Trin Gwallt a Harddwch Lefel 2 Bl. 10 a dan 19 oed (432) 09:00
Position: 1
Coleg Nedd Port Talbot / Rh. Gorllewin Morgannwg
No Video
Position: 2
Coleg Nedd Port Talbot / Rh. Gorllewin Morgannwg
No Video
Position: 3
Coleg Ceredigion / Rh. Ceredigion
No Video
Unawd Telyn Bl. 10 a dan 19 oed (241) 09:45
Position: 1
Elain Rhys Ysgol Uwchradd Bodedern / Rh. Ynys Môn
No Video
Position: 2
Fflur Davies Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
No Video
Position: 3
Alaw Grug Evans Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
No Video
Unawd Cerdd Dant Bl. 10 a dan 19 oed (271) 10:20
Position: 1
Modlen Alun Uwch Adran Ysbyty Ifan / Rh. Conwy
Video
Position: 2
Rhys Meilyr Ysgol Gyfun Llangefni / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 3
Llio Meirion Rogers Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Video
Ensemble Lleisiol Bl. 10 a dan 19 oed (210) 10:30
Position: 1
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 3
Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Video
Grŵp Llefaru Bl. 10 a dan 19 oed (346) 10:50
Position: 1
Ysgol Gyfun Y Strade / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 2
Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Video
Position: 3
Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Video
Trin Gwallt a Harddwch Lefel 1 Bl. 10 a dan 19 oed (430) 11:00
Position: 1
Hyfforddiant Ceredigion / Rh. Ceredigion
No Video
Position: 2
Coleg Ceredigion / Rh. Ceredigion
No Video
Position: 3
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
No Video
Trin Gwallt a Harddwch Lefel 2 Bl. 10 a dan 19 oed (434) 11:00
Position: 1
Coleg Ceredigion / Rh. Ceredigion
No Video
Position: 2
Aelwyd Coleg Gŵyr Abertawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
No Video
Unawd Piano Bl. 10 a dan 19 oed (246) 11:05
Position: 1
Charlie Lovell-Jones Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Aisha Palmer Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Video
Position: 3
Imogen Mari Edwards Ysgol Gyfun Gŵyr / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Deuawd Cerdd Dant Bl. 10 a dan 19 oed (272) 11:35
Position: 1
Alaw Grug ac Elin Fflur Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 2
Siriol Elin a Celyn Llwyd Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Video
Position: 3
Glain Melangell a Tegan Llio Ysgol Bro Hyddgen / Rh. Maldwyn
Video
Deuawd Offerynnol Bl. 13 ac iau (248) 11:45
Position: 1
Charlie ac Eirlys Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Huw a Rachel Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Alasdair a Finlay Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Unawd Merched Bl. 10 a dan 19 oed (197) 12:15
Position: 1
Glesni Rhys Jones Ysgol Uwchradd Bodedern / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 2
Llinos Haf Jones Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Magi Tudur Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Video
Ymgom Bl. 10 a dan 19 oed (410) 12:30
Position: 1
Ysgol Gyfun Rhydywaun / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Position: 2
Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Unawd Bechgyn Bl. 10 a dan 19 oed (198) 12:50
Position: 1
Dafydd Jones Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Video
Position: 2
Owain Rowlands Ysgol Gyfun Bro Dinefwr / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 3
Rhys Wynn Newton Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Llefaru Unigol Bl. 10 a dan 19 oed (345) 13:00
Position: 1
Leisa Gwenllian Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Nest Jenkins Ysgol Bro Pedr - Adran Hŷn / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Ciaran Tomos Eynon Ysgol Uwchradd y Creuddyn / Rh. Conwy
Video
Trin Gwallt a Harddwch Lefel 2 19-25 oed (433) 13:00
Position: 1
Hyfforddiant Ceredigion / Rh. Ceredigion
No Video
Position: 2
Hyfforddiant Ceredigion / Rh. Ceredigion
No Video
Trin Gwallt a Harddwch Lefel 3 19-25 oed (437) 13:00
Position: 1
Coleg Nedd Port Talbot / Rh. Gorllewin Morgannwg
No Video
Position: 2
Coleg Nedd Port Talbot / Rh. Gorllewin Morgannwg
No Video
Unawd Chwythbrennau Bl. 10 a dan 19 oed (244) 13:10
Position: 1
Rachel Franklin Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Barra Liddy Ysgol Uwchradd Dinas Brân / Rh. Dinbych
Video
Position: 3
Daniel O'Callaghan Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Deuawd Bl. 10 a dan 19 oed (199) 13:40
Position: 1
Llinos Haf a Manon Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Steffan a Dafydd Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Video
Position: 3
Esyllt a Nia Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Video
Côr Cerdd Dant Bl. 13 ac iau (279) 13:55
Position: 1
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 2
Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Position: 3
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Dawns Werin (Ysgolion) Bl. 10 a dan 19 oed (293) 14:10
Position: 1
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Ysgol Gyfun Ystalyfera / Rh. Gorllewin Morgannwg
Video
Tîm Siarad Cyhoeddus (Y.U.) Bl. 10 a dan 19 oed (402) 14:30
Position: 1
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
No Video
Position: 2
Ysgol Gyfun Y Strade / Rh. Dwyrain Myrddin
No Video
Position: 3
Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
No Video
Tîm Siarad Cyhoeddus (Aelwyd) 14-25 oed (403) 14:30
Position: 1
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
No Video
Position: 2
Aelwyd Pantycelyn / Rh. Ceredigion
No Video
Position: 3
Aelwyd Y Drindod / Rh. Gorllewin Myrddin
No Video
Cystadleuaeth y Ddrama Fer dan 25 oed (418) 14:30
Position: 1
Adran Aberystwyth / Rh. Ceredigion
No Video
Unawd Llinynnol Bl. 10 a dan 19 oed (242) 14:30
Position: 1
Charlie Lovell-Jones Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Osian Jones Aelod Unigol C. Ystradgynlais / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Video
Position: 3
Osian Gruffydd Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Trin Gwallt a Harddwch Lefel 1 19-25 oed (431) 15:00
Position: 1
Coleg Penybont / Rh. Morgannwg Ganol
No Video
Position: 2
Coleg Ceredigion / Rh. Ceredigion
No Video
Position: 3
Coleg Penybont / Rh. Morgannwg Ganol
No Video
Trin Gwallt a Harddwch Lefel 2 19-25 oed (435) 15:00
Position: 1
Coleg Nedd Port Talbot / Rh. Gorllewin Morgannwg
No Video
Position: 2
Coleg Ceredigion / Rh. Ceredigion
No Video
Trin Gwallt a Harddwch Lefel 3 19-25 oed (439) 15:00
Position: 1
Aelwyd Coleg Gŵyr Abertawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
No Video
Côr Bechgyn T.B. Bl. 13 ac iau (207) 15:00
Position: 1
Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Video
Position: 2
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Grwp Cerdd Dant Bl. 10 a dan 19 oed (273) 15:45
Position: 1
Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Video
Position: 2
Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 3
Aelwyd Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Video
Cystadleuaeth y Goron Bl. 10 a dan 25 oed (385) 16:00
Position: 1
Elen Gwenllian Hughes Aelwyd Chwilog / Rh. Eryri
No Video
Position: 2
Lora Angharad Lewis Aelod Unigol C. Llŷn / Rh. Eryri
No Video
Position: 3
Osian Wyn Owen Aelwyd JMJ / Rh. Eryri
No Video
Côr Merched S.A. Bl. 13 ac iau (206) 16:30
Position: 1
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Ysgol Gyfun Cymer Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Position: 3
Ysgol Gyfun Y Strade / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Ensemble Bl. 10 a dan 19 oed (249) 16:50
Position: 1
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Côr Gwerin Tri Llais Bl. 13 ac iau (220) 17:20
Position: 1
Ysgol Gyfun Y Strade / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 2
Aelwyd Chwilog / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Aelwyd Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Video
Côr S.A.T.B. Bl. 13 ac iau (208) 17:45
Position: 1
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Ysgol Gyfun Penweddig / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Ysgol Gyfun Y Strade / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Cerddorfa/Band dan 19 oed (252) 18:30
Position: 1
Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Ysgol Uwchradd Y Frenhines Elizabeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Video

Sadwrn

Sadwrn
Unawd Offer Taro Bl. 10 a dan 19 oed (247) 10:00
Position: 1
Iestyn Jones Ysgol Uwchradd Llanfyllin / Rh. Maldwyn
No Video
Position: 2
Gruffudd John Boyle Ysgol Uwchradd Tryfan / Rh. Eryri
No Video
Position: 3
Daniel Jones Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
No Video
Deuawd Cerdd Dant 19-25 oed (276) 10:30
Position: 1
Rhydian Jenkins a Ceri Haf Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Catrin Wyn a Leona Wyn Aelwyd Penllyn / Rh. Meirionnydd
Video
Dawns Werin Unigol i Ferched Bl. 10 a dan 25 oed (297) 10:45
Position: 1
Lois Glain Postle Aelwyd Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 2
Hannah Doel Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 3
Branwen Roberts Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Ensemble 19-25 oed (251) 11:10
Position: 1
Aelwyd Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Video
Unawd Gitâr Bl. 10 a dan 19 oed (243) 11:15
Position: 1
Aisha Palmer Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
No Video
Position: 2
Jacob Court Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
No Video
Position: 3
Caitlin Fussell Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
No Video
Dawns Stepio Grwp dan 25 oed (299) 11:20
Position: 1
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 2
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 3
Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Grwp Llefaru (Aelwydydd) dan 25 oed (348) 11:40
Position: 1
Aelwyd Penllyn / Rh. Meirionnydd
Video
Position: 2
Aelwyd JMJ / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Aelwyd Pantycelyn / Rh. Ceredigion
Video
Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed (219) 11:55
Position: 1
Glain Rhys Aelwyd Penllyn / Rh. Meirionnydd
Video
Position: 2
Lloyd Macey Aelod Unigol Cylch Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Position: 3
Leona Wyn Roberts Aelwyd Penllyn / Rh. Meirionnydd
Video
Grwp Bl. 7-13 (254) 12:00
Position: 1
Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
No Video
Position: 2
Adran y Twmiaid / Rh. Morgannwg Ganol
No Video
Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed (211) 12:05
Position: 1
Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Aelwyd Porthcawl / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 3
Adran Bentref Llwyth y Llan / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Unawd Cerdd Dant 19-25 oed (275) 12:25
Position: 1
Rhydian Jenkins Aelod Unigol Cylch Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 2
Leona Wyn Roberts Aelwyd Penllyn / Rh. Meirionnydd
Video
Position: 3
Mali Fflur Aelod Unigol Cylch Arfon / Rh. Eryri
Video
Llefaru Unigol 19-25 oed (347) 12:35
Position: 1
Megan Llyn Aelwyd Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Video
Position: 2
Siôn Jenkins Aelod Unigol Cylch Clunderwen / Rh. Penfro
Video
Position: 3
Lloyd Macey Aelod Unigol Cylch Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Unawd 19-25 oed (200) 12:50
Position: 1
Elen Lloyd Roberts Tu allan i Gymru / Rh.
Video
Position: 2
Rhydian Jenkins Aelod Unigol Cylch Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 3
Sioned Llewelyn Aelwyd Crymych / Rh. Penfro
Video
Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl. 10 a dan 25 oed (298) 13:05
Position: 1
Daniel Jones Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Osian Gruffydd Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 3
Carwyn Jones Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Unawd Offerynnol 19-25 oed (250) 13:25
Position: 1
Harry Lovell Jones Aelwyd Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Video
Position: 2
Thomas Mathias Aelod Unigol Cylch Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Video
Position: 3
Rachel Starritt Aelod Unigol Cylch Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Detholiad o Ddrama Gerdd Bl. 7 a dan 25 oed (413) 13:55
Position: 1
Aelwyd Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 2
Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 3
Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Dawns Werin (Aelwyd) Bl. 10 a dan 25 oed (294) 14:50
Position: 1
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 2
Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Position: 3
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Chwarter awr o Adloniant 14-25 oed (414) 15:05
Aelwyd Bro Cernyw / Rh. Conwy
Cyflwyniad Theatrig Unigol 19-25 oed (417) 15:25
Position: 1
Megan Llŷn Aelwyd Llundain / Rh. Tu allan i Gymru
Video
Position: 2
Bethan Elin Aelod Unigol Cylch Alaw / Cybi / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 3
Cedron Sion Aelod Unigol Cylch Eifionydd / Rh. Eryri
Video
Cyflwyniad Digri 14-25 oed (415) 15:55
Position: 1
Aelwyd Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
Video
Position: 2
Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Aelwyd Pontypridd / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Unawd o Sioe Gerdd 19-25 oed (420) 16:15
Position: 1
John Ieuan Jones Aelod Unigol Cylch Bro Dulas / Rh. Conwy
Video
Position: 2
Rachel Stephens Aelod Unigol Cylch Rhondda / Rh. Cymoedd Morgannwg
Video
Position: 3
Glain Rhys Aelwyd Penllyn / Rh. Meirionnydd
Video
Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14-25 oed (280) 16:45
Position: 1
Aelwyd JMJ / Rh. Eryri
Video
Position: 2
Aelwyd Penllyn / Rh. Meirionnydd
Video
Position: 3
Aelwyd Penllys / Rh. Maldwyn
Video
Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed (212) 17:00
Position: 1
Aelwyd Llangwm / Rh. Conwy
Video
Position: 2
Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed (213) 17:25
Position: 1
Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Aelwyd JMJ / Rh. Eryri
Video
Position: 3
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Côr S.A.T.B (Aelwyd) (dim hwy na 40 mewn nifer) 14-25 oed (214) 17:45
Position: 1
Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 2
Aelwyd Llangwm / Rh. Conwy
Video
Position: 3
Aelwyd Penllys / Rh. Maldwyn
Video
Dawns Stepio Bl. 7 a dan 25 oed (300) 18:15
Position: 1
Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
Video
Position: 2
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 3
Adran Penrhyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Video
Côr S.A.T.B. (Aelwyd) (dros 40 mewn nifer) 14-25 oed (215) 18:45
Position: 1
Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Video
Position: 2
Aelwyd Y Waun Ddyfal / Rh. Caerdydd a'r Fro
Video
Position: 3
Aelwyd Llangwm / Rh. Conwy
Video

Celf, Dylunio a Thechnoleg

Arts, Design & Technology
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau (5)
Position: 1
Oswyn Blakeway Ysgol Gynradd Rhaeadr Gwy / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Image
Position: 2
Austin Thomas Ysgol Gynradd Corneli / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 3
Freya Howell Ysgol Gynradd I D Hooson / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4 (6)
Position: 1
Kyal Smith Ysgol Gynradd Talhaiarn / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Lili Gwen Rees Ysgol Gymraeg Rhydaman / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 3
Eflyn Dempster Ysgol Gymraeg Bro Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6 (7)
Position: 1
Evelyn Ohara Ysgol Gymraeg Casnewydd / Rh. Gwent
Image
Position: 2
Rhianna Goodrum Ysgol Gynradd Croes Atti / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 3
Catrin Rees Ysgol Gymraeg Evan James / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7, 8 a 9 (8)
Position: 1
Bridie Chapman Ysgol Gyfun Gwynllyw / Rh. Gwent
Image
Position: 2
Tesni Lois Madoc Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 3
Rhys Griffiths Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 10 a dan 19 oed (9)
Position: 1
Lloyd Cleary Richards Ysgol Gyfun Bryntirion / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 2
Lucy Janet Hines Aelwyd Coleg Gŵyr Abertawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
Position: 3
Phoebe Mainprice Coleg Llanymddyfri / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau A. A.(C) (10)
Position: 1
Junior Freeman Ysgol Gynradd Y Tywyn / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 2
James Edward-Smith Ysgol Gymraeg Ifor Hael / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Connor Jenkins Ysgol Gynradd Darran Park / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 - 6 A. A.(C) (11)
Position: 1
Lucas Williams Ysgol Gynradd Maesybryn / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 2
Jac Lewis Ysgol Gynradd Nantgaredig / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 3
Hannah Sly Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl.7,8 a 9 A.A (C) (12)
Position: 1
Mabon Tinney Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 2
Ithel Temple Morris Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Leon Blackwell Ysgol St Christophers / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Gwaith Lluniadu 2D dan 25 oed A. A.(C) (13)
Position: 1
Jessica Phillips Ysgol Gyfun Pencoed / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 2
Gwennan Jones Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 3
Terry Tuffrey Ysgol Arbennig Hafod Lon / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau A. A (D) (14)
Position: 1
Levi Taylor Canolfan Addysg Y Bont / Rh. Ynys Môn
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 - 6 A. A (D) (15)
Position: 1
Rhun Edwards Ysgol Gynradd Eifion Wyn / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Rhys Edge Ysgol Arbennig Hafod Lon / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Tomas Woosnam Ysgol Gynradd Caersws / Rh. Maldwyn
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl.7,8 a 9 A. A.(D) (16)
Position: 1
Kirsty Jones Ysgol Portfield / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Katie Llewellyn Ysgol Portfield / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Megan Davies Canolfan Addysg Y Bont / Rh. Ynys Môn
Image
Gwaith Lluniadu 2D dan 25 oed A. A.(D) (17)
Position: 1
Bryan Griffiths Ysgol Portfield / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Iestyn Evans Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 3
Tomos Williams Ysgol Arbennig Hafod Lon / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau (Unigol) (18)
Position: 1
Lleucu Mair Evans Adran Bethel / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Lydia Grace Madoc Adran Gaerwen / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 3
Breagha Wynne Ysgol Gynradd Twm o r Nant / Rh. Dinbych
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 (Unigol) (19)
Position: 1
Lola Jones Ysgol Bro Pedr - Adran Iau / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Menna Charles Ysgol Cynwyd Sant / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 3
Jac Cox-Lloyd Ysgol Gymraeg Rhydaman / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 (Unigol) (20)
Position: 1
Garmon Edwards Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Isabel Jones Ysgol Y Parc / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 3
Chloe Morgan Ysgol Gynradd Dolau / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 7, 8 a 9 (Unigol) (21)
Position: 1
Arwen Skinner Ysgol Uwchradd Y Frenhines Elizabeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 2
Cai Wiliam Davies Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Twm Isac Evans Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 10 a dan 19 oed (22)
Position: 1
Marc Stephens Ysgol Gyfun Bryntirion / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 2
Teifi James Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 3
Carys Rees Coleg Penybont / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau (Gwaith Grŵp) (23)
Position: 1
Grŵp Pobl ac Estroniaid Ysgol Gymraeg Ifor Hael / Rh. Gwent
Image
Position: 2
Bl2 Twm o'r Nant Ysgol Gynradd Twm o r Nant / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Grŵp Glas, Dosbarth 1 Ysgol Gynradd Creigiau / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 (Gwaith Grŵp) (24)
Position: 1
Parti Lloyd Ysgol Gynradd Afon y Felin / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 2
Elin, Ifan a Wil, Henry Richard Ysgol Henry Richard - Adran Iau / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Grŵp Catrin Lois Ysgol Gynradd Bro Cynfal / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grŵp) (25)
Position: 1
Grŵp Genod Nefydd Ysgol Gynradd Llannefydd / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Parti Millie Kate Ysgol Gynradd Pantysgallog / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Position: 3
Parti Sophia Ysgol Gynradd Llangynnwr / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 7, 8 a 9 (Gwaith Grŵp) (26)
Position: 1
Grŵp YSTJ Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 2
Alex a Heidi Ysgol Uwchradd Tywyn / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau A. A (D) (28)
Position: 1
Caio Jones Ysgol Gynradd Felinfach / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Olivia Cheney Canolfan Addysg Y Bont / Rh. Ynys Môn
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 - 6 A. A (D) (29)
Position: 1
Ryan Farlow Williams Ysgol Gymraeg Morswyn / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 2
Jonathan Head Ysgol Gynradd Cedewain / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Courtney Davies Ysgol Gynradd Bodhyfryd / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl.7, 8 a 9 A. A (D) (30)
Position: 1
Hannah Morrell Ysgol Uwchradd Llanfyllin / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Emery Darcy Ysgol Cedewain / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Cai Godden Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Gwaith Creadigol 2D dan 25 oed A. A (D) (31)
Position: 1
Kevin Hall Coleg Penybont / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 2
Hasnain Tariq Ysgol Kinsale School / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 3
Llinos Parry Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau A. A. (D) Grŵp (32)
Position: 1
Parti Tomos Canolfan Addysg Y Bont / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 2
Parti Trystan a Toby Ysgol Gynradd Cilgerran / Rh. Penfro
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 - 6 A. A. (D) Grŵp (33)
Position: 1
Parti Leach Ysgol Gynradd Cedewain / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Parti Jayde Canolfan Addysg Y Bont / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 3
Natasha a Steff Ysgol Gynradd Tanygrisiau / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith 2D Bl.7, 8 a 9 A. A (D) Grŵp (34)
Position: 1
Parti Ceint 1 Canolfan Addysg Y Bont / Rh. Ynys Môn
Image
Gwaith Creadigol 2D dan 25 oed A. A (D) Grŵp (35)
Position: 1
Grŵp Cornerstone Coleg Sir Benfro / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Grŵp Lars & Sion James Ysgol Arbennig Pendalar / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Grŵp Sion Gethin & Rachel Ysgol Arbennig Pendalar / Rh. Eryri
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 - 6 A.A.(C) (37)
Position: 1
Idris John Temple Morris Ysgol Gynradd Llanllechid / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Lucas Williams Ysgol Gynradd Maesybryn / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 3
Mabli Mai Davies Ysgol Gynradd Pant Pastynog / Rh. Dinbych
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 7, 8 a 9 A. A.(C) (38)
Position: 1
Ithel Temple Morris Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Daniel Jones Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 3
Madison Wilshire Ysgol Arbennig Park Lane / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Gwaith Creadigol 2D dan 25 oed . A.A. ( C) (39)
Position: 1
Dylan Thomas Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 2
Corey Bates Coleg Sir Benfro / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Emily Phillips Coleg Sir Benfro / Rh. Penfro
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 - 6 A.A.(C) Grŵp (41)
Position: 1
Parti Hafod Ysgol Gynradd Hafod / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Position: 2
Grŵp Jac Ysgol Gynradd Nantgaredig / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 7- 9 A. A ( C) Grŵp (42)
Position: 1
Grŵp Dosbarth Dwyfor Ysgol Arbennig Hafod Lon / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Parti Maes Y Gwendraeth Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Gwaith Cread 2D dan 25 oed A. A ( C) Grŵp (43)
Position: 1
Grŵp Sgiliau Bywyd Bro Pedr Ysgol Bro Pedr - Adran Hŷn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Parti Sarah Ysgol St Christophers / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau (Unigol) (44)
Position: 1
Ioan Price Ysgol Gynradd Felinfach / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Noah Jarvis Ysgol Gynradd I D Hooson / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 3
Faye Morris Ysgol Gymraeg Dewi Sant / Rh. Dinbych
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (Unigol) (45)
Position: 1
Gethin Evans Ysgol Gynradd Croes Atti / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 2
Emma Owen Ysgol Gynradd Bro Elwern / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Mali Thomas Ysgol Gymraeg Ffwrnes / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Unigol) (46)
Position: 1
Ellie Jones Adran Beuno/Pontllyfni / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Glen Evans Ysgol Gynradd Felinfach / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Rowan Wilkinson-Lawday Ysgol Gynradd Llangynidr / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau (Gwaith Grŵp) (47)
Position: 1
Grŵp Llyfrau Llon Ysgol Gymunedol Peniel / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 2
Parti Sera Ysgol Gynradd Talhaiarn / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Grŵp Matthew Ysgol Babanod Ardwyn / Rh. Maldwyn
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (Gwaith Grŵp) (48)
Position: 1
Parti Manon Eva Osian Morgan B4 Ysgol Gynradd Corn Hir / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 2
Grŵp yr Adran Ysgol Gynradd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 3
Grŵp 3D y Mynydd Ysgol Iau Awel y Mynydd / Rh. Conwy
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grŵp) (49)
Position: 1
Parti Owen Ysgol Gynradd Talhaiarn / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Merched Bl. 5 Ysgol Gynradd Y Dderi / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Ysgol y Bedol Ysgol Y Bedol / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 7, 8 a 9 (Unigol neu Grŵp) (50)
Position: 1
Alex Barry Ysgol Uwchradd Pen y Dre / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Position: 2
Idwal Temple Morris Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Brengain Pryderi Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl.10 a dan 19 (Unigol/Grŵp) (51)
Position: 1
Sara Davies Aelod Unigol C. Glannau Menai / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 2
Sam Webster Coleg Nedd Port Talbot - Y Drenewydd / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Nia Wyn James Uwch Adran Cylch Idris / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau A. A (C) (52)
Position: 1
Toby Fox Ysgol Gynradd Cilgerran / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Seb Jones Ysgol Pencae / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 3
Junior Freeman Ysgol Gynradd Y Tywyn / Rh. Ynys Môn
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 - 6 A. A (C) (53)
Position: 1
Rhys Mosey Ysgol Gynradd Nantgaredig / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 2
Idris John Temple Morris Ysgol Gynradd Llanllechid / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Beca Haf Williams Ysgol Gynradd Eglwys Bach / Rh. Conwy
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 7, 8 a 9 A. A (C) (54)
Position: 1
Ithel Temple Morris Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen / Rh. Eryri
Image
Gwaith Creadigol 3D dan 25 oed A. A (C) (55)
Position: 1
Alun Davies Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 2
Ben Pryse-Thomas Coleg Nedd Port Talbot - Y Drenewydd / Rh. Maldwyn
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau A. A (C) Grŵp (56)
Position: 1
Parti Drum Ysgol Gynradd Deganwy / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Parti cynradd 2 Canolfan Addysg Y Bont / Rh. Ynys Môn
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 - 6 A. A (C) Grŵp (57)
Position: 1
Parti Cynradd 4 Canolfan Addysg Y Bont / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 2
Max a Beca Ysgol Gynradd Eglwys Bach / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Grŵp Guto Ysgol Gynradd Nantgaredig / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Gwaith Creadigol 3D dan 25 oed A. A ( C) Grŵp (59)
Position: 1
Parti Coleg Ceredigion Coleg Ceredigion / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Parti Nerys, Tomos a Luke Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Grŵp Kieran a Conner Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau A. A (D) (60)
Position: 1
Caio Jones Ysgol Gynradd Felinfach / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Kian Clayton Ysgol Bro Banw / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 3
Ifan Morris - Jones Ysgol Arbennig Pendalar / Rh. Eryri
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 - 6 A. A (D) (61)
Position: 1
Rhun Edwards Ysgol Gynradd Eifion Wyn / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Christian Davies Ysgol Bro Banw / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 3
Ryan Farlow Williams Ysgol Gymraeg Morswyn / Rh. Ynys Môn
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 7, 8 a 9 A. A (D) (62)
Position: 1
Arfon Furlong Canolfan Addysg Y Bont / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 2
Hannah Morrell Ysgol Uwchradd Llanfyllin / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Tahlia Martins Ysgol Arbennig Hafod Lon / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Creadigol 3D dan 25 oed A. A (D) (63)
Position: 1
Iolo Owen Ysgol Arbennig Pendalar / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Ceri Williams Ysgol Arbennig Pendalar / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Daniel Evans Ysgol Kinsale School / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau A. A (D) Grŵp (64)
Position: 1
Parti Danial Canolfan Addysg Y Bont / Rh. Ynys Môn
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 - 6 A. A (D) Grŵp (65)
Position: 1
Grŵp MG Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 2
Grŵp Max & Harri Ysgol Arbennig Pendalar / Rh. Eryri
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 7, 8 a 9 A. A (D) Grŵp (66)
Position: 1
Parti Lauren Canolfan Addysg Y Bont / Rh. Ynys Môn
Image
Gwaith Creadigol 3D dan 25 oed A. A (D) Grŵp (67)
Position: 1
Grŵp John, Alun a Llinos Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Grŵp Canolfan y Bont Bro Pedr Ysgol Bro Pedr - Adran Hŷn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Parti Sam Canolfan Addysg Y Bont / Rh. Ynys Môn
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau (68)
Position: 1
Orla Davis-Wood Ysgol Gynradd Caer Drewyn / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Mali Enfys Williams Ysgol Gynradd Chwilog / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Enya Ward Ysgol Babanod Glan Gele / Rh. Conwy
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 (69)
Position: 1
Sophia Fallone Ysgol Gynradd Nantgaredig / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 2
Gwenno Wigley Ysgol Gynradd Glantwymyn / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Erica Oswald-Haggett Ysgol Gynradd Bryn Collen / Rh. Dinbych
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 (70)
Position: 1
Seren Robinson Ysgol Gymraeg Treganna / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 2
Arthur Jones Ysgol Gynradd Rhaeadr Gwy / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Image
Position: 3
Ruby Parsons Ysgol Gynradd Penybryn / Rh. Meirionnydd
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 7, 8 a 9 (71)
Position: 1
Isabel Howe Ysgol Uwchradd Dewi Sant / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Arwen Skinner Ysgol Uwchradd Y Frenhines Elizabeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 3
Tesni Lois Madoc Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Ynys Môn
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 10 a dan 19 oed (72)
Position: 2
Caitlin Howe Ysgol Uwchradd Dewi Sant / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Chloe Douglas Ysgol Uwchradd Dewi Sant / Rh. Penfro
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau (Gwaith Grŵp) (73)
Position: 1
Parti Tal y Fan Ysgol Gynradd Deganwy / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Grŵp Lili Ysgol Gynradd Y Dderi / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Parti Joshua Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon / Rh. Gwent
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 (Gwaith Grŵp) (74)
Position: 1
Grŵp Rhydian Ysgol Gynradd Y Dderi / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Nicole, Daniel, Elise a Harrison Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Dyfodol Pennant Ysgol Gynradd Pennant / Rh. Maldwyn
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 (Gwaith Grŵp) (75)
Position: 1
Grŵp Mared Ysgol Gynradd Mynach / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Parti Hafod Ysgol Gynradd Hafod / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Argraffu Bl. 2 ac iau (78)
Position: 1
Anest Roberts Ysgol Gynradd Carreg Emlyn / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Erin Foulkes Ysgol Gynradd Llanfairpwll / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 3
Sam Nixon Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid / Rh. Ceredigion
Image
Argraffu Bl. 3 a 4 (79)
Position: 1
Gwenllian Closs-Griffiths Adran Bro Carmel / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 2
Llew John Ysgol Gynradd Beca / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Twm Edgar Gwyn Rees Roberts Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Image
Argraffu Bl. 5 a 6 (80)
Position: 1
Owain Sion Williams Ysgol Gynradd Pontyberem / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 2
Gwenllian Mason Ysgol Bro Hyddgen-Campws Cynradd / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Mali Prys Roberts Ysgol Gynradd Llandwrog / Rh. Eryri
Image
Argraffu Bl. 7, 8 a 9 (81)
Position: 1
Gwion Owen Ysgol Henry Richard - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Hannah Douglas Ysgol Uwchradd Dewi Sant / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Morganna Davies Ysgol Gyfun Gwynllyw / Rh. Gwent
Image
Argraffu Bl. 10 a dan 19 oed (82)
Position: 1
Cerys Hurst Coleg Nedd Port Talbot - Y Drenewydd / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Chloe Douglas Ysgol Uwchradd Dewi Sant / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Georgina Webster Coleg Nedd Port Talbot - Y Drenewydd / Rh. Maldwyn
Image
Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau (83)
Position: 1
Harri Hughes Ysgol Gynradd Glanwydden / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Mason Powell Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Cameron Bliston Adran Rhydymain / Rh. Meirionnydd
Image
Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4 (84)
Position: 1
Tanisha Preece Ysgol Cynwyd Sant / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 2
Mari Manzini-Hughes Adran Rhydymain / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Carley Sarsfield Ysgol Gynradd Bryn Collen / Rh. Dinbych
Image
Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6 (85)
Position: 1
Ajay Lewis Ysgol Gynradd Dolau / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 2
Joel Jinkinson Ysgol Gynradd Carreg Emlyn / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Martha Stacey Ysgol Gymraeg Ifor Hael / Rh. Gwent
Image
Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7,8 a 9 (86)
Position: 1
Mali Griffiths Ysgol Uwchradd Y Moelwyn / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Sioned Bronwen Cordiner Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Xander Evans Ysgol Gyfun Treorci / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 10 a dan 19 oed (87)
Position: 1
Ciaran Eastwood Coleg Penybont / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 6 ac iau (88)
Position: 1
Lewys Price Ysgol Gynradd Betws yn Rhos / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Iestyn Llew Thomas Ysgol Gymraeg Ynyswen / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Position: 3
Christie Boyle Ysgol Gynradd Y Dderi / Rh. Ceredigion
Image
Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7, 8 a 9 (89)
Position: 1
Xander Evans Ysgol Gyfun Treorci / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Position: 2
Gwenllian Dickenson Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 3
Kai Fish Ysgol Gyfun Gwynllyw / Rh. Gwent
Image
Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl10 dan 19 oed (90)
Position: 1
Ariannell Parry Aelod Unigol C. Alaw / Cybi / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 2
Chloe Douglas Ysgol Uwchradd Dewi Sant / Rh. Penfro
Image
Dyluniad 2D Bl 6 ac iau (91)
Position: 1
Celyn Marshall Ysgol Gymraeg Casnewydd / Rh. Gwent
Image
Position: 2
Charlie Jenkins Ysgol Gynradd Caer Drewyn / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Lleucu Williams Ysgol Gynradd Llannefydd / Rh. Conwy
Image
Dyluniad 2D Bl 7-9 (92)
Position: 1
Miriam Owen Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Cai Wiliam Davies Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Kai Fish Ysgol Gyfun Gwynllyw / Rh. Gwent
Image
Dyluniad 2D Bl. 10 a dan 19 oed (93)
Position: 1
Harrison Tames Cox Coleg Penybont / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 2
Ffion Mair Campbell Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Pyped Bl. 2 ac iau (96)
Position: 1
Coby Luke Ysgol Gynradd Y Tywyn / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 2
Noah Jarvis Ysgol Gynradd I D Hooson / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 3
Charlie Jones Ysgol Gynradd Pennant / Rh. Maldwyn
Image
Pyped Bl. 3 a 4 (97)
Position: 1
Ffion Lili Kabluczenko Adran Cerrigydrudion / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Jac Dafydd Jones Ysgol Gynradd Bro Tegid / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Logan Wade Ysgol Gynradd Mornant / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Pyped Bl. 5 a 6 (98)
Position: 1
Lwsi Mai Williams Ysgol Gynradd Bro Llifon / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Kai Hopkinson Ysgol Gynradd Meifod / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Teagan Williams Ysgol Gynradd I D Hooson / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Pypedau (Gwaith Grŵp) Bl. 2 ac iau (99)
Position: 1
Ysgol Glan Gele Ysgol Babanod Glan Gele / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Grŵp Mali Ysgol Gynradd Llanbrynmair / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Parti Pypedau B2 ac Iau Corn Hir Ysgol Gynradd Corn Hir / Rh. Ynys Môn
Image
Pypedau (Gwaith Grŵp) Bl. 3 a 4 (100)
Position: 1
Parti Lily Ysgol Gymraeg Treganna / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 2
Parti Blwyddyn 3 a 4 Ysgol Gynradd Rhaeadr Gwy / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Image
Position: 3
Grŵp Rhys, Cai ac Eben Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Pypedau (Gwaith Grŵp) Bl. 5 a 6 (101)
Position: 1
Parti Casey Ysgol Gynradd Amlwch / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 2
Parti Alaw Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Parti Amelia Ysgol Gynradd Maesydre / Rh. Maldwyn
Image
Mwgwd neu Byped Bl. 7,8 a 9 (102)
Position: 1
Lois Mererid Hughes Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Emily Morris Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Cai Williams Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Image
Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau (104)
Position: 1
Alex Taudevin Ysgol Gynradd Y Tywyn / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 2
Mali Wyn Phillips Ysgol Gynradd Y Frenni / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Gracie Lloyd Ysgol Babanod Glan Gele / Rh. Conwy
Image
Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4 (105)
Position: 1
Gwern Elis Ysgol Gynradd Llandwrog / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Eira Jones Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Noah Berry Ysgol Gynradd Craig yr Wylfa / Rh. Ceredigion
Image
Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6 (106)
Position: 1
Ffion Biggs Ysgol Gynradd Castellau / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 2
Idris John Temple Morris Ysgol Gynradd Llanllechid / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Brandon Edwards Ysgol Gynradd Y Tywyn / Rh. Ynys Môn
Image
Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 7,8 a 9 (107)
Position: 1
Siwan Aur George Ysgol Henry Richard - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Sioned Bulman Ysgol Henry Richard - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Ithel Temple Morris Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen / Rh. Eryri
Image
Argraffu/Addurno/Ffabrig Bl. 10 a dan 19 oed (108)
Position: 1
Georgia Stevens Ysgol Gyfun Coedcae / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 2
Nia Lloyd Ysgol Henry Richard - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Grace Philitoga Ysgol Gyfun Coedcae / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau (109)
Position: 1
Lleucu Mair Evans Adran Bethel / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Elis Wyn Jenkins Ysgol Gynradd Penrhyncoch / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Celyn Thomas-Jones Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 3 a 4 (110)
Position: 1
Stefan Adamkiewicz Ysgol Gymraeg Morswyn / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 2
Nel Briall Evans Adran Cerrigydrudion / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Fabienne Rolt Ysgol Gynradd Beca / Rh. Penfro
Image
Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 5 a 6 (111)
Position: 1
Alaw Jones Ysgol Gynradd Twm o r Nant / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Mared Lois Evans Adran Cerrigydrudion / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Mali Prys Roberts Ysgol Gynradd Llandwrog / Rh. Eryri
Image
Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 7,8 a 9 (112)
Position: 1
Siwan Aur George Ysgol Henry Richard - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Gwenno Lightfoot Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Mali Allman Ysgol Uwchradd Y Berwyn / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 10 a dan 19 oed (113)
Position: 1
Mali Gerallt Lewis Ysgol Henry Richard - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Nia Lloyd Ysgol Henry Richard - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Ffion Mair Campbell Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau (Grŵp) (114)
Position: 1
Parti Gruffydd Ysgol Gynradd Llanllechid / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Grŵp Blwyddyn 2 Ysgol Gynradd Syr John Rhys / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Parti Maelgwn Ysgol Gynradd Deganwy / Rh. Conwy
Image
Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 3 a 4 (Grŵp) (115)
Position: 1
Ysgol Llanychllwydog Ysgol Llanychllwydog / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Grŵp Blwyddyn 4 Ysgol Gynradd Syr John Rhys / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Grŵp Joni a Nanw Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 5 a 6 (Grŵp) (116)
Position: 1
Grŵp Willow Ysgol Gynradd Mynach / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Grŵp Wil Ysgol Gynradd Iolo Morganwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 3
Grŵp Olivia Ysgol Gymraeg Morswyn / Rh. Ynys Môn
Image
Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 7,8 a 9 (Grŵp) (117)
Position: 1
Grŵp Hughes Ysgol Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 2
Grŵp Abbie, Mia a Zara Ysgol Gyfun Sant Ioan Llwyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 3
Glantaf Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 2 ac iau (119)
Position: 1
Lleucu Mair Evans Adran Bethel / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Abigail Davies Ysgol Gynradd Gwynedd / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 3
Non Dafydd Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 3 a 4 (120)
Position: 1
Lucas Williams Ysgol Gynradd Maesybryn / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 2
Cadi Llywela Raghoobar Ysgol Gynradd Bro Tegid / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Megan Griffiths Ysgol Gynradd Gwenffrwd / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 5 a 6 (121)
Position: 1
Heledd Haf Owen Ysgol Gynradd Craig y Deryn / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Siwan P Owen Ysgol Gynradd Beddgelert / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Maisy Jones Ysgol Gynradd Carreg Emlyn / Rh. Dinbych
Image
Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 7,8 a 9 (122)
Position: 1
Abby Smith Academi Portlethen Acadamy / Rh. Tu allan i Gymru
Image
Position: 2
Gwenno Lightfoot Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Miriam Owen Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Image
Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 10 a dan 19 oed (123)
Position: 1
Bonnie Talbot Coleg Nedd Port Talbot - Y Drenewydd / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Alanis Fletcher Aelwyd Coleg Gŵyr Abertawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
Position: 3
Kathryn Walton Coleg Nedd Port Talbot - Y Drenewydd / Rh. Maldwyn
Image
Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau (124)
Position: 1
Lois Preston Ysgol Gymraeg Morswyn / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 2
Ruby Reynolds Ysgol Gynradd Bodhyfryd / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 3
Alys Williams Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Gwau/Crosio Bl. 3 a 4 (125)
Position: 1
Einir Wyn Rowlands Ysgol Gynradd Bro Tryweryn / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Anwen Whitehead Ysgol Gymraeg Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Amy Humphreys Ysgol Gynradd Y Tywyn / Rh. Ynys Môn
Image
Gwau/Crosio Bl. 5 a 6 (126)
Position: 1
Catrin Edwards Ysgol Gynradd Aberaeron / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Bethan Davies Ysgol Gynradd Gwenffrwd / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 3
Olivia Daniels Griffiths Ysgol Gymraeg Y Castell / Rh. Gwent
Image
Gwau/Crosio Bl. 7, 8 a 9 (127)
Position: 1
Gwennan Staziker Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 2
Kira Jones Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Arwyn Morgan Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Image
Gwehyddu Bl. 2 ac iau (129)
Position: 1
Fflur Meredith Ysgol Bro Pedr - Adran Iau / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Awel Evans Ysgol Gynradd Cerrigydrudion / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Lleucu Mair Evans Adran Bethel / Rh. Eryri
Image
Gwehyddu Bl. 3 a 4 (130)
Position: 1
Katie Winnard Owen Ysgol Y Graig / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 2
Beca Ebenezer Ysgol Gynradd Y Dderi / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Erin Mai Davies Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Gwehyddu Bl. 5 a 6 (131)
Position: 1
Elena Jones Ysgol Gynradd Brynsaron / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Elan Hughes Ysgol Gynradd Glanwydden / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Ffion Bradley Ysgol Gynradd Beddgelert / Rh. Eryri
Image
Gwehyddu Bl. 7, 8 a 9 (132)
Position: 1
Lois Mererid Hughes Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Morganna Davies Ysgol Gyfun Gwynllyw / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Tesni Lois Madoc Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Ynys Môn
Image
Gwehyddu Bl. 10 a dan 19 oed (133)
Position: 1
Jessica Balfour Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Image
Gwehyddu Bl. 2 ac iau (Gwaith Grŵp) (134)
Position: 1
Parti Gaer Ysgol Gynradd Gaer / Rh. Gwent
Image
Position: 2
Ysgol Glan Gele Ysgol Babanod Glan Gele / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Grwp Cymerau Ysgol Gynradd Cymerau / Rh. Eryri
Image
Gwehyddu Bl. 3 a 4 (Gwaith Grŵp) (135)
Position: 1
Parti Jana Mohamed Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Grŵp Mor Ysgol Gymraeg Ifor Hael / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Grŵp Rhys, Cara, Cai, Eben ac Erin Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Gwehyddu Bl. 5 a 6 (Gwaith Grŵp) (136)
Position: 1
Parti Ava Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Elena, Gwenllian a Llion Ysgol Gynradd Brynsaron / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Grŵp Anghenfilod Ysgol Gynradd Llanfairpwll / Rh. Ynys Môn
Image
Penwisg Bl. 6 ac iau (139)
Position: 1
Ella Poole Ysgol Gynradd Abererch / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Jamie Liles Ysgol Y Bedol / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 3
Stefan Adamkiewicz Ysgol Gymraeg Morswyn / Rh. Ynys Môn
Image
Ffasiwn Blwyddyn 7, 8 a 9 (140)
Position: 1
Isabel Howe Ysgol Uwchradd Dewi Sant / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Nanw Maelor Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 3
Morganna Davies Ysgol Gyfun Gwynllyw / Rh. Gwent
Image
Ffasiwn Bl. 10 a dan 19 oed (141)
Position: 1
Mali Gerallt Lewis Ysgol Henry Richard - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Cathrin Jones Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Abigail Hill Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Ffasiwn 19-25 oed (142)
Position: 1
Megan Pedicini Coleg Sir Gâr / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Print Monocrom Bl. 2 ac iau (143)
Position: 1
Osian Bird Ysgol Gynradd Y Dderi / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Rhys Jac Phillips Ysgol Bro Banw / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 3
Non Dafydd Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Print Monocrom Bl. 3 a 4 (144)
Position: 1
Alex English Ysgol Gynradd Bro Ingli / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Rhys Jones Ysgol Gynradd Llanarth / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Mali Crimmings Ysgol Gynradd Cwmdar / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Print Monocrom Bl. 5 a 6 (145)
Position: 1
Nia Lewis Ysgol Gynradd Llangwyryfon / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Mared Haf Jones Ysgol Gynradd Amlwch / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 3
Matilda Sefton Ysgol Gymraeg Ifor Hael / Rh. Gwent
Image
Print Monocrom Bl. 7, 8 a 9 (146)
Position: 1
Cadi Delyth Davage Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 2
Mali Bleddyn Evans Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Maddie Davies Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Print Monocrom Bl. 10 a dan 19 oed (147)
Position: 1
Rebacca Jackson-Walley Coleg Ceredigion / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Arwen Teagle Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Sioned Woods Coleg Penybont / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Print Lliw Bl. 2 ac iau (148)
Position: 1
Sienna Burgoyne Ysgol Gynradd Bryn Collen / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Maelan Gwyn Prys Ysgol Gynradd Llandwrog / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Sara Williams Ysgol Gynradd Bro Cernyw / Rh. Conwy
Image
Print Lliw Bl. 3 a 4 (149)
Position: 1
Amelia Lloyd Ysgol Gynradd Gellifor / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Lucas Williams Ysgol Gynradd Maesybryn / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 3
Erin Mai Davies Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Print Lliw Bl. 5 a 6 (150)
Position: 1
Nel Terry Ysgol Gynradd Talhaiarn / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Llyr Glyn Hughes Ysgol Gynradd Bro Tryweryn / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Menna Griffiths Ysgol Gymraeg Bro Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Print Lliw Bl. 7, 8 a 9 (151)
Position: 1
Gwennan Mainwaring Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 2
Mali Rhys Dillon Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 3
Ned Williams Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Image
Print Lliw Bl. 10 a dan 19 oed (152)
Position: 1
Holly Williams-Parris Coleg Sir Benfro / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Ffion Mair Campbell Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 3
Arwen Teagle Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Image
Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 2 ac iau (153)
Position: 1
Moli Grug Williams Ysgol Gynradd Manod / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Rose Burson Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 3
Non Dafydd Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 3 a 4 (154)
Position: 1
Taliesin Griffiths Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 2
Lucy Moyes Ysgol Gynradd Cwrtnewydd / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Evan Richards Ysgol Gymraeg Bro Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 5 a 6 (155)
Position: 1
Charlotte Davies Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Lowri Hana Jones Ysgol Gynradd Llanarth / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Mared Haf Jones Ysgol Gynradd Amlwch / Rh. Ynys Môn
Image
Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 7, 8 a 9 (156)
Position: 1
Tomos Ebo Ysgol Gyfun Gwynllyw / Rh. Gwent
Image
Position: 2
Hannah Douglas Ysgol Uwchradd Dewi Sant / Rh. Penfro
Image
Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 10 a dan 19 oed (157)
Position: 1
William Brooks Coleg Sir Benfro / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Millie Newman Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 2 ac iau (158)
Position: 1
Erin Haf Mckenna Ysgol Gynradd Bod Alaw / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Ellie Crimmings Ysgol Gynradd Cwmdar / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Position: 3
Jac Tomos Young Adran Tref Y Gelli / Rh. Eryri
Image
Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 3 a 4 (159)
Position: 1
Gwenllian Closs-Griffiths Ysgol Gynradd Gwenffrwd / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 2
Mali Thomas Ysgol Gymraeg Ffwrnes / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 3
Siôn Llwyd Lewis Adran Bethel / Rh. Eryri
Image
Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 5 a 6 (160)
Position: 1
Mali Lois James Ysgol Gynradd Mynach / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Anna Fflur Rhys Binney Ysgol Gymraeg Pen y Garth / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 7, 8, a 9 (161)
Position: 1
Rhys Griffiths Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 10 a dan 19 oed (162)
Position: 1
Nyasha Thomas Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Gemwaith Bl. 2 ac iau (163)
Position: 1
Woody Jones Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Finley Hewitt Ysgol Gynradd Trelogan / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 3
Lilly Davies Ysgol Gymraeg Bro Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Gemwaith Bl. 3 a 4 (164)
Position: 1
Grace Ingram Ysgol Gymraeg Pen y Garth / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 2
Lleucu Rowlands Ysgol Gynradd Llandwrog / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Efa Parry Ysgol Gynradd Bodffordd / Rh. Ynys Môn
Image
Gemwaith Bl. 5 a 6 (165)
Position: 1
Mali Lois James Ysgol Gynradd Mynach / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Mabli Grug Hampson Ysgol Gynradd Glanrafon / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 3
Celyn Jones-Davies Ysgol Gynradd Twm o r Nant / Rh. Dinbych
Image
Gemwaith Bl. 7, 8 a 9 (166)
Position: 1
Nanw Maelor Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 2
Morganna Davies Ysgol Gyfun Gwynllyw / Rh. Gwent
Image